Gebruik van cloud-app's verdriedubbelt in 2 jaar | Achtergrond | Computable

Gebruik van cloud-app's verdriedubbelt in 2 jaar

28-08-2012 08:35 | Door Sander Hulsman | Lees meer artikelen over: SaaS | Lees meer over het bedrijf: Computer Profile | Er zijn 2 reacties op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink
Cloud computing laptop gras

Bij ongeveer 22 procent van de bedrijven worden applicaties uit de cloud gebruikt. Dat houdt in dat het gebruik in de afgelopen twee jaar met ruim 200 procent is gestegen. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile naar het gebruik van applicaties en de rol van cloud-applicaties bij Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsvestigingen met ten minste vijftig medewerkers.

Ontwikkeling SaaS 2010-2012

Ontwikkeling SaaS 2010 - 2012

Ontwikkeling SaaS 2010 - 2012

Bij ongeveer 1175 van de 5200 geïnterviewde bedrijfsvestigingen trof Computer Profile één of meerdere applicaties aan die draaien in de cloud. Vanaf de eerste meetmomenten is het onderwijs voorloper gebleken in het gebruik van cloud-applicaties. Ook in de meeste andere segmenten zijn duidelijke groeicijfers zichtbaar. Alleen de overheidssector lijkt achter te blijven bij deze trend. In dit segment gebruikt ongeveer één op de negen locaties applicaties uit de cloud.

Omvang bedrijfsvestiging

De gehanteerde definitie gaat uit van applicaties die worden gehost door een derde partij, waarbij de applicatie middels internet(technologie) beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers met een afrekenmodel per gebruikseenheid. Naast de branche-invloed op de penetratie van oplossingen uit de cloud kan ook naar de vestigingsomvang worden gekeken. Dan blijkt dat met het toenemen van het aantal geautomatiseerde werkplekken het gebruik van oplossingen uit de cloud toeneemt. Bij bedrijfsvestigingen met minder dan vijftig geautomatiseerde werkplekken ligt de penetratie oplossingen uit de cloud op 15 procent, tussen de vijftig en honderd werkplekken op 21 procent en bij meer dan honderd werkplekken ligt het percentage op ongeveer 27 procent.

De groeicijfers in de afgelopen twee jaar zijn wel het hoogst voor bedrijfsvestigingen met minder dan vijftig geautomatiseerde werkplekken. Bij deze locaties nam het gebruik van SaaS in de afgelopen twee jaar toe met ruim 300 procent. Voor locaties vanaf vijftig geautomatiseerde werkplekken ligt dat rond de 200 procent.

Hr- en brancheoplossingen

Type SaaS-oplossing

Type SaaS-oplossing

Type SaaS-oplossing

Per applicatie die wordt geïnventariseerd vraagt Computer Profile of het een oplossing uit de cloud betreft. Als naar het totaal van de in kaart gebrachte cloud-oplossingen wordt gekeken, blijkt dat veruit het grootste deel van de huidige toepassingen, namelijk een derde, zich bevindt in het domein van hr-oplossingen. Binnen alle commerciële segmenten zijn hr-oplossingen de meest voorkomende oplossing uit de cloud.

De uitzondering hierop wordt gevormd door de branche, IT, Telecom & Utilities. In dit segment zijn crm-pakketten de meest voorkomende cloud-toepassingen. De meest voorkomende toepassingen uit de cloud in het publiek domein betreffen branchespecifieke toepassingen. Voor het onderwijs kan men denken aan leerlingadministratiesystemen, voor de zorgsector bijvoorbeeld aan digitale dossiers en voor de overheid aan burgeradministratiesystemen.

Leveranciers van cloud-toepassingen

Leveranciers van cloud-oplossingen

Leveranciers van cloud-oplossingen

Leveranciers van cloud-oplossingen

Het gewicht van de onderwijssector in het gebruik van oplossingen uit de cloud wordt duidelijk uit de genoemde leveranciers/pakketten. De meest genoemde oplossing betreft Magister van Schoolmaster, een integraal pakket voor het onderwijs. Ook Simac, Its learning en Blackboard zijn leveranciers van onderwijsoplossingen uit de cloud. Dat hr-oplossingen de grootste groep vormen binnen de gebruikte software uit de cloud blijkt onder andere uit de aanwezigheid van Raet en ADP in de top twintig van oplossingen uit de cloud.

Als alleen naar de commerciële markt wordt gekeken, dan komen Microsoft, Google en Salesforce.com meer nadrukkelijk naar voren als leveranciers van cloud-toepassingen. Voor Microsoft betreft het een mix van Office-toepassingen, groupware en crm-software en voor Google betreft het Office- en groupware-toepassingen.

Top 10 reagerende bezoekers
      Aantal
reacties
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info 1 1399 6.80
Klik voor meer info 2 1048 6.77
Klik voor meer info 3 1858 6.76
Klik voor meer info 4 1195 6.69
Klik voor meer info 5 2634 6.57
Klik voor meer info 6 561 6.53
Klik voor meer info 7 1120 6.43
Klik voor meer info 8 539 6.34
Klik voor meer info 9 920 6.32
Klik voor meer info 10 1277 6.31