ICT-dienstverleners sluiten beroerd kwartaal af | Achtergrond | Computable

ICT-dienstverleners sluiten beroerd kwartaal af

12-11-2012 14:48 | Door Sander Hulsman | Lees meer over de bedrijven: KPN, Capgemini, Ordina, Atos | Er zijn 7 reacties op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink
Slecht resultaat

De negatieve trend in de Nederlandse ict-dienstenmarkt zette in het derde kwartaal van 2012 genadeloos door voor de vier grote beursgenoteerde partijen (Atos, Capgemini, KPN Corporate Market en Ordina). Waar de krimp in de eerste twee kwartalen rond de 7 procent schommelden, was het in derde kwartaal van hetzelfde laken een pak (7,1 procent). Zo blijkt uit analyse van marktonderzoeker Pb7 Research.

Het klinkt wat raar, maar Atos had met -2 procent een topkwartaal. De systeemintegratietak had een uitzonderlijk goed kwartaal met een groei van bijna 5 procent. Bovendien was de krimp in de outsourcingtak minimaal. Dat er toch een daling van 2 procent was, komt door zeer sterke krimp in zowel advies als in detachering. De resultaten waren positief in industrie/handel en publieke sector, maar zeer zwak in telecom en finance.

Capgemini en KPN

De resultaten van Capgemini lijken daarentegen in een vrije val terechtgekomen. Nauwelijks bijgekomen van de -13 procent uit het tweede kwartaal, overtreft het derde kwartaal met -14 procent. Deels heeft de extreme daling te maken met de herstructurering die plaatsvindt binnen Capgemini, waarbij verliesgevende omzet onder de genadeloze loep van portfoliomanagement komt te liggen. Capgemini neemt een extra voorziening van vijftig miljoen euro in 2012 om de Benelux-organsatie verder te reorganiseren, onder meer door de invoering van 'radical rightshoring'. Vrij vertaald betekent dit dat alles naar India wordt gebracht met een minieme lokale schil.

De beperkte krimp van KPN Corporate Market in het tweede kwartaal blijkt niet de start van een nieuwe trend te zijn. In het derde kwartaal nam de omzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011 met 3,3 procent af. De boodschap bij KPN klonk als een plaat die bleef hangen: 'Klanten stellen investeringen uit en de tarieven blijven onder druk staan.' Inmiddels is het aantal fte tot onder de zevenduizend gezakt, 680 minder dan een jaar terug.

Ordina en fte-reducties

Q3 2012 Nederlandse ICT-dienstenmarkt

Dankzij een lichte groei in de publieke sector, waar Ordina profiteert van nieuwe contracten, heeft Ordina de krimp weten te beperken tot 4,5 procent. In de financiële sector (-7 procent) en de industrie (-10 procent) waren de resultaten een stuk zwakker. Qua type diensten vindt er bij Ordina krimp plaats over de gehele linie en moet ook bij Ordina met name de adviestak het ontgelden.

Voor alle leveranciers, ook bijvoorbeeld Logica, geldt dat ze zich er uiterlijk aan het begin van het derde kwartaal hebben neergelegd bij opnieuw een verloren jaar qua omzet. Terwijl ze hun best doen om voor de rest van dit jaar zo min mogelijk margeschade te lijden, zo vinden bij alle dienstverleners fte-reducties plaats, hebben ze allen geaccepteerd dat ze te maken hebben met een identiteitscrisis en moeten ze opnieuw gaan bepalen hoe ze waarde kunnen creëren voor hun klanten.

Slim bij elkaar brengen

De tijd dat een ict-dienstverlener alles kan zijn voor iedereen is definitief voorbij. Achter een service zit een steeds complexere mix van componenten waarbij de lokaal geschreven uren een steeds kleinere rol spelen. De schakels zijn enerzijds steeds meer gestandaardiseerd en geautomatiseerd, bijvoorbeeld uit de cloud, en anderzijds worden arbeidsintensieve delen waar mogelijk in andere landen uitgevoerd. De toegevoegde waarde van de dienstverlener bestaat niet langer uit productie, maar uit het slim bij elkaar brengen van beschikbare componenten om concurrentievoordeel voor de klant te creëren, dan wel het beheer kosteneffectief en betrouwbaar in te richten.

Sommigen zijn daarin verder dan anderen. Er is vooral veel aandacht voor portfoliomanagement, in combinatie met hier en daar een behoorlijke dosis innovatie, om ervoor te zorgen dat de oplossingen en diensten zo nauw mogelijk aansluiten bij thema’s waar klanten zich mee bezig (gaan) houden en vooral om ervoor te zorgen dat de activiteiten met een gezonde marge kunnen worden uitgevoerd. Hoewel gedegen end-to-end portfoliomanagement bijzonder belangrijk is, bestaat tegelijkertijd het risico dat je de noodzaak van grote strategische veranderingen onderschat.

Speelbal voor margeknijpers

Een heel groot deel van de huidige business van dienstverleners levert een beperkte toegevoegde waarde voor de klant en is voornamelijk generiek. Bovendien wordt de intermediaire rol van dienstverleners steeds verder gemarginaliseerd door bijvoorbeeld het gebruik van social media in werving en selectie en zzp-inhuurplatforms. De generieke business zal dus een speelbal blijven voor margeknijpers en mogelijk nog jaren blijven krimpen.

Veel dienstverleners erkennen dit gevaar, maar zoeken de oplossing in het inkrimpen, flexibel houden en het bijscholen van de eigen workforce, dat eindelijk terug isop de agenda. De aangekondigde versoepeling van het ontslagrecht zal het eenvoudiger maken om te blijven krimpen met een redelijk stabiele marge. Het gevoel van urgentie om deze business te hervormen dreigt daardoor te worden ondermijnd. Aangezien een soepel ontslagrecht de toegevoegde waarde van tijdelijke inhuur op zijn beurt verder uitholt, neemt de reële urgentie juist alleen maar toe.

Radical rightshore-aanpak

Wie is de eerste dienstverlener die zijn kernactiviteiten scherp durft af te bakenen en zijn perifere activiteiten op grote schaal naar de keten verplaatst, dus inhuurt in plaats van zelf levert? Met de 'radical rightshore'-aanpak van Capgemini, en de bijbehorende urgentie, moeten we volgens Pb7 Research vooral hen in de gaten houden.

Top 10 reagerende bezoekers
      Aantal
reacties
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info 1 1875 6.85
Klik voor meer info 2 1403 6.76
Klik voor meer info 3 1049 6.76
Klik voor meer info 4 1195 6.70
Klik voor meer info 5 564 6.63
Klik voor meer info 6 1130 6.49
Klik voor meer info 7 2651 6.46
Klik voor meer info 8 1280 6.45
Klik voor meer info 9 542 6.35
Klik voor meer info 10 926 6.18