Windows Server 2003 draait op meeste servers

27-06-2012 08:31 | Door Sander Hulsman | Lees meer artikelen over: Unix, Windows Server | Lees meer over het bedrijf: Computer Profile | Er zijn 3 reacties op dit artikel | Permalink
Servers

Met een penetratiegraad van 57 procent maken Nederlandse organisaties op dit moment nog overwegend gebruik van Windows Server 2003. Windows Server 2008 wordt momenteel gebruikt bij ongeveer één op vier locaties. Dit blijkt uit analyse van onderzoeksbureau Computer Profile van interviews met ruim zesduizend Nederlandse publieke en commerciële eindgebruikerinstellingen met vijftig of meer werknemers over het gebruik van besturingssystemen.

Ontwikkeling server-OS

Grafische weergave van de ontwikkeling van de penetratie server-OS

Grafische weergave van de ontwikkeling van de penetratie server-OS

Windows Server 2008, de huidige versie van het serverbesturingssysteem van Microsoft, is dus nog altijd niet het meest voorkomende platform. Windows Server 2012, de nieuwste versie uit de lijn van besturingssystemen voor servers van Microsoft, is al wel aangekondigd, maar is momenteel alleen nog als bètaversie beschikbaar. Wanneer de officiële versie beschikbaar zal komen is nog niet bekend gemaakt.

In de laatste twee jaar neemt het aantal locaties dat gebruik maakt van Windows Server 2003 wel snel af, terwijl het gebruik van Server 2008 juist snel aan het toenemen is. Opnieuw blijkt dat veel organisaties vaak één besturingssysteem op het meest recente achterlopen. Als de huidige trend zich doorzet, dan zal Server 2008 ook pas het meest gebruikte platform zijn tegen de tijd dat Windows Server 2012 wel beschikbaar is. Windows 2000 is bij de geïnventariseerde doelgroep ver uitgefaseerd, nog slechts 5 procent van de bedrijfsvestigingen geeft aan dit platform in gebruik te hebben.

Server-OS per marktsegment

Server-OS per segment

Grafische weergave van de penetratie server-OS per marktsegment

Grafische weergave van de penetratie server-OS per marktsegment

Het gebruik van servers met Linux als besturingssysteem komt voor bij 12 procent van de bedrijfsvestigingen. In het publieke segment is dit platform het meest populair, 16 procent van de locaties in dit segment heeft servers met Linux. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat alleen de lokaaldraaiende serverbesturingssystemen zijn meegenomen in de uitgevoerde inventarisatie. Dit verklaart ook waarom de penetratie van alle serverbesturingssystemen het laagst is bij locaties die onderdeel zijn van een multinational of Fortune 500-bedrijf. Juist binnen dit segment wordt vaak gebruik gemaakt van servers die draaien op een andere locatie, in een eigen of in een extern datacenter. Novell Netware komt steeds minder vaak terug. Dit platform is nog bij een kleine 3 procent van de bedrijfsvestigingen te vinden, hoofdzakelijk in het publieke segment.

Servers met daarop Unix zijn terug te vinden bij ongeveer 6 procent van de locaties. National Enterprises, bedrijfsvestigingen van organisaties met 250 tot 2500 medewerkers, zijn de grootste gebruikersgroep. Ook het percentage Unix-systemen zijn in de laatste twee jaar snel teruglopen. Twee jaar terug gaf nog 11 procent van de locaties aan te beschikken over ten minste één server op basis van een Unix-besturingssysteem, tegen 6 procent die nu nog zichtbaar is.

Aantallen serverbesturingssystemen

Gemiddeld aantal server-OS per vestiging

Grafische weergave van het gemiddeld aantal server OS-oplossingen per locatie

Grafische weergave van het gemiddeld aantal server OS-oplossingen per locatie

Computer Profile heeft bij eindgebruikersorganisaties geïnventariseerd welke lokaal geïnstalleerde serverbesturingssystemen er worden gebruikt en hoeveel installaties er per platform in gebruik zijn. Daaruit blijkt dat het gemiddeld aantal besturingssystemen voor servers in de afgelopen twee jaar is gestegen van 18,9 naar 20,6 procent.

Wat hierbij het meest opvalt, is het verschil tussen de verschillende marktsegmenten. Bij locaties van multinationals en Fortune 500-bedrijven is de invloed van consolidaties, concentratie op een beperkt aantal locaties, het meest zichtbaar. In dit segment neemt het gemiddeld aantal serverbesturingssystemen per locatie duidelijk af.

Installed base

Installed base server-OS

Grafische weergave van de installed base server-OS

Grafische weergave van de installed base server-OS

Vooral bedrijfsvestigingen in de segmenten National Enterprises (250 tot 2500 medewerkers) en Medium Sized Businesses (vijftig tot 250 medewerkers), kennen een toenemend 'gemiddeld aantal' serverbesturingssystemen. Virtualisatie leidt bij deze bedrijfsvestigingen wel tot een afname in de serverhardware, maar dus niet in de afname van het aantal besturingssystemen in gebruik. Het publieke segment, waar per locatie het hoogste aantal installaties van serverbesturingssystemen draaien, is de laatste twee jaar redelijk constant gebleven voor wat betreft het aantal in gebruik.

Unix-installaties per marktsegment

Aantal Unix-installaties per segment

Grafische weergave van Unix-installaties per marktsegment

Grafische weergave van Unix-installaties per marktsegment

Als alle aantallen installaties van besturingssystemen voor servers bij elkaar worden genomen, dan is op dit moment 48 procent hiervan een Windows Server 2003-installatie. Van alle aanwezige serverbesturingssystemen is een derde een Windows Server 2008-installatie. Unix vormt 8 procent van alle geïnventariseerde serverbesturingssystemen en Linux kent een aandeel in de installed base van 7 procent. Ter verduidelijking: als alle bedrijfsvestigingen worden geteld, dan geeft 12 procent aan Linux te gebruiken. Als alle installaties van serverbesturingssystemen worden geteld, dan is daarvan 7 procent een Linux-systeem. De overige systemen, die in de taartgrafiek worden weergegeven, betreffen hoofdzakelijk proprietary-besturingssystemen, zoals bijvoorbeeld OS/400. AIX en HP-UX vallen hier niet onder, deze vormen een onderdeel van de Unix-taartpunt.

Van alle geïnventariseerde Unix-installaties betreft bijna een op vier een installatie van Solaris. In het publieke domein vormt Solaris zelfs de helft van alle aangetroffen Unix-installaties. Het publieke domein is ook het segment waar HP-UX het sterkst naar voren komt. AIX komt in dit domein ten opzichte van de andere segmenten juist relatief weinig voor.

Reacties op dit artikel
De redactie vindt deze reactie: OKwillem oorschot, 27-06-2012 12:37
Volgens de lifecycle info van MS is de algemene support van 2003 per juli 2010 vervallen, uitgebreide support, dit zijn alleen beveiligings patches lopen nog tot 2015. de komende jaren zal 2003 wel worden afgebouwd, veel bedrijven wachten altijd op het punt dat ze 1 release kunnen overslaan, van 2003 naar 2012 sp1.
 
Ook hier is het weer nut en noodzaak, net als bij netwerk apparatuur. Applicaties zijn vaak niet 64 Bit, wat je wel zou willen en een groot deel is nog steeds niet geschikt voor 2008.
 
De installed base van linux valt mij ten opzichte van Unix tegen, je zou verwachten dat bedrijven wel overstappen op Linux en Unix laten vervallen.
 
Win2000 komt ook nog steeds voor, 5% van alle servers, das veel voor een O/S dat absoluut niet meer veilig te noemen is.
 
De redactie vindt deze reactie: OKGeerten, 27-06-2012 14:28
Ik vind het aantal systemen per locatia ook belachelijk weinig. Is dit een onderzoek naar decentrale servers alleen. Dat zou een heleboel verklaren namelijk. Ben eigenlijk alleen benieuwd naar de cijfers van centrale (datacenter/"cloud") locaties. Dit is "legacy" end-of-life gebruik.
De redactie vindt deze reactie: OKJan van Leeuwen, 28-06-2012 12:27
Twee opmerkingen:
 
'Computer Profile is een zelfstandige adressen-en informatieleverancier voor de ict-industrie', dus geen bedrijf dat als kernkompetentie statistische analyses doet.
 
Aanrader, het boek 'How to lie with statistics' van Huff uit 1954.
13 vacatures
Sharepoint Architect

FastFlex , 's-Gravenhage

Junior Software Engineer ETL

Achmea , Tilburg

IOS/Android app developer

Technolution , Gouda

Technical Innovator

Ordina , Nieuwegein

Lead Engineer IT Infra

Vanderlande Industries , Veghel

Top 10 Reagerende members
  Aantal reacties
met 3+ sterren
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info1 1563 6.2
Klik voor meer info2 1299 6.0
Klik voor meer info3 1266 6.2
Klik voor meer info4 1069 6.2
Klik voor meer info5 976 6.1
Klik voor meer info6 901 6.1
Klik voor meer info7 755 6.2
Klik voor meer info8 521 6.1
Klik voor meer info9 397 6.0
Klik voor meer info10 391 6.2