Eugen Oetringer (ComDys) vindt het lineaire denken te beperkt

'ICT moet terug naar de eenvoud'

01-12-2009 09:45 | Door Rik Sanders | Lees meer artikelen over: ITIL, Projectmanagement, Cobit | Lees meer over de bedrijven: EDS, ComDys | Er zijn 15 reacties op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink
stapel papier

Bij grote organisaties is de samenwerking tussen technologie, mensen en processen een complex systeem geworden met een teveel aan onderdelen en afhankelijkheden. Veranderingen zorgen voor onvoorziene sneeuwbaleffecten. Standaardmethodieken, zoals Cobit of ITIL, projectmanagement of Six Sigma, functioneren maar ten dele. Volgens Eugen Oetringer van ComDys bestaat er een uitweg voor het terugdringen van de complexiteit en het vinden van effectieve oplossingen.

Het hoge percentage projectfalen is in de ict-sector een standaardnorm geworden, constateert Eugen Oetringer spijtig. De oprichter van ComDys uit Rotterdam kan zich nog de tijd herinneren dat de sector succesvolle projecten en diensten afleverden die niet gehinderd werden door een verstikkende bureaucratie en complexiteit. Het mislukken van veel projecten vormde voor hem aanleiding op zoek te gaan naar de fundamentele patronen hiervan.

In dienst van EDS publiceerde hij het boek 'The IT Strategy Management Process', waarin Oetringer een aanpak uitlegt om om te gaan met die talloze beheermethodieken die er inmiddels bestaan. 'Er circuleren wel zo'n vijftig methodieken, modellen en 'best practices' op de markt. ITIL, IT Governance/Cobit, projectmanagement, qualitymanagement, CMMI, Basel II, enterprise architecture, Six Sigma, knowledge management, noem maar op. Het aantal alleen al roept al vragen op. Duidelijk is in ieder geval ze niet afdoende zijn om complexe systemen aan te kunnen. De verwachtingen ervan zijn te veel ingekaderd. Iets als 'best practices' is een standaard geworden, maar onduidelijk is wie de waarde ervan bepaalt. Als de oplossing voor een probleem buiten zo'n kader ligt, wordt die niet meer gevonden.'

Domino-effect

Het ontstaan van bureaucratie en complexiteit is geen typisch ict-probleem, maar komt binnen organisaties op een breed front voor. Toch springt ict er boven uit als het gaat om het mislukken van projecten en het vastlopen van systemen. 'Zo'n ict-systeem wordt dan uit den treure getest, maar houdt dan te weinig rekening met de situatie en het gedrag van gebruikers. Ik heb meegemaakt dat door de starre structuur een nieuw inkoopsysteem het onmogelijk maakte om nog een pc of bloknote te bestellen. Of denk aan het doorvoeren van wijzigingen in complexe systemen. Omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn, zijn de gevolgen eigenlijk niet goed te overzien. Dan blijkt ineens functionaliteit voor bepaalde medewerkers te zijn weggevallen en moet er weer een wijziging komen, etc. Dat ontstaat er een sneeuwbaleffect.'

Lineair versus non-lineair

Ingewikkelde oplossingen zijn een verwachtingspatroon geworden, stelt Oetringer vast. Maar zodra het bij een systeem ingewikkeld wordt, ontstaan falende projecten. Zijn voorstel is om op zo'n punt te stoppen en te zoeken naar eenvoudiger oplossingen. Hij is een groot voorstander van het non-lineaire denken: breng zaken terug tot de essentie, denk buiten de kaders, gebruik intuïtie en ondernemerszin en zet via 'trial en error' een zelflerende organisatie op. Het lineaire denken, volgens strakke, mathematische uitgangspunten, leent zich goed voor het opzetten van simpeler computerprogramma's, maar is niet geschikt om een complexe it-omgeving te overzien, aldus Oetringer. Hij merkt dat er langzamerhand vanuit verschillende hoeken belangstelling ontstaat voor het onderwerp. 'Ik was recent op het congres van Impa, een internationale vereniging van projectmanagers, met als thema Complexiteit in de greep. Ook daar was de roep om een andere, effectievere aanpak hoorbaar.'
Workshop

Eugen Oetringer

Eugen Oetringer
Op dinsdag 8 december organiseert Comdys de workshop 'Complex systems made simple.' Facilitator is organisatie-adviseur Hugo Roele. Naast Eugen Oetringer spreekt professor Michael Fitzgerald, die ingaat op de relatie tussen het Asperger-syndroom (autisme) en geniale denkers, zoals Einstein, en eigenschappen die hen waarschijnlijk in staat hebben gesteld oplossingen te vinden. Speciale aandacht is er voor capaciteitsknelpunten in systemen en de rol die hersenonderzoek hierbij zou kunnen spelen. Meer informatie: www.comdys.com.
Deel dit artikel via LinkedIn
Deel dit artikel via Facebook
Deel dit artikel via Twitter

Top 10 reagerende bezoekers
      Aantal
reacties
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info 1 1379 6.82
Klik voor meer info 2 1019 6.80
Klik voor meer info 3 1801 6.74
Klik voor meer info 4 2544 6.72
Klik voor meer info 5 1184 6.65
Klik voor meer info 6 876 6.50
Klik voor meer info 7 542 6.50
Klik voor meer info 8 539 6.33
Klik voor meer info 9 1275 6.30
Klik voor meer info 10 1066 6.29