'Database-architect vergeet belang burger' | Nieuws | Computable

'Database-architect vergeet belang burger'

Instituut pleit voor toezicht op ontwerp en functioneren van databases

18-11-2010 09:05 | Door Pim van der Beek | Lees meer artikelen over: Databases | Lees meer over het bedrijf: Rathenau Instituut | Er zijn 10 reacties op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink
Database Kaartenbak

Bij het ontwerp van databases wordt te weinig rekening gehouden met de belangen van burgers, stelt het Rathenau Instituut.

Bij het ontwerp van databases wordt te weinig rekening gehouden met de belangen van burgers, stelt het Rathenau Instituut.

De belangen van burgers worden tijdens de ontwerpfase van databases nauwelijks meegewogen. Dat stelt het Rathenau Instituut in het rapport 'Databases- over ict-beloftes, informatiehonger en digitale autonomie'. Het Haagse instituut onderzoekt de maatschappelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen en stimuleert publiekelijk debat. Volgens het instituut moet er een ict-autoriteit komen die toeziet op het ontwerp en functioneren van grote databases.

Om tot die conclusie te komen onderzocht het instituut databases als de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), het Schengen Informatiesysteem, de systemen achter de OV-chipkaart, het elektronisch kinddossier (ekd), het elektronisch patiëntendossier (epd) en databasesystemen achter crm- en marketingsoftware.

Het rapport schetst wat er in de praktijk mis kan gaan bij het gebruik van databases. 'Er is vaak onvoldoende aandacht voor beveiliging en de betrouwbaarheid van gegevens en voor de mogelijkheid van burgers om fouten te herstellen.' Als voorbeelden noemt het instituut de gekraakte OV-chipkaart en lacunes in de rechtsbescherming van geregistreerden in het Schengen Informatiesysteem.

Het instituut stelt ook vraagtekens bij de doelmatigheid van databases. 'Vaak bestaan er te hoge verwachtingen van de inzet van databases en dat zorgt voor onwerkbare hoeveelheden informatie.'

Gekraakte OV-chipkaart

De onderzoekers pleiten voor versterking van de digitale autonomie van de burger. 'Al in de ontwerpfase moet worden nagedacht over mogelijkheden om burgers meer regie te geven over hun eigen gegevens. Zo kunnen ze grip houden op wie wat met hun gegevens doet. Dit kan bijvoorbeeld door bij de OV-chipkaart te kiezen voor een 'zero-knowledge'-variant, waarbij alleen de reiziger inzage krijgt in zijn reisgegevens. De belangen van de burger spelen vaak een ondergeschikte rol bij de inrichting van de systemen. Burgers worden daarmee steeds afhankelijker van de overheidsbureaucratie en het bedrijfsleven.'

Volgens Geert Munnichs van het Rathenau Instituut wordt het hoog tijd dat een onafhankelijke ict-autoriteit al in de ontwerpfase randvoorwaarden stelt waaraan grootschalige databases moeten voldoen.'

Top 10 reagerende bezoekers
      Aantal
reacties
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info 1 1402 6.81
Klik voor meer info 2 1049 6.79
Klik voor meer info 3 1866 6.78
Klik voor meer info 4 1195 6.69
Klik voor meer info 5 564 6.64
Klik voor meer info 6 1127 6.56
Klik voor meer info 7 2651 6.52
Klik voor meer info 8 539 6.35
Klik voor meer info 9 1280 6.33
Klik voor meer info 10 925 6.19