Home | Over dit project | Hoe kunt u bijdragen | Wie doen al mee | Uitgelicht

Wat is 'ICT zonder grenzen'?

Medewerkers van Viafrica

Het project 'ICT zonder grenzen' is een samenwerkingsverband van Computable met Viafrica. De Nederlandse organisatie Viafrica ondersteunt en stimuleert het gebruik van ict binnen onderwijsinstellingen in verschillende Afrikaanse landen. Daarnaast ontplooit Viafrica marktgerichte activiteiten voor het lokale bedrijfsleven en (ontwikkelings-)organisaties. Computable wil met dit project bijdragen aan verdere toepassing van informatietechnologie in ontwikkelingsgebieden. Wij roepen bedrijven en ict'ers op Viafrica te ondersteunen.

Onderwijs en ICT

Voor maatschappelijke en economische ontwikkeling is informatietechnologie een onmisbare schakel. Goed ICT-onderwijs in Afrika is van wezenlijk belang voor het toekomstperspectief van de nieuwe generatie jongeren. De meeste scholen in sub-Sahara Afrika zijn daar echter niet voor toegerust: er is gebrek aan de noodzakelijke hardware, kennis en onderhoudsondersteuning. Een belangrijk deel van de maatschappelijke projecten van Viafrica richt zich dan ook op ict binnen het middelbaar onderwijs in verschillende landen in sub-Sahara Afrika. De organisatie investeert daar in het inrichten van computerlokalen.
Viafrica startte haar activiteiten in 2003. Het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Daarnaast heeft Viafrica twee vestigingen in Tanzania en Kenia en werkt samen met diverse lokale partners. Viafrica breidt haar werkterrein steeds verder uit naar andere Afrikaanse landen, zoals Sierra Leone. Inmiddels heeft Viafrica bijna 200 computerlokalen ingericht en daarmee meer dan 60.000 studenten toegang tot ict-onderwijs verschaft.

Hoe werkt Viafrica?

Het logo van Viafrica op een poort

Viafrica´s CLASSworks-projecten bieden een pakket voor inrichting, gebruik en beheer van computerlokalen. CLASSworks staat voor Computer Learning and Sustainable Support Works.
Een standaard hardware-pakket voorziet in een netwerk met een centrale server, een printer en 20 werkstations. De school zelf zorgt voor de infrastructuur, zoals een geschikte ruimte en de electriciteitsvoorziening, daarbij geadviseerd door Viafrica.
Naast de inrichting van de technische infrastructuur, begeleidt Viafrica vanuit de lokale vestigingen in Kenia en Tanzania de scholen ook met beheer, onderhoud en support. De organisatie leidt vakdocenten op en en organiseert regelmatig seminars voor de schoolleiding. Meerdere malen per jaar legt Viafrica op alle CLASSworks-scholen service-bezoeken af.

Naast het computeronderwijs zelf draagt Viafrica bij aan de integratie van ICT als onderwijsmiddel in de bestaande vakken. De website Classworksacademy biedt daarvoor een omvangrijk assortiment aan onderwijsmateriaal, dat bovendien aansluit bij het nationale onderwijscurriculum van de betreffende landen. Voor scholen zonder internet maakt Viafrica de CLASSworks-website beschikbaar via de lokale webserver. De leerlingen krijgen toegang tot recente informatie en nieuwe lesmethoden. Het computeronderwijs biedt hen uiteraard ook een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt.

 

Hoe werkt CLASSworks?

Scholieren achter de computers van Viafrica

De benodigde startinvestering ligt buiten het bereik van de meeste scholen in Afrika. Viafrica maakt deze investering mogelijk dankzij samenwerking met het bedrijfsleven en donaties door partners. Hiermee bekostigt Viafrica de hardware, logistiek en transport, de software op de clients en de server, training van docenten, en de organisatie van seminars voor de schoolleiding. Daarna dragen de scholen eenmalig een bedrag per computer bij. Uit deze gelden wordt voor een periode van drie jaar de verdere begeleiding van de scholen bekostigd: beheer, onderhoud, support, software updates en eenmaal per jaar een vervolgtraining voor docenten.

Hoe helpt Computable Viafrica?

KLM-vliegtuig op luchthaven Schiphol

Computable wil het maatschappelijk belang van ict onderstrepen, ook in ontwikkelingslanden. Het ict-vakblad ondersteunt Viafrica sinds 2008. Bedrijven en ict'ers worden opgeroepen Viafrica te ondersteunen. Bedrijven kunnen dat doen door expertise, kennis of financiële middelen beschikbaar te stellen. Ook kunnen zij hun uitgefaseerde hardware doneren aan PC-Donatie, een gezamenlijk initiatief van Viafrica en pc-verwerker SiSo. Zelfstandige ict-professionals worden opgeroepen hun netwerk in de zetten om Viafrica tips te verschaffen over hardwarevervangingstrajecten bij bedrijven en organisaties, via de campagne Doneer je netwerk, een gezamenlijk intiatief van Viafrica en IT-Staffing. Ict'ers kunnen zich ook aanmelden voor een uitzending naar Tanzania of Kenia. Daar kunnen zij de Viafrica-vestigingen ondersteunen bij concrete behoeftes of knelpunten. De uitzendingen worden bekostigd door detacheerder IT-Staffing.

Deel dit artikel via LinkedIn
Deel dit artikel via Facebook
Deel dit artikel via Twitter

Gerelateerde artikelen

08-11-10  Viafrica ruilt oude PC's om voor nieuwe in Afrika

15-10-10  Eén laptop per kind?