NEN vertaalt ICT-competenties in het Nederlands

14-02-2013 16:32 | Door Johannes van Bentum | Lees meer over het bedrijf: NEN | Er zijn 4 reacties op dit artikel | Permalink

Om de vraag en het aanbod naar ict’ers in de toekomst makkelijker te kunnen matchen heeft de Nederlandse standaardenorganisatie NEN een Nederlandse vertaling gemaakt van de Europese lijst van competenties specifiek voor deze beroepsgroep. De lijst heet – ook in het Nederland - European eCompetence Framework of e-CF.

Komende jaren wordt een tekort verwacht aan personeel met voldoende kennis van automatisering. Er is weinig instroom van personeel met een relevante opleiding en er is onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod van ict’ers, constateert NEN. Een bijkomend probleem zijn de verschillende termen die worden gebruikt om e-competenties en beroepsprofielen te beschrijven. Om aan deze verwarring een eind te maken is het European eCompetence Framework (e-CF) opgesteld. De Nederlandse vertaling kwam onlangs gereed.

Het e-CF is een methode om professionele ict-vaardigheden te beschrijven, door het gebruik van een gemeenschappelijk framework van competenties en competentieniveaus. Het is de bedoeling dat het framework wordt gebruikt door bedrijven die ict-gerelateerde diensten aanbieden, managers, personeelsafdelingen, onderwijsinstellingen en trainingsinstituten. Dit geldt voor zowel organisaties uit de publieke als uit de private sector.

De Nederlandse vertaling van het e-CF is gepubliceerd. Om de relatie met de oorspronkelijke tekst te houden en te onderstrepen, heeft de normcommissie de naam van de lijst niet vertaald. Daarnaast zijn de Engelse benamingen van de competentiegebieden en -referenties in de tekst behouden. Ook de codes van de competenties zijn gehandhaafd. De NEN-commissie heeft ervoor gekozen om in gevallen waar zowel de Nederlandse als Engelse term gangbaar is, de Nederlandse term in de tekst op te nemen gevolgd door de Engelse tussen haakjes.

Download

De vertaling is gemaakt door de normcommissie ICT-competenties met financiële steun van ECP, het Platvorm voor de InformatieSamenleving, in het kader van het programma Digivaardig & Digiveilig. De lijst wordt gratis ter beschikking gesteld en is na registratie te downloaden.

Reacties op dit artikel
De redactie vindt deze reactie: OKMachteld Meijer, 15-02-2013 12:41
Wat zo jammer is is dat wat eCF onder competenties verstaat in normaal Nederlands eerder taken of activiteiten heet.
 
Het is dus niet van het niveau: "analytisch, communicatief" etc. En ook vaktechnische vaardigheden zijn van een andere orde dan de competenties in het werk van de NGI.
 
Overigens is het te downloaden product al uit 2010, dus wat is de actualiteit van dit onderwerp?
 
Meer info over competenties voor Functioneel beheer is trouwens te vinden op de site van de ASL BiSL Foundation. Hierin wordt zowel aandacht besteed aan eCF als aan de NGI-taken en competenties. Onlangs zijn over dit onderwerp enkele themasessies gehouden.
De redactie vindt deze reactie: OKMachteld Meijer, 15-02-2013 14:49
Correctie: de vertaling is toch van dit jaar.
De redactie vindt deze reactie: OKSteven van t Veld, 15-02-2013 17:55
@ Machteld,
 
e-CF is een eerste stap in een programma dat veel verder gaat dan ASL BISL of NGI. Het zou helpen als je e-CF als uitgangspunt neemt om de resultaten van ASL BISL en NGI te plaatsen. Ik ben dan wel erg geinteresseerd in de afwijkingen, want die kunnen bij de verdere ontwikkeling rond eCF gebruikt worden.
De redactie vindt deze reactie: OKMachteld Meijer, 15-02-2013 20:31
@steven Dat hebben we ook gedaan, althans dat was ons uitgangspunt.

Proactief en voorspellend beheer

Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen veelvuldig hun proactief karakter. Maar is......

18 vacatures
Senior Consultant

Netflex B.V. , Sliedrecht

Canon IT Traineeship

Canon Nederland N.V. , 's-Hertogenbosch

Young Professional

Magnus , Naarden

senior software engineer

Furore Informatica B.V. , Amsterdam

Accountmanager IT Software (uitbreiding)

WhiteVision B.V. , Breda

Top 10 Reagerende members
  Aantal reacties
met 3+ sterren
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info1 1563 6.2
Klik voor meer info2 1299 6.0
Klik voor meer info3 1266 6.2
Klik voor meer info4 1069 6.2
Klik voor meer info5 976 6.1
Klik voor meer info6 901 6.1
Klik voor meer info7 755 6.2
Klik voor meer info8 521 6.1
Klik voor meer info9 397 6.0
Klik voor meer info10 391 6.2