Verkeersdatabank NDW kampt met kinderziektes | Nieuws | Computable

Verkeersdatabank NDW kampt met kinderziektes

21-07-2009 11:35 | Door Rik Sanders | Lees meer artikelen over: SOAP, Databases, Aanbesteding | Lees meer over de bedrijven: ANWB, TomTom, Randstad, Computable | Er zijn 4 reacties op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink
file

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) ligt plat. Na op 6 juli feestelijk geopend te zijn door minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat blijkt de informatieverstrekking niet voldoende stabiel. Eurlings wekte echter de suggestie dat het NDW al klaar is. Dat is nog lang niet het geval. Alleen de inrichtingsfase is van start gegaan en die kampt met kinderziektes.

NDW verwacht de uitgaande datastroom eind augustus weer in gang te kunnen zetten. Volgens de organisatie merkt de weggebruiker niets van deze situatie. De informatie uit de database wordt op dit moment nog niet gebruikt voor actuele verkeersinformatie. Een woordvoerder van CSC spreekt over kinderziektes en afstemmingsproblemen tussen leveranciers. Hij betreurt dat minister Eurlings bij de opening op 6 juli hoge verwachtingen wekte met de suggestie dat de NDW direct inzetbaarwas bij het terugdringen van de files. 'Directeur Marja van Strien van NDW gaf bij de opening juist aan dat de databank nu gestart is, maar dat de volledige inrichting nog moet volgen'.

Met de start van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (voorheen Nationaal Datawarehouse) moet er verkeersinformatie beschikbaar komen over zo'n 5500 kilometer snelweg én provinciale en doorgaande stedelijke wegen, tegenover ruim duizend kilometer snelweg op dit moment. Verkeersinformatie is nu vaak niet actueel en volledig genoeg vanwege de veelheid aan verkeersinformatiesystemen, die meestal niet op elkaar zijn afgestemd. De filedatabank moet hier een einde aan maken. Een kwalitatief betere verkeersinformatie zou moeten leiden tot een afname van de filedruk.

CSC

Automatiseerder CSC kreeg de opdracht om de centrale databank te bouwen waarin regionale verkeersgegevens worden opgeslagen. De actuele gegevensstromen zijn bedoeld voor twee groepen afnemers: wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincie, lokale overheid) en leveranciers van verkeersinformatie aan weggebruikers, zoals ANWB, Verkeersinformatiedienst (VID), TomTom en Fileindex. Daarnaast is het mogelijk om historische data op te vragen.

Zowel NDW als ontwikkelaar CSC was nog niet in staat aan te geven waarom de informatieverstrekking nog instabiel is. De oplossing van CSC bestaat uit de post-relationele database Caché van Intersystems die geschikt zou moeten zijn om grote hoeveelheden records per tijdseenheid te verwerken. De technische interfaces en het gegevensmodel zijn voorgeschreven en gebaseerd op de Europese standaard Datex 2. De actuele datastromen met verkeersgegevens worden via webservices aangeboden. Hierbij is zowel een SOAP gebaseerde pull- als push-webservice inclusief WSDL gedefinieerd alsook een eenvoudig 'http get'-gebaseerde service. De afnemer (dus de wegbeheerder of de verkeersinformatie-aanbieder) kan zijn interfacetype kiezen en zorgt zelf voor een applicatie om de aangeboden verkeersgegevens te verwerken.

De bouw van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens is genomineerd voor de Computable Awards 2009, categorie 'Ict-project van het jaar bij de overheid'.

Aanbestedingen

Het vergaren en ter beschikking stellen van regionale verkeersgegevens gebeurt ook via aanbestedingen. Wegbeheerders kunnen kiezen of zij zelf een aanbesteding doen voor het inwinnen van verkeersgegevens, of deelnemen in de gezamenlijke aanbestedingen van het NDW.

Het NDW heeft Nederland in drie percelen verdeeld: Randstad, Zuid en Noordoost. De wegbeheerders in de percelen Randstad en Zuid die aan de NDW aanbesteding meedoen heeft het samenwerkingsverband ARA (ARS Traffic & Transport Technology en Arcadis) gewonnen. Door middel van camera's en lussen in het asfalt meet ARA gegevens over de doorstroming en snelheid van verkeer op de belangrijkste doorgaande wegen in die gebieden.

De provincie Utrecht heeft, hoewel vallend binnen het perceel Randstad, zelf een aanbesteding gedaan (gegund aan Vialis) voor het inwinnen en via een webapplicatie beschikbaar stellen van verkeersinformatie. Het perceel Noordoost moet nog worden gegund. Sowieso lopen er nog andere aanbestedingen, zoals een mobiel referentiesysteem om de kwaliteit (!) van de geleverde data te kunnen valideren, en tooling ter ondersteuning van het gebruik van de gegevens.

Verder loopt er bij de provincie Zuid-Holland nog een tender voor verkeersmetingen ten behoeven van het NDW, en de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat zoekt nog een partij om verkeersmanagementsystemen te configuren voor aansluiting op de NDW.

Top 10 reagerende bezoekers
      Aantal
reacties
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info 1 1401 6.80
Klik voor meer info 2 1048 6.77
Klik voor meer info 3 1864 6.76
Klik voor meer info 4 1195 6.69
Klik voor meer info 5 2649 6.57
Klik voor meer info 6 562 6.53
Klik voor meer info 7 1124 6.43
Klik voor meer info 8 539 6.34
Klik voor meer info 9 923 6.33
Klik voor meer info 10 1278 6.32