Bozige huisartsen zien af van kort geding EPD

19-12-2012 14:12 | Door Rik Sanders | Lees meer artikelen over: EPD | Lees meer over het bedrijf: VZVZ | Er is 1 reactie op dit artikel | Permalink

De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen ziet af van het kort geding dat vandaag, 19 december zou dienen in de rechtbank in Arnhem. Aanleiding is het bericht van de zorgverzekeraars Achmea, VGZ, CZ en Menzis dat de inspanningsverplichting voor huisartsen tot aansluiting op het Landelijk Schakelpunt is komen te vervallen. Dit sturen de zorgverzekeraars ook nog eens zwart op wit naar alle huisartsen in Nederland.

De vereniging wilde naar de rechter stappen om te voorkomen dat huisartsen verplicht zouden worden zich aan te sluiten bij de nieuwe opzet van het elektronisch patiëntendossier (epd).

VPHuisartsen toonde zich verbolgen over de contracten voor 2013 die de zorgverzekeraars hadden voorgelegd. Daarin stond een 'inspanningsverplichting' voor huisartsen om zich aan te sluiten bij de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Als zij zich niet zouden aansluiten zou de samenwerking met de verzekeraars volgend jaar worden beëindigd.  

De vereniging constateert nu dat de zorgverzekeraars bakzeil hebben gehaald. Toch blijven er voor VPHuisartsen grote zorgen over de manier waarop de zorginfrastructuur op dit moment wordt uitgerold. De vereniging richt zijn pijlen nu op de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), de organisatie achter de doorstart van het epd. De VZVZ is eind 2011 opgericht op initiatief van de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (VHN), apotheken (KNMP), ziekenhuizen (NVZ) in samenwerking met Nictiz en met steun van de patiëntenfederatie NPCF.

Weinig oor

Volgens VPHuisartsen tonen de partijen die verenigd zijn in de VZVZ en de zorgverzekeraars 'een enorme doorzettingsmacht en blijven zij benadrukken dat het hier gaat om een nieuw veilig epd-systeem dat zal leiden tot kwaliteitswinst. Er is weinig oor voor de breed geuite kritiek op de structuur van het systeem waardoor het gevoelig is voor misbruik.' De verenging constateert dat de Consumentenbond, de NPCF en de minister inmiddels hebben aangegeven dat zij aanvullende specificaties wensen om het systeem beter te beveiligen. VPHuisartsen heeft aan de VZVZ laten weten dat opnieuw juridische stappen worden overwogen als de VZVZ niet binnen drie maanden met verbeteringen komt.

De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen is een afsplitsing van de Landelijke Huisartsen Vereniging en zegt honderden huisartsen te vertegenwoordigen. Ze is al jaren fervent tegenstander van de invoering van een epd en de machtspositie van de LHV die huisartsen kan dwingen hieraan mee te doen.   

Reacties op dit artikel
De redactie vindt deze reactie: OKJan, 20-12-2012 16:10
Volgens Webwereld heeft VZVZ ook nog een kritische houding van het CPB die stelt dat private gegevens van mensen die geen toestemming voor het inzien van het EPD gegeven hebben niet beschikbaar mogen zijn omdat dit in strijd is met de wet.
Dus als zelfs al uw huisarts door de zorgverzekeraars wordt gechanteerd om toch maar uw EPD beschikbaar te stellen heeft deze uw toestemming expliciet nodig.
Top 10 Reagerende members
  Aantal reacties
met 3+ sterren
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info1 1575 6.2
Klik voor meer info2 1305 6.0
Klik voor meer info3 1272 6.2
Klik voor meer info4 1072 6.2
Klik voor meer info5 1000 6.1
Klik voor meer info6 901 6.1
Klik voor meer info7 755 6.2
Klik voor meer info8 528 6.1
Klik voor meer info9 405 6.2
Klik voor meer info10 399 6.0