CDA: Ook regionale EPD's zijn illegaal | Nieuws | Computable

CDA: Ook regionale EPD's zijn illegaal

22-08-2011 11:12 | Door Jolein de Rooij | Lees meer artikelen over: EPD | Er zijn 5 reacties op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink
Patiëntendossiers

Ook alle lokale patiëntendossiers en medicatiedossiers zijn op dit moment illegaal. Dat concludeert CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij baseert zijn stelling op een zienswijze van het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Dat college stelt dat patiënten uitdrukkelijk toestemming moeten verlenen voor verwerking van hun gegevens bij een eventuele landelijke doorstart van het elektronisch patiëntendossier (epd). Omtzigt wil van minister Schippers weten welke gegevensuitwisseling de minister wettelijk gaat toestaan.

In een 'zienswijze' geeft toezichthouder CBP weer hoe het recht uitgelegd moet worden. In het geval van een landelijke doorstart van het elektronisch patiëntendossier (epd) stelt het college dat patiënten daarvoor uitdrukkelijk toestemming moet worden gevraagd.

Illegaal

Volgens CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft de zienswijze van het CBP echter nog een consequentie: ook regionale epd's zijn illegaal. Het Tweede Kamerlid wil zo snel mogelijk opheldering van de minister over deze lokale gegevensuitwisseling. Die lokale uitwisseling vindt hij wenselijk, 'mits aan privacy- en beveiligingseisen is voldaan'. 'Wat voor een soort gegevensuitwisseling bent u van plan wettelijk toe te staan?', vraagt hij de minister.

'Een vereniging van zorgaanbieders voor zorginformatie-uitwisseling mag niet zomaar gegevens uitwisselen zonder voorafgaande toestemming. Dat is illegaal', schrijft Omtzigt. 'Dat heeft forse gevolgen voor een eventuele doorstart. Maar het gaat nog één stap verder: regionale dossiers, die zorgen voor uitwisseling tussen huisartsen en huisartsenpost, tussen huisarts en apotheek en tussen huisarts en ziekenhuis zijn ook heel vaak zo vormgegeven. De zienswijze van het CBP lijkt dus te zeggen dat ook die gegevensuitwisseling helemaal niet mag volgens de wet.'

Doorstart epd

De Eerste Kamer blokkeerde op 5 april 2011 de invoering van het epd. Daardoor is het voor zorgverleners niet meer verplicht zich aan te sluiten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). Vrijwillige aansluiting mag echter wel, zo bepaalde VVD-minister Edith Schippers. Ze vroeg Nictiz, het Nationaal ICT-instituut in de Zorg, om te onderzoeken of het LSP ook kan blijven bestaan zonder overheidssteun. Nictiz beheert en ondersteunt het LSP. In de tussentijd blijft het LSP beschikbaar voor informatie-uitwisseling over patiënten.

Verschillende medische beroepsvereningen dringen sindsdien aan op het instandhouden en verder verbeteren van het LSP. Zo kondigde apothekersorganisatie KNMP in april 2011 aan met andere medische beroepsverenigingen om de tafel te willen gaan zitten om de huidige infrastructuur voor de uitwisseling van patiëntgegevens in stand te houden en te verbeteren. Ook de Vereniging van Organisaties voor ICT in de Zorg (OIZ) heeft aangekondigd standaarden voor informatie-uitwisseling te willen waarborgen en doorontwikkelen.

Sponsored content