Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet het redactionele gedachtegoed van Computable.

ZZP'er kent in crisistijd minimumtarief

13-12-2012 10:14 | Door Mendel Koerts | Lees meer artikelen over: Arbeidsvoorwaarden | Er zijn 7 reacties op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink
Computable Expert
Mendel Koerts
ing. Mendel Koerts MSc

SAP Strategie, Architectuur en Governance

Expert van Computable voor het topic Architectuur

Meer

Een wederzijds bevredigend dagtarief afspreken met een gedetacheerde zelfstandige is ook van groot belang voor de opdrachtgever. Waarom immers zou een ontevreden zelfstandige snel zaken opleveren of beter presteren dan verwacht? Waarom zou hij zijn tijd niet beter besteden aan het in de gaten houden van de markt? Waarom niet toch weer zoeken naar een vast dienstverband?

Er staat al enige jaren veel druk op de tarieven van gedetacheerde zelfstandigen. Opdrachtgevers en hun inkopers weten echter vaak niet wat nou een redelijke prijs is die aansluit bij de huidige economische omstandigheden. Ze gaan bijvoorbeeld uit van het salaris dat betaald wordt aan vaste krachten - en onderschatten daarmee de kosten van arbeid schromelijk. Interne medewerkers kosten veel meer dan alleen hun salaris. Secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden vormen een substantieel deel van de loonkosten. Daarnaast zijn externen vaak productiever omdat ze kennis en ervaring meebrengen vanuit eerdere klanten.

Wat is dan een fair tarief voor een zzp'er in crisistijd? Dat kan grofweg als volgt berekend worden. Pak het bruto jaarsalaris inclusief bonus dat iemand in een vergelijkbare functie in loondienst kan verdienen. Vermenigvuldig dat met twee en deel dit bedrag door het gemiddelde aantal werkbare dagen voor de beroepsgroep in kwestie. Zo komt een gemiddelde helpdeskmedewerker met twintig jaar ervaring op 45 euro per uur. Volgens loonwijzer.nl verdient die in loondienst namelijk ongeveer 36.400. euro Maal twee gedeeld door 200 werkbare dagen levert een tarief op van 45 euro.

Dit dagtarief is een risico en kostendekkend tarief en gaat daarmee voorbij aan het feit dat een zelfstandige professional ook ondernemer is. Voor ondernemers is het gebruikelijk een winstopslag te berekenen. Die is weggelaten uit de berekening als concessie aan het zware weer waarin veel opdrachtgevers verkeren. De site zzptarief.nl biedt overigens een veel uitgebreidere tool om een kostendekkend tarief te bereken. Voor de helpdeskmedewerker komt het tool uit op ongeveer 42 euro per uur.

Voor mensen die maandelijks een loonstrookje krijgen klinkt het wellicht wat onwezenlijk, twee keer het bruto jaarsalaris. Om verongelijkte gezichten te voorkomen hierbij de onderbouwing. Om te beginnen zijn er de kosten die een zelfstandige heeft voor het opbouwen van pensioen en voor allerlei verzekeringen zoals beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Verdere beroepskosten omvatten bijvoorbeeld kantoorkosten, vervoerskosten, communicatiekosten, kosten voor acquisitie, marketing en relatiebeheer, kosten voor kennisontwikkeling, opleidingskosten en administratiekosten. Tot slot moeten vanuit het tarief reserveringen gemaakt kunnen worden voor bijvoorbeeld leegloop en moet er een risico-opslag in zitten voor bijvoorbeeld wanbetalers.

Voor de goede orde: het hierboven berekende tarief is het tarief dat de zelfstandige moet kunnen factureren, hetzij direct aan de klant, hetzij aan de tussenpersoon. Het tarief dat een opdrachtgever afspreekt met een tussenpersoon is bij lange na niet wat de zelfstandige zelf ontvangt.

Ter afsluiting: als de markt structureel slechts lagere tarieven wil betalen dan het kostendekkende tarief, dan zullen zelfstandigen hun heil zoeken in een vast dienstverband. Het laat zich raden wat dat betekent voor het kwaliteitsniveau van het aanbod aan zelfstandigen.
Deel dit artikel via LinkedIn
Deel dit artikel via Facebook
Deel dit artikel via Twitter

Top 10 reagerende bezoekers
      Aantal
reacties
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info 1 1379 6.82
Klik voor meer info 2 1018 6.78
Klik voor meer info 3 1794 6.74
Klik voor meer info 4 2540 6.73
Klik voor meer info 5 1184 6.65
Klik voor meer info 6 874 6.51
Klik voor meer info 7 539 6.51
Klik voor meer info 8 1275 6.29
Klik voor meer info 9 1061 6.29
Klik voor meer info 10 536 6.24