Het draait om testdiensten en kwaliteitsmanagement

22-01-2013 11:04 | Door Wilbert van den Bliek | Lees meer artikelen over: Backoffice, Testing | Er is 1 reactie op dit artikel | Permalink
Computable Expert
Wilbert van den Bliek
Wilbert van den Bliek

Algemeen Directeur SQS BeNeLux

Expert van Computable voor het topic Development

Meer

De huidige economie wordt gekenmerkt door performance-denken en het voortdurend streven naar kostenreductie en return on investment. Hierdoor is de vraag naar testdiensten en kwaliteitsmanagement groter dan ooit tevoren. Het zijn immers deze disciplines die bijdragen aan de optimalisering van zowel it-systemen als businessprocessen. Ik zet de in mijn ogen belangrijkste trends voor 2013 op een rijtje.

Testen van mobiele software in een businessomgeving

Na de consument gaan nu ook steeds meer bedrijven in een zakelijke context gebruik maken van mobiele applicaties. Voor Nederland voorziet Forrester dat de bestedingen via m-commerce over vijf jaar ruim een miljard zullen bedragen. Voor ondernemers brengt dit ongekende kansen met zich mee. Alleen zullen ze daar wel tijdig en op een weloverwogen manier op in moeten spelen. Het testen van mobiele bedrijfsapplicaties zal de komende jaren dan ook een enorme vlucht nemen om te komen tot hoogwaardige applicaties die de business optimaal ondersteunen. Een van de aspecten die bij het testen van mobiele applicaties een rol zal spelen, is het testen vanuit gebruikersperspectief. Van een applicatie wordt namelijk verwacht dat deze naast functioneel vooral ook intuïtief is. Verder worden bij mobiele applicaties verschillende backoffice-systemen ontsloten. Hierdoor is het enorm belangrijk dat de security en connectiviteit goed meegenomen worden in het ontwerp van zowel de mobiele software als de backoffice systemen.

Focus op code review

Code review is een systematische beoordeling van de kwaliteit van de softwarebroncode. Het doel is de kwaliteit in termen van bijvoorbeeld onderhoudbaarheid of robuustheid vast te stellen en de ontwikkelaars handvatten voor herstel te geven. Code review raakt weer meer in zwang omdat organisaties zich steeds beter bewust worden dat de kwaliteit van de broncode belangrijk is met het oog op onderhoudbaarheid en aanpasbaarheid van het systeem. Het is de kwaliteit van het systeem die bepaalt wanneer welke investeringen noodzakelijk zijn in het bestaande systeem of dat het nodig is om ter vervanging een nieuw systeem te ontwikkelen. Bovendien zorgt aandacht voor kwaliteit in een vroeg stadium ervoor dat organisaties de grootste besparingen en een korte time-to-market kunnen realiseren.

Uitbesteden van testen

Steeds meer bedrijven maken de strategische keuze om de geautomatiseerde uitvoering en het beheer van testscripts te outsourcen. Hierdoor worden de repeteerbare testtaken uitbesteed en blijven de domein- en applicatiespecifieke gerelateerde werkzaamheden over. Naast efficiëntie en kostenbesparing zit het voordeel van outsourcing vooral in de borging van kwaliteit en de integrale verantwoordelijkheid die kwaliteitspecialisten daarin nemen. Dit wordt ook wel managed testing services (mts) genoemd, waarbij niet meer op uren, maar op output wordt gestuurd.

De nieuwe rol van de testmanager

We zien onder invloed van het uitbesteden van testdiensten een behoorlijke verandering in de rol van de testmanager. De testmanager dient ervoor te zorgen dat de afstemming en communicatie tussen de locaties goed verloopt. Hij krijgt hierdoor de rol van 'Single-Point-Of-Contact' richting de klant.

Daarnaast krijgt de testmanager met een nieuw spanningsveld te maken, waarbij hij niet alleen aanstuurt op basis van het testplan, maar ook op basis van het mts-contract dat is afgesloten tussen klant en testleverancier. Dit laatste brengt met zich mee dat een testmanager in de partij van de testleverancier een tweede opdrachtgever krijgt, met de opdracht te sturen op het resultaat en budget zoals opgenomen in het contract. De testmanager treedt in zo’n geval op als projectmanager. Bovendien zal hij in overleg treden met de klant over de afrekening en de (geplande) resultaten van het mts-contract. De testmanager vervult nu de rol van contractmanager.

Reacties op dit artikel
De redactie vindt deze reactie: OKRene de Jong, 22-01-2013 12:48
Promotie voor het vakgebied testen... altijd leuk om te lezen!
 
De rol van de testmanager wijzigt zeker. Met de komst van Agile is ook te zien dat de rol deels bij de Scrummaster wordt neergelegd. Hiermee verandert het spanningsveld zeker.
 
Een andere nieuwe ontwikkeling is Regie van Kwaliteit. Op 6 februari is hierover een sessie vanuit TestNET... mogelijk interessant voor alle lezers van je artikel. In december zijn namelijk twee boeken gelanceerd die ik heb gelezen en hier worden gelanceerd. Een aanrader in deze nieuwe markt!
 
101 vacatures
Web Developer ASP.NET C# (Medior / Senior)

NiDiDo BV , Barneveld

PHP Programmeur

BWSS B.V. , Deventer

.NET (C#) Programmeur

Let's build IT , Hoorn NH

Pielen in PHP, of on Rails in Ruby?

ForecastXL (via Quoratio BV) , Groningen

Senior SAP BW Specialist - Tilburg

Achmea , Tilburg

Top 10 Reagerende members
  Aantal reacties
met 3+ sterren
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info1 1560 6.2
Klik voor meer info2 1293 6.0
Klik voor meer info3 1266 6.2
Klik voor meer info4 1066 6.2
Klik voor meer info5 976 6.1
Klik voor meer info6 901 6.1
Klik voor meer info7 755 6.2
Klik voor meer info8 519 6.1
Klik voor meer info9 394 6.0
Klik voor meer info10 391 6.2