Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet het redactionele gedachtegoed van Computable.

Virtualisatie maakt netwerken weer strategisch

29-01-2010 16:51 | Door Hans Timmerman | Lees meer artikelen over: TCP/IP, Compliance, SaaS | Er is 1 reactie op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink
Computable Expert
Hans Timmerman
Hans Timmerman

CTO

Expert van Computable voor de topics: Virtualisatie, Management en Cloud Computing

Meer

We zien dat virtualisatie van de server het belang van het netwerk sterk vergroot. Via het netwerk worden tenslotte de ict-diensten aangeboden waar we het in cloud- en SaaS-toepassingen over hebben. Het netwerk is de supply chain van ict. Maar het netwerk kan tevens zorgdragen dat een hoger niveau van orchestratie over de hele infrastructuur mogelijk wordt. Een orchestratie die grotendeels automatisch gaat op basis van ingestelde policies en compliance-eisen.

Verbeeld je het vermogen van een compleet dynamische, fluïde infrastructuur van vele datacenters die als één logisch netwerk acteert en automatisch op allerlei statusveranderingen van belasting en aanbod kan reageren. Net zoals in de elektriciteitswereld, waar het ‘smart grid' het dynamische vraag en aanbod van elektriciteit moet gaan balanceren, moet in de ict-infrastructuur het netwerk ook als een smart grid gaan functioneren. Met op de knooppunten van de netwerken voldoende embedded servercapaciteit om op weg van A naar B altijd voldoende virtuele processing power te kunnen inzetten voor de dienst die wordt gevraagd of wordt geboden.

Servervirtualisatie biedt de mogelijkheid de vele verschillende geïsoleerde netwerken met elkaar te koppelen en te integreren. Was vroeger de server de koppeling tussen die verschillende geïsoleerde netwerken, nu wordt netwerk (weer) de natuurlijke koppeling tussen iedereen en alles dat voor een ict-dienst nodig is: de gebruiker, de applicatie of appliance, de data en het processorvermogen. Het netwerk wordt meer en meer de plaats waar de orchestratie van al die processen in de supply chains plaatsvindt.

Er is echter dan wel een nieuwe abstractielaag nodig om TCP/IP te orchestreren over al die fysieke en virtuele omgevingen heen en dat over grote afstanden mogelijk moet zijn. Een globale aanpak is nodig, het netwerk is immers wereldomspannend geworden. Een soort van meta-orchestratie die mogelijk wordt gemaakt door een nieuwe laag van ict-metadata. Het zou fantastisch zijn als we het beheer van de hypervisors, het management van de infrastructuur en de provisioning/governance ‘engines' konden integreren, inclusief de daarbij behorende security en compliance.

Het netwerk wordt de computer, die voorspelling is niet nieuw. Wel nieuw is dat de huidige status van virtualisatie, de integratie rond TCP/IP en het gebruik van standaard processorbouwstenen het nu technisch eindelijk mogelijk maakt. De huidige netwerken zijn zeker nog niet gereed om het volle potentieel van virtualisatie mogelijk te maken, maar ze geven op zijn minst nu al de belofte dat straks wel te kunnen.

Het wachten is nu op de meta-orchestratiesoftware die op globaal niveau het netwerk op gewenste wijze kan aansturen, zowel fysiek als virtueel. Die online en realtime elke status, elke statusverandering, elke root cause en elk communicatiepatroon in dat netwerk kan ontdekken. Het is nodig om, op abstract niveau weliswaar, te standaardiseren om processen makkelijk te transporteren van de ene hoek van de infrastructuur naar de andere. Gedrag, performance en servicelevels moeten namelijk gelijk blijven en onafhankelijk zijn van waar de processen in de infrastructuur draaien. Een nieuwe besturingsarchitectuur waar elementmanagers worden georchestreerd om zelf services mogelijk te maken. Waar de aansturing policy-based wordt uitgevoerd, automatische provisioning en deployment plaatsvindt. Waar de afhankelijkheden tussen software, hardware, netwerk en storage cross domain kunnen worden gevolgd en gemanaged. En waar tenslotte een grote transparantie nodig is, die op VM-niveau alle processen kan monitoren en reproduceren en waar een ongelimiteerde revisiegeschiedenis kan worden geschreven om de dynamisch werkende cloud te kunnen beheersen.

Op dit gebied zal de komende jaren nog veel innovatie moeten plaatsvinden, omdat de huidige ITSM-systemen deze complexe virtuele wereld nog lang niet 100 procent kunnen aansturen. Wel is duidelijk dat het netwerkmanagement hier een zeer belangrijke plaats inneemt en de rode draad is voor verdere ontwikkelingen op dit gebied.

Deel dit artikel via LinkedIn
Deel dit artikel via Facebook
Deel dit artikel via Twitter

Gerelateerde artikelen

15-03-10  Provincie Overijssel gaat virtueel

Top 10 reagerende bezoekers
      Aantal
reacties
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info 1 1379 6.82
Klik voor meer info 2 1019 6.79
Klik voor meer info 3 1806 6.73
Klik voor meer info 4 2545 6.72
Klik voor meer info 5 1184 6.65
Klik voor meer info 6 876 6.50
Klik voor meer info 7 543 6.50
Klik voor meer info 8 539 6.33
Klik voor meer info 9 1275 6.30
Klik voor meer info 10 1071 6.29