Desktopvirtualisatie vraagt andere aanpak | Opinie | Computable
Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet het redactionele gedachtegoed van Computable.

Desktopvirtualisatie vraagt andere aanpak

25-05-2011 14:32 | Door Andreas van Wingerden | Lees meer artikelen over: Consolidatie, TCO, Desktopvirtualisatie, Servervirtualisatie | Er zijn 5 reacties op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink
Computable Expert
Andreas van Wingerden
Andreas van Wingerden

Regional Manager Systems Engineering

Expert van Computable voor het topic Virtualisatie

Meer

De meeste grote organisaties hebben al met succes een zekere mate van servervirtualisatie gerealiseerd. De voordelen zijn duidelijk en direct merkbaar, met name voor wat betreft de totale eigendomskosten als gevolg van consolidatie en verbeterde inzet. Organisaties moeten redelijke middelen blijven inzetten op het gebied van servervirtualisatie.

Naar schatting is 20 tot 25 procent van de geïnstalleerde servers in 2010 gevirtualiseerd. Dat betekent dat er nog een aanzienlijke ruimte voor aanvullende efficiëntiewinst bestaat.

Hoewel er voldoende mogelijkheden bestaan voor besparingen binnen de servervirtualisatie, is het natuurlijk een goede zaak dat organisaties andere manieren onderzoeken om de efficiëntie op it-gebied te verbeteren. Een van de gebieden die steeds meer belangstelling krijgt, is desktopvirtualisatie, waarbij de hardware en software aan de kant van de eindgebruiker wordt losgekoppeld. Het gaat hier met name om pc's en laptops, maar het kan ook betrekking hebben op netbooks, tablet-pc's, smartphones en andere mobiele computerapparatuur.

Desktopvirtualisatie biedt aanzienlijke efficiëntievoordelen bij het beheer van apparatuur van eindgebruikers, vooral op grotere locaties waar duizenden deskstops centraal beheerd kunnen worden, plus verbeterde beveiliging en meer subtiele voordelen zoals het verlengen van de levensduur van oudere pc's en ondersteuning voor nieuwe manieren van werken - denk aan thuiswerken, waardoor de vraag naar kantoorruimte op het bedrijf wordt verminderd.

Net als bij servervirtualisatie is de efficiëntie bij desktopvirtualisatie grotendeels te danken aan een gecentraliseerd beheer. Maar een geslaagde desktopvirtualisatie vraagt om andere en vooral veel bredere technologieën. Wat in eerste instantie minder duidelijk is - maar ook belangrijker -, is dat desktopvirtualisatie om een geheel andere strategische benadering vraagt.

Voorkom #FAIL

Veel organisaties die al een aantal successen hebben geboekt op het gebied van servervirtualisatie, worden vaak enthousiast aangemoedigd door hun leverancier om ook op desktopvirtualisatie over te stappen. Op zich geeft deze insteek al de denkfout aan die tot een mislukte desktopvirtualisatie kan leiden.

De aanname dat desktopvirtualisatie in grote lijnen een herhaling is van de stappen van servervirtualisatie is een misvatting. Om te beginnen kan het, anders dan servervirtualisatie, niet via een unilaterale beslissing of centraal worden geïmplementeerd zonder dat iemand buiten de it-afdeling er iets van merkt of er problemen mee heeft.

De it-afdeling en de eindgebruikers hebben andere motieven. Eindgebruikers willen toegang tot video- en audiostreams. De it-afdeling wil het budget en de netwerkbandbreedte beperken. Het gevaar bestaat dat als de benadering van servervirtualisatie wordt overgenomen, de it-afdeling alleen ziet dat het beheer van honderd pc's wordt beperkt tot het beheer van drie servers. Hierbij zien it-managers over het hoofd wat dat betekent voor de eindgebruiker voor wat betreft de kwaliteit van de gebruikservaring en de zorgen over een veranderde computeromgeving.

Het interne team dat verantwoordelijk was voor de servervirtualisatie, met name voor eindverantwoording en steun vanuit het bedrijf, bestaat mogelijk niet uit de juiste mensen om leiding te geven aan een project dat vraagt om een grote mate van interactie met de eindgebruikers. En omdat het bij desktopvirtualisatie om een geheel andere combinatie van technologieën gaat, is de bestaande leverancier van servervirtualisatie en/of de bijbehorende diensten niet automatisch de aangewezen partner voor desktopvirtualisatie. Een organisatie moet desktopvirtualisatie zien als een nieuwe uitdaging, en hierbij de referenties en beproefde expertise van elke voorgestelde vendor en servicemaatschappij aan een grondige beoordeling onderwerpen.

Kort samengevat bestaan er weinig overeenkomsten tussen server- en desktopvirtualisatie. Een geslaagd initiatief op het ene gebied - of het nu gaat om een 'proof of concept' of bedrijfsbrede implementatie - zegt niets over de eventuele uitkomsten op het andere gebied.

Servervirtualisatie, hoofdzakelijk beperkt tot datacentra, is een initiatief met duidelijke voordelen die direct voor het grijpen liggen. Het domein van de it-afdeling en de strategieën en technologieën die binnen het datacentrum worden ingezet, staan grotendeels los van de eindgebruiker. Het overgrote merendeel van de servers kan direct op een uniforme manier worden beheerd en onderhouden, waarbij de enige zichtbare opbrengst bestaat uit intern verzorgde efficiëntiewinst. Als deze nagenoeg militaire virtualisatiebenadering wordt toegepast op het beheer van pc's van werknemers, is dit gedoemd te mislukken.

De servervirtualisatiebenadering legt een uniforme oplossing op - voor desktopvirtualisatie die doorgaans bestaat uit VDI (Virtual Desktop Infrastructure) - waarbij die oplossing op zo veel mogelijk pc's wordt doorgevoerd. Door stug vast te houden aan VDI voor desktopvirtualisatie zet de rigide wereld van de servervirtualisatie de aanzienlijke verschillen in werkwijzen die mensen erop na houden onder druk, door gebruik te maken van één enkele technologie.

Realiseer #WINNING

Servervirtualisatie gaat over consolidatie en begint in het datacentrum; desktopvirtualisatie gaat over efficiënter desktopbeheer en begint bij de eindgebruiker. De computerbehoeften van een kantoormedewerker, een veldtechnicus en een senior manager die veel reist, verschillen sterk van elkaar. Een daadwerkelijke desktopvirtualisatiebenadering moet derhalve een scala aan technologieën omvatten, van bewerkingen op de server (zoals VDI), waar het datacentrum de computeromgeving levert, tot clientcomputers die ondersteuning bieden voor offline werken in een gevirtualiseerde omgeving.

Op deskstopniveau is het de gebruikerservaring die telt. Elk project dat geen behoud of verbetering van de huidige gebruikerservaring oplevert, zal op heftige tegenstand kunnen rekenen. In deze context is het niet zozeer de meest geavanceerde technologie die men wil, als wel de juiste informatie, op de snelste manier.

Wat de veronderstelde kostenbesparing ook is vanuit het perspectief van de it-afdeling, een desktopvirtualisatieproject dat tekortkomingen vertoont en ertoe leidt dat de werknemers minder productief zijn, zal de organisatie op de lange termijn altijd alleen maar geld kosten. Alleen al het gebruik van randapparatuur - voor de meeste bedrijven zijn dat met name scanners, printers, beveiligingstokens en usb-sticks - kan tijdens een desktopvirtualisatieproject aanzienlijke verstoringen opleveren als hiermee niet al direct vanaf het begin rekening wordt gehouden.

Net als bij servervirtualisatie bestaan de belangrijkste voordelen van desktopvirtualisatie uit de centralisatie van de it. Maar hoewel servervirtualisatie moet worden gepland en geïmplementeerd vanuit het hart van het it-systeem (primair datacentra), moet desktopvirtualisatie een benadering van buiten naar binnen hebben. Met 'buiten' wordt hier verwezen naar de individuele werknemers, hun computerbehoeften en de apparatuur die zij gebruiken. De achterliggende gedachte is dat het primair de eindgebruiker is die met desktopvirtualisatie moet instemmen.

Zodra de zaak van buiten naar binnen wordt bekeken, worden de strategie, de planning en de implementatie van een desktopvirtualisatieproject een stuk logischer. Met een goed begrip van de behoeften op het niveau van de eindgebruiker, kunnen de voordelen van een gecentraliseerd beheer al snel gerealiseerd worden.

Top 10 reagerende bezoekers
      Aantal
reacties
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info 1 1398 6.80
Klik voor meer info 2 1044 6.75
Klik voor meer info 3 1854 6.73
Klik voor meer info 4 1195 6.68
Klik voor meer info 5 2628 6.64
Klik voor meer info 6 560 6.49
Klik voor meer info 7 1115 6.38
Klik voor meer info 8 915 6.37
Klik voor meer info 9 539 6.34
Klik voor meer info 10 1277 6.32