Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet het redactionele gedachtegoed van Computable.

Desktopvirtualisatie meer dan ROI bepalen (2)

11-02-2013 14:34 | Door Remco Nijkamp | Lees meer artikelen over: Desktopvirtualisatie | Er zijn 7 reacties op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink
Computable Expert
Remco Nijkamp
Remco Nijkamp

Projectarchitect, Trainer, Consultant, CTO

Expert van Computable voor de topics: Virtualisatie, Management en Architectuur

Meer

Wanneer beslissingen over ICT-investeringen uitsluitend aan de hand van ROI-berekeningen worden genomen, worden kansen op innovatie gemist en komt de evolutie van ICT en organisatie tot stilstand. In het eerste deel van dit tweeluik keken we naar innovatie en techniek, in dit tweede deel kijken we naar ict-beheer.

In de klassieke desktopomgeving heeft ict-beheer te zorgen voor iedere afzonderlijke pc in de organisatie. In de virtuele situatie zijn de pc-basiselementen (besturingssysteem, applicaties, bestanden en instellingen) gecentraliseerd op servers in het datacenter. Dit impliceert dat ook het ict-beheer centraal kan worden uitgevoerd. Binnen moderne datacenter-beheertools, zoals SCCM of RES Automation Manager (of grootschaliger bijvoorbeeld onderdelen van CloudStack), zijn er tal van voorzieningen die dit centrale beheer automatiseren. Ook de distributie van software en apps kan in hoge mate worden geautomatiseerd, inclusief de administraties rond licenties en versiebeheer. Er kan zelfs een selfservice shop voor software worden gecreëerd.

Al met al verandert het werk van de ict-beheerders aanzienlijk. Zij zijn minder tijd kwijt aan de klassieke (helpdesk) taken en krijgen daarmee meer ruimte om aan innovaties die de business dienen te werken. Dit betekent dat hun salaris in principe verandert van een kostenpost in een investering. Dit heeft een zeer positieve uitwerking op de return on investment (roi)-berekeningen. Ook inhoudelijk verandert het werk van de beheerder sterk. Kon men voorheen met wat ingrepen een onwillige pc weer aan de praat krijgen, in de virtuele wereld moet er het besef zijn dat het doorvoeren van een verandering van invloed is op alle devices die inloggen. Het is daarom goed om bij een migratietraject naar een virtuele infrastructuur de ict-beheerders in een vroeg stadium bij de veranderingen te betrekken en voor opleidingen te zorgen.

 

Invloed op management

Het buitengewoon decentrale klassieke concept met desktop- en laptop-pc’s is vanuit het oogpunt van veiligheid moeilijk onder controle te houden. Doen de mensen met die pc’s wat bij hun taakinhoud hoort? Of zijn er andere dingen gaande? Laat iemand bedrijfsinformatie lekken? En de centrale vraag voor modern management: hoe toon ik aan dat deze organisatie compliant is, dus werkt volgens de geldende wet- en regelgeving? In de virtuele, gecentraliseerde ict-infrastructuur kunnen wel vele effectieve beveiligingsvoorzieningen worden ingebouwd. 

Ten eerste is er de mogelijkheid om data contextgevoelig vrij te geven, dat wil zeggen naar gelang degene die erom vraagt, de plek en het tijdstip waarop dit gebeurt. Alles wordt geregistreerd, dus ook wie bijvoorbeeld ongeoorloofd toegang tot bestanden probeert te krijgen. Ook gedeelde informatie wordt vastgelegd, om aan te kunnen tonen dat compliant gehandeld is. Het management kan worden voorzien van onnoemlijk veel rapportages; van uiterst gedetailleerd tot globaal.

Binnen het nieuwe werken (hnw) is het gebruikelijk om de tijdsduur voor taken te kwantificeren. Op die manier is het mogelijk om ook de prestatie van degenen die thuis of elders werken, op waarde te beoordelen.

Tot slot nog een heel basaal veiligheidaspect. Als een desktop- of laptop-pc met lokale data wordt gestolen, is er gerede kans dat er heel wat bedrijfsinformatie in verkeerde handen komt. In de virtuele infrastructuur zijn applicaties en bestanden opgeslagen op servers in datacenters, die als het goed is ontwikkeld zijn tot een onneembare vesting.

Kortom, het nieuwe werken en desktopvirtualisatie zijn veel meer dan het personeel in de gelegenheid te stellen om soms thuis te werken. De invloedsfeer reikt veel verder, via software selfservice en gecentraliseerd beheer van de infrastructuur, tot aan de voorwaarden om compliant te kunnen opereren als organisatie. En dan hebben we het nog niet over de macro-economisch/sociale implicaties, zoals files en kantoorbouw. Het gaat hier om innovatie in optima forma. Met desktopvirtualisatie verkrijgt een organisatie een infrastructuur die aansluit bij maatschappelijke en arbeidsrechtelijke ontwikkelingen, waarmee de basis voor een gezonde roi wordt gelegd.

Deel dit artikel via LinkedIn
Deel dit artikel via Facebook
Deel dit artikel via Twitter

Top 10 reagerende bezoekers
      Aantal
reacties
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info 1 1379 6.81
Klik voor meer info 2 1020 6.75
Klik voor meer info 3 2546 6.73
Klik voor meer info 4 1806 6.73
Klik voor meer info 5 1184 6.65
Klik voor meer info 6 546 6.50
Klik voor meer info 7 877 6.49
Klik voor meer info 8 539 6.33
Klik voor meer info 9 1275 6.30
Klik voor meer info 10 1073 6.30