Auteur Cees van Heijkoop

60 Artikelen van Cees van Heijkoop

Agents beloven effectieve logistiek

23-12-2007  Wat met de conventionele erp/crm-systemen nooit is gelukt, flexibele en efficiënte besturing van commerciële en logistieke werkvloerprocessen, is nu binnen bereik door besturing met agents. Die intelligente softwareobjecten werken samen met hun...

TU Delft werkt aan intelligente RFID

04-05-2007  Rfid (radio frequency identification) wil maar niet echt doorbreken. De ontwikkeling gaat echter gestaag door. Actieve rfid, met ingebouwde intelligentie, is de volgende stap.

De gebruiker aan de knoppen

23-03-2007  Nieuwe ict-diensten in de persoonlijke levenssfeer kunnen de dynamiek van ons leven vergroten. Onthaasten kan ook bij een hoge productiviteit, want we zijn beter geïnformeerd en kunnen beter afstemmen. Maar wie bepaalt hoe die diensten eruit moeten...

Elektronische aardrijkskunde

19-01-2007  Ruimtelijke informatie over landoppervlak, bebouwing, agrarisch gebruik, de ondergrond, het water en het milieu wordt in de nabije toekomst ontsloten met Europese standaarden. Er zijn tal van nieuwe mogelijkheden om deze informatie innovatief her te...

Onzekere tijden voor ICT Regie

12-12-2006  ICT Regie heeft er zin in; de ICT-Innovatieagenda is gereed. Het is echter de vraag in hoeverre het huidige innovatiebeleid door een nieuw kabinet wordt voortgezet.

50 miljoen extra voor nano

23-06-2006  Met een extra reservering van 50 miljoen euro voor ontwikkeling van nanotechnologie geeft minister Brinckhorst 14 juni de toch al dynamische elektronicaontwikkeling in Noord-Brabant een extra drive. Op 14 juni lanceerde hij daartoe Point-One in het...

Beter plannen met multi-agents

24-02-2006  De logistiek in de Rotterdamse haven is zeer gecompliceerd. Conventionele planningsmethoden zijn voor verbetering vatbaar. Promovendus Albert Douma zoekt een oplossing in ‘multi-agentsystemen’.

Virtuele gebruiker bepaalt productconcept

27-01-2006  De tijd dat product ontwikkelaars of marketing managers in hun eentje het productconcept bepaalden is voorbij. Door simulatie, virtualisatie en gaming kan de huidige, maar ook de toekomstige gebruiker meedoen en beslissen.

Gaming versnelt designproces

27-01-2006  Gebrekkige en ondoorzichtige kennisvergaring, ruis in het communicatieproces en een gebrekkig inzicht in de consequenties van aanpassingen maken het ontwerpproces een lastig geheel. De nieuwe ontwerpomgeving van de Universiteit Twente, T-Xchange...

Het virtuele lab als marktplaats

30-09-2005  Een opbloeiende kennismaatschappij moet worden gevoed met meer kennis. Er moet sneller ontwikkeld en geleverd worden en de kennis moet voor alle belanghebbenden gemakkelijk toegankelijk zijn. De waarde van kennis groeit naarmate deze breder kan...

VOLGENDE 1 2 3 4 5 6

Tips voor zorgaanbieders om zich te positioneren richting gemeenten na decentralisatie van AWBZ

De decentralisatie van de AWBZ heeft een grote en blijvende impact - als zorgaanbieder weet u dat als geen ander. Maar over de uiteindelijke invulling van de......

Bent u de controle kwijt over de beveiliging en opslag van gevoelige bestanden? De redding is nabij!

Veel grote bedrijven beschikken over gevoelige bestanden die verspreid over de gehele organisatie zijn opgeslagen. Hiervoor gebruiken ze vaak een wirwar van......