Bedrijfsdossiers Berenschot

Artikelen over Berenschot

ICT hyperventileert door ontbreken strategie

03-03-2014  Door het ontbreken van een duidelijke ict-strategie voor de langere termijn is het voor veel ict-organisaties moeilijk om tijdig in te spelen op komende ontwikkelingen. Dit blijkt uit de resultaten van de ict-besturingsscan van adviesbureau...

Sterke regie overbrugt kloof business en IT niet

17-07-2013  Van een optimale afstemming tussen business en ICT komt nog steeds weinig terecht. Pogingen om op basis van een sterke regie dit probleem uit de wereld te helpen leiden nauwelijks tot succes. Dit blijkt uit de resultaten van de ICT-besturingsscan...

Innovatie met ICT blijkt in praktijk vaak lastig

09-04-2013  Bij veel organisaties staat innoveren met ict hoog op de agenda voor komend jaar. Voor ict-innovaties zijn vaak substantiële bedragen gereserveerd in de begroting. Tegelijkertijd geven diezelfde organisaties aan te worstelen met innovaties. In veel...

Studentensysteem kost ook UvT miljoenen

11-02-2013  De vertraagde invoering van het studenteninformatiesysteem MySis heeft de Universiteit van Tilburg (UvT) heeft tot nu toe zo'n tien miljoen euro gekost. Sinds 2005 probeert de universiteit het Campus Solutions-systeem van Oracle in te voeren....

Berenschot: Directie beslist weer zelf over ICT

29-01-2013  Directies trekken de besluitvorming over ict-projecten steviger naar zich toe. Dit blijkt uit het resultaat van de ict-besturingsscan van adviesbureau Berenschot. Die is door ruim honderd organisaties ingevuld.

ICT-vacature is moeilijkst in te vullen

02-10-2012  In de hr-dienstverlening, gezondheidssector en industrie ondervinden hr-professionals dit jaar problemen met de werving en selectie van nieuwe mensen. Er is met name een nijpend tekort aan ict'ers, technici en financieel specialisten. Dit blijkt...

Berenschot biedt gemeenten APK voor ICT

03-05-2012  Het Utrechtse adviesbureau Berenschot en be­drijfs­re­cher­che­bu­reau Hoffmann uit Almere bieden gemeenten een keuring aan om te bepalen welke ict-risico's zij lopen. Tijdens deze zogeheten ict-apk kijken de twee partijen naar de...

Berenschot kiest voor cloud-dienst ZXFactory

14-03-2012  Adviesbureau Berenschot Groep zet de disaster recovery-dienst ZX Continue van ZXFactory in als uitwijkoplossing bij calamiteiten. ZX Continue is gebaseerd op de replicatietechnologie Zerto. Berenschot heeft wereldwijd 450 medewerkers.

Provincie Limburg ruimt ICT-puinhoop op

10-02-2011  Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg pakt op twee fronten de falende informatievoorziening aan. Een plan van aanpak voor een strategisch informatiebeleid en een projectplan om ict-knelpunten op te lossen moeten voorkomen dat...

Radboud Universiteit stapt uit Peoplesoft-fiasco

18-12-2009  De Radboud Universiteit Nijmegen trekt zich terug uit het gezamenlijke erp-project Sans (Samenwerking Nieuw Studenteninformatiesysteem). Kostenoverschrijdingen, vertragingen en technische complicaties zijn debet aan dit besluit. Sans is een...

De honderd krachtigste bedrijven

De Computable 100 is een jaarlijkse ranglijst van de honderd krachtigste ICT-bedrijven van Nederland. De rangorde wordt bepaald op basis van financieel succes én imago. Op welke plaats staat jouw bedrijf?

Pos  Bedrijf  Totale score  Score finan- cieel  Imago zaken- partner  Imago inno- vatief  Imago werk- gever  Imago kennis  Totaal imago
 Apple
100,0  100  48,5  91  71,8  77,6  79,7 
 Google
89,5  70,9  34,2  100  100  83,2  89,9 
 Microsoft
72,9  30,9  100  92,7  83  100  100 
 Cisco
66,3  72,7  54,9  42,1  24,5  59,4  46,4 
 Afas Software
52,4  74,5  20  19,1  19,8  12,9  19,6 
 Chipsoft
51,9  89,1  2,7  3,4  4,7  4,4  4,2 
 Woodwing
51,7  92,7  0,2  0,2  0,1 
 IBM
43,6  27,3  53  38,2  36,5  69,8  51 
 Accenture
43,5  47,3  34,7  12,6  24,5  50,5  30,9 
10 
 Oracle
42,1  52,7  33  15,2  14,9  27,6  23 
De hele lijst

Tips voor zorgaanbieders om zich te positioneren richting gemeenten na decentralisatie van AWBZ

De decentralisatie van de AWBZ heeft een grote en blijvende impact - als zorgaanbieder weet u dat als geen ander. Maar over de uiteindelijke invulling van de......

Bent u de controle kwijt over de beveiliging en opslag van gevoelige bestanden? De redding is nabij!

Veel grote bedrijven beschikken over gevoelige bestanden die verspreid over de gehele organisatie zijn opgeslagen. Hiervoor gebruiken ze vaak een wirwar van......