Aantal locaties met virtualisatie groeit 13 procent | Homepage | Computable

Aantal locaties met virtualisatie groeit 13 procent

31-10-2012 08:08 | Door Sander Hulsman | Lees meer artikelen over: Desktopvirtualisatie, Servervirtualisatie, VMware-software | Lees meer over het bedrijf: Computer Profile | Er zijn 2 reacties op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink
virtuele server virtualisatie

In de periode van oktober 2011 tot oktober 2012 nam het aantal bedrijfsvestigingen dat gebruikmaakt van servervirtualisatie toe van 42 procent in 2011, naar de huidige penetratie van 47 procent. Het jaar daarvoor, 2010 tot 2011, nam het aantal locaties met oplossingen op het gebied voor servervirtualisatie toe met circa 9 procent. VMware blijft binnen dit speelterrein de meest gebruikte virtualisatie-oplossing. Ongeveer acht op de tien virtualisatie-oplossingen is afkomstig van VMware. Dit blijkt uit onderzoek van Computer Profile onder meer dan vierduizend die werken bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met vijftig of meer medewerkers.

Penetratie servervirtualisatie Nederland en België

Penetratie servervirtualisatie Nederland en België

Penetratie servervirtualisatie Nederland en België

Voor de branches in Nederland zien we over de hele lijn een toename in het aantal locaties dat gebruikmaakt van servervirtualisatie. Hierop is slechts één uitzondering, namelijk overheidsinstellingen. De afgelopen twaalf maanden nam het aantal overheidsinstellingen met servervirtualisatie af met 13 procent. Een mogelijke verklaring hiervoor is de consolidatie van de it- omgevingen binnen de overheid, waardoor on-premise oplossingen, verdwijnen naar een shared service centrum.

Een vergelijking met onze zuiderburen laat zien dat voor de meeste segmenten, met uitzondering van het onderwijs en de transportsector, het gebruik van servervirtualisatie in België hoger ligt dan in Nederland. Voor Belgische bedrijfsvestigingen met vijftig of meer medewerkers geldt dat 55 procent gebruikmaakt van één of meerdere oplossingen op het gebied van servervirtualisatie. Ook hier kan de verklaring worden gezocht in (het verschil in) de vestigingsdemografie. Grotere organisaties met meerdere locaties, die in Nederland vaker voorkomen dan in België, zullen vaker een it-omgeving hebben die gebruikmaakt van een data- of shared service center.

VMware meest gebruikt

Installed base servervirtualisatie

Installed base servervirtualisatie

Installed base servervirtualisatie

Bij 47 procent van de geïnterviewde bedrijfsvestigingen worden één of meerdere oplossingen voor servervirtualisatie gebruikt. Drie smaken komen daarbij naar voren. De nummer één, VMware, vormt op dit moment bijna 80 procent van alle gevonden virtualisatie-oplossingen. Dat is een kleine daling ten opzichte van 2011 (en 2010), toen was het 82 procent.

Microsoft virtualisatie-oplossingen vormen 14 procent van het totaal, waarmee ze het 2 procentpunt beter doen dan in 2011 en 4 procentpunt ten opzichte van 2010. Het aandeel van Citrix is in de afgelopen twaalf maanden gelijk gebleven.

Desktopvirtualisatie

Desktopvirtualisatie

Desktopvirtualisatie

Desktopvirtualisatie

Ook het gebruik van virtuele desktop infrastructuren wint aan populariteit. Ten opzichte van 2011 is een groei zichtbaar in het aantal bedrijfsvestigingen dat gebruikmaakt van virtuele desktops van meer dan 200 procent. De huidige penetratie ligt overall, wederom voor bedrijfsvestigingen met vijftig of meer medewerkers, op 7 procent.

Het zijn instellingen uit de publieke sector die als eerste overstappen naar virtuele werkplekken. In het onderwijs, exclusief basisscholen, ligt het gebruik van virtuele desktops al op één op de acht locaties. Vooral bij universiteiten en hogescholen wordt al vaak gebruikgemaakt van virtuele werkplekken voor medewerkers en studenten, die in een aantal gevallen hierdoor ook vanuit huis gebruik kunnen maken van de onderwijsfaciliteiten.

Migratietraject Tweede Kamer

Binnen de overheid zien we dat met name gemeenten al de overstap naar virtuele werkplekken aan het maken zijn. Maar ook bij de Tweede Kamer loopt vanaf eind 2011 een migratietraject naar virtuele werkplekken. Binnen de gezondheidszorg zien we zowel migraties naar virtuele werkplekken binnen ziekenhuizen als binnen zorggroepen. Het gebruik van een virtuele werkplek sluit goed aan bij de structuur van gedeelde werkplekken die in de zorgsector vaak gebruikelijk is.