Tag Basisregistraties

Basisregistraties

Alle artikelen met als tag Basisregistraties, hier gedefinieerd als: Stelsel van registraties met door de overheid verzamelde, gedeelde en gebruikte gegevens, zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en coördinaten van locaties..

+

Hiermeer samenhangend: Basisregistratie, GBA, Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, BAG, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, mGBA, WOZ.

Meer tags
Alle artikelen over: Basisregistraties

Stichting voert regie basisregistratie topografie

16-04-2014  De stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT) is op 15 april jongstleden officieel opgericht. Deze stichting voert de regie over de samenwerking tussen de zeven bronhouders die zorgen voor het inwinnen en bijhouden van gegevens...

BZK geeft broncode mGBA beperkt vrij

04-03-2014  Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) blijkt zijn toezegging over het vrijgeven van de broncode van de software voor de modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) slechts ten dele hard te maken. De...

Vicrea en Tog bouwen nieuw WOZ-systeem

11-02-2014  Vicrea en Tog Nederland, softwareleveranciers voor de lokale overheid, brengen een gezamenlijk WOZ- en belastingsysteem op de markt. Dit Neuron Vris legt een directe koppeling tussen de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de Gemeentelijke...

Ockham Groep vraagt broncode mGBA op

30-01-2014  De ict-maatschap Ockham Groep uit Vianen heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verzoek ingediend om de broncode van het programma ‘modernisering Gemeentelijke Basisadministratie’ (mGBA) openbaar te maken. Het...

Grote nieuwe uitbestedingdeals raken schaars

02-01-2014  De grote bedrijven en instellingen in Nederland hebben inmiddels vrijwel allemaal ervaring met het uitbesteden van ict-taken. Zogenaamde eerste generatie-deals, met opdrachtgevers die voor het eerst uitbesteden, komen nog slechts mondjesmaat voor....

Kadaster deelt open data met app-ontwikkelaars

17-12-2013  App-ontwikkelaars krijgen toegang tot open data uit de registers van Kadaster. Via een toolbox kunnen ontwikkelaars gegevens verwerken in mobiele apps. Het gaat onder meer om gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en...

Extra onderzoek betreft Werk.nl en Tunnels A73

22-11-2013  Het aanvullend onderzoek dat de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid naar twee cases laat uitvoeren, richt zich op Werk.nl en Tunnels A73. Dat melden ingewijde bronnen. Opmerkelijk genoeg wordt het programma Modernisering Gemeentelijke...

De overheid licht zichzelf op

06-11-2013  Begin juli blogde ik over het programma modernisering GBA (mGBA) dat opeens op klappen stond. De bom is recent bestuurlijk gedemonteerd: met veel extra geld en tijd worden politieke risico’s afgekocht. Maar wie goed luistert, hoort de nagalm van een...

Nieuwe doorstart mGBA kost zeker 30 miljoen extra

30-10-2013  De modernisering van Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) gaat in aangepaste vorm door. De nieuwe kostenraming komt uit op bijna 74 miljoen euro, een stijging van zo'n dertig miljoen euro ten opzichte van het laatste geoormerkte budget van...

Overheid wil dat burgers GBA-data checken

16-10-2013  'Voorkom gedoe, kijk het na’. Dat is het motto van de online campagne voor een betere registratie van persoonsgegevens bij gemeenten die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gelanceerd. De campagne, die...

VOLGENDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties

Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van i³ groep en Symantec onder middelgrote en grote Nederlandse organisaties blijkt dat 73% van de Disaster Recovery......

Wat is beter: MS Office of Google Apps?

Organisaties hebben als het gaat om productiviteitstoepassingen, e-mail en samenwerking – onder de verzamelnaam ‘office’ – nieuwe......