Tag RUP

RUP

Alle artikelen met als tag RUP (Rational Unified Process), hier gedefinieerd als: Iteratief incrementele aanpak voor object georiënteerde systeemontwikkelprojecten, oorspronkelijk ontwikkeld door Rational Software (nu IBM)..

+

Hiermeer samenhangend: RUP-aanpak, RUP-implementatie.

Meer tags
Alle artikelen over: RUP

De ICT-stuurgroep als kop van jut

08-06-2010  Automatiseringsprojecten gaan niet van een leien dakje. In de woorden van de Rekenkamer: ‘Ict-projecten bij de overheid blijken veel duurder te worden dan gedacht, vragen meer tijd dan gepland of leveren niet het gewenste resultaat op.‘ In de...

Het belang van een goede teststrategie

10-05-2010  In het vorige artikel van deze reeks heb ik een eerste indruk gegeven over een verandering in de markt die momenteel plaatsvindt inzake testen: een toenemend besef bij bedrijven en instellingen wereldwijd dat een volwassen testproces een onmisbare...

Gegarandeerd de juiste ICT-oplossing door TOC

13-04-2010  De door businessdesigner dr. Eliyahu M. Goldratt al jaren uitgedragen 'Theory of Constraints', kortweg TOC, wordt in allerlei bedrijfstakken toegepast. Van logistiek, gezondheidszorg tot in het onderwijs. TOC wordt langzaam aan ook toegepast...

Het agile toepassen van RUP

09-04-2009  RUP (rational unified process) wordt door veel mensen niet als agile-methodiek gezien, maar kan wel degelijk zo worden toegepast. Sterker nog, in RUP zijn veel agile-principes terug te vinden! Aangezien RUP nog steeds een belangrijk en veelgebruikt...

De meerwaarde van gestructureerd testen binnen RUP (deel 2)

02-03-2007  In het eerste deel van dit artikel (Computable 8) is aangegeven op welke manieren het gestructureerd testen van meerwaarde kan zijn. In dit tweede deel diepen we een aantal punten verder uit en geven aan hoe het gestructureerd testen in de praktijk...

De meerwaarde van gestructureerd testen binnen RUP (deel 1)

23-02-2007  Steeds meer organisaties zijn op zoek naar een methode die hen in staat stelt ict-projecten beheersbaar en voorspelbaar uit te voeren. IBM's rational unified process (RUP) is een veel gemaakte keus. In dit artikel wordt ingegaan op gestructureerd...

MIRA, it en business samen in één huis

25-11-2005  Vorige week is in deze rubriek het MIRA-concept gepresenteerd. In dit tweede artikel maken we MIRA wat concreter en gaan we in op de implementatieaspecten. We vertellen hoe het MIRA-concept vorm krijgt in een RUP-huisje.

IBM maakt deel Rational open source

14-10-2005  IBM draagt een deel van zijn Rational-ontwikkelomgeving over aan het open source ontwikkelraamwerk Eclipse. Het gaat om onderdelen van het Rational Unified Process (RUP).

eXtreme Programming als oplossing

28-01-2005  Softwareprojecten maken meestal gebruik van Prince2 als globale projectmanagementmethode. De realisatie wordt vervolgens met andere methodes vormgegeven. Op dit moment is RUP (Rational Unified Process) vrij populair en DSDM (Dynamic System...

RUP of Dsdm hangt af van situatie

10-09-2004  De systeemontwikkelmethode RUP lijkt terrein te winnen op Dsdm. RUP lijkt 'gebruiksklaar' doordat het concrete producten biedt voor het uitvoeren van ontwikkelprojecten, terwijl nieuwkomers Dsdm ervaren als een 'lege huls'. Het is jammer als Dsdm...

Proactief en voorspellend beheer

Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen veelvuldig hun proactief karakter. Maar is proactief beheer nog afdoende, kijkend......

Business Service Management

In uw organisatie draait het om een continue en systematische efficiency en kwaliteitsverbetering. De oude slagzin “meer met minder” geldt nu nog......