Tag DigiD

DigiD

Alle artikelen met als tag DigiD, hier gedefinieerd als: Naam van een systeem waarmee Nederlandse overheden op internet iemands identiteit kunnen verifiëren, een soort digitaal paspoort voor overheidsinstanties..

+

Hiermeer samenhangend: Digitale Identiteit, Burgerservicenummer, DigiD-account, DigiD-accounts, eHerkenning.

Meer tags
Alle artikelen over: DigiD

Hoe ben ik?

18-04-2014  In het eerste deel schreef ik over het toenemende probleem van (digitale) identiteitsdiefstal, met voorbeeld van een lezer die zich in de discussie voordeed als verschrikkelijke ikke. Het tweede deel ging over het verlies aan privacy en het...

Nederland ICT bezorgd over opvolger DigiD

06-03-2014  Brancheorganisatie Nederland ICT is bezorgd over de overstap naar eID, een nieuw systeem voor de beveiliging van digitale informatie-uitwisseling tussen burgers, bedrijven en de overheid. De brancheorganisatie waarschuwt voor de complexiteit van het...

Roeren in de soep van health apps

20-02-2014  Toen ik zelf ruim tien jaar geleden startte met werken in de zorg-ict kreeg je als patiënt aan de balie van menig ziekenhuis nog een ponskaart en je medisch specialist hield bij gebrek aan een epd je medisch dossier bij op papier. Er is sindsdien...

Kijk uit met open Wi-Fi-netwerken

18-02-2014  Het doel van dit artikel is niet om te vertellen dat er geen gebruik meer gemaakt moet worden van draadloze netwerken, maar om iedereen bewust te maken van de risico’s die dit met zich meebrengt. Daarnaast is het uiteraard niet de bedoeling dat met...

Enable-U-module voor DigiD en eHerkenning

17-01-2014  Ict-integrator Enable-U brengt naar eigen zeggen de eerste generieke DigiD- en eHerkenning-modules op de markt: Enable-U 2Secure, gebaseerd op de XML-service gateway van CA Layer7. Burgers en bedrijven willen het liefst één digitale sleutel om alle...

Overheid gaat volledig digitaal in 2017

20-11-2013  Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft op 23 mei van dit jaar zijn visiebrief digitale overheid 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer, mede namens collega Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst.

CIP: bundelen en ontwikkelen van expertise

19-11-2013  In mei 2012 hebben UWV, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) opgestart om expertise te delen én te ontwikkelen op het gebied van...

Professor snapt commotie om DigiD-kaart niet

29-10-2013  De door de Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkelde DigiD-technologie is voor alle commerciële bedrijven gratis te gebruiken om de eigen producten te verbeteren. Dit zegt professor Bart Jacobs. Hij snapt alle commotie rondom de nieuwe DigiD-kaart...

‘Discussie is zinloos, DigiD-technologie is open’

29-10-2013  Professor Bart Jacobs van de Radboud Universiteit Nijmegen snapt alle commotie niet over zijn onderzoek naar nieuwe technologie op de te realiseren DigiD-kaart. Onlangs werd hij aangevallen door AET Europe dat beweerde dat zijn samenwerking met het...

Overheid werkt in geheim aan DigiD-kaart

28-10-2013  De overheid werkt al een jaar in het diepste geheim aan een DigiD-kaart als alternatief voor DigiD. Hierin werkt het samen met ict-professor Bart Jacobs van de Radboud Universiteit Nijmegen. Jacobs is bedenker van een kaart die sterk lijkt op de...

VOLGENDE 1 2 3 4 5 6 7 8

Back-up uitdagingen bij Nederlandse organisaties

Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van i³ groep en Symantec onder middelgrote en grote Nederlandse organisaties blijkt dat 73% van de Disaster Recovery......

Wat is beter: MS Office of Google Apps?

Organisaties hebben als het gaat om productiviteitstoepassingen, e-mail en samenwerking – onder de verzamelnaam ‘office’ – nieuwe......