IAD (Iterative Application Development) | Tags | Computable.nl

Tag IAD

IAD

Alle artikelen met als tag IAD (Iterative Application Development), hier gedefinieerd als: Softwareontwikkelmethode die de gebruikers en ontwerpers als gelijkwaardige partners ziet..

+

Hiermee samenhangend: Iteratieve applicatieontwikkeling, IAD-ontwikkeling, IAD-methode.

Meer tags
Alle artikelen over: IAD

Agile versus het fenomeen Technology Debt

22-12-2010  Steeds meer ontwikkelaars gebruiken de iteratieve en incrementele software-ontwikkelmethode Agile. Deze methode biedt de mogelijkheid om vanaf het begin van het ontwikkelproces te sturen op (tussen)resultaten door deze herhaaldelijk af te stemmen...

The power of Scrum: business drives IT

06-12-2010  Sinds het begin van 2010 ontwikkelen wij onze productlijnen met behulp van Scrum. Scrum is een iteratief incrementele methodologie voor agile software development... Mmm, begrijp je wat ik bedoel? Misschien wel, maar laat me uitleggen hoe wij en...

Een Agile ERP-implementatie - dat kan ook!

03-09-2010  ‘Kun je Agile ook toepassen in een erp-implementatie?’ is een veel gestelde vraag aan mij nadat ik een presentatie over agile heb gegeven. Yes, you can. De ‘out-of-the-box’ functionaliteit van het pakket fungeert min of meer als de stabiele set aan...

Scrum en exploratory testing

30-03-2010  Testers hebben ruime voorbereidingstijd nodig om testspecificaties op te stellen die achteraf kunnen worden uitgevoerd. Ze zijn behoudend en verlaten niet graag hun comfortzone. Echter, deze traditionele werkwijze verstoort iteratieve...

Effectieve controle kan alleen met Agile-proces

29-12-2009  'Het ging weer eens niet goed, we moeten beter controleren' is de laatste tijd vaak te horen in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. Echter, controles zijn vaak nauwelijks meer dan overhead: een extra kostenpost met minimaal voordeel...

De ICT-manager kan er toch ook niks aan doen?

10-06-2009  Nee, niet in zijn eentje. Het goed toepassen van business analytics vergt meer dan een goedwillende ict-manager of cio. Als ik het over business analytics heb dan volg ik overigens de definitie van IDC. Business analytics is het proces van...

Een boek schrijven is geen IT-project

04-02-2000  Met de opkomst van de client/server-technologie veranderde er ook iets aan de manier waarop automatiseerders applicaties gingen ontwikkelen: rad (rapid application development) deed zijn intrede. Rad staat een iteratieve aanpak van...

Nieuwe sociale zekerheid vergt risicovolle informatiseringsoperatie

04-06-1999  Sinds een parlementaire enquête in 1993 de vinger legde op een aantal zere plekken in de sociale zekerheid, is de sector op zoek naar een nieuwe uitvoeringsstructuur. Hoe die eruit zal zien, stond lange tijd nog niet helemaal vast, maar...

Beheersen feedback cruciaal bij iteratief ontwikkelen

16-05-1997  Het ontwikkelen van informatiesystemen op een iteratieve wijze vereist meer nog dan bij klassieke ontwikkelmethoden de inzet van geautomatiseerde hulpmiddelen. Beheersing van de stroom van commentaar, probleemmeldingen en (nieuwe) wensen zijn...

Software-defined storage: het antwoord op de snelle toename in hoeveelheden ongestructureerde data

Hedendaagse organisaties investeren meer dan ooit tevoren in complexere technologieën als virtualisatie en cloud computing, om tegemoet te kunnen komen aan......

Next-generation data-driven applicaties alleen mogelijk dankzij software-defined storage-platform

Social, mobiele en big data applicaties spelen een steeds belangrijkere rol binnen uw zakelijke applicatieportfolio. Deze nieuwe apps hebben een......