Home
Onderstaande bijdrage is van een externe partij. De redactie van Computable is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

Nieuwe rol voor de IT-professional

Erwin Hartenberg Microsoft

Erwin Hartenberg, audience marketing manager bij Microsoft

Erwin Hartenberg, audience marketing manager bij Microsoft

De cloud heeft niet alleen verregaande consequenties voor de techniek, maar ook voor de functies en rollen op de IT-afdeling. “De cloud betekent een wezenlijk andere manier van omgaan met IT-resources én met de interne klant. Dat vraagt een andere houding en brengt nieuwe rollen met zich mee.” Een gesprek met Erwin Hartenberg, audience marketing manager voor West-Europa bij Microsoft.

In zijn rol als audience marketing manager verzorgt Hartenberg de communicatie met klanten over het gebruik van de Microsoft-producten. Hij ziet dat klanten die transformeren naar een cloudomgeving sterk worstelen met de vraag hoe ze de traditionele functie-indeling moeten aanpassen aan de nieuwe architectuur en de bijbehorende nieuwe omgang met de klant. Logisch, vindt hij. "Alle vernieuwingen in de afgelopen vijftien jaar betekenden altijd wel dat dingen beter werden, maar niet dat we dingen totaal anders gingen doen. Door efficiënter beheer kon je misschien het werk met minder mensen doen, maar je hield wel gewoon de functie van IT-beheerder. Er kwamen nieuwe typen software, maar die moesten wel gewoon worden geïmplementeerd zoals dat altijd ging. De cloud breekt hiermee. Cloud computing betekent dat je dingen écht anders gaat doen. De applicatie en de infrastructuur worden van elkaar losgetrokken en de communicatie met de interne klant verandert. Dat vraagt een andere indeling in rollen en functies."

Drie hoofdgroepen

Hartenberg ziet drie nieuwe hoofdgroepen van functies die een andere invulling krijgen door de cloud. In de eerste plaats de mensen die verantwoordelijk zijn voor de onderliggende infrastructuur in het eigen datacenter, een laag die fabric wordt genoemd. Ze denken na over de vraag hoe je alle applicaties waar de organisatie mee werkt op de juiste manier schaalt en zijn verantwoordelijk voor zaken als de performance en beschikbaarheid van applicaties. Daar geven zij een SLA voor af richting hun collega's die verantwoordelijk worden voor de applicatie zelf. Deze applicatiebeheerders krijgen een wezenlijk andere rol, want ze kunnen veel makkelijker zelf wijzigingen aanbrengen in de benodigde capaciteit voor hun applicatie zonder dat ze daadwerkelijk zelf verantwoordelijk zijn voor die onderliggende infrastructuur. Tot slot zijn er de interne accountmanagers die verantwoordelijk zijn voor het klantcontact. Zij spreken met de klant het dienstenniveau af en treden op als adviseur van de interne klant rond nieuwe technologie zoals cloud.

Hartenberg: "De eerste groep wordt voornamelijk gevormd door de huidige IT-architecten die het grote plaatje bewaken, met daarbij verschillende specialisten. Zij worden samen verantwoordelijk voor het onderliggende platform. Dat platform moet volledig worden gestandaardiseerd, zodat servercapaciteit maximaal kan worden gedeeld. De meeste IT-afdelingen zijn nu al druk doende meer te standaardiseren, maar dat moet echt nog een stap verder gaan wil je in een private cloud alle resources kunnen delen en ze kunnen combineren met resources uit de public cloud."

Deze ‘platformspecialisten' zijn ook verantwoordelijk voor een goede wisselwerking tussen de private en public cloud, een specialisme dat steeds belangrijker wordt. De grensstrook tussen interne en externe infrastructuur wordt immers steeds langer, er komt steeds meer wisselwerking tussen beide omgevingen. Het goed laten samenwerken van servers in beide omgevingen wordt dan ook van cruciaal belang. Met name dit gebied zal een nieuwe dimensie geven aan de huidige rol van IT-specialisten. Het begrijpen van de technische schakels tussen de eigen cloud en, waarschijnlijk, verschillende publieke applicaties is één onderdeel, maar ook het kunnen koppelen van SLA's moet hiertoe worden gerekend.

Self service

De tweede rol behelst een nieuwe invulling van de functie van applicatiebeheerder. De applicatiemanager is niet langer verantwoordelijk voor het presteren van de hardware, daarvoor sluit hij een SLA af met zijn collega's die het onderliggende platform beheren. Die SLA neemt hij mee in zijn afspraken richting business.

De applicatiemanager zou in zijn nieuwe rol moeten nadenken hoe hij het klantcontact kan automatiseren, zodat de business uit een menu de applicaties kan kiezen de ze nodig hebben. "De kern van cloud computing is het self service concept: de klant kan zelf de applicaties kiezen waar hij mee wil werken en deze volledig geautomatiseerd afnemen. In zijn nieuwe rol moet de applicatiemanager ervoor zorgen dat de ingebruikname van de applicatie wordt geautomatiseerd", vindt Hartenberg. Hij kan dat zelf doen, of uitbesteden aan een collega die hierin is gespecialiseerd.

Dan is er nog een derde rol, namelijk de IT-ers die dicht op de interne klant zitten en deze adviseren over de mogelijkheden. Dit is een heel proactieve rol waarin sociale vaardigheden belangrijk zijn, meent Hartenberg. "Die adviesrol is cruciaal voor het succes van cloud computing. Het is voor de business nu immers makkelijker dan ooit om volledig buiten IT om een applicatie uit de public cloud af te nemen. Waar de business echter geen weet van heeft, is hoe goed die applicatie samenwerkt met andere applicaties, hoe het zit met privacy en security en ga zo maar door. Dat is de rol die de adviseur moet vervullen. Hij moet de klant informeren en uitleg geven over de verschillende producten vanuit technologisch perspectief. Een applicatie is immers meer dan een verzameling van functionaliteit, hij moet ook goed integreren in het bestaande IT-landschap."

Behalve advies bij de aanschaf van applicaties is de adviseur ook degene die het gebruiksgemak in de gaten houdt, denk bijvoorbeeld aan single sign on of vragen van gebruikers die hun eigen device gebruiken. "Nu zie je nog dat in veel organisaties die een BYOD-strategie hanteren de gebruikers een beetje zwemmen als het gaat om andere applicaties dan Office of mail. Ze weten niet goed wat de mogelijkheden zijn. Dat is typisch een gebied waar de adviseur in kan springen. Proactief de interne gebruiker meenemen in de mogelijkheden die technologie biedt stond altijd wel op de functieomschrijving van ‘IT -account managers', maar met de komst van cloud wordt dit deel belangrijker dan het ooit geweest is."

 

Solution integrator

Deze taakverdeling op hoofdlijnen zal in iedere organisatie anders worden ingevuld, onder meer afhankelijk van de omvang van de IT-afdeling. In grotere organisaties zal een adviseur bijvoorbeeld kunnen terugvallen op specialisten als het gaat om diepgaande technologische kennis, zoals een cloud securityspecialist, een privacyspecialist of een integratiespecialist. In kleinere organisaties zullen rollen worden gecombineerd en zal de cloud architect degene zijn die technisch het best op de hoogte is.

Dezelfde geldt voor applicatiemanagers: in een grote organisatie zullen er meerdere applicatiemanagers zijn die nauwelijks contact hebben met de interne klant, terwijl in een kleinere organisatie die rol misschien wel wordt gecombineerd met de rol van adviseur.
Om te ontdekken wat voor hun eigen organisatie de beste rolverdeling is, adviseert Hartenberg IT-ers om zelf ervaring op te doen met de cloud. "Beschikt jouw organisatie nog niet over een private cloud, ga dan eens kijken in proeftuinen. Investeer de tijd om zelf een testomgeving op te zetten, inclusief connectie naar publieke aanbieders. Het is belangrijk zelf te ervaren hoe het werkt. Er doen zoveel verhalen over cloud de ronde, lang niet alles is waar. Vorm daarom je eigen beeld en bedenk hoe het in jouw organisatie het best zou kunnen functioneren en wat voor impact het heeft op hoe jouw organisatie nu werkt."

Heb je eenmaal een beeld gevormd, dan kan het geen kwaad de discussies op blogs zoals TechNet te volgen en zo je mening aan te scherpen. "De kwaliteit van de discussies is hoog", vindt Hartenberg. "Die kunnen je echt helpen om helder te krijgen hoe cloud computing in je eigen organisatie kan functioneren, en vervolgens ook welke rol jij daarin zou willen spelen. Veel mensen worstelen met dezelfde vragen, het is slim om dat te delen en in deze discussies te participeren."

Hoe de nieuwe taak- en rolverdeling ook wordt, één ding staat voor Hartenberg als een paal boven water: de IT-afdeling als geheel zal zich moeten opstellen als solution integrator, als broker van IT-services. "IT zal veel meer dan voorheen een dienstverlener worden. Servicegerichtheid moet hoog in het vaandel komen."
Deel dit artikel via LinkedIn
Deel dit artikel via Facebook
Deel dit artikel via Twitter

Video

Toepassing van de cloud bij Talpa Digital

Applicaties rond tv-formats bij Talpa

Hoe Talpa de kijkers meer betrekt

Samenwerking Talpa met mediapartners

Visie SaaSplaza op veiligheid in de cloud

Visie SaaSplaza op evolutie cloud

SaaSplaza over de cloud-transformatie

SaaSplaza over de cloud-toekomst

Cloud belangrijker voor Winvision

Oplossing Winvision bij Serious Request

Migratie Winvision naar Hyper-V

Keuze Winvision voor Server 2012

Datacenter Breda naar private cloud

Het nieuwe werken bij Gemeente Breda

Migratie virtualisatie-platform Breda

Server 2012 bij Gemeente Breda

Cloud Computing in het onderwijs

Feiten over cloud computing

De gebruiker centraal

De weg naar IT als dienst

Kiezen tussen public of private cloud

Wat is IT on demand?

Duurzame cloud economie

Vertrouwde cloud omgeving

Beginnen met de cloud