Home
Onderstaande bijdrage is van een externe partij. De redactie van Computable is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

Microsoft University helpt bij migratie naar de cloud

Ontdek eerst de witte vlekken in het kennisniveau, migreer dan naar de cloud

De transitie van een traditionele ICT-omgeving naar een private cloud is een grote, niet alleen op technisch vlak maar ook als het gaat om een nieuwe invulling van rollen en functies. Investeer eerst in het op peil brengen van het kennisniveau van medewerkers. Daar plukt u bij de daadwerkelijke migratie de vruchten van.

ICT-diensten aanbieden vanuit een private cloud heeft verstrekkende gevolgen voor de inrichting van de ICT-organisatie. Medewerkers krijgen nieuwe rollen en functies. In eerste instantie zullen veel ICT-ers cloud computing zien als een bedreiging. Wat ze onvoldoende zien, is dat het ook kansen met zich meebrengt. Microsoft University helpt met het in kaart brengen van die kansen.

Kennisniveau in kaart

"Veel organisaties weten niet goed wat het kennisniveau van medewerkers is. En ook ICT-medewerkers zelf hebben vaak geen goed beeld van hun eigen kwaliteiten. Sommigen overschatten zichzelf, maar bij techneuten zie je veel vaker dat ze te bescheiden zijn en dat ze meer in hun mars hebben dan ze zelf denken. Wij willen hen helpen dat naar boven te halen", steekt Alex Adams van wal. Adams is business development manager Microsoft University. Dit opleidingsinstituut biedt trainingen en masterclasses op de kennislevels 300 en 400. "Voor de standaard certificeringen werken we samen met partners. Onze University is veel meer een plek voor sparringsessies met verwanten. De docenten zijn allemaal ervaren Microsoftdeskundigen en zij bespreken in de trainingen praktijkcases. De insteek is vooral: hoe breng je theoretische kennis nu precies in praktijk? De meerwaarde zit in de onderlinge discussies, niet in droge kennisoverdracht."
Juist omdat het draait om discussie, is het belangrijk dat er aan een masterclass mensen deelnemen die ongeveer hetzelfde kennisniveau hebben. Daarom heeft Microsoft een assesment ontwikkeld, de zogenaamde People Readiness Health Check, waarmee vrij nauwkeurig in kaart wordt gebracht welke kennis iemand heeft en waar de witte vlekken zitten. Ondergaat de gehele ICT-afdeling deze assessment, eventueel inclusief extern ingehuurd personeel, dan krijgt de organisatie precies in kaart welke kennis al in huis is en waarin mensen moeten worden bijgespijkerd.

Harde en zachte kant

Dit bijspijkeren vindt plaats op twee niveaus. In het Talent Program krijgen productspecialisten begeleiding op technisch vlak. "Hier gaat het om diepgaande technologische kennis", zegt Adams. "We bieden een keur aan opleidingen op diverse niveaus, zodat mensen heel gericht worden getraind."
In het Excellence Program ligt de nadruk op meer op het aanleren van competenties en vaardigheden, ofwel de zachte kant. Adams: "Op een gemiddelde ICT-afdeling kom je veel techneuten tegen die nogal introvert zijn. Ze zijn heel goed in hun vak, beschikken over enorm veel kennis en hebben ook een heldere visie, maar ze durven niet op de zeepkist te gaan staan om die visie ook uit te dragen. Als er intern discussies plaatsvinden over de richting die de organisatie op wil met ICT, dan doen ze daar onvoldoende aan mee, terwijl juist zij zo'n nuttige bijdrage kunnen leveren. In het Excellence Program proberen we de leiderschapskwaliteiten meer naar boven te halen."

Gericht

Het trainingsprogramma dat Microsoft University biedt, is uitermate breed en diep. "We willen mensen zo gericht mogelijk bijspijkeren. Ze hebben er meer aan om drie trainingen van een dag te volgen die precies aansluit bij hun behoeften, dan een algemene training van een week, waarbij de aansluiting op hun eigen praktijk niet optimaal is", stelt Adams. Afhankelijk van de stof duren de meeste trainingen en masterclasses één tot vier dagen. "Sommige onderwerpen behandelen we in de volle breedte. Dan gaat het over zowel technologie als de menselijke kant. Die opleidingen duren vaak enkele dagen. De meer technische trainingen in het Talent Program duren gemiddeld korter, meestal maar één of twee dagen."
Die korte duur wordt mede ingegeven doordat er vaak al veel meer kennis in een organisatie aanwezig is, dan gedacht. Adams: "Neem bijvoorbeeld de overstap naar een ander platform, bijvoorbeeld de overstap van Lotus Notes naar Exchange. Vaak denken ICT-managers dat hun medewerkers dan volledig opnieuw geschoold moeten worden, maar de onderliggende principes die verschillende merken hanteren zijn natuurlijk gelijk. Door eerst de basisvaardigheden te testen, kunnen we medewerkers met een soort van crash course heel snel en gericht trainen in het gebruik van de nieuwe producten."

Inspiratie

Bij een ingrijpende transitie als de overgang naar een private cloud - een moment waarop alle functies en rollen opnieuw moeten worden ingevuld - blijkt vaak pas hoe lang sommige mensen in dezelfde functie zijn blijven hangen. Ze hebben in de loop der jaren wel trainingen gevolgd in nieuwe technologieën, maar hun werk is niet wezenlijk veranderd. Voor hen zijn de veranderingen vaak het meest spannend. Waar Adams ziet dat in sommige bedrijven IT-ers de cloud vooral als bedreiging zien, zijn er ook organisaties waarin de cloud juist zorgt voor nieuwe inspiratie, voor een nieuw elan. "In die organisaties mogen de medewerkers op training, in plaats van dat ze moeten. Medewerkers hebben in die organisaties ook veel meer grip op hun eigen loopbaanpad. Ze worden er actief bij betrokken. Als dat gebeurt, zie je dat medewerkers elkaar ook weten te inspireren. Je hebt altijd een paar mensen die voorop lopen. In een organisatie met een open sfeer waar onderling veel wordt gediscussieerd over de op handen zijnde veranderingen, weten die pioniers de rest mee te trekken. Leidinggevenden spelen hier een belangrijke rol in", weet Adams. "Zij moeten een veilige en open sfeer creëren. Zij moeten medewerkers prikkelen om over hun eigen toekomstige rol na te denken."
Adams roept IT-afdelingen dan ook op om die discussie met elkaar aan te gaan. "Bespreek welke impact de cloud heeft op rollen en functies, bedenk wat er nodig is om de transitie te kunnen maken. En vertaal dat vervolgens door naar de nieuwe kennis die daarvoor nodig is. Daar kunnen wij met onze assessments natuurlijk bij helpen. De witte vlekken kunnen we vervolgens met ons programma aan trainingen en masterclasses invullen."
Deel dit artikel via LinkedIn
Deel dit artikel via Facebook
Deel dit artikel via Twitter

Video

Toepassing van de cloud bij Talpa Digital

Applicaties rond tv-formats bij Talpa

Hoe Talpa de kijkers meer betrekt

Samenwerking Talpa met mediapartners

Visie SaaSplaza op veiligheid in de cloud

Visie SaaSplaza op evolutie cloud

SaaSplaza over de cloud-transformatie

SaaSplaza over de cloud-toekomst

Cloud belangrijker voor Winvision

Oplossing Winvision bij Serious Request

Migratie Winvision naar Hyper-V

Keuze Winvision voor Server 2012

Datacenter Breda naar private cloud

Het nieuwe werken bij Gemeente Breda

Migratie virtualisatie-platform Breda

Server 2012 bij Gemeente Breda

Cloud Computing in het onderwijs

Feiten over cloud computing

De gebruiker centraal

De weg naar IT als dienst

Kiezen tussen public of private cloud

Wat is IT on demand?

Duurzame cloud economie

Vertrouwde cloud omgeving

Beginnen met de cloud