Home
Onderstaande bijdrage is van een externe partij. De redactie van Computable is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

Cloud vergroot duurzaamheid

Als het gaat om duurzaamheid en ICT, dan denken de meeste mensen primair aan groene datacenters en de winst die valt te behalen met virtualisatie. Maar de winst zit ook in het met ICT vergroenen van andere processen. "We laten zeker op dat gebied veel kansen liggen." Een gesprek met Sabine Hess, sustainability lead en Isabel Moll-Kranenburg, marketing manager Private Cloud van Microsoft Nederland.

"IT is goed voor 2 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, evenveel als de luchtvaart. Dat is natuurlijk best veel en het percentage stijgt door een toenemende gebruik van ICT nog altijd. Dus daar moeten we zeker wat aan doen. En dat gebeurt ook. Maar tegelijkertijd is duidelijk dat er nog veel meer winst te behalen valt als we ICT inzetten om die andere 98 procent aan te pakken. Want de ICT-sector heeft de sleutel in handen om processen slimmer te maken", zegt Hess. Denk bijvoorbeeld aan de transportsector die door een betere rittenplanning hun vrachtwagens minder vaak leeg kunnen laten rijden; de ontwikkeling van gebouwbeheersystemen die efficiënter omgaan met verlichting, verwarming en koeling; en videovergaderen zodat medewerkers niet voor elke afspraak in de auto hoeven te stappen. "Wij vinden het als Microsoft onze taak om onze klanten op de mogelijkheden te wijzen en ze hierbij te helpen. Om ze ideeën aan te dragen waarmee zij enerzijds het milieu ontzien en anderzijds geld besparen", aldus Moll-Kranenburg.

Olievlek

Een mooi voorbeeld is de gemeente Utrecht, voor wie Microsoft samen met Logica een cloudoplossing heeft ontwikkeld waarmee op afstand de straatverlichting kan worden bestuurd. Op drukke momenten brandt de verlichting harder om 's nachts te dimmen. Door sensoren kan worden gemeten of er verkeer aan komt en kan de verlichting tijdelijk even feller branden. De gemeente bespaart hiermee fors op energiekosten. Een extra handigheidje is dat de lampen zelf aangeven wanneer ze aan vervanging toe zijn, wat ook nog eens mankracht scheelt. "Omdat de gemeente Utrecht dit volledige platform uit de cloud afneemt, zijn de investeringen op ICT gebied heel beperkt", zegt Moll-Kranenburg.

Ze ziet cloud computing als dé manier om dit soort slimme technologie als een olievlek te verspreiden. "Deze oplossing, genaamd Integraal Beheer Openbare Ruimte, is door Logica en Microsoft ontwikkeld als public cloud-oplossing. Weliswaar op basis van de input van de gemeente Utrecht, maar we kunnen dit ook uitrollen bij andere gemeenten. Waar in het verleden iedereen voor zichzelf een dergelijke oplossing moest bouwen, kun je het met cloud computing één keer neerzetten en voor heel veel verschillende klanten gebruiken. Daarmee ga je niet alleen efficiënter om met IT-resources, maar je zorgt er ook voor dat anderen het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Innovatie kan zich hierdoor veel sneller verspreiden."

ICT-footprint

Daarnaast kan het gebruik van cloudcomputing bijdragen aan het verlagen van de ICT-footprint, de 2 procent energie-uitstoot van ICT. Cloudcomputing biedt de mogelijkheid om dynamisch ICT-middelen af te nemen én om optimaal gebruik te maken van de al aanwezige ICT-middelen. De gedachte is vaak dat cloud computing automatisch energiezuinig is. Dat hoeft echter niet zo te zijn; ook cloudoplossingen kunnen flink variëren in hun energie-efficiëntie. Het meten en managen van de effectiviteit van de verbruikte energie is dan ook van groot belang: welk deel van de energie gaat naar de ICT en welk deel is nodig voor koeling en andere ondersteunende apparatuur? En hoe kunnen we het verbruik daarvan zo laag mogelijk houden. (video)

Het is belangrijk alle facetten van de (cloud)infrastructuur te meten en de resultaten te gebruiken om weer een stap te maken. Uit de informatie die je haalt uit het slim managen en meten van je ICT-omgeving kan namelijk blijken dat een bepaalde applicatie perioden niet of weinig wordt gebruikt. Deze informatie kun je teruggeven aan de business en je kunt maatregelen voorstellen, waaronder bijvoorbeeld het slimmer schalen (uit- en aanzetten) van server, netwerk en storagecapaciteit. Uit de meetinformatie kan natuurlijk ook blijken dat een applicatie niet efficiënt is. Op basis van die inzichten kun je maatregelen nemen om deze beter te laten performen. Denk bijvoorbeeld aan het herschrijven van bepaalde routines van een batch-applicatie, waardoor deze minder lang draait. Hess: "Het spreekt voor zich dat wij alle technologie inzetten die wij zelf en onze partners op dit gebied ontwikkelen om steeds slimmer om te gaan met de ICT-middelen. Met name de management software is daarin een zeer belangrijk component, want meten is weten. Daarmee verkrijgen we een groot inzicht en zijn we in staat om een forse reductie te bereiken." Met cloud computing snijdt het mes dus aan twee kanten.

Footprint Microsoft NL

Naast het ondersteunen van klanten bij het reduceren van hun CO2-footprint wil Microsoft uiteraard ook haar eigen footprint reduceren. En dat lukt heel goed. "Ten opzichte van 2007 behalen we een CO2-reductie van 30 procent per medewerker", aldus Hess. "Het aantal medewerkers is in diezelfde periode met 40 procent gegroeid, maar desondanks is onze totale CO2-uitstoot naar beneden gegaan." De grootste bijdrage daaraan levert Het Nieuwe Werken (HNW), waardoor sinds 2007 1,5 miljoen minder kilometers met de auto wordt gereisd. Verder zijn het reizen buiten de spits, het gebruik van zuinigere en elektrische auto's en het reizen met de trein de belangrijkste oorzaken voor de CO2-afname. "Collega's plannen bewuster een meeting: moet het gesprek fysiek plaatsvinden of is virtueel ook een optie? Als ik moet reizen, kan ik dan met de trein in plaats van de auto? Milieu gaat vaak hand in hand met onderwerpen als productiviteit en work-life balance." Daarnaast gaat Microsoft efficiënter met het eigen gebouw om. "Vorig jaar hebben we in de zomer vijf weken lang de helft van ons gebouw gesloten, zodat daar geen lampen hoeven te branden en de airco niet aan hoeft. Omdat we geen vaste werkplekken hebben, zijn we niet gebonden aan vaste verdiepingen. Dit is dus een heel eenvoudige maatregel (video) met een groot effect. We hebben er 18 ton CO2-uitstoot mee bespaard. Dat is ongeveer gelijk aan 135.000 kilometer autorijden."

Deel dit artikel via LinkedIn
Deel dit artikel via Facebook
Deel dit artikel via Twitter

Video

Toepassing van de cloud bij Talpa Digital

Applicaties rond tv-formats bij Talpa

Hoe Talpa de kijkers meer betrekt

Samenwerking Talpa met mediapartners

Visie SaaSplaza op veiligheid in de cloud

Visie SaaSplaza op evolutie cloud

SaaSplaza over de cloud-transformatie

SaaSplaza over de cloud-toekomst

Cloud belangrijker voor Winvision

Oplossing Winvision bij Serious Request

Migratie Winvision naar Hyper-V

Keuze Winvision voor Server 2012

Datacenter Breda naar private cloud

Het nieuwe werken bij Gemeente Breda

Migratie virtualisatie-platform Breda

Server 2012 bij Gemeente Breda

Cloud Computing in het onderwijs

Feiten over cloud computing

De gebruiker centraal

De weg naar IT als dienst

Kiezen tussen public of private cloud

Wat is IT on demand?

Duurzame cloud economie

Vertrouwde cloud omgeving

Beginnen met de cloud