Opinie

Beveiliging blijft heikel punt in 2015

10-12-2014  Datalekken zijn aan de orde van de dag. Hun aantal stijgt met alarmerende snelheid en er heerst in het post-Snowden-tijdperk een voortdurende strijd tussen veiligheid en privacy. Ondanks een recordaantal verloren en/of gestolen bestanden en de...

Cybercrime 2015: in de tegenaanval

10-12-2014  Nederland werd dit jaar opgeschrikt door de grootste polderhack ooit. Russische criminelen maakten via het botnet ‘Cybervor’ 1,2 miljard inloggegevens buit, gestolen van meer dan 3200 websites. Nooit eerder werden we op die schaal het slachtoffer...

Zand in de motor van het internet of things

09-12-2014  Het Groene Hart Ziekenhuis heeft volgens het College Bescherming Persoonsgegevens de beveiliging van de it-systemen niet op orde en overtreedt de wet. Systemen zijn zo verouderd dat ze niet meer te onderhouden zijn, antivirussoftware is niet overal...

Migreren is vooruitzien, nu 4 jaar verder

09-12-2014  In 2010 heb ik een artikel geschreven met de titel ‘Migreren is vooruitzien’. Ogenschijnlijk is er in de afgelopen vier jaar weinig veranderd. Of misschien toch wel? Onderstaand een update.

Big data betekenen andere manier van denken

08-12-2014  Bij big data gaat het niet alleen om data volume, maar vooral ook om een manier van denken. Data kunnen worden gezien als een essentiële grondstof voor het verbeteren van prestaties of voor het ontwikkelen van nieuwe diensten. Ook bij overheden...

Data-analyse is niet alleen voor specialisten

08-12-2014  Het lijken gouden tijden voor big data-analisten. Data is overal en wie conclusies en voorspellingen kan destilleren uit die databerg is in potentie goud waard. Toch zullen big data-analyses niet alleen voorbehouden blijven aan de echte specialisten.

Nederlandse ICT-industrie floreert door innovatie

05-12-2014  We programmeren wat af in Nederland. Er zit forse groei in de ontwikkeling van programmatuur. Voor mij is dat al een tijdje duidelijk, maar nu blijkt het ook uit onderzoek. Dat is goed voor bedrijfsvoering en economie.

Integratieplatform moet aan 5 eisen voldoen

05-12-2014  Tegenwoordig is er voor ieder business-probleem wel een applicatie voorhanden. Al dan niet uit de cloud, of voor mobiele platformen. Maar juist de integratie van al die applicaties wordt steeds belangrijker. Want bedrijfsdata die opgesloten zitten...

Veiligheid is een 'hoog goed'

05-12-2014  Veiligheid, door Abraham Maslow in zijn hiërarchische ordening van universele behoeften in de tweede laag van zijn piramide ondergebracht, is een ‘hoog goed’. De Engelsen spreken over safety en security, ofwel fysieke en sociale veiligheid en de...

Van broadcast naar video-on-demand (4)

04-12-2014  Content-providers doen er goed aan op twee fronten te werken aan hun connectivity. Zorg ervoor dat de eigen infrastructuur, tussen vestigingen en datacenters, en met partners voldoet aan de hoogste standaarden. Dat op zich is al een flinke...

IoT niet alleen kansen, maar ook bedreigingen

03-12-2014  Het tijdperk van the internet of things (IoT) is aangebroken. Gartner voorspelt dat er in 2020 niet minder dan 26 miljard apparaten via internet met elkaar verbonden zullen zijn. Slimme apparaten, die onze voorkeuren kennen en die door onderlinge...

ERP is geen toekomstgerichte oplossing

02-12-2014  In 2009 gaf Jan Baan in een artikel van Computable al aan: 'ERP is dood, leve BPM'. Bedrijven moeten steeds sneller inspelen op marktontwikkelingen en kan dat met de huidige opzet van de erp-pakketten niet. Is erp passé?

Zorg dat ERP in de cloud werkt

01-12-2014  Zoals ik in mijn vorige blog al aanstipte, zijn niet alle applicaties geschikt voor de cloud. Dat ik nu ga vertellen dat het mogelijk is je erp-applicatie in de cloud te laten draaien, zal je dan misschien ook verbazen. Vanuit mijn ervaring met SAP...

Big data maken de stad slimmer

01-12-2014  Big data zijn een veel gehanteerd begrip en in discussies blijkt dat er nog heel verschillend gedacht wordt over wat het nu precies zijn. Over één ding is iedereen het wel eens: ‘het is een bron van informatie die tot nu toe nog te weinig wordt...

Waarde van ICT is moeilijk te benoemen

28-11-2014  In de opinie 'Leren van de succesvolle systemen' (Computable.nl, 17 november 2014) van mede-auteur Hanna Luden hebben we lezers gevraagd voorbeelden van succesvolle ict-systemen bij de overheid te delen. Reacties liepen uiteen van...

Top 10 reagerende bezoekers
      Aantal
reacties
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info 1 2136 6.81
Klik voor meer info 2 1573 6.72
Klik voor meer info 3 1282 6.66
Klik voor meer info 4 914 6.55
Klik voor meer info 5 1154 6.54
Klik voor meer info 6 665 6.36
Klik voor meer info 7 465 6.33
Klik voor meer info 8 502 6.22
Klik voor meer info 9 1154 6.06
Klik voor meer info 10 807 6.02
Twitter