Opinie

De bevinding die zwerft door het bedrijfsproces

23-05-2014  Gedurende het verificatie- en validatieproces van it-componenten (IT-service management volgens ITIL, P. Jansen, 9043006769) komt het geregeld voor dat niet alle bevindingen opgelost kunnen cq. hoeven te worden. Deze worden getypeerd als de...

Duurzaamheid door big data

23-05-2014  Big data is een ware hype op dit moment. Elke achttien maanden verdubbelt de hoeveelheid digitale data op onze wereldbol. Vooruitlopend op onze collectieve bevindingen opgedaan tijdens de barre tocht op de 'slope of enlightenment' kunnen al...

IT'ers moeten mee veranderen

20-05-2014  Met de blijvende ontwikkeling van de cloud computing-markt raken organisaties er steeds meer van overtuigd dat cloud computing niet alleen een technologische verandering is. Cloud computing heeft een impact op alle lagen van een organisatie, om te...

Tijd voor nieuwe richtlijnen bij spreadsheets

19-05-2014  De plaats van spreadsheets binnen organisaties is snel aan het veranderen. Spreadsheets worden gebruikt om modellen te maken om die vervolgens te analyseren en conclusies op te baseren, maar in toenemende mate zijn ze ook onderdeel van de totale...

In Scrum draai je risico's de nek om

16-05-2014  Er zijn scrumdamentalisten die vinden dat je niet over risico's moet praten. Als je gewoon 'scrum doet' loop je vanzelf tegen de risico's aan en dan draai je ze de nek om. Klaar, just in time!

ICT is een nationaal belang

16-05-2014  Onderzoeken bij overheid hebben nog weleens wat weg van de oude grap in het leger: 'De schuttersput ligt er al, je moet alleen het zand er nog even uit scheppen.' Wie de dubbele bodem mist, contouren in het politieke landschap laten zien...

Wet op online-verkopen tast organisatie aan

15-05-2014  We kennen ze allemaal, de voorbeelden van oude omaatjes die nietsvermoedend een nieuw contract afsluiten na een bezoek van een ‘vriendelijke’ meneer of een ‘vrijblijvend’ telefonisch advies. Vanaf volgende maand is dat voorbij. Consumenten worden...

Denk groter en strategischer bij PaaS

15-05-2014  De opkomst van Platform-as-a-Service (PaaS) ten behoeve van applicatieontwikkeling is de laatste tijd een veelbesproken onderwerp. Logisch, want veel organisaties merken dat de huidige enterprise-architectuur niet meer op gewenste snelheid mee kan...

IT-store brengt ICT dichter bij de gebruiker

14-05-2014  User based computing (ubc) is het concept waarbij de ict-consument centraal staat! Een mooie theorie, maar inmiddels is ook de technologie op niveau om dit in de praktijk waar te maken. Partijen als Microsoft, Citrix enVMware, maar ook het...

Tips voor een tester in een politieke omgeving

14-05-2014  Iedere tester raakt vroeg of laat betrokken bij projecten die een zware politieke lading hebben. Verschillende stakeholders met uiteenlopende belangen proberen zowel in het openbaar als onder water hun eigen belang te laten prevaleren. Dit kan...

Escrow alleen is niet voldoende bij cloud

13-05-2014  Cloud computing krijgt steeds meer marktaandeel in de informatiemaatschappij. Cloud computing is een breed begrip, maar is eigenlijk een benaming voor de vele varianten van client-server technologie, waarbij het kan gaan om SaaS en de vele...

Europese ICT-aanbesteding moet anders

13-05-2014  Bij het uitschrijven van een Europese aanbesteding voor ict-vernieuwingen krijgen in heel veel gevallen zowel de leverancier als de aanbestedende partij niet wat ze graag willen. Wordt het misschien tijd om het proces van een Europese aanbesteding...

Succes van project hangt af van veranderen

12-05-2014  Waarom ligt er bij it-projecten nog steeds zo’n grote nadruk op de techniek? Dat was toch commodity geworden horen we steeds uit de it-sector zelf? Wanneer gaat die focus er dan eens af en gaan projectorganisaties inzien dat succes van een project...

Configuratiebeheer is business-IT alignment

09-05-2014  Mijn vorige opinie over business-it alignment stopte ik abrupt met een quote van Lee Iacocca die stelt dat je niets aan producten en winsten hebt als er geen goed team is en tot die conclusie komt ook Gartner met de CIO agenda 2014 over digitale...

Datawetenschap van belang voor datacenters

09-05-2014  Het massale gebruik van applicaties en internet door consumenten stelt it’ers voor een enorme uitdaging. Als consument verwachten we dat we met onze mobiele telefoon onder andere direct geld kunnen overmaken, kunnen winkelen, en televisie kunnen...

Twitter