Opinie

Dataprotectie-strategie en architectuur (1)

13-10-2014  In dit artikel wordt data protectie strategie en architectuur besproken op basis van data loss protection (dlp), specifiek welke afwegingen/keuzes dient men te maken als organisatie in het kader van dlp en wat zijn de daarbij behorende rand...

De adviseur van de toekomst

13-10-2014  In het filmpje 'De adviseur Van De Toekomst' zien we hoe Pinkroccade schetst hoe de wearables onze toekomst kunnen gaan veranderen. Het filmpje werpt voor gemeentes een blik op hoe zij wearables zouden kunnen gebruiken om een positieve...

Van broadcast naar video-on-demand (1)

10-10-2014  De mediawereld staat voor grote veranderingen. De content-distributie verplaatst zich van ether en kabeltv naar het internet. De digitale netwerken moeten dat aankunnen. Contentuitgevers staan voor een forse verbouwingsklus. Connectivity als...

De cloud wint aan terrein bij gegevensopslag

10-10-2014  Uit een enquête die mijn werkgever begin dit jaar uitvoerde onder negenhonderd bedrijven bleek dat 83 procent van alle organisaties back-ups van een deel van hun bedrijfsgegevens in de cloud opslaat. Slechts 17 procent doet hiervoor geen beroep op...

Maatwerk is zo slecht nog niet

09-10-2014  Jaren geleden kreeg maatwerk software-ontwikkeling een wat negatief imago. Zo zou het traject vaak duur zijn. Kosten die bij een standaard softwarepakket immers aan vele klanten kunnen worden toegerekend, worden bij maatwerk software doorberekend...

ICT is mensenwerk pur sang

09-10-2014  De casussen van mislukte ict-projecten domineren met regelmaat de berichtbeving, alle glorieus geslaagde projecten ten spijt. Analyses over de toedracht richten zich veelal op complexiteit, veranderende behoeften of verstoorde relaties tussen...

Ousourcing en cloud nader bekeken

08-10-2014  We worden WaaS (whatever-as-a-service) van de cloud-varianten die verschijnen. Een uitwas van trendy beeldvorming rond oude wijn in nieuwe zakken? Is het wel cloud of is het gewoon outsourcing? Of geen van beide? Het cloud-fenomeen wordt gemeengoed...

Service-oriëntatie is nuttiger dan ooit tevoren

08-10-2014  Service-oriëntatie is een benadering waarbij gedacht wordt in termen van diensten die partijen uitwisselen. In een wereld waarin samenwerking alsmaar belangrijker wordt, kan service-georiënteerd denken en doen nog bruikbaarder worden dan het altijd...

Hoog tijd voor digitalisering in de zorg

07-10-2014  Digitalisering zou veel kunnen opleveren in de zorg, zowel in efficiëntie als in effectiviteit in samenwerking, informatie-uitwisseling en informatie-verrijking. Maar de complexiteit en afhankelijkheden in de zorgketen lijken remmend te werken op...

Open of gesloten is kwestie van filosofie

07-10-2014  In de it-sector is sprake van een groeiende kloof tussen twee kernbenaderingen: de een stelt dat de toekomst van netwerken ligt in openheid, de ander is ervan overtuigd dat een merkgebonden, gesloten aanpak het beste is voor de toekomst.

Van puzzel naar platform in de private cloud

06-10-2014  Publieke IaaS/PaaS-cloudoplossingen passen niet altijd in de hedendaagse it-sourcing-strategie. Hierdoor overwegen en investeren veel organisaties in een eigen private cloud-platform. Het succesvol neerzetten van een eigen cloud-platform is...

Contentexplosie dwingt tot actie

03-10-2014  In welke mate je de komende vijf jaar als organisatie je content onder controle krijgt is het verschil tussen succes en falen. De hoeveelheid content explodeert, de groei is exponentieel. Kosten en risico’s van content groeien mee. Het is een chaos...

L'histoire d'O(rdina)

02-10-2014  2 oktober 2014 was Ordina-dag. Het bedrijf heeft de volle laag gekregen. Maar Ordina is niet corrupter dan de rest. Ze hebben vooral pech.

Veertig dagen zonder Citrix

02-10-2014  Nog geen vier jaar geleden geloofden veel cio’s er niet in dat de iPad ooit een zakelijk werkpaardje kon worden. Die hadden het mis. Met een stille revolutie hebben tablets de werkvloer veroverd. Gebruikers vragen om een iPad, zo ook bij NS...

Weg met een centrale BI-afdeling

01-10-2014  Ik betoog in deze blog dat de huidige structuur van business intelligence (bi) waarbij bi in een centrale afdeling is georganiseerd niet goed aansluit bij de organisatiestructuur van grote organisaties die veelal federatief georganiseerd zijn. De...

Top 10 reagerende bezoekers
      Aantal
reacties
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info 1 2093 6.82
Klik voor meer info 2 1538 6.74
Klik voor meer info 3 1248 6.70
Klik voor meer info 4 1145 6.65
Klik voor meer info 5 899 6.59
Klik voor meer info 6 631 6.36
Klik voor meer info 7 446 6.34
Klik voor meer info 8 1137 6.14
Klik voor meer info 9 752 6.08
Klik voor meer info 10 462 6.06
Twitter