Overzicht Consultancy Guide

SaaS moet CRM-implementatie versnellen

26-11-2008  Een customer relationship management (crm)-systeem is een softwarepakket voor het beheren van klantgegevens en klantcontacten.

Consultant over de vloer

14-12-2007  Drie ict-managers vertellen over hun laatste project waarvoor zij een consultant in de arm namen. En zij zeggen of het beviel.

Applicatieontwikkeling

14-12-2007  Applicatieontwikkeling is het proces waarlangs organisaties programmatuur bouwen om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen.

ASP en SaaS

14-12-2007  Software as a service (SaaS) en application service providing (ASP) zijn deels hetzelfde. Beide diensten bestaan uit het op huurbasis via het internet beschikbaar stellen van een applicatie voor een (vast) bedrag (per gebruiker) per maand.

Back-up en herstel

14-12-2007  Het maken van back-ups is nodig om bestanden snel te kunnen herstellen in geval van rampen.

Beveiliging

14-12-2007  Bedreigingen verschillen van spam en spyware tot wormen, Trojaanse paarden en phishing, waarbij criminelen zich voordoen als bijvoorbeeld een financiële instelling en klanten naar nepsites lokken om hun financiële gegevens te achterhalen.

Business Intelligence

14-12-2007  Business intelligence (bi) is eigenlijk een verzamelbegrip. In grote lijnen staat het voor het verzamelen, analyseren, presenteren en verspreiden van bedrijfsinformatie, die van strategisch belang is.

Customer relationship management

14-12-2007  Customer relationship management (crm) is een businessstrategie waarbij de relatie met de klant als uitgangspunt dient, in plaats van de producten of processen.

Enterprise content management

14-12-2007  "Enterprise content management (ecm) is het totaal aan softwarehulp om ongestructureerde informatie en handelingen te structuren", zegt Hans Kaashoek van Strategy Partners.

Enterprise resource planning

14-12-2007  Software voor enterprise resource planning (erp) is een groot computerprogramma dat een onderneming gebruikt voor het plannen van zijn bedrijfsmiddelen.

Financiële software

14-12-2007  Het verzamelbegrip financiële software omvat diverse soorten software waarmee organisaties hun financiële reilen en zeilen ondersteunen.

Internet en E-commerce

14-12-2007  E-commerce is een verzamelnaam voor alle manieren waarop via digitale wegen (het internet of extranet) handel wordt bedreven.

Ip-telefonie

14-12-2007  Met Voice over IP (VoIP) of ip-telefonie (IPT) wordt niet enkel spraakvervoer over ip bedoeld maar ook daaraan gekoppelde diensten, van voicemail en ruggespraak tot integratie met applicaties en doorschakeling naar gsm, pda en WiFi-netwerk.

Networking

14-12-2007  Netwerken zijn allang onmisbaar, maar er wordt nog altijd te weinig aandacht besteedt aan gedegen ontwerp, beheer, en eventueel uitbouw.

Offshoring

14-12-2007  Offshoring is het uitbesteden van werkzaamheden naar het buitenland. In de ict-sector is het een fenomeen dat zich al langere tijd voordoet, omdat veel bedrijven op deze manier de kosten laag konden houden.

Opslag

14-12-2007  Opslag en beheer van informatie zijn essentieel voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Aspecten die een rol spelen zijn onder andere de bewaartermijn van informatie, toegang tot en snelheid waarmee gegevens benaderd kunnen worden.

Outsourcing

14-12-2007 

SOA en EAI

14-12-2007  Het idee achter soa is het samenvoegen en hergebruiken van applicatiefunctionaliteit (services). Door bestaande services te verbinden met nieuw te bouwen services op legacy-systemen kan snel en flexibel een nieuwe applicatie worden samengesteld...

Systeembeheer en onderhoud

14-12-2007 

Systeemintegratie

14-12-2007 

Cloud-based Security: Beheer IT-risico's en compliance-uitdagingen met een minimale staf en budget

Voor MKB- of midmarket organisaties ligt er al snel een gevoel van veiligheid in vergetelheid. “Onze organisatie is te klein om een doelwit te zijn voor......

Cloud-based security voor midmarket: Implementatie in 9 stappen

Data breaches hebben negatieve gevolgen voor het bedrijfsleven, dus ieder bedrijf heeft behoefte aan beveiligingsoplossingen. In het verleden waren dergelijke......

Richard Hulsen

Van Manager Service Management bij Ciber (Managed Services)
naar Delivery Manager bij ASML

Elise Quaden

Van Eindredacteur bij Industrielinqs pers en platform
naar Communicatieadviseur bij L&DJ PR

Mireille Sampimon

Van freelance journalist bij TeamHz
naar account manager bij AxiCom