Computable professionaliseert proces Awards

Computable Awards 2016

Sander Hulsman en Reza Sarshar

Sander Hulsman (links) en Reza Sarshar in overleg over de Computable Awards 2016 bij Alberts Eten en Drinken in Amersfoort.

De Computable Awards zijn de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot de belangrijkste ict-prijzen in de Nederlandse zakelijke markt. Elk jaar wordt kritisch naar het proces gekeken en voor 2016 heeft Computable ervoor gekozen om zijn Awards verder te professionaliseren. Hoofdredacteur Sander Hulsman heeft hiervoor de afgelopen maanden intensief samengewerkt met Computable-expert Reza Sarshar.

Per 1 juli 2014 werd Computable overgenomen door Jaarbeurs en werd er bij de ict-vaktitel naast de ‘horizontale’ ict-benadering een verticale branchefocus doorgevoerd. Dit resulteerde voor de Computable Awards vorig jaar in het toevoegen van vijf projectcategorieën: in de zorg, het onderwijs, bij de overheid en in het grootbedrijf en mkb. Daarnaast werd er een categorie voor start-ups toegevoegd.

Alle inzendingen binnen deze categorieën werden in de eerste fase van dit proces door de vijf leden van de hoofdjury van de Computable Awards beoordeeld. Zij bepaalden welke tien kanshebbers in de tweede fase mochten komen presenteren aan een gespecialiseerde jury, die uiteindelijk bepaalde welke vijf kandidaten daadwerkelijk genomineerd werden voor de derde fase. Door dit proces inhoudelijk te maken, wilde Computable de kwaliteit van de Awards verhogen.

Beter en inhoudelijker

Het was vooral de beoogde kwaliteit die Computable-expert Reza Sarshar, zelfstandig projectmanager bij Kaizen Projectmanagement & Marketing, aansprak om in 2015 in de gespecialiseerde jury te gaan zitten. ‘Computable was echt bezig stappen te maken en ik doe graag mee in trajecten waarin het puur om het verbeteren van de inhoud in de keten gaat. In 2015 resulteerde dit in mooie genomineerden, maar toch vond ik dat het proces nog beter en inhoudelijker kon. Daarom heb ik Computable aangeboden om het proces rondom de Computable Awards in 2016 verder te professionaliseren.’

Sarshar en Hulsman spraken af in Amersfoort waarbij Sarshar zijn ideeën aan Hulsman toelichtte. ‘Ik vond dat we voor dit jaar vooral stappen konden maken in de vijf projectcategorieën’, vervolgt Sarshar. ‘In 2015 zagen we toch wel dezelfde type projecten onder de genomineerden voorbij komen en dat vond ik jammer. In de Nederlandse ict-markt gebeuren zoveel mooie, zware, innovatieve, maar vooral gevarieerde projecten, dat ik vond dat we een diverser aanbod bij de Computable Awards moesten kunnen krijgen. Gelukkig beaamde Hulsman dit en gedurende meerdere intensieve sessies in een Amersfoortse horecagelegenheid bedachten we een proces met verschillende typen projecten.’

Vier projecttypen

Al brainstormend kwamen Hulsman en Sarshar op vier verschillende projecttypen waaronder grofweg alle ict-projecten te scharen waren: interne infrastructuur, infrastructuur in combinatie met een cloud delivery model, ontwikkelingstrajecten, zoals software, security, business it-alignment en nieuwe diensten, en totale outsourcing. Hulsman: ‘Uit alle voordrachten in een projectcategorie wilden we er tien naar de tweede fase, het tussentijdse juryberaad halen. Zo kwamen we op het idee om gespecialiseerde deeljury’s per projecttype twee cases te laten aanwijzen die mochten komen presenteren. Deze projecten werden toegevoegd aan de overige projecten die door de hoofdjury van de Computable Awards 2016 werden bepaald. Zodoende wisten we zeker dat we alle type ict-projecten aan onze projectjury konden voorleggen. Het was vervolgens aan hen om te bepalen welke vijf projecten er uiteindelijk door gingen naar de derde fase en dus genomineerd werden.’

De gespecialiseerde deeljury’s per projecttype bestonden uit twee personen: één actief jurylid, dat ook in de tweede fase het tussentijdse juryberaad zou bijwonen, en een adviserend jurylid. Deze laatste persoon beoordeelde anoniem alleen digitaal de desbetreffende voordrachten en diende vooral als schaduwjurylid om beïnvloeding te voorkomen. Het oordeel van beide juryleden telde wel even zwaar mee. Deze juryleden werden geworven onder de eigen Computable-experts en ook zijn enkele specialisten in de markt benaderd. In totaal heeft Computable 32 juryleden uit alle aanmeldingen ingeschakeld voor de Computable Awards 2016.

Sarshar: ‘Na de indeling en segmentatie hebben we gekeken naar de inrichting van het juryteam en de verschillende processen er omheen. We hebben Computable-experts aangeschreven en ook met mensen buiten het Computable-platform gecommuniceerd. Als ze zich als jurylid wilden opgeven, vroegen we een korte onderbouwing. Het selecteren van de juiste leden was een tijdrovend proces. We hebben de kandidaten op basis van hun motivatie, informatie op LinkedIn en hun expertise beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in een juryteam voor elke categorie dat samengesteld was met verschillende expertises, zoals techniek, management en kennis van de betreffende sector. In totaal hebben we 29 juryleden aangewezen en kregen we van drie nog eens aanvullend advies voor onze start-upcategorie. Dit zijn allemaal mensen met een goed trackrecord en veel kennis om de inzendingen te beoordelen.’

Puntenverdeling

De juryleden toetsten op vier specifieke kenmerken en konden daar een maximaal aantal punten aan toekennen. De complexiteit en risico van en in het project telden het zwaarst mee en kon de kandidaat maximaal vijf punten opleveren. Aan de toegevoegde waarde voor de klant kon maximaal drie punten worden toegekend en met de originaliteit of innovatie kracht konden maximaal twee punten worden verdiend. Een bonuspunt kon worden toegekend als de onderscheidende rol van de leverancier goed werd toegelicht.

‘Door niet alleen een eindcijfer te geven voor een voordracht maar ook te beoordelen op deelfacetten, kregen wij goed inzichtelijk hoe het met projecten in Nederland gesteld is’, licht Sarshar de puntenverdeling toe. ‘Daaruit blijkt vooral dat Nederlandse ict-projecten gekenmerkt worden door het leveren van toegevoegde waarde aan de klant. Ruim 70 procent van de mogelijk toe te kennen punten werden door de verschillende jury’s toegekend. Uit de puntenverdeling die tijdens juryberaad werd gehanteerd bleek verder dat ruim 51 procent van de punten werden toegekend voor de complexiteit van of risico’s in ict-projecten en bijna 55 procent van de punten werd toegekend voor de innovatieve kracht of originaliteit.’

Tussentijdse juryberaad

Dezelfde puntenverdeling werd dus ook in de tweede fase gehanteerd tijdens het tussentijdse juryberaad dat in de projectcategorieën werd gehouden. Voor dit juryberaad werden telkens tien kandidaten uitgenodigd. Zij kregen de specifieke opdracht mee om in vijftien minuten zonder audiovisuele middelen hun presentatie te doen en vooral in te gaan op de eerder benoemde onderwerpen en vragen te beantwoorden van de projectjury. Dit leverde dus wel vooraf wat huiswerk voor de kandidaten op. Doordat de periode tussen uitnodiging en daadwerkelijke juryberaad relatief kort was, hadden meerdere partijen moeite om een presentatie voor te bereiden of zelfs acte de presence te geven. Dit kreeg Computable ook terug uit de evaluaties die het na afloop van een jurybaard naar alle kandidaten stuurde.

‘Dat moet anders volgen jaar’, meent Hulsman. ‘In 2015 hoorde wij die klacht al en dit jaar hebben wij die periode zelfs met een week opgerekt. Blijkbaar vinden de kandidaten dat het nog steeds te kort dag is, dus voor 2017 gaan we verder sturen op meer ruimte tussen uitnodiging en juryberaad. Wij willen de kandidaten ook die ruimte geven omdat wij enorm gebaat zijn bij hun indrukwekkende verhalen. Wij streven zelf inhoud en kwaliteit na, dat verwachten we ook van deelnemers aan de Computable Awards. Als we daarvoor onze planning moeten aanpassen, dan doen we dat.’

Theater met tribune

Voor de tussentijdse juryberaden zijn in de periode eind maart tot en met eind april 2016 zes vrijdagmiddagen gereserveerd om alle kandidaten in de verschillende categorieën langs te laten komen bij de redactie van Computable. Door de overname van Computable door Jaarbeurs halverwege 2014 is Computable tegenwoordig centraal in Utrecht gevestigd. Het beschikt over een eigen theater met tribune, waar alle kandidaten tegelijkertijd waren uitgenodigd om deel te nemen aan het desbetreffende juryberaad. ‘Dat pakte heel leuk uit’, moet Sarshar bekennen. ‘Doordat wij voldoende ruimte hadden, konden we iedereen tegelijk huisvesten. Zo ontstond er een leerzame en transparante presentatiemiddag met verschillende case stories in de desbetreffende markt. Als afsluiter van iedere dag hebben we geproost met de kandidaten.’

Dat proosten kon wel pas als de jury onderling eruit was welke vijf projecten daadwerkelijk in een categorie genomineerd moesten worden. ‘Dat ging niet altijd zonder slag of stoot’, moet Hulsman bekennen. ‘Ieder jurylid geeft individueel zijn waarderingen op de vooraf bepaalde onderwerpen. Maar het juryberaad is een intensief proces. Het analyseren en beoordelen van de enorme hoeveelheid informatie tijdens de beraad kan effect hebben op het beoordelingsvermogen van een jurylid. Dat heeft wel een aantal keren tot discussie geleid, maar gelukkig zijn ze er altijd onderling uitgekomen. We zullen volgend jaar meer aandacht besteden aan het elimineren van dit verschijnsel.’

Start-upcompetitie

Naast de vijf projectcategorieën, was er ook een juryberaad in de Computable Awards-categorie Nederlandse start-up van het jaar. Dit beraad vond op 15 april 2016 en werd gecombineerd met het evenement Meet Your Co-founder, dat Computable samen met start-up incubator UtrechtInc organiseerde. De opzet van het beraad is hetzelfde als in de projectcategorieën, er komen alleen twintig in plaats van tien kandidaten pitchen. De selectie van deze twintig start-ups werd gedaan door de hoofdjury van de Computable Awards 2016. Hierin zitten Jeroen Aris, global infrastructure architect bij Teva Pharmaceuticals, Fred Bons, senior program manager bij KWD Resultaatmanagement, Lotte de Bruijn, managing director bij Nederland ICT, Dion Kotteman, oud-Rijks-CIO, zelfstandig adviseur en lid van de raad van commissarissen van Loyalis en Bernard Vuijk, entrepreneur en interim projectmanager bij Driven4success.

Sarshar en Hulsman hebben voor het juryberaad in overleg met enkele experts en de vakjury enkele onderwerpen bepaald waarop de start-ups beoordeeld gingen worden. Maximaal drie punten konden worden toegekend voor het product. Hieronder vielen het probleem dat wordt opgelost, of de oplossing kopieerbaar is, hoe concurrenten kunnen worden tegen gehouden, disruptie van de oplossing, schaalbaarheid van de technologie en eventueel het patent. De meeste punten (vier) konden worden verdiend met het onderdeel markt. Hierbij werd door de jury gelet op omvang, concurrentie(voordeel), onderscheidend vermogen, het marketingplan, gerealiseerd salessucces, de marge om schaling te betalen en of de schaling voor een positieve cashflow zorgde of dat er geld nodig was voor voorraden/voorinvesteringen. Voor het laatste blok, team/business, konden weer drie punten door de jury worden toegekend. Hierbij ging het om de visie en het onderscheidende vermogen per teamlid, het huidige en toekomstige succes, tegenslagen en de schaalbaarheid van sales. Uiteindelijk zijn er tien start-ups genomineerd voor de Computable Awards 2016.

Informeren en evaluatie

Na een juryberaad moesten de kandidaten nog geïnformeerd worden of ze definitief genomineerd waren of niet. Aan Hulsman de taak om de afvallers te informeren. ‘Dat was niet altijd even leuk’, moet de hoofdredacteur van Computable bekennen. ‘Sommige deelnemers waren oprecht teleurgesteld en een enkeling zelfs boos. Dat hoort bij het spelletje. Gelukkig kon ik iedereen feedback geven op hun prestaties en de meeste kandidaten zagen dat toch wel als een leerzame les. Gelukkig hebben velen aangegeven dat ze volgend jaar weer graag aan het traject willen meedoen.’

Alle deelnemers die zijn uitgenodigd voor een juryberaad, zijn ook nog op aanraden van Sarshar benaderd om feedback te geven op het doorlopen proces. ‘Daarmee gaan we het proces in 2017 verder professionaliseren’, meent hij. ‘Op de kritiek dat er te weinig voorbereidingstijd was, hebben we tussentijds al proberen te sturen, maar daar zullen we volgend jaar zeker structureel meer tijd voor gaan inruimen. Ook kregen we onder andere van kandidaten terug dat de toegevoegde waarde en impact zwaarder mochten wegen en dat er aandacht moet zijn voor het onderscheidende vermogen van en in een project. Gelukkig was er ook veel lof voor de nieuwe opzet in de projectcategorieën en kregen we ook menigmaal complimenten. Daar doe je het uiteindelijk voor. Volgend jaar gaan we in ieder geval het proces nog beter maken.’

Trost op juryleden

De komende tijd gaan Hulsman en Sarshar de verbeteringen in kaart brengen en doorvoeren voor de Computable Awards van 2017. Er zullen in ieder geval aanpassingen komen in de aanmeldprocedure, waarbij de schriftelijke inzending al meer toegespitst moet worden op de punten waarop de jury gaat beoordelen. De jury’s krijgen volgend jaar ook weer een belangrijke rol. Sarshar: ‘We zijn trots op de kwaliteit van onze juryleden. We gaan in 2017 het jureerproces nog verder verbeteren om wederom diversiteit aan kennis en expertise binnen de verschillende teams te waarborgen.’

Ook lezers van Computable mogen verbeterpunten aanvoeren, vindt Hulsman. ‘Computable en de Computable Awards zijn van onze lezers en ook voor onze lezers. We zullen volgend jaar eerder onze lezers benaderen om daar waar nodig de inhoud van dit evenement aan hun wensen en ideeën aan te passen. De segmentatie en beoordelingscriteria zijn voorbeelden van punten waarop lezers input mogen geven. Naast onze oproep voor deelname aan dit evenement gaan we zelf ook actief op zoek naar interessante projecten. Computable geeft elke onderneming, ongeacht omvang of naambekendheid, de kans om zich via dit evenement en platform te presenteren aan de markt.’

Aanmeldingen

In totaal zijn er dit jaar ongeveer 700 cases ingediend. De projectcategorieën en de start-ups ontvingen daarvan in totaal 331 aanmeldingen: Overheid (45), Grootbedrijf (51), Zorg (41), Onderwijs (47), MKB (25) en Start-ups (122).

Jury’s

Algemeen
Jeroen Aris
Fred Bons
Lotte de Bruijn
Dion Kotteman
Bernard Vuijk

Zorg
Dion Kotteman (juryvoorzitter)
Ruud Mulder (adviserend)
Hans Reterink (actief)
Reza Sarshar (actief en adviserend)
Robbert Soors d’Ancona (adviserend)
Kees Wiegers (actief en adviserend)
Steef-Jan Wiggers (actief)

Onderwijs
Lotte de Bruijn (juryvoorzitter)
Erik Beulen (adviserend)
Arjan Geurts (actief en adviserend)
Laurens van Gunst (adviserend)
Leendert Hinds (actief)
Kees Kranenburg (actief en adviserend)
Ruud Mulder (actief)

MKB
Bernard Vuijk (juryvoorzitter)
Laurens van Gunst (actief)
Martijn van Zoeren (actief en adviserend)
Dennis Kuipers (adviserend)
Peter Horsten (actief en adviserend)
Jesse Thiel (actief en adviserend)

Grootbedrijf
Jeroen Aris (juryvoorzitter)
Erik Beulen (actief)
Bas Kroes (adviserend)
Niels Lagerweij (adviserend)
Marc Maas (adviserend)
Bart van der Mark (actief en adviserend)
Reza Sarshar (actief)
Robbert Soors d’Ancona (actief)

Overheid
Fred Bons (juryvoorzitter)
Leen Blom (adviserend)
Kees Kranenburg (adviserend)
Niels Lagerweij (actief)
Guido de Nobel (actief en adviserend)
Reza Sarshar (actief en adviserend)
Steef-Jan Wiggers (adviserend)

Start-ups
Korik Alons
Graham Bolton
Lennart de Graaff
Paul Pietersen
Dennis Kuipers (adviserend)
Pieter Paul van Oerle (adviserend)
Mark Voermans (adviserend)

Genomineerden en stemmen

Inmiddels kan er gestemd worden voor de Computable Awards 2016. Voor elke nominatie is een onderbouwing geschreven. Stemmen kan tot en met 9 oktober 2016.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

De jury heeft Ron de Mos van CGI Nederland als CEO van het jaar genomineerd? Dat bevestigt het totaal gebrek aan professionaliteit van de Computable Awards.

Kennelijk heeft geen enkel jurylid zich objectief verdiept in de situatie van CGI in Nederland. Op de corporate website van CGI worden elk kwartaal de financiële cijfers gerapporteerd. Al zes kwartalen op rij wordt gerapporteerd dat tegenvallende resultaten binnen ECS veroorzaakt worden door 'the Netherlands'.


Partners 2020 

Platinum

Gold

Silver

Entrance Only

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2016-07-04T11:42:00.000Z Suzanne Martens
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.