‘Aanleiding crisis is verdrietig, maar bijvangst is goed nieuws’

Covid-19 bepaalt proces Computable Awards 2020, hoofdjury blij met aanpassingen en kwaliteitsborging

Hoofdjury Computable Awards 2020

Hoofdjury Computable Awards 2020, met v.l.n.r. Fred Streefland, Bart van der Mark, Artie Debidien, Stijn Grove en Ruud Mulder.

De Computable Awards zijn hét jaarlijkse hoogtepunt in de zakelijke ict-markt in Nederland. De in totaal 774 aanmeldingen in 2020 worden in verschillende juryrondes allemaal beoordeeld. De hoofdjury houdt in alle twintig categorieën toezicht op het proces, bepaalt in elf categorieën de genomineerden en elk lid zit ook een juryberaad voor. Dit jaar zitten Artie Debidien, Stijn Grove, Bart van der Mark, Ruud Mulder en Fred Streefland in de hoofdjury.

Hoofdjurylid bij de Computable Awards word je niet zomaar. De kandidaten worden zorgvuldig geselecteerd op basis van een gezonde mix van verantwoordelijkheden en ict-achtergronden. Bovendien kan ieder jurylid bogen op een brede ervaring in de Nederlandse ict-sector. Artie Debidien zat between jobs en zei direct ‘ja’ op het verzoek om als jurylid op te treden. ‘Ik denk dat ik wat extra’s kan brengen met mijn expertise en visie op de markt, sector, projecten en professionals’, aldus de voormalig cio van onder andere NIBC Bank en Knab, die sinds begin 2020 haar eigen consultancybureau is begonnen. ‘Het is leerzaam om de cases te bestuderen. Enerzijds word je verrast door nieuwe bedrijven en proposities, anderzijds zie je waar bekende organisaties staan met hun evolutie op de weg naar vernieuwing, verbetering en verduurzaming.’

Teamwork

"Het teamwork in de jury is essentieel"

Waar Debidien voor het eerst in de jury van de Computable Awards plaatsneemt, is Bart van der Mark, vicepresident financial services industry Benelux en Nordics bij Atos, een oudgediende. Hij zit voor het derde jaar op rij in de hoofdjury en is vijf jaar betrokken bij de Computable Awards. ‘De belangrijkste reden dat ik mee doe, is dat ik veel energie krijg van al het moois dat wij in Nederland doen op het gebied van ict. Als lid van de hoofdjury zit je in de fantastische positie dat je dit alles ziet langskomen en er ook nog iets van mag vinden. Zoals in de voorgaande jaren staat voor mij voorop dat het proces weer professioneel en objectief zal verlopen. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe leden in de hoofdjury en ik ben benieuwd naar hun inbreng, want het teamwork in de jury is essentieel.’

Debidien was dus al de eerste nieuwkomer in de jury, datzelfde geldt voor Ruud Mulder en Stijn Grove. Beiden treden in 2020 toe vanuit een verschillende achtergrond. Mulder omdat hij al zo’n negen jaar aan Computable verbonden is als expert, Grove als een van de hoogste vertegenwoordigers van de Nederlandse datacenterbranche. ‘Na altijd mijn mening te geven als Computable-expert heb ik de afgelopen vijf jaar binnen de Computable Awards ook altijd in deeljury’s gezeten’, licht Mulder, presales lead account systems engineers (lokale en centrale overheid in Nederland) bij Dell Technologies, zijn deelname aan de hoofdjury toe. ‘Ik vind het supergaaf en inspirerend om alle inzendingen te mogen beoordelen. Ik haal daar inspiratie, inzicht en energie uit. Mijn technische achtergrond zorgt er voor dat ik snel kan inschatten hoe uniek een inzending is.’

Digitale fundament Nederland

Stijn Grove, managing director bij de Dutch Data Center Association, is door Computable gevraagd toe te treden tot de hoofdjury als hoeder van het digitale fundament van Nederland richting Europa. ‘Alles wat online staat, leunt op een goed digitaal fundament. Ik hoop met mijn specifieke ervaring hierin bij te kunnen dragen. Computable is een van de gerenommeerdste titels in onze industrie en het is een eer om dan in de hoofdjury te zitten. Maar ik doe dit ook uit nieuwsgierigheid, vind het bijzonder interessant en leerzaam om in een jury te zitten die bestaat uit zeer veel kennis, ervaring en kunde. Tot slot is het natuurlijk belangrijk dat er kennis van het digitale fundament aan tafel zit.’

Fred Streefland is het laatste lid van de hoofdjury en vervult deze rol nu voor het tweede jaar op rij. Per 1 april 2020 is hij de nieuwe directeur cybersecurity voor de gehele EMEA-regio bij Hikvision. Streefland doet mee omdat hij het leuk en leerzaam vindt. ‘Eigenlijk hoop ik er niets anders uit te halen dan plezier. Extra kennis opdoen is altijd mooi meegenomen. Ik bekijk de inzendingen vooral vanuit een gebruikers- en cybersecurity-perspectief. Wat mij in de verschillende trajecten opviel, is dat zowel de experts als de hoofdjuryleden redelijk consistent zijn in hun beoordelingen. Ik ben nog geen grote verschillen van mening tegengekomen. Er is me dan ook niet echt één voordracht of pitch expliciet bijgebleven. Vorig jaar was dat wel anders. Toen was daar de voordracht, en vooral de pitch die met enorm veel passie werd verzorgd, van Hackshield Future Cyber Heroes (zie ook pagina 28). Daar was en is écht behoefte aan, en dus staat die voordracht me nog goed voor de geest.’

Qiss IT

Artie Debidien

Artie Debidien: “Heel veel bedrijven, professionals of directeuren hebben het over diversiteit en inclusie voor moverende redenen”

Net als Streefland willen ook Van der Mark en Grove niet een opvallende kandidaat uit 2020 benoemen. Dat ligt voor Debidien anders, haar viel de voordracht van Qiss IT op. ‘Heel veel bedrijven, professionals of directeuren hebben het over diversiteit en inclusie voor moverende redenen. Qiss IT heeft het hier niet over, maar doet het gewoon. De detacheerder wordt geleid door een vrouwelijke directie, stelt vrouwelijk talent aan, leidt ze op en motiveert ze het beste uit zichzelf te halen. Qiss IT levert ook goed mannelijk talent af die rijker zijn in hun profiel, communicatief vaardiger zijn en actiever de menselijke interactie opzoeken. Toch zegt het veel dat er zoveel vrouwelijke starters in de it kiezen voor Qiss IT.’ Qiss IT doet overigens bijna elk jaar wel mee met de Computable Awards.

Mulder viel tot slot nog de voordracht van Duodeka in de categorie Software/SaaS op. ‘Dat was een leuke, vernieuwende en verfrissende inzending. De omschrijving viel in positieve zin op.’

Stijn Grove wilde dan niet een specifieke voordracht benoemen, wel signaleert hij markttrends in de verschillende voordrachten. ‘Er is steeds meer focus op online en as-a-service-toepassingen. Dit is een grote trend die niet meer te stoppen is en die zie je dan ook veelvuldig terug in de voordrachten. Als ik vooruit kijk, dan verwacht ik volgend jaar meer inzendingen op het gebied van artificial intelligence, cloudvolwassenheid, edge en data gravity, datasecurity en dataprivacy. Maar ook natuurlijk de praktische kant hoe je contracten managed van de vele cloud- en saas-oplossingen. Ook duurzaamheid wordt een groot thema de komende jaren en zal een grote rol gaan spelen, net als trouwens de continue focus op goede opleidingen. Immers, we zullen steeds meer en andere digitale vaardigheden nodig hebben.’

Ai en ml

Doorvragend op de trends voor de komende tijd zijn de overige drie heren van de hoofdjury eensgezind. Net als Grove zien Van der Mark, Streefland en Mulder artificial intelligence (ai) als dé trend voor het komende jaar, net als machine learning (ml). ‘Ik verwacht dat die twee mainstream gaan worden’, aldus Van der Mark, die net als Grove ook edge computing benoemt. Verdere verwacht hij een verdere adoptie van het nieuwe werken. Ook Streefland verwacht meer ai- en ml-toepassingen bij de Computable Awards volgend jaar, net als Mulder dus.

Diezelfde Mulder ziet daarnaast een verschuiving plaatsvinden van hardware gedreven projecten naar echt innovatieve projecten. ‘Je ziet het aantal inzendingen op het gebied van digitale transformatie toenemen. En dat is positief.’ Van der Mark herkent dat, maar ziet ook meer inzendingen die laten zien dat business en maatschappelijke impact vooropstaan. ‘Dus niet alleen focus op techniek en innovatie an sich, maar wat kan je er mee? Wat schieten we er mee op? Welke daadwerkelijke en duurzame verandering realiseren we met technologie?’ Streefland tot slot voorziet veel overnames en organisatieveranderingen. ‘De ict-industrie is constant aan verandering onderhevig. Niet alleen op technologiegebied, maar vooral organisatorisch. Ik verwacht dat we na de Covid-19-periode nog meer en grotere organisatorische veranderingen gaan zien.’

Covid-19

Fred Streefland

Fred Streefland: 'De bedrijven die tijdens de Covid-19-periode iets unieks hebben gepresteerd, zullen dit misschien gaan uitnutten.'

En daar is het C-woord gevallen dat in 2020 een wissel trekt op het gehele proces rondom de Computable Awards: Covid-19. Het coronavirus kwam nog niet veel in de voordrachten voorbij, maar heeft wel een megagrote impact op het proces en de organisatie van de Computable Awards 2020. Nog steeds worden op het moment van dit schrijven allerlei technologische oplossingen uitgerold om het coronavirus te bestrijden, oplossingen waarvan de hoofdjury verwacht dat we die volgend jaar ruim vertegenwoordigd terug zullen gaan zien bij de Computable Awards. Streefland snapt dat wel: ‘De bedrijven die tijdens de Covid-19-periode iets unieks hebben gepresteerd (op wat voor gebied dan ook), zullen dit misschien ‘uitnutten’ in de voordrachten van de Computable Awards 2021.’

Volgend jaar zullen we dus wel veelvuldig Covid-19 voorbij zien komen in de voordrachten, dit jaar heeft het coronavirus al een stevige impact op het gehele proces. Zo voelt het in ieder geval vanuit Computable, maar Debidien is het daar niet helemaal mee eens. ‘Eigenlijk heeft het geen impact op de Computable Awards. Het zorgt namelijk voor meer efficiency waardoor het gehele proces meer integer is geworden. Natuurlijk is het jammer dat je elkaar niet persoonlijk hebt kunnen ontmoeten. De aanleiding van deze crisis is natuurlijk verdrietig, maar de bijvangst is goed nieuws. Er is een duidelijke versnelling naar digitalisering, wendbaarheid, grenzeloos samenwerken en meer impact maken.’

Serieuze impact

De overige juryleden delen de mening van Debidien niet en ervaren enige of zelfs serieuze impact van Covid-19. ‘Covid-19 heeft hoe je het wendt of keert een niet-positieve invloed’, verwoordt Mulder het voorzichtig. ‘Het is toch anders met elkaar vergaderen of overleggen in plaats van dat je bij elkaar zit. Echter moet ik zeggen dat ondanks alle beperkingen het traject top verloopt. Grote pluim voor de organisatie!’ Streefland ervaart een serieuze impact, maar niet alleen voor de Computable Awards, maar voor de gehele ict-industrie en het sociale leven. ‘Het is een gegeven dat zaken anders moeten, waarbij duidelijk wordt welke ict-organisaties hiermee kunnen omgaan en welke het niet redden. Het heeft voor de gehele maatschappij een significante impact en de ict-industrie is daar niet bijzonder in. Door de coronamaatregelen wordt we gedwongen om ons aan te passen, hetgeen vaak leidt tot innovaties.’

Mulder is het met Streefland eens, maar wijst erop dat innoveren alleen mogelijk is als de eigen ict-infrastructuur ook klaar is voor de plotselinge piekbelasting die ontstond omdat iedereen thuis moest gaan werken. ‘De vraag om extra apparaten, randapparatuur en meer rekenkracht in de datacenters om het thuiswerken te faciliteren, is best wel toegenomen. Opvallend is dat niet elke organisatie hier even goed klaar voor was. Er zijn nogal wat ict-omgevingen geweest die omvielen, niet meer vooruit te branden waren en waar de rook uit de serverruimtes kwam. Anderzijds merk je nu ook dat organisaties projecten en investeringen uitstellen. Op zich begrijpelijk maar te lang doorgaan met verouderde ict-omgevingen maakt je op de lange termijn alleen maar nog kwetsbaarder.’

Fenomenale prestatie

Bart van der Mark

Bart van der Mark: “Interessant om te zien is dat op sommige vlakken de impact van Covid-19 positief is in termen van groei”

Het is natuurlijk dat ene punt van Mulder, ‘meer rekenkracht in de datacenters’, dat tot de verbeelding moet spreken van datacenter-lobbyist Grove. ‘De impact van Covid-19 op de Nederlandse ict-markt is groot. De digitale sector is divers, dus we zien sectoren waar het goed gaat en andere die echt geraakt worden. De zzp’ers hebben het helemaal moeilijk. We zien wel dat het algemene besef van het belang van digitalisering in korte tijd duidelijk is geworden bij mensen die dit nog niet begrepen. Door de inzet van de sector en hard werken, kon half Nederland switchen naar thuiswerken. Als je hierop terugkijkt, is dat een fenomenale prestatie.’ Ook hij ziet door alle maatregelen innovaties ontstaan. ‘Je ziet in één keer dat modellen niet meer werken, dat strategieën versneld moeten worden doorgevoerd en dat veel werk efficiënter gebeurt vanuit huis. In korte tijd worden beslissingen genomen die anders jaren hadden geduurd.’

Ook Van der Mark vindt dat Covid-19 een grote impact heeft op de maatschappij. ‘Interessant om te zien is dat op sommige vlakken de impact positief is in termen van groei: denk aan partijen die software of infrastructuur leveren voor thuiswerkfaciliteiten of die webwinkels en overheden ondersteunen. Dat zijn onderwerpen waar de groei groot is. Startups en scale-ups hebben het in specifieke gevallen moeilijker omdat funding opdroogt en ze nog kwetsbaarder zijn. Tenslotte levert de ict-sector ook direct een bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van Covid-19 gerelateerde apps en de inzet van ai en super-computing om sneller tot een vaccin te komen.’ Wel deelt Van der Mark weer de mening van Debidien: Covid-19 heeft geen impact op de kwaliteit van het proces van de Computable Awards 2020.

Vooruitkijken

Het coronavirus is er en zal voorlopig ook wel blijven, toch willen alle vijf de hoofdjuryleden van de Computable Awards 2020 het liefste weer vooruitkijken. We krabbelen langzaam op uit een diep dal waar digitalisering en technologie ons hebben laten zien, al is het gedwongen, dat we slimmer en efficiënter kunnen werken en samenwerken. ‘Op het pad van digitalisering zijn oog voor je reputatie, wendbaarheid en commerciële mogelijkheden belangrijker geworden’, trapt Debidien af. ‘Daarnaast wordt verdere integratie tussen off- en online-klantproposities leidend, net als een eenduidige klantbeleving. Een betere mix tussen productproposities geeft klanten meer keuze of execution only-mogelijkheden. Ik bedoel daarmee het combineren van ‘doe het zelf’- plus ‘ontzorging’-modellen.’

Als managing director van de Dutch Data Center Association gaat Grove zich de komende tijd natuurlijk vooral focussen op de Nederlandse datacenters. ‘Maar er is meer’, aldus Grove. ‘Er gebeurt zoveel; van ai tot security, van datacenters tot opleidingen. Het is die hoeveelheid en complexiteit die voor mij vooral uitdagend is. Als brancheorganisatie houden wij ons bezig met meer aandacht voor het gehele plaatje. Het is een misvatting dat het alleen om 5G, ai, startups en quantum gaat. Met een fietsbel, voorvork, trapper en binnenband alleen kom je ook niet ver. Het gaat om aandacht voor het geheel en in onze plannen willen we van Nederland dan ook een koploper in digitalisering maken.’

Ict-expertise essentieel

Ruud Mulder

Ruud Mulder: “Het uiteindelijke doel is om van it een business enabler te maken in plaats van een kostenpost”

Ook Van der Mark wil weer zo snel mogelijk terug naar business as usual en hoopt dat we Covid-19 snel achter ons kunnen laten. ‘Ik ben binnen Atos verantwoordelijk voor onze activiteiten bij banken, (zorg)verzekeraars en pensioenfondsen in de Benelux, Nordics, Rusland en Polen. Onze belangrijkste focus nu is het helpen bij de kortetermijn-impact van Covid-19; denk aan het ondersteunen van het op grote schaal thuiswerken op het gebied van apparaten en infrastructuur, applicaties en ook risk, compliance en security. In een dergelijke crisissituatie is ict-expertise natuurlijk essentieel en minstens zo belangrijk is hoe je samenwerkt met je klanten: flexibel zijn, snel schakelen, meedenken. Het zijn voor de hand liggende zaken maar wel essentieel om er samen sterker uit te komen. Naast de Covid-19 gerelateerde diensten blijven wij onverminderd druk met het verder ontwikkelen van onze diensten op onder andere het gebied van de digitale werkplek, cybersecurity, cloud en edge computing en quantum.’

Streefland is per 1 april overgestapt van Palo Alto Networks naar Hikvision waardoor hij nog niet heel veel kan zeggen over zijn plannen en doelstellingen voor de nabije toekomst. ‘Ik hou mij persoonlijk bezig met de privacyaspecten van onze temperature screening-, mondkapjedetectie- en people counting-oplossingen. Vanwege Covid-19 is er een grote interesse voor en vraag naar ontstaan. Daar ligt de komende tijd mijn focus.’ Ook Mulder maakte recent een overstap, maar dan intern bij Dell Technologies. ‘Ik hou mij als presales lead voor de lokale en centrale overheid binnen Dell Technologies met mijn team bezig met het moderniseren, automatiseren en transformeren van it-omgevingen, met het uiteindelijke doel om van it een business enabler te maken in plaats van een kostenpost.’

Computable Awards verschoven

Tot slot blikken we met de hoofdjury vooruit op de uitreiking van de Computable Awards 2020. Dit zal, als alle coronamaatregelen het toelaten, vier weken later dan gepland gaan plaatsvinden op dinsdag 24 november 2020. Wat verwachten ze zoal, en wie willen ze als gast naar de uitreiking meenemen? Misschien heeft een jurylid zelfs een stemadvies? ‘Zoek de echte innovatieve en unieke projecten uit en stem daar op’, is het advies van Ruud Mulder. ‘Volg je hart en gevoel en laat je niet te veel leiden door campagnevoering van de grotere partijen. Je zult merken dat juist bij de kleinere organisaties veel en sneller geschakeld wordt op het gebied van innovatie.’

Van der Mark waagt zich niet aan een stemadvies en mijmert liever over wie hij naar de uitreiking mee zou nemen. ‘Iemand die een prominente rol vervult in het onderwijs. De Computable Awards laten namelijk zien wat voor fantastisch talent we hebben in Nederland en ons onderwijs speelt een cruciale rol in dit succes. Ik zou het mooi vinden als we hen meer betrekken bij dit feest. Ook is het een goede manier om de aansluiting te blijven houden, want het onderwijs moet zich net als onze sector blijven ontwikkelen.’

Uitnodigen ondernemers

Debidien hoeft niet lang na te denken naar wie haar uitnodiging zou gaan voor de Computable Awards 2020: Jordy Dekker, mede-eigenaar en -oprichter van Valueblue. ‘Dekker is het wandelende reclamebord voor de vooruitstrevende enterprise-architect zoals ik het zie: strateeg, architect, professional, snelle denker, parate kennis, communicator, mensen-mens en ondernemer. Geen bullshit of meters papier. Een prachtig bedrijf, met een mooi modern product, dat iedereen op het pad van controlled change nodig heeft.’

Streefland zoekt het ook in de ondernemershoek, maar gooi geschakeld wordt op het gebied van innovatie.’

Van der Mark waagt zich niet aan een stemadvies en mijmert liever over wie hij naar de uitreiking mee zou nemen. ‘Iemand die een prominente rol vervult in het onderwijs. De Computable Awards laten namelijk zien wat voor fantastisch talent we hebben in Nederland en ons onderwijs speelt een cruciale rol in dit succes. Ik zou het mooi vinden als we hen meer betrekken bij dit feest. Ook is het een goede manier om de aansluiting te blijven houden, want het onderwijs moet zich net als onze sector blijven ontwikkelen.’

Mooi feestje

Stijn Grove

Stijn Grove: “Dat we maar een mooi feestje met elkaar kunnen hebben, want daar heb ik wel weer zin in”

Toch blijft het koffiedik kijken of de Computable Awards op 24 november 2020 in de oorspronkelijke vorm zijn uit te reiken. ‘Oh, ik hoop zo erg dat we dat in het echie kunnen doen’, spreekt Debidien haar hoop uit. ‘Dat tegen die tijd het klimaat weer zo is dat we elkaar weer persoonlijk kunnen zien, elkaar de hand kunnen schudden en een arm kunnen slaan om die mensen die echt boven zichzelf uit zijn gestegen en een Computable Award in ontvangst komen nemen. Dat zou fantastisch zijn! Zo niet, dan komt het ook goed, dan maken we er een digitaal feestje van.’

En zo is het, linksom of rechtsom, we eren later dit jaar de winnaars van de Computable Awards 2020. ‘Ik kan alleen maar hopen dat wij tegen die tijd weer ‘redelijk normaal’ kunnen leven en het evenement gewoon kan plaatsvinden’, rondt Streefland af. Mulder vult aan: ‘Hopelijk hebben we een leuke avond in Utrecht met veel inspiratie en gezelligheid. Een avond die we hopelijk niet via Zoom of Skype met elkaar hoeven door te brengen.’ Grove kijkt ook daar naar uit. ‘Dat we maar een mooi feestje met elkaar kunnen hebben, want daar heb ik wel weer zin in.’

Dit artikel verscheen eerder in Computable magazine nummer 3 2020.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Computable nomineert tien digitale innovaties

Computable nomineert tien tech-startups

Computable nomineert tien digitale transformaties

Computable nomineert tien directeuren in ict

Computable nomineert vijf mkb-projecten

Computable nomineert vijf grootzakelijke projecten

Computable nomineert vijf onderwijsprojecten

Computable nomineert vijf zorgprojecten

Computable nomineert vijf overheidsprojecten

Computable nomineert in digital en e-commerce

Computable nomineert 10 beveiligers en onderzoekers

10 Computable-nominaties in hardware en infrastructuur

Computable nomineert 10 software- en saas-aanbieders

Computable nomineert tien iaas- en paas-aanbieders

Computable nomineert tien aanbieders van diensten

Computable nomineert tien dienstverleners

Computable nomineert in opleiding en training

Computable nomineert in detachering en recruitment

Computable nomineert in duurzaamheid en mvo

Computable presenteert aangepast proces Awards 2020

‘Financiën zijn basis richting volwaardig bedrijf’

‘Lessons learned trekken uit digital forensics’

‘Hardware blijft nodig voor hybride modellen’

‘‘As-a-service’ gaat de toekomst domineren’

‘Leveringsvorm software doet er niet meer toe’

‘Directeur moet zich individueel onderscheiden’

‘Ict maakt onderwijs klantgerichter’

‘Innovatie laat geen bedrijfstak ongemoeid’

‘Krachtenbundeling in digitale transformatie’

‘Ook digitale middelen stellen patiënt centraal’

‘Dienstverleners zijn ruggengraat van it-industrie’

‘Concurrentievoordeel door goed te doen’

‘Samenwerking is cruciaal voor succes ict-project'

‘Data vervangen steeds vaker man-in-the-middle’

‘Digitalisering als driver van e-commerce’

‘Opleidingen draaien om security en data’

‘Overheidsprojecten steeds breder qua insteek’

‘Grootzakelijke markt is maatstaf voor ict-projecten’

‘Huidige services draaien vooral om ontzorging’

‘Mkb-projecten vooral pragmatisch en praktisch'

Computable Awards 2020 passeert 30.000 stemmen!

Computable Awards 2020 wijkt uit naar Scala Theater

Computable Awards 2020: 1 dag, 5000 stemmen!

Computable start stemproces Awards 2020

Computable nomineert tien partnerprojecten

ROC Midden Nederland zet digitale onderwijsassistent in

Spie Nederland vernieuwt en stroomlijnt erp-landschap

Fair Care-app bestrijdt fraude in Brabantse zorg

NS is met data beter onderweg

Kopana helpt CERN aan Microsoft-alternatief

Modern datacenternetwerk voor VPRO, NTR en BNNVara

Secrid bouwt Supplier Portal op basis van Mendix

Hilversum wordt smart city dankzij Atos-platform

Testomat realiseert testen in agile ontwikkeltraject

PostNL voorspelt aanleverdag van pakketPartners 2023 

Diamond

Gold

Silver

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2020-08-03T09:32:00.000Z Sander Hulsman


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.