Eén jaar na de fusie

‘Getronics en PinkRoccade in sterke mate complementair’

Michel de Meijer is sinds 1 oktober 2005 ceo van Getronics PinkRoccade, een onderneming met een omzet van net boven het miljard. Actief in veel meer sectoren van de economie dan alleen de overheid, heeft De Meijer een goed zicht op de ict-bedrijfstak als geheel, en een originele kijk op het terugdringen van het tekort aan gespecialiseerd ict-personeel.

Het eerste jaar samen is beide organisaties goed bevallen, zegt Michel de Meijer, ceo van Getronics PinkRoccade. “Na de start van het samenvoegingproces hebben we ontdekt dat we in sterke mate complementaire organisaties waren.” Diensten en producten vulden elkaar goed aan, in de klantenkring viel maar weinig overlap te ontwaren (ook daar zat het diensten-aanbod elkaar niet in de weg) en in de bedrijfscultuur sloten de elementen goed op elkaar aan. “Getronics heeft altijd een sterk resultaatgerichte cultuur gehad, PinkRoccade was meer mensgericht. De mix van beide culturen is een verrijking gebleken.” Beide organisaties waren volgens De Meijer in een fase gekomen dat ze toe waren aan een verandering in marktpositie en productportfolio.

De Meijer noemt het gunstig dat hij pas na de fusie in het bedrijf is gekomen. “Ik word gezien als een neutrale persoon die bij geen van de partijen politieke achterdocht wekt. Bovendien kijk ik met een frisse blik aan tegen de nieuwe organisatie; er moeten immers veel op argumenten gebaseerde keuzes gemaakt worden over processen, systemen en arbeidsvoorwaarden. Dat je van buiten komt is daarbij een voordeel.”


Uitbesteden

De fusieonderneming heeft de markt zeker niet tegen op dit moment. De uitbestedingsgolf heeft nog lang zijn hoogste punt niet bereikt, merkt ook De Meijer. “Uitbesteden is begonnen in de ict-infrastructuur, maar strekt zich nu in toenemende mate uit tot het domein van de applicaties. Zwaartepunt ligt daarbij in de profit-sector, vooral in de financiële dienstverlening en de telecommunicatie.” Uitbesteding is niet alleen meer weggelegd voor de grote multinationale ondernemingen. “Ook middelgrote ondernemingen gaan stapsgewijs de weg van de uitbesteding op. Ze gaan daarbij op zoek naar één aanspreekpunt voor het hele traject, één hoofdcontractant.”

Het tempo waarin ondernemingen overgaan tot uitbesteding verschilt per marktsegment. “In de mediasector en bij de financiële dienstverlening gaat het hard; daar speelt het kostenbewustzijn een grote rol. Kranten en omroepen moeten op weg naar mogelijke groei in de toekomst door een fase heen van sterke kostenbeheersing en een sterke nadruk op innovatie. Dat soort overwegingen ligt ook ten grondslag aan het recente besluit van mediaconcern Wegener om het beheer van zijn 4.300 werkplekken op tachtig locaties aan ons uit te besteden.”


Krappe arbeidsmarkt

In het kader van deze overeenkomst gaan ongeveer zestig medewerkers van Wegener over naar de ict-dienstverlener. Dat komt Getronics PinkRoccade goed uit, want het werven van ict-specialisten wordt steeds moeilijker. “De arbeidsmarkt voor dit soort specialisten is krap”, geeft De Meijer toe. “We hebben te maken met een opleving in de markt die gepaard gaat met een hoog ontwikkelingstempo van technologie en applicaties.”

“Gevolg is een kortere levenscyclus van technologie die het voor onze klanten duur maakt daar eigen mensen op te zetten. Ze zoeken de uitweg voor dergelijke specialistische ondersteuning dan ook in detachering. Dat is mooi voor ons, maar ook wij moeten onderhand constateren dat de aanwas van onderop door afgestudeerden niet op kan tegen de snel gegroeide vraag naar specialisten. We vissen met zijn allen in dezelfde vijver, waardoor er een algemeen gedeeld gevoel van krapte begint te ontstaan.”


In-house opleidingen

Geen wonder dat Getronics PinkRoccade blij is met die zestig nieuwe personeelsleden. De Meijer: “Ict-personeel van uitbestedende klanten komt vaak mee met de uitbestede taken ons bedrijf in. De kunst is dan de ‘match’ te maken tussen de kwalificaties van die medewerkers en de specialisaties die we zoeken. Dat sluit niet automatisch op elkaar aan. Met meer in-house opleidingen willen we de vrijkomende capaciteit bijscholen en zo de behoefte aan specialisten afdekken.”

“De medewerkers van onze uitbestedingsklanten zijn heel positief dat ze de overstap kunnen maken naar een brede toekomst in de ict. Die hervinden bij ons een thuisbasis op hun vakgebied. De overcapaciteit in de ene sector zou zo de tekorten kunnen verminderen in de andere sector. De komende zes tot twaalf maanden hopen we daarmee een goede slag te kunnen maken.”

De Meijer schat dat deze transitieperiode in de bedrijfstak binnen drie tot vijf jaar zijn hoogtepunt zal beleven. “Er zit een herschikking aan te komen van het totale bestand aan ict-medewerkers. Van de ongeveer 270.000 ict’ers in Nederland zal over een jaar of vijf een veel groter deel werkzaam zijn bij een ict-bedrijf dan op de ict-afdeling van een onderneming buiten onze bedrijfstak. De overstap van de Wegener-medewerkers en de circa negentig ict’ers die in de loop van dit kwartaal overstappen van de divisie Vaste Telefonie van KPN naar Getronics PinkRoccade zijn de voorboden van een trend.”


Overlegplatform

Een gesprek met de ceo van Getronics PinkRoccade is natuurlijk onmogelijk zonder de overheidsautomatisering aan bod te laten komen. Ministeries, provincies en gemeenten zijn volop bezig de doelstelling van het programma ‘Andere Overheid’ te realiseren: 65 procent van de interactie tussen overheid en burgers/bedrijven moet digitaal afgehandeld worden. “Het zijn ingrijpende programma’s en soms kraakt het binnen de deadlines als gevolg van toezeggingen aan de Kamer. Maar als de doelen zijn gehaald loopt Nederland ook voorop. Of we te laat begonnen zijn? De snelheid komt er nu goed in. Kijk maar naar de cijfers over internettoegang in ons land.”

Getronics PinkRoccade is voortdurend met de overheid in gesprek over applicaties en infrastructuur. De ideale overlegsituatie is volgens De Meijer nog niet gevonden. “We merken dat de overheid naarstig op zoek is naar een overlegplatform op centraal en gemeentelijk niveau. Er zijn initiatieven vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de gebruikersvereniging van Getronics PinkRoccade, we hebben DigiGov en de vier grote gemeenten overleggen met elkaar. Wij horen een roep vanuit de gemeentelijke overheid die initiatieven te steunen en te benutten.”


Hoopvol gestemd

De afhankelijkheden mogen wat De Meijer betreft wel wat strakker geregisseerd worden. “Er zou een centrale afstemming moeten komen, met een afstemming op deelaspecten op een niveau daaronder. Daar kun je dan met een beperkter aantal spelers in kleine comité’s voorbereidend werk doen over standaardisering van de architectuur bijvoorbeeld.” Hij is hoopvol gestemd over de initiatieven die de laatste zes tot negen maanden van de grond zijn gekomen. “De dialoog tussen overheid en ict-bedrijfsleven is opgestart.” Hij ziet daarbij ‘liever een sturende rol weggelegd voor de centrale overheid dan een dirigerende rol.’

Hij erkent dat zijn bedrijf en Centric de lokale overheidsmarkt domineren. “Wij zijn inderdaad de integrale aanbieders. In niches treft je veel aanbieders aan van gespecialiseerde systemen of dienstverlening, maar bij ons tweeën is alles in handen van één partij. Daarmee hebben Centric en Getronics PinkRoccade voldoende kritische massa om de noodzakelijke investeringen in R&D te dragen: daar komt de nieuwe functionaliteit vandaan.”


Dialoog met gebruikers

We houden De Meijer de woorden voor van Piet Reijers, programmamanager van Het Waterschapshuis in het aprilnummer van Computable Overheid: ‘Tot anderhalf jaar terug had Getronics PinkRoccade nog gewoon gezegd: Microsoft en SAP wordt jullie toekomst. Dat is nu aan het kantelen; ze beginnen te luisteren.’ De Meijer: “Dat herken ik erg. De interactie met de gebruikers was in de periode 2002 – 2004 niet optimaal gericht op dialoog. In de loop van 2005 zijn we begonnen die dialoog te verbeteren met onze gebruikersvereniging. Daar halen we onze input vandaan, en betrekken we partijen bij het voorbereiden van de keuzes die we moeten maken. Uitwisselen van informatie met de centrale overheid en de gemeenten is absoluut nodig om up-to-date te blijven met de overheidsautomatisering. En ook veel beter dan een sfeer van eisen stellen en polarisatie.”

CEO doorgezaags

Naam: Michel de Meijer
Leeftijd: 45
Functie: ceo van Getronics PinkRoccade

Hoe komt u aan uw huidige positie?

“Ik ben daarvoor gevraagd door de ceo van Getronics, Klaas Wagenaar. Op 1 juni 2005 werd ik benoemd tot coo van Getronics PinkRoccade en op 1 oktober tot ceo. Voor die tijd was ik sectordirecteur bij Capgemini.”

Wat draagt u concreet bij aan het bedrijf?
“Vooral het neerzetten van de koers, het (her)definiëren van de strategie. Dat is heel belangrijk bij een nieuw bedrijf. En die strategie vervolgens communiceren, binnen en buiten het bedrijf: naar de klanten, de gebruikers, de pers en de eigen medewerkers.”

Wat voor auto rijdt u? Waarom?
“Een BMW X5. Een robuuste auto die me een gevoel van veiligheid geeft.”

Hoe denkt u dat klanten en relaties u zien?
“Als makkelijk toegankelijk. Duidelijk in het uitleggen van onze koers. Geïnteresseerd.”

Wat voor computer hebt u thuis? Zelf geïnstalleerd?
“Een HP desktop die ik zelf heb geïnstalleerd. En een draadloos netwerk met een aantal laptops. Aan dat netwerk heb ik bijna alles zelf gedaan, zo’n negentig procent schat ik.”

En een pda?
“Ja.”

Hoe zou u de huidige markt typeren?
“Als een markt in beweging, een groeimarkt in een enigszins rustig tempo. De overspannen groei van een aantal jaren geleden komt niet meer terug. Een markt ook die een verandering laat zien in de aard van de ondersteuning die men van je verwacht. Waarin de aanbieders uitgroeien van ict-leverancier tot partner in een proces.”

Hoeveel verdient u?
“Genoeg.”

Hebt u nog tijd voor een bijzondere hobby of passie?
“Ik ben een fervente wijnverzamelaar, als hobbyist. En ik sport graag: fitnesstraining in de sportschool.”

Vijf kerngebieden

Het aanbod van diensten van Getronics PinkRoccade laat zich in vijf kerngebieden onderverdelen:
1. De volledige ondersteuning van de ict-werkomgeving van een organisatie, of dat nu een kantooromgeving betreft, een productieomgeving of de serviceafdeling van een bedrijf.
2. Applicatieservices die de toegang regelen tot bedrijfsapplicaties.
3. Diensten rond de beveiliging van de ict-infrastructuur.
4. Services op het gebied van communicatie: LAN, WAN, VoIP.
5. Technology transformation services.

Punt 2 en 5 komen vooral uit de koker van PinkRoccade, de overige drie uit die van Getronics. In alle gevallen gaat het om het beter op elkaar aan laten sluiten van technologie en bedrijfsbehoeften. “Het hele ict-domein van de opdrachtgever wordt door ons afgedekt. Waar mogelijk schakelen we zo snel mogelijk over op een geautomatiseerde werkwijze en ondersteuning, zoals met call centers en service centers op afstand, zowel binnen Nederland als daarbuiten (Boedapest).”
De datacenters van Getronics (het CUC in Lelystad) en PinkRoccade (Apeldoorn en Amsterdam) zijn samengevoegd tot één virtueel rekencentrum van Getronics PinkRoccade.

Overheid grootste 'vertical'

De overheid is de grootste bedrijfskolom voor Getronics PinkRoccade. De Meijer schat dat het aandeel van de overheidssector in de omzet bij PinkRoccade voor de overname rond de 50 procent bedroeg. Bij het huidige Getronics PinkRoccade is dat iets teruggelopen door een groter omzetaandeel van de marktgerelateerde sectoren. “Maar in de marktbewerking, de positionering in de markt en bij de innovatie en het ontwikkelen van nieuwe diensten is de overheidssector behoorlijk bepalend.”
De financiële dienstverlening is in omvang de tweede sector voor de onderneming van De Meijer, gevolgd door de profitsector. Met name bij de media en de nutsbedrijven zit Getronics PinkRoccade goed in zijn klanten. “De lokale overheid en de gezondheidszorg zijn in omvang kleiner, maar daar nemen we wel een vrij unieke positie in.”

HR service in de etalage

Getronics PinkRoccade heeft zijn divisie HR Services sinds begin maart in de etalage staan. Dat heeft volgens Michel de Meijer te maken met een tweetal ontwikkelingen in deze marktsector. “De basisdienstverlening is steeds meer een massaproduct geworden. De gemiddelde prijs per salarisbewerking daalt gestaag en je moet dus vooral volume opbouwen: de markt is onderhevig aan een verdergaande commoditisering.”
Daarnaast verwachten klanten vaker een toegevoegde waarde aan de dienstverlening, vooral richting employee self service en het uitbesteden van HR-diensten via BPO-operaties. “Daardoor krijgen die projecten een steeds zwaardere administratieve component en komen ze buiten onze kerncompetenties te liggen. Maar om mee te kunnen zou je in die BPO-competenties juist zwaar moeten investeren. Dat is de belangrijkste reden voor ons om op zoek te gaan naar externe partijen.”

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2006-04-28T09:17:00.000Z René Rippen
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.