'Zonder pardon aan de kant gezet'

De uitspraken van marketingdirecteur Menzo de Muinck Keizer over de ontslagen bij CMG hebben diverse betrokken diep geraakt. "Ik denk dat CMG zich heeft laten voorlichten door een advocatenkantoor uit Amsterdam...in de trant van: dat doen we wel even", aldus één van hen.

Weinig onderwerpen uit Computable hebben de laatste jaren zoveel reacties opgeroepen als de voorgenomen ontslagen bij CMG. Werknemers en bonden lijken verwikkeld in een principieel gevecht met CMG over de aard en inhoud van een arbeidscontract in de ict-dienstverlening: uitzendovereenkomst of arbeidsovereenkomst? Expertise of anci�nniteit?Vandaag komen een aantal direct betrokkenen aan het woord over hun ontslag en de procedurefouten die bij de afwikkeling daarvan zijn gemaakt. CMG-directeur Menzo de Muijnck Keizer (sales en marketing) reageert. 
Met veel verbazing en ergernis heb ik het artikel gelezen over de ontslagronde bij CMG waarin Menzo de Muinck Keizer zijn visie geeft (Computable, 06 september). Als één van de 109 vind ik de uitspraken van Menzo behoorlijk kwetsend en grievend. Volgens hem is CMG geen uitzendbureau; met deze uitspraak wil hij onder meer voorkomen dat CMG aan de cao van het uitzendwezen moet voldoen. CMG wil alleen de uitzonderingsregeltjes gebruiken omdat die nu erg mooi van pas komen.
Menzo stelt verder dat CMG het alleen-gezag heeft bij een 'vaste prijs'-project. Alle medewerkers die niet aan zo'n project werken, kunnen zonder meer worden ontslagen. In de groep van 109 heeft een aantal in dergelijke projecten gewerkt: de ontslagvergunning is dan ook geweigerd door het CWI. Voor de anderen, die dachten dat ze een vast contract hadden, is het CWI minder mild: de ontslagvergunningen druppelen nu binnen. Het wrange is dat die medewerkers per koerier hun ontslagbrief krijgen van CMG terwijl ze nog geen officieel bericht hebben gekregen van het CWI. Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat CMG zo snel mogelijk van de 109 af wil.
Volgens Menzo blijft CMG bij zijn beslissing om bijlage B toe te passen. Het is toch ongelofelijk dat men de ingeslagen weg wil blijven volgen ondanks de tegenwerking, de negatieve publiciteit en de verslechterde sfeer op kantoor. Ik denk dat CMG zich heeft laten voorlichten door een advocatenkantoor uit Amsterdam...in de trant van: 'dat doen we wel even'. Nu blijkt dat dat toch niet de juiste weg is, kan men niet meer terug zonder gezichtsverlies. Dat geldt zowel voor dat advocatenkantoor als voor Rob van Grieken (RvB CMG).
Ook stelt Menzo dat er geen vraag is naar de vaardigheden van de bankzitters. Maar wie is daarvoor verantwoordelijk? De managers worden geacht de markt te kennen en te weten waar vraag naar is, of zal zijn. Maar de meeste managers in Noord-Nederland komen nog uit de tijd dat je bij het faxapparaat kon blijven zitten om de opdrachten te scoren. Dat is nu anders. Nu moet er verkocht worden; hoe ging dat ook alweer?
Ik zelf kon worden ingezet op een project, maar de manager koos voor andere collega's die minder ervaring hadden, maar wel in zijn eigen team zaten. Het lijkt me duidelijk dat Menzo geen enkel benul heeft van wat er nu precies in Noord-Nederland aan de hand is.

Het best voor het bedrijf...

'Verhuizen naar een andere regio bleek weinig soelaas te bieden.' Grote onzin! Ook in de goede jaren gingen er mensen uit Noord-Nederland naar elders in het land om opdrachten uit te voeren. Nu schijnt dat opeens niet meer te kunnen. Deze mogelijkheid is voor mij nooit goed onderzocht. Ik kon voor een half jaar een opdracht uitvoeren in de Achterhoek vanuit de vestiging Hoofddorp. Dat is nooit gebeurd, omdat ik al op de ontslaglijst stond.
Menzo's uitspraak dat er gezien onze cv's geen toekomst meer voor ons is bij CMG, vind ik belachelijk en grievend. Er zijn collega's in de groep die meer dan twintig dienstjaren hebben. Ze hebben tonnen, zo niet miljoenen aan omzet voor CMG gegenereerd. Nu het even tegenzit, worden ze zonder pardon als uitzendkracht aan de kant gezet, omdat ze toevallig op het verkeerde moment op de bank zitten. Zelf ben ik vijf jaar in dienst, en heb ik in die jaren hooguit twee weken op de bank gezeten. Ook ik voel me behoorlijk gebruikt door CMG.
Menzo mag dan stellen dat deze ontslagronde het best is voor het bedrijf, maar wat het best is voor mij dat bepaal ik nog altijd zelf! Ik besef dat ik niet helemaal onbevooroordeeld ben, maar ik ben ervan overtuigd dat er grote fouten zijn gemaakt in deze ontslagronde. Dat baseer ik op eigen ervaringen tijdens de procedure en op het feit dat inmiddels een tiental collega's ontslag heeft genomen die niet op de ontslaglijst staan en er nu ook een manager weggaat zonder uitzicht op een andere baan. Andere collega's, die voor ontslag zijn voorgedragen, zijn ook flink boos over de uitlatingen van Menzo. Ik hoop dat deze zaak ook van de andere kant kan worden belicht, want we zijn nog lang niet klaar!
 
naam en adres auteur bij redactie bekend  

Zorgvuldigheid lijdt onder snelheid
 
Bij het ontslag van de CMG-medewerkers zijn tal van vergissingen gemaakt. Dit zou onder meer het gevolg zijn van de 'janboel' die advocatenbureau Schut & Grosheide ervan gemaakt heeft.
 
Op Computable.nl las ik op 10 september het bericht, dat het Centrum voor Werk en Inkomen per abuis vijftig beslissingen op een ontslagaanvraag naar medewerkers van CMG heeft verzonden. Er zijn in de loop der tijd wel meer vergissingen begaan. Het begint al met de gegevens die het management van CMG aangeleverd heeft aan Schut & Grosheide, het advocatenbureau van CMG. Die gegevens zijn in veel gevallen feitelijk onjuist, onvolledig, of slaan op de situatie van een andere medewerker. Ook Schut & Grosheide heeft bij de ontslagaanvragen gegevens van medewerkers verwisseld. Zo is er een ontslagaanvraag geweest waar de situatie werd beschreven van een andere, nota bene met name genoemde, consultant. Collega's krijgen dan een ontslagaanvraag waarin gesteld wordt dat zij na hun laatste opdracht voor KPN geen rendabele opdracht hebben uitgevoerd, terwijl ze nooit voor KPN hebben gewerkt.
Schut & Grosheide heeft bovendien aan de ontslagaanvragen een hoop kromme redenaties en toespelingen toegevoegd.
Het CWI wordt dus geconfronteerd met een janboel vanuit Schut & Grosheide en
wordt door dit kantoor op de huid gezeten om toch maar snel ontslagvergunningen af te geven. Dit heeft een duidelijke uitwerking op het CWI. Het vergeet bijvoorbeeld zijn eigen vragen aan CMG door te sturen aan de betrokken medewerkers en hun advocaten. Die krijgen dan antwoorden zonder de bijbehorende vragen. Een andere fout is dat bij een individuele beslissing voor een collega ingegaan is op de specifieke
situatie via verweren van andere medewerkers (waaronder die van mij).
Doordat de snelheid van afhandeling blijkbaar belangrijker is dan de zorgvuldigheid met betrekking tot de medewerkers in kwestie, kunnen er gemakkelijk verkeerde beslissingen genomen zijn of nog worden. Je kunt daar niet tegen in beroep.
 
naam en adres bij redactie bekend
 

'Dankwoord' van een afgedankte
 
"Waarom investeerde CMG niet meer in opleidingen, zodat er minder ontslagen hadden hoeven vallen?"
 
Interessant stukje over CMG en de manier waarop de mensen daar (ik ben er één van) op dit moment behandeld worden (Computable, 06 september)! De heer Menzo de Muinck Keizer stelt dat wij niet de gewenste it-vaardigheden hebben. Maar waar is dan wel behoefte aan? Ik heb dat aan mijn manager(s) gevraagd en die konden of wilden daar geen antwoord op geven. Dus als de heer De Muinck Keizer dat wel kan, dan schort er blijkbaar iets aan de communicatie binnen CMG. Al geruime tijd had ik de toezegging van het management dat ik diverse opleidingen mocht gaan volgen op Oracle-ontwikkelgebied. Ik was echter nog bezig met een opdracht die geld opbracht.
Toen die af was, werd er niet meer geïnvesteerd in opleidingen omdat er bezuinigd moest worden. Waardoor komt dan dat 'vlekje'? Is dat mijn schuld of is het de schuld van CMG?
Het is onjuist dat consultants niet zouden willen verhuizen. Maar om meteen te stellen dat een consultant moet verhuizen en het merendeel van de kosten zelf moet dragen, vind ik net iets te ver gaan. Vanaf het moment dat ik geen opdrachten meer had, heb ik mijn management gezegd dat ik tijdelijk ook wel naar Limburg of een andere provincie wilde. Ik woon in Friesland, en vind dat ik daarom toch meegaand ben.
Enige jaren geleden heb ik al de vraag gesteld of CMG Noord-Nederland niet te snel groeide. Als consultant had ik echter niet het juiste overzicht over de werkzaamheden. Al het werk dat eind jaren negentig bleef liggen door de euro en de eeuwwisseling, zou in de jaren daarna opgepakt worden. Daar waren beslist enige honderden consultants voor nodig. Ik hoefde mij geen zorgen te maken. Had ik dat maar wel gedaan.
Eigenlijk heb ik het idee dat ik vanaf augustus 1997 tot eind 2001 ben leeggezogen door CMG zonder dat daar, met uitzondering van mijn salaris, iets tegenover is gesteld. Meneer De Muinck Keizer wordt bedankt voor zijn opbeurende woorden. Hij bevestigt echter alleen maar mijn vermoedens. Jammer alleen dat het management van CMG Noord-Nederland heel andere dingen roept. Volgens dat management ligt het niet aan de consultants maar aan de markt.
 
naam en adres auteur bij redactie bekend
 

Fouten
 
Ook ik zat als projectleider op een (intern) 'vaste prijs'- project bij CMG voor een klant. Dit is door het CWI afgedaan als 'detachering' (wat dus absoluut niet het geval is).
 
Verder heb ik zelf voor CMG over het jaar 2001 meer omzet gedraaid dan gepland. Daarnaast heb ik over het jaar 2002 geen enkel gat in mijn cv (allemaal projecten in 2002). In het ontslagbesluit ben ik in de ene alinea op datum x in dienst is gekomen, en in een andere op datum y.
Mijn ontslagvergunning had dan ook nooit of te nimmer goedgekeurd mogen worden. Foutje, bedankt. En het CWI blijft volkomen buiten schot, want hun beslissing is niet aan te vechten. Onvoorstelbaar gewoon!
 
naam en adres auteur bij redactie bekend
 

CMG: expertise als criterium herplaatsing
 
"CMG moet wel kiezen voor ontslag op basis van herplaatsbaarheid in plaats van anciënniteit, omdat we met klanten afspraken maken over de inzet van specifieke consultants", aldus Menzo de Muinck Keizer.
 
De negatieve emoties van de briefschrijvers kan ik mij goed voorstellen. Ook het management van CMG is erg ongelukkig over het feit dat er medewerkers ontslagen moeten worden.
Uiteraard kan ik op deze plaats niet ingaan op individuele gevallen. In zijn algemeenheid wil ik echter wel enkele zaken benadrukken. Op de eerste plaats heb ik in het interview met Computable geen uitspraken gedaan in de trant van de kop boven het artikel: '101 ict-ers met een vlekje'. Er is namelijk niets mis met de voor ontslag voorgedragen CMG-ers. De enige reden voor ontslag is de structurele overcapaciteit bij CMG Noord-Nederland, iets wat de medewerkers natuurlijk niet verweten kan worden. Deze overcapaciteit is het gevolg van onvoorziene marktontwikkelingen, die de hele branche hebben getroffen.
De voor ontslag voorgedragen medewerkers zijn niet geselecteerd op basis van anciënniteit, loyaliteit of kwalitieit, maar op basis van gebrek aan werk en herplaatsbaarheid. Herplaatsbaarheid wordt bepaald door een combinatie van marktomstandigheden in de regio en expertise van de medewerker. Als door ontwikkelingen in de markt de vraag naar bepaalde expertise sterk afneemt, kunnen medewerkers die juist over deze expertise beschikken niet herplaatst worden en dus geen betaald werk verrichten. Uiteraard kijkt CMG daarbij verder dan de specifieke regio waar medewerkers werkzaam zijn. Ook bij de andere vestigingen van CMG in Nederland is, en wordt nog steeds, gezocht naar herplaatsingsmogelijkheden. Voor een aantal medewerkers is zo'n mogelijkheid inderdaad gevonden, waardoor het aantal medewerkers op de ontslaglijst is teruggelopen tot 97.
Bovendien moet CMG wel kiezen voor ontslag op basis van herplaatsbaarheid in plaats van anciënniteit, omdat we met klanten afspraken maken over de inzet van specifieke consultants. Ontslag op basis van anciënniteit zou betekenen dat CMG medewerkers had moeten ontslaan waarvoor afspraken met klanten gemaakt zijn. In dat geval kunnen we onze afspraken met klanten niet nakomen.
Tot slot voor alle duidelijkheid: CMG heeft voor de ontslagen medewerkers een sociaal plan opgesteld, met een substantiële afvloeiïngsregeling. Hierover is advies gevraagd aan de Ondernemingsraad. De OR heeft op haar beurt FNV Bondgenoten om advies gevraagd. De OR en CMG zijn het volledig eens geworden over een
sociaal plan, dat door de OR wordt omschreven als 'een goed plan'. En dat is het ook.
 
Menzo de Muinck Keizer, directeur sales en marketing CMG
 

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2002-09-20T00:00:00.000Z Redactie
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.