De drie Microsoft-aartsvaders in Nederland

Werken voor de lol

Oud geld. Zo worden de drie heren genoemd die herinneringen ophalen aan de begintijd van Microsoft in Nederland. De toon is gezet. Ze lachen alle drie hartelijk om de titel die ze meekrijgen. Het deert ze niet. Ook oud geld is goed geld. En ze hebben er genoeg van. Ze werken al enkele jaren voor hun plezier. Fun en vechtlust. Dat zijn twee belangrijke trefwoorden in het werkzame leven van de drie heren die rond een welgevulde dis geanimeerd kouten en aangename herinneringen ophalen.

Zilveren Microsoft
Microsoft bestaat vijfentwintig jaar. Er zijn weinig bedrijven die zo'n zwaar stempel hebben gedrukt op de ontwikkelingen in de ICT als de softwarereus uit Redmond. En die zo omstreden zijn. Reden genoeg om er een bijzondere uitgave van het achtergrondkatern aan te wijden, inclusief de:
 
Tijdbalk 25 jaar microsoft
 
De aartsvaders. Dat is een wat aardiger benaming dan 'oud geld' voor de drie mannen die de begintijd van Microsoft in Nederland hebben meegemaakt. René Oosterling is de oudste van het stel, dat verder bestaat uit Onno Hektor en John Mangelaars. Oosterling kwam begin 1986 in dienst van de organisatie die officieel in september van start ging.
"Ik werkte indertijd bij Philips. Daar was ik verantwoordelijk voor de PC-XT en deed er de hard- en software-inkoop. Dus was ik ook klant van Microsoft. Op een gegeven ogenblik zat ik te lunchen met Patrick Desmedt, die voor Microsoft vanuit Frankrijk ook de Benelux-markt bediende. Hij had uit Amerika het groene licht gekregen om een kantoor in de Benelux te openen en vroeg mij of ik hem daarbij wilde helpen. Dat gesprek vond ergens begin februari plaats. In diezelfde maand voerde ik nog een sollicitatiegesprek met Bill Gates die in Europa was ter gelegenheid van de opening van een fabriek in Ierland. Ik werd aangenomen als technical support manager en oem sales manager. Er stond twee keer manager op mijn kaartje, maar dat stelde niet zoveel voor. 's Ochtends zat ik achter de telefoon om distributeurs te ondersteunen en 's middags stapte ik in mijn auto om oem-klanten af te gaan. Zo ontmoette ik weer mijn oud-collega's bij Philips. En ik kwam bij Tulip en bij wat ik schroevedraaier-oem's noemde: bedrijfjes die 'maar' vijftig PC's per maand in elkaar schroefden."
Oosterling zal een van de laatste zijn geweest in Europa die nog persoonlijk is aangenomen door Bill Gates. Hij heeft personeelsnummer 1253. In Europa werkten er nog geen 250 mensen voor Microsoft dat indertijd in het besturingssysteem DOS zijn belangrijkste inkomstenbron had. Daarnaast werden verwoede pogingen gedaan om de PC-markt te betreden met applicaties als Word for Dos en Omega, een database die geldt als de voorloper van Access. Ook de objectgeoriënteerde ontwikkeltaal C++ werd aan de man gebracht.

Dozijn medewerkers

Onno Hektor werd in november 1988 aangenomen als productmarketingmanager. Hij maakte het dozijn medewerkers van Microsoft Benelux vol. Hektor: "Al in 1986 werd er gezegd dat het tekstverwerkingsprogramma Word for Windows ons belangrijkste product was. En dat terwijl Nederland een absoluut bolwerk van Wordperfect was. Ik werd de eerste en voorlopig enige marketingmanager voor alle producten die we voerden. Ik ging twee, drie keer per maand naar Amerika om te praten en de producten te leren kennen. Mijn eerste opdracht herinner ik me nog heel goed. 'Je werkt bij een Amerikaans bedrijf', werd er tegen me gezegd. 'En Amerikaanse bedrijven werken met doelstellingen. Kijk hier heb je Word met een marktaandeel van nog geen één procent in Nederland. Jouw doelstelling is om een marktaandeel van tien procent te realiseren. Daarvoor krijg je een jaar de tijd. En tussen haakjes, we hebben nog geen Nederlandse versie. Ook zit er nog geen spellingcontroller bij.' Kortom, alles wat Wordperfect had, hadden wij niet. Je kunt je voorstellen dat we heel opportunistisch de markt op gingen. Het was wel lachen."
John Mangelaars is in dienstjaren de jongste van het stel. Hij trad in januari 1990 toe tot het gezelschap. Overigens na eerder een keer te zijn afgewezen. "In mei 1989 solliciteerde ik bij zowel Oracle als Microsoft. Twee bedrijven die in de toekomst succesvol zouden zijn, zo dacht ik. Bij Oracle kreeg ik woorden met de personeelsmanager en René Oosterling, met wie ik bij Microsoft een sollicitatiegesprek voerde, vond mij te dom. Omdat ik onvoldoende van techniek wist. Ik werd dus afgewezen voor de functie van manager large accounts. Een paar maanden later werd ik opgebeld. Of ik er wat voor voelde om de Apple-markt te gaan bewerken. Ik herinner me nog dat ik twee maanden lang ruzie heb gemaakt om mijn salaris. Het ging om tweehonderd gulden. Een paar van mijn vriendjes verdienden toen rond de zesduizend gulden en dat wilde ik ook. Maar ik heb bakzeil gehaald."

De begintijd

Microsoft was in de eerste jaren van zijn bestaan in Nederland een jonge hondenclub, of om met de woorden van Oosterling te spreken: een Sjors & de Rebellenclub. Oosterling: "Toen we officieel in september 1986 startten, huurden we in Hoofddorp een verdieping in een kantoorgebouw. Dat was een grote open ruimte, waarin we twee stukken vloerbedekking neerlegden. Daar stonden dan twee bureaus op, terwijl de plafonds open lagen en er een wirwar van draden uit hing. Dat was het hoofdkantoor van Microsoft Benelux. Soms belden gebruikers op om te vertellen dat ze langs wilden komen. Dat hielden we dan zo lang mogelijk af met de opmerking dat we zelf geen contacten met gebruikers onderhielden en dat ze maar naar een wederverkoper moesten gaan. Totdat een hoog iemand van de Rabobank opbelde en zei dat hij langs wilde komen om te praten over de aanschaf van Word. Toen hebben we de eerste wanden op de verdieping geplaatst. Ik herinner me ook nog de eerste contacten die we hadden met IBM. Dat was in 1987, het jaar waarin OS/2 werd aangekondigd. We moesten ook lokaal met IBM gaan praten over marketing en andere vormen van samenwerking. Toen we bij IBM kwamen, zat er een club van dertig man op ons te wachten. En daar kwamen wij met z'n tweeën binnen. 'Wanneer komt je directeur?', vroegen ze. 'Dat is 'm', zei ik wijzend op Patrick Desmedt. 'En ik ben de rest van de functies'."
In die begintijd moesten de Microsoft-mensen nog aan iedereen uitleggen wat het bedrijf was en wat het deed. Hektor: "Je kwam bij iemand en stelde je voor. Vaak kreeg je als reactie: 'Micro-wat? Oh, staat de MS in MS-DOS voor Microsoft? Dat wist ik niet. De grote naamsbekendheid is gekomen met de introductie van Windows 3.0. Ik zal het niet snel vergeten. Het was 22 mei 1990. Tuschinski in Amsterdam afgeladen vol met elfhonderd mensen. Boze gebruikers, die per se naar binnen wilden. Anders zouden ze nooit meer wat bij ons kopen. Het was een gewone marketinggebeurtenis. Maar iedereen wilde erbij zijn. Nu hebben we bij elke gebeurtenis minimaal vijfhonderd man in de zaal. Tegenwoordig gaat het meer om de vraag wat we tijdens een demo wel en niet zullen laten zien. In die tijd ging het veel meer om de vraag of de demo zou lukken en of alles wel zou werken. Vanaf die periode hoefden we eigenlijk niet meer uit te leggen wat Microsoft was. Toen kregen we ook onze eerste corporate accounts. Bedrijven die licenties van zowel Windows als onze applicatiesoftware in aantallen van duizenden gingen aanschaffen. Dat was fun."
"Zo heb ik het ook ervaren", erkent Mangelaars die in de periode dat Windows 3.0 werd geïntroduceerd, de Apple-markt met Microsoft-applicaties bewerkte. "Dat was een fijne tijd. Toen heb ik echt de Mac leren gebruiken. Vergeet niet dat de grafische versie van Excel het eerst is uitgebracht op het Apple-platform. Daarop is het spreadsheetprogramma groot geworden. We reden rond met een PC en een Mac in de achterbak; dat was knokken voor elk pakketje dat je verkocht. Hoeveel demo's ik niet gedaan heb. Ik heb mijn vingers blauw gedemonstreerd. Als een stofzuigerverkoper van vijftig jaar geleden ben ik de bedrijven langsgegaan. Een beetje nostalgisch misschien, ik weet het. Maar dat gevoel is nu weg. Iedereen vraagt tegenwoordig hoe het met Microsoft gaat en met Bill Gates. Moesten we vroeger uitleggen wie we waren, nu moeten we vaak eerst weerstanden overwinnen, omdat ze denken dat we arrogant zijn."

Windows versus OS/2

Oosterling liet al even het woord OS/2 vallen: het grafische besturingssysteem dat IBM en Microsoft eind jaren tachtig gezamenlijk ontwikkelden als opvolger van MS-DOS. Er doen de wildste verhalen de ronde over de samenwerking. Microsoft is dikwijls beticht van geniepig dubbelspel om OS/2 de das om te doen ten voordele van zijn eigen Windows-besturingssysteem. "Niets van waar", zegt Oosterling. "De hele Microsoft-organisatie geloofde in de toekomst van OS/2, dat in 1987 officieel werd aangekondigd. Al onze ontwikkelinspanningen richtten zich ook op dat besturingssysteem. Je moet je voorstellen dat we in die tijd een behoorlijk deel van de omzet haalden uit de verkoop van ontwikkeltools. We waren daarin een behoorlijke marktpartij. Omdat al onze inspanningen erop gericht waren om onze ontwikkeltools op OS/2 te bouwen, hadden we met Windows een probleem. Onze C-compiler werkte bijvoorbeeld wel op OS/2, maar niet op Windows. Toen is Borland ons ook voorbijgestreefd. We hebben in die tijd marktaandeel op het gebied van ontwikkeltools verloren. Voor mij het beste bewijs dat we niet stiekem een succes van Windows hebben willen maken, terwijl we openlijk met IBM aan de slag gingen", aldus Oosterling.
Eind jaren tachtig waren geheugenchips extreem duur. Om OS/2 een beetje snel te laten draaien, was het standaard geheugen van 256 Kb niet voldoende; 4 Mb was het minimum. Maar deze geheugenuitbreiding kostte net zoveel als de hele PC. Daar kwam nog bij dat de grafische schil (Presentation Manager) rond OS/2 nogal lang op zich liet wachten. "Daardoor was er een groeiende belangstelling voor Windows, waarvan in de zomer van 1986 versie 1.0.3 was uitgebracht. Inmiddels waren er ook de eerste applicaties onder Windows geschreven. Een paar maanden voor de introductie van Windows 3.0 in 1990 ontstond er een enorme hype. Windows werd een geweldig succes, dat ook ons in eerste instantie heeft verbaasd. Toen is het hard gegaan met Windows. Vanaf dat moment hebben we gezegd: 'Oké markt, u vraagt en wij draaien'. Dat is het moment geweest waarop we de samenwerking met IBM hebben stopgezet."

Word versus Wordperfect

De introductie van Windows en de enorme klapper die versie 3.0 maakte, waren voor Microsoft de breekijzers die het nodig had om de markt van applicatiesoftware open te breken. Mangelaars: "Het succes van Windows hadden we niet verwacht, maar heeft ons wel de kans geboden om te groeien in de omzet van applicaties. Dat vonden we veel lucratiever. Met Word for DOS hebben we nooit een deuk in een pakje boter kunnen slaan. Pas met de komst van Windows konden we de strijd aangaan met Wordperfect, dat altijd lippendiensten heeft bewezen aan Windows. Ze hebben altijd gezegd dat ze een Windows-versie zouden gaan ontwikkelen. Maar toen ze er eenmaal aan begonnen, kwamen ze er achter dat het helemaal niet zo eenvoudig was. Het heeft ze een jaar gekost. Wij hebben die fout overigens ook een keer gemaakt. Dat was met Multiplan, een spreadsheetprogramma waarmee we in de CP/M-wereld een groot marktaandeel hadden. We dachten Multiplan wel even te kunnen overzetten op DOS. Maar dat ging mis. Lotus is ons toen voorbijgestreefd. Die fout hebben we niet ten tijde van Windows gemaakt. We zijn vroeg begonnen om Word helemaal opnieuw te schrijven."
Hektor: "In de Benelux konden we blank starten met Word for Windows. De paar klanten die de DOS-versie gebruikten, gaven we een nieuwe versie. Toen zijn we onze grootste tegenstander gaan aanpakken, Wordperfect. Dat bedrijf heeft toch fout op fout gestapeld en nadat het is verkocht aan Novell is het nooit meer wat geworden. Natuurlijk, het concurreren zit ons in het bloed. We durven tot op de grens te gaan. Maar Wordperfect heeft heel veel fouten gemaakt. Bijvoorbeeld door de DOS-versie te poorten naar Windows en niet helemaal opnieuw te schrijven. Daarnaast heeft het bedrijf veel te krampachtig vastgehouden aan zijn eigen positie. Ze zijn één belangrijke stelling vergeten: 'innovators keep innovating'. Onze filosofie is om zo snel mogelijk een zo groot mogelijk marktaandeel, van minimaal veertig procent, te krijgen. Anders heb je onvoldoende draagvlak voor je ontwikkelinspanningen. Als je te lang blijft hangen in een bepaalde markt, dan blijft dat aan je 'resources' vreten en kun je geen nieuwe markt betreden. Daarom moeten wij zo snel mogelijk concurrenten uitschakelen. Deze strategie heeft Wordperfect niet gevolgd. Ze hebben te lang aan het oude vastgehouden en dat heeft ze uiteindelijk de das om gedaan."
Toch heeft Wordperfect het in Nederland lang volgehouden met zijn semi-grafische versie WP 5.1. Mangelaars heeft daarvoor een goede verklaring: "Zaten wij bij het management met een demo van Word for Windows, gingen de vertegenwoordigers van Wordperfect bij de secretaresses zitten. En die nemen uiteindelijk de beslissing over de tekstverwerkers. Deze tactiek heeft Wordperfect nog een extra jaar opgeleverd. Je ziet dat in de markt in het algemeen een geweldige vertraging zit. Je kunt het heel lang volhouden in een oude omgeving. Uiteindelijk zijn wij naar Randstad gegaan en hebben aangeboden alle uitzendkrachten gratis een opleiding in Word te geven. Toch heeft het nog heel lang geduurd voordat we deze markt hadden veroverd."

Veranderde tijden

De tijden zijn veranderd. In veel opzichten. De heren van het eerste uur werken al een paar jaar voor de lol. Het geld hebben ze niet meer nodig. Lol wel. Dat was vroeger het geval, maar ook nu nog. Hektor: "We hebben altijd fun gehad. Natuurlijk liepen er cowboys en indianen rond. Maar we waren altijd superprofessioneel. Verschillende keren hebben ontwikkelteams hun huiswerk opnieuw moeten doen, omdat Gates niet tevreden was. Omega, onze eerste op Windows gebaseerde database bijvoorbeeld. We lieten de bètaversies al aan onze klanten zien. Maar het project werd afgeblazen. Je moet niet net zo goed zijn als de marktleider. Nee, je moet beter zijn. Dat is de visie. Er zijn drie, vier ontwikkelteams naar huis gestuurd, voordat men besloot dat Word for Windows op de markt kon verschijnen. En dan kwam er een product op de markt, waarvan we allemaal zeiden 'woh', wat een klapper. Kijk eens hoe mooi geprogrammeerd. Toen waren het nog productkenmerken, die mooi en 'hot' waren. Tegenwoordig moet je met businesskenmerken en -voordelen komen. Dat is wel een verschil met het verleden."
"Een ander verschil met het verleden is dat we meer nadenken over de markten die we willen opgaan. In het verleden dachten we alleen maar aan de resellers, de wederverkopers. Die waren voor ons belangrijk. Nog steeds, hoor. Ik denk dat dat een van de sleutels tot ons succes is: het feit dat altijd heel veel mensen geld hebben verdiend aan Microsoft. We hebben maar 34.000 mensen in dienst. Maar alles bij elkaar denk ik dat er wereldwijd wel een miljoen mensen rechtstreeks aan onze producten verdienen. Kijk eens naar de Nederlandse situatie. Bij Microsoft werken driehonderd man, maar met alle resellers erbij opgeteld, gaat het wel om vierduizend man. In eerste instantie verkochten we doosjes met diskettes, later zijn we overgegaan op de verkoop van licenties. Maar dat doen we nog altijd via de wederverkopers, hoe groot de verleiding af en toe is om rechtstreeks naar klanten te gaan", aldus Mangelaars die met deze opmerking een herinnering bij Oosterling oproept.
"Ik herinner me nog de tijd dat we DOS op een diskette verkochten. Eerst uitsluitend via de hardwareleverancier, later ook via de detailhandel. De mensen vonden dat ze toch wel een hoop geld moesten neertellen voor zo'n kleine doos. 'Nou, dan maken we de doos toch groter', zeiden we. 'Hebben ze vijftig procent meer ... lucht.'" Het vervoeren van die grotere dozen kostte echter zoveel meer geld dat ze snel weer zijn teruggekeerd naar het oorspronkelijke formaat.

Gevestigde orde

Wat ook veranderd is, is de schaalgrootte van het bedrijf, waarin de mannen en vrouwen van het eerste uur desondanks de sfeer van vroeger proberen te bewaren en over te dragen op de jongere garde. Het handhaven van die sfeer heeft voor Oosterling een hoge prioriteit. Liever wat langzamer groeien en wat harder werken, dan zwakke broeders binnenhalen. Dat is een kortetermijnoplossing die zich uiteindelijk tegen je keert, is zijn opvatting. Mangelaars: "We hebben een verloop van zes, zeven procent per jaar dat is voor de IT-branche minimaal. Maar we moeten oppassen dat we door de markt niet als bejaarden worden gezien die deel uitmaken van de gevestigde orde. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de medewerkers zichzelf allemaal als kleine ondernemers blijven zien." Hetgeen niet altijd even gemakkelijk is, gelet op het grote aantal mensen die, net als Mangelaars, Oosterling en Hektor, al jaren niet meer voor het geld hoeven te werken.
Nu Microsoft een wereldspeler is geworden, betekent het dat het meer dan in het verleden rekening moet houden met economische en technologische ontwikkelingen buiten Amerika. Het blijkt soms moeilijk Amerikanen ervan te overtuigen dat er buiten de Verenigde Staten nog meer wereld bestaat. Het heeft volgens Mangelaars heel wat overtuigingskracht van Europeanen en Japanners gekost om de Amerikanen duidelijk te maken dat mobiele telefonie en in het bijzonder gsm een ontwikkeling is die niet over het hoofd mag worden gezien.
"Soms duurt het wat lang. Dat hebben we bijvoorbeeld ook met Internet gezien. Maar wanneer de organisatie eenmaal ergens achter staat, dan gaan we er ook goed in", aldus Hektor die wordt aangevuld door Mangelaars: "Dit jaar worden er drieduizend nieuwe ontwikkelaars aangenomen. De helft van hen gaat zich expliciet bezighouden met draadloze communicatie. Verder denk ik dat Microsoft in Europa wel op overnamepad zal gaan om een bedrijf te vinden dat kennis op het gebied van WAP (wireless application protocol) en draadloze communicatie in huis heeft.
Eén ding is er niet veranderd in al die jaren. En dat is de verkoopgerichte instelling. Hektor herinnert zich de discussies die ze op lokaal niveau hadden over een Nederlandse versie van Windows 1.04, die ook PS/2 zou gaan ondersteunen. Dat was in de tweede helft van de jaren tachtig waarin IBM had besloten om ook Windows op zijn PC's mee te leveren. "Ze wilden elke week met ons spreken. En dan zat er een hele batterij linguïsten tegenover ons. Op een gegeven ogenblik heb ik ook tegen ze gezegd: 'Gaan jullie maar vertalen. Dan gaan wij wel verkopen."
Ruim tien jaar later is die verkoopmentaliteit er nog steeds. Mangelaars: "Vorig jaar was Bill Gates uitgenodigd door Prodi, de voorzitter van de Europese Commissie. Op weg naar het vliegveld evalueerden we die dag. 'Yeah', zei Gates, 'Prodi is een goeie vent. Hij wilde me graag spreken. Ik denk dat het goed is geweest om naar hem toe te gaan. Maar hebben we er meer software door verkocht?'. Het is een mentaliteit waar je tegen moet kunnen. Het is zoals Hektor zegt: "Mensen halen de drie maanden bij ons. Of niet."
 
Cok de Zwart,
freelance medewerker

 
René Oosterling
De enterprise program manager bij Microsoft, René Oosterling, heeft meer dan zeventien jaar ervaring in de IT-industrie. Na zijn studie aan de Technische Universiteit van Delft, scheikundige technologie met de specialisatie instrument-automatisering, werkte hij drie jaar bij Philips Data Systems. Vervolgens trad de ingenieur in 1986 bij Microsoft in dienst.
Zijn eerste bedrijfservaring deed al op tijdens zijn studie. Van oktober 1978 tot mei 1983 hielp hij Rofo Software Design oprichten en was er ontwikkelingsmanager. Dit bedrijf ontwierp en ontwikkelde speciale PC's die tegen een stootje konden, het hield zich bezig met offshore radioverbindingen en data-acquisitiesystemen voor analytische apparatuur.
Bij Microsoft begon hij als sales manager en hij besteedde een deel van zijn tijd aan ondersteuning. Na drie jaar kreeg hij Verkoop en Marketing in zijn pakket, om via Systems Marketing in oktober 1995 Managing Consultant te worden. In deze hoedanigheid bouwde hij het MCS-team in Nederland op. Najaar 1996 verwierf hij de titel Enterprise Program Manager, en dat is hij nog.
Oosterling heeft in de twintig jaar dat hij zich in deze branche manifesteert een schat aan ervaring opgedaan. Hij heeft als architect aan de wieg gestaan van menige commercieel succesvolle toepassing in industriële omgeving. Ook kan hij zich laten voorstaan op het introduceren van toonaangevende technologische oplossingen om complexe zakelijke problemen mee aan te pakken. Met zijn technische kwaliteiten gepaard aan een gezond zakelijk inzicht en zijn leidinggevende eigenschappen is hij in staat om op alle niveaus begrip te kweken bij zowel technici als mensen met minder gevoel voor techniek.

 
Onno Hektor
Als manager Benelux van de Home en Retail Group (HRG) & Small and Medium Enterprise (SME) Business Unit, is Onno Hektor nu verantwoordelijk voor het consumentenproduct en het trainen van wederverkopers en partners van Microsoft. Hij is sinds november 1988 in dienst.
De training is erop gericht kleine en middelgrote bedrijven voor te bereiden op het implementeren, beheren en inzetten van de nieuwste technologieën, zoals Windows 2000. Uitgerust met een dergelijk instrumentarium moeten deze bedrijven in staat zijn de groei van het elektronisch zakendoen via Internet bij te houden en de eenwording van de Europese markt vorm te geven.
Hektor heeft zijn opleiding, Heao Bedrijfseconomie, voltooid in 1985 en hij kenschetst zichzelf graag als iemand met een passie voor technologie.
Voordat hij bij zijn huidige werkgever begon, bekleedde hij diverse functies als sales manager, hoofd Verkoop en Marketing en als sales executive.
Bij Microsoft is hij destijds begonnen als product manager. Later was hij onder meer verantwoordelijk voor diverse Windows-versies en was hij marketing manager van de Internet Customer Unit.
Het afgelopen jaar heeft Hektor als sales manager Nederland nauw samengewerkt met partners die in direct contact staan met de klant en van groot belang zijn voor Microsofts businessmodel.

 
John Mangelaars
Sedert 1 januari 1999 is John Mangelaars General Manager Benelux bij Microsoft. Een functie die voor hem werd bekleed door Patrick De Smedt.
Mangelaars heeft sinds zijn indiensttreding in 1990 diverse nationale en internationale functies binnen Microsoft vervuld. Na eerst verantwoordelijk te zijn geweest voor de verkoop en marketing van de eigen producten voor Apple Macintosh-computers, werkte hij in 1992 voor de Large Account Marketing-afdeling van het hoofdkwartier in Parijs.
Medio 1994 vertrok hij naar het hoofdkantoor in Redmond in de VS, waar hij deel uitmaakte van de stafgroep Support Marketing. In oktober 1995 keerde hij terug naar Microsoft Benelux. Na eerst belast te zijn geweest met de Solution Provider-verkoopactiviteiten, gericht op middelgrote organisaties, werd hij vervolgens in april 1996 benoemd tot Director Benelux van de Organizations Customer Unit (OCU) en tevens - per 1 juli - van de toen geheel nieuwe Application Developers Customer Unit (ADCU). Op 30 maart 1998 viel hem de rang van adjunct-directeur Benelux ten deel.
Voor zijn komst naar het huidige bedrijf heeft Mangelaars - na zijn Heao Commerciële Economie en Bedrijfskundige Informatica - van 1986 tot 1990 gewerkt als programmeur/analist, product manager PC's en diverse netwerkproducten bij onder meer Multihouse.

 

Zilveren jubileum Microsoft


x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2000-03-31T00:00:00.000Z Cok de Zwart