'Albeda College moet uitstroom autist begeleiden'

Computables experts kritisch over kansen autistische mbo'er

Het Albeda College in Rotterdam startte onlangs een ict-klas voor autistische leerlingen. Na afloop van de studie hebben de leerlingen een mbo-diploma en kunnen ze bijvoorbeeld aan de slag als systeembeheerder. Werkgevers uit Computables expertpanel vertellen hoe zij denken over de autistische werknemer.

John Hoogland, algemeen directeur Pallas Athena: 'Je kunt je voorstellen dat voor bepaalde taken een enigszins autistische houding effectief is. Ik denk hierbij aan programmeer- en testwerkzaamheden waar veel concentratie nodig is en waar de sociale interactie niet belangrijk is. Ik zou het best aandurven om met zo'n leerling een stage in te gaan met als einddoel een baan.'

Ben Alfrink, directeur Skillcity: 'Ik zou in het huidige tijdsgewricht wat terughoudender zijn. Autisten, die er zijn in verschillende soorten en maten, kunnen redelijk goed functioneren in testomgevingen, maar daar is op dit moment de behoefte flink teruggelopen.'

Jeroen Kruk, directeur Madcap: 'Starters in het algemeen vragen veel aandacht en die verdienen ze ook. Autistische starters vragen nog meer aandacht en ik denk dat daarbij de balans tussen declarabiliteit en overhead te groot is. Daarnaast werken wij met een agile-ontwikkelmethodiek waar open en transparante communicatie een belangrijk onderdeel vormen van het succes. Ik acht de kans heel klein dat wij een autistische starter zouden aannemen, hoe moeilijk ik dat ook vind.'

Dimitri Koens, directeur Dimension IT: 'Mijn ervaring is dat mensen met een handicap over het algemeen gemotiveerder zijn dan degenen zonder. Als consultant kom ik op veel verschillende locaties; daar waar ik mindervalide ict'ers aangetroffen heb, waren dit bijzonder gemotiveerde mensen. Toch heb ik geen hoge verwachtingen van het aannamepercentage. Zoals met zoveel vooroordelen zal het ook voor deze groep niet meevallen een job te krijgen. Het initiatief juich ik echter wel toe!'

Glenn van der Burg, werving- en selectiebureau Onbegrensd Talent: 'Bij een ruime arbeidsmarkt, zoals nu, gaan de eisen van werkgevers omhoog. Mbo'ers, en zeker starters, hebben dan een probleem. Een ander bijkomstig probleem zijn flexplekken, thuiswerken, opgeschoven deadlines, complete aanpassingen in techniek. Die zorgen voor een omgeving waarin talent met autisme niet goed tot zijn recht komt.'

André Kwakernaat, directeur Twinfield: 'Enkele jaren geleden hebben we een startende mbo'er met autisme in dienst genomen en die heeft enorm veel werk verzet. Aanvankelijk maakten wij de fout om teveel informatie ineens te geven, hierdoor raakte hij in de war. We hebben toen advies ingewonnen en het bleek heel eenvoudig: door hem duidelijke taken te geven voerde hij zijn taak tot in de perfectie uit. Werkgevers die intensieve begeleiding geen probleem vinden, hebben aan goed opgeleide mbo'ers met autisme geweldig gedreven en loyale medewerkers. Het Albeda College zou naast het opleiden van studenten met autisme, ook geïnteresseerde werkgevers kunnen assisteren met advies.'

André Weber, manager Test Factory: 'Ik geef startende mbo'ers in de huidige economie niet veel kans om in te stromen. Voor autistische mbo'ers is dit nog moeilijker. Voor het in dienst nemen van autistische mensen leent niet iedere werkomgeving zich: er moeten condities voor aanwezig zijn of geschapen kunnen worden. Vooral structuur is hierin een sleutelwoord. Ik voorzie op de langere termijn, als de economie verder aantrekt, dat er meer kansen komen voor nieuwe mensen op de ict-arbeidsmarkt. Ook kan deze mbo-opleiding voor autistische leerlingen een opstap zijn naar een hbo-opleiding. Het hebben van een hbo-diploma zal de kansen vergroten.'

Paul Dirven, CEO van Aia Software: ' Wij hebben zeer positieve ervaringen met een medewerker met een autistische achtergrond. Het betreft hier overigens wel iemand op universitair niveau. Dit zou wellicht anders kunnen zijn wanneer het om een mbo'er gaat. Bij een persoon met een mbo-achtergrond denken we eerder aan een functie op beheersniveau. Een beheersfunctie is echter lastig los te koppelen van communicatie. Het zou wellicht de integratiemogelijkheden vergroten wanneer de school de uitstroom naar werkgevers begeleidt.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Persoonlijk ben ik ook zeer benieuwd naar de reacties van Autest en de Haselhoff groep. Beide organisaties zijn blijkens het artikel van 28 juli j.l. "Opleider autistische ICT'ers stopt met cursussen" gestopt met de opleidingen vanwege de krappe arbeidsmarkt.
Het lijkt mij dat de begeleiding van (toekomstige) werkgevers ook een zeer gedegen advies is.
Of het lofwaardige initiatief van Albeda op een opportuun moment komt, moeten wij afwachten. Ik hoop dat Albeda de keuze goed heeft overwogen en een specifiek begeleidingstraject heeft opgezet.
Het zal van docenten en begeleiders een forse extra inspanning vergen om deze jongelui klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.
Veel succes Albeda, de jongelui verdienen dat.

Autistische icters, ict-er die niet kunnen communiceren, ict-ers zijn horken... gaat weer lekker met het "type-casten" en onbegrip van technisch hoogbegaafden hier op deze website (en daarbuiten).

Wanneer leert de verziekte maatschappij nu eens dat AUTISTEN slechts een stopzinnig pyschologisch getint [label] is, dat andere (dommere) mensen op zo'n iemand laten plakken, door instanties die er zelf ook de b*llen van begrijpen??? De aardse bezigheid genaamd "psychologie" heeft simpelweg geen verklaring voor.
Dus worden dit soort "autistische" mensen maar gelabeld, om vervolgens in een hokje gestopt te worden en platgedrogeerd met pharmaceutisch vergif... OMDAT ZE NU EENMAAL ANDERS ZIJN EN AlTIJD ZULLEN BLIJVEN dan de huidige zittende kudde

Autism == HOOG ONTWIKKELDE ZIELEN.
Er incarneren al - sinds tientallen jaren - "hoog ontwikkelde zielen" (indigo's, crystal, en nieuwetijds kinderen) op deze aarde - wiens aangeboren communicatie gaven op een veel HOGER NIVO liggen dan praten en boekjes lezen.
De huidige "op je kont stilzitten in de schoolbanken en luisteren naar een docent" is simpelweg niet toereikend als manier van kennis tot zich nemen.
Deze "hoog ontwikkelde zielen" zijn hoge mate ERVARINGS gericht, GEBRUIKEN GRAAG BEIDEN HERSENHELFTEN TEGELIJK en zijn totaal niet ge-interesseeerd in domme inhoudloze saaie theorie verhalen, zonder enige direct toepasbare link in de praktijk.

Cope and Paste onderwijs V2:
Als je deze "hoog ontwikkelde zielen" iets wils leren, is het handig dat je
- HET ONDERWERP ZELF EEN AANTAL KEREN DUIDELIJK VOORDOET.
Dan kunnen zij zelf ZIEN en VOELEN hoe het werkt, en daarna feilloos repeteren en perfectioneren.
- Gaat werken aan jezelf zodat JIJ je eens in HUN WERELD kunt verplaatsen.
Probeer het maar eens, je weet niet wat je meemaakt en bovendien steek je er zelf ook wat van op ;-) nl communiceren op een geheel ander vlak en wijze.

Het huidige mammoetwet, linker hersenhelft dril hersenspoel schoolsysteem zal totaal op de helling moeten, wil het nog enig effect storteren bij deze nieuwe generatie. Zo niet raken de scholen steeds leger.

Stop in vredesnaam met deze negatieve "autisme discriminatie" van alles wat je zelf niet begrijpt en LEER jezelf eens te verplaatsen in HUN wereld. Daar kun je werkelijk wat van opsteken.

Een ervarings-deskundige ;-)

RV.... eindelijk eens iemand die zegt waar het op staat!

RV&HA, jullie komen wel erg emotioneel over. Jullie zijn vast niet autistisch. Kijk eens naar de reacties op: Autistische ICT'er niet populair tijdens recessie. Daar hebben ook echte autisten op gereageerd. Die reageren veel evenwichtiger (zoals ik van hen gewend ben) dan jullie reageren.
Dus leer jezelf eens te verplaatsen in hun wereld en wellicht kunen jullie dan een betere bijdrage leveren aan de bestrijding van foute discriminatie.

Autisme bestaat niet. Het is een bedachte aandoening.

Autisme is dan vast bedacht door ICT-ers in hun virtuele wereld als onderdeel is van het grote plan dat de virtuele mensheid haar universele basismystiek voor het aquariustijdperk aanreikt.

DE autist bestaat niet

Autimse, en het autistisch spectrum, kent vele varianten, met even zo vele eigenschappen.

De een is emotioneel stabieler dan de ander, de een kan beter met veranderingen omgaan dan de ander, de een kan beter communiceren dan de ander

Dit maakt het moeilijk hier een eenduidige uitspraak over te doen.

Hetzelfde kun je overigens zeggen van DE ICT-er, die bestaat ook niet. ICT kent vele aspecten.

DE ict-er bestaat niet, niet zomin als DE autist. Hoe kun je dan iets generaliserends zeggen over autisten in de ICT ???"De een is emotioneel stabieler dan de ander, de een kan beter met veranderingen omgaan dan de ander, de een kan beter communiceren dan de ander"...

is dit niet gewoon menselijk gedrag?

1. Wanneer je niet emotioneel stabiel bent dan heb je een Borderline persoonlijkheidsstoornis;

2. Wanneer je niet met veranderingen om kunt gaan, ben je of conservatief of autistisch;

3. Wanneer je niet kunt communiceren dan ben je of stomdoof of je hebt een laag IQ/EQ;

4. Wanneer je assertief bent, dan heb je mogelijk ADHD...

en ga zo maar door.....

Conclusie: niemand kan/zal niet meer voldoen aan de te hoge eisen die hedendaags aan mensen worden gesteld.

... en als je aan alle kenmerken voldoet, dan ben je autistisch!

@ict-er.. Als jij precies kunt definieren wat jij verstaat onder autisme, kan ik aangeven of ik het wel,niet ben ;-)

De kreet AUTISME is bedacht door de "wetenschappelijk disciplines" psychologie en psychiatrie. Het dient alleen maar om mensen - die deze wetenschappers ZELF niet begrijpen - in een van de hunzelf bedachte HOKJES te kunnen plaatsen. m.a.w. ze - als persoon - zijn zelf te stom, te onderontwikkeld, te "verstandelijk gehandicapt" om te kunnen begrijpen wat er in het hoofd en gevoelsleven van een zgn "autistisch persoon" omgaat.
>>
Mede omdat ze denken! de menselijke wijsheid in pacht te hebben, gefundeerd op een basis van een paar honderd jaren terug met uitspraken zoals "Ik denk dus ik besta", de scheiding tussen "spirit-mind-body".
>>
Deze laag ontwikkelde tak van wetenschap word helaas echter wel gebruikt in deze maatschappij om mensen in hokjes te kunnen classificeren, gelijk lab-ratten.
- Ben je anders dan hun gemiddelde?
- Wijk je af van de grijze meute?
- Ben je gewoon jezelf en dus in hun ogen vreemd?
Dan lig je ernaast, hoor je er niet bij, verzinnen ze een psychologisch etiket en drogeren ze je met een pharma vergif.

Alles met maar een doel:
Om jou unieke ZIJN maar in HUN beperkte denkbeelden te laten vallen en niet zelf te hoeven veranderen in opvatting, zienswijze of denkmethodes.

Wil je meer lezen over (de geschiedenis) van het verziekte westerse geestes-denk-klimaat?
http://huizen.daxis.nl/~henkt/default.htm

Happy Bewustwording....

RV, het interesseert me niet of je autistisch bent of psychotisch. Als jij wilt weten of en wat voor een soort afwijking jij hebt, dan moet je geen hulp op dit forum zoeken.
Ik ben geen psychiater, maar een ICT-er die op een prettige wijze met erkende autisten heeft samengewerkt. De juiste psychiater of psycholoog kan je helpen met de diagnose (maar vaak niet verklaren waarom jij zo bent).

[quote]@ict-er.. Als jij precies kunt definieren wat jij verstaat onder autisme, kan ik aangeven of ik het wel,niet ben ;-)[/quote]

@Ict-er: Ik heb aan jou ook niet deze hulpvraag gesteld. en ben zeker niet op zoek naar "mijn soort afwijking" zoals je het hier beschrijft. Ik heb je alleen gevraagd wat jou definitie is van autisme.

Daarnaast heb ik, net als jij, ook samengewerkt en gewoond met "autistische mensen" dus wat dat betreft delen we goede werkervaringen. Dan weet je zelf dus ook dat deze groep mensen een andere omgangs en communicatiemanier vraagt. En wanneer jij je hiervan bewust bent en in staat bent om je op hun manier af te stemmen, er geen (communicatie, begrips) vuiltje aan de lucht is.

RV, ik heb geen eigen definitie van autisme (meer definities betekenen meestal meer verwarring, zeker als die niet op wetenschappelijke wijze zijn opgesteld). De beschrijving van autisme op de Wiki sluit aan bij mijn ervaring met volwassen autisten. De psycho-analisten enz. in Nederland gebruiken vaak DSM-IV(-TR2).
Elke autist is anders, ook in de omgang met het eigen autisme. De vuiltjes kunnen van beide kanten komen.

@ICT-er: "Elke autist is anders, ook in de omgang met het eigen autisme" Sterker nog - ieder mens is anders!

Alleen lijkt deze maatschappij maar van ons te verlangen dat we alemaal uniform hetzelfde zijn en vooral blijven. Dan hoeft "men" zelf geen moeite te doen, om dieper te (leren) kijken dan de oppervlakte van hun werkslaven / personeel.

Als het zo doorgaat gaat het aardig richting de beelden in de film Equilibrium (2002)
http://www.imdb.com/title/tt0238380/

Ik zit te kijken of ik voor niveau 3 een soort internet café met lessen kan opzetten. Als er geen vacatures zijn voor stage adressen omdat je niet aan de snelheids eisen kan voldoen, dan kan je ook zelf een baan proberen te maken voor stage. Door die ervaring kan je misschien weer doorgroeien naar een betaalde baan, waar je je eigen ervaring goed kan gebruiken.

En voor de kortzichtige Henk en Ingrid die Autisme ontkent omdat ze deze stoornis niet kunnen begrijpen, kanker bestaat ook niet en is ook maar door de mens verzonnen. Geen kankergezwel is het zelfde. Dus stop ook maar met het behandelen en hulpverlening van kankerpatiënten. Leer er maar mee leven.

Voor de gene die wel weten wat Autisme is en hebben, succes in deze maatschappij waarvan de vvd, pvv en cda de trieste afspiegeling is.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-10-22T14:41:00.000Z Heleen van Roon
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.