Patstelling CGI rond oude arbeidsvoorwaarden

Geen direct overleg meer met groep die nieuw contract niet ondertekent

CGI loopbaan arbeidsvoorwaarden

Nog steeds zijn er zo'n honderd medewerkers bij CGI in Nederland die de nieuwe arbeidsovereenkomst van de ict-dienstverlener niet willen tekenen. In hun ogen is het een verslechtering en hoeven zij dit niet te accepteren. Er is geen direct overleg meer tussen beide partijen; wel vinden er op individuele basis nog gesprekken plaats. Volgens CGI is het nieuwe pakket meer marktconform en in lijn met de arbeidsvoorwaarden van CGI wereldwijd.

Aanleiding voor het conflict is het nieuwe arbeidscontract dat CGI in het najaar van 2013 na overleg met de ondernemingsraad (or) aan de voormalige Logica-medewerkers voorlegde (het Canadese bedrijf nam Logica in augustus 2012 over). Met name de senior medewerkers vonden dat er sprake was van een verslechtering, onder andere op het gebied van de eigen bijdrage premie pensioen en het verminderen van een aantal anciënniteitsdagen. Ook het feit dat de autoleaseregeling buiten de nieuwe voorwaarden werd gehouden, viel bij sommigen niet in goede aarde. Een honderdtal medewerkers blijkt twee jaar later het nieuwe contract nog steeds niet te hebben getekend.

Twee salarisregimes

Sander van den Born, woordvoerder CGI, stelt dat het nieuwe contract in vergelijking met dat uit de Logica-tijd meer marktconform is en in lijn met de arbeidsvoorwaarden van CGI wereldwijd. Van den Born wijst er op dat er ook zaken aan zijn toegevoegd, zoals een aandelenaankoop- en een winstparticipatieplan, en dat de leaseregeling onderdeel is geworden van een breder mobiliteitsbeleid. Ook wijst hij er op dat medewerkers financieel worden gecompenseerd voor de dagen die ze hebben ingeleverd.

Hans de Jong, bestuurder bij De Unie, spreekt van een patstelling. 'Er bestaan nu twee salarisregimes. Wij hebben als vakbond daarover eerder ons ongenoegen geuit, maar voor zover ik weet is er daarna niets veranderd en vindt er geen overleg meer plaats.' In zijn ogen zou het de werkgever sieren om de zaak netjes op te lossen en de CGI-medewerkers, die om hun moverende redenen kiezen voor het oude arbeidsvoorwaardenpakket, serieus te nemen. 'Nu krijgen zij het gevoel dat er voor hen andere spelregels gelden en dat er aan hun loyaliteit wordt getwijfeld.'

Oude nest

Of Ron de Mos, die teruggekeerd is op het oude nest als opvolger van de eerder dit jaar vertrokken algemeen directeur Algra, de zaak tot een oplossing kan brengen, durft De Jong niet te zeggen, al zou hij het wel verstandig vinden. 'CGI doet er beter aan de rijen te sluiten. Er heerst nu onderhuids veel ongenoegen. Dat is niet in het belang van het bedrijf; zo goed gaat het momenteel nog niet in de ict-dienstensector.'

Or-voorzitter Cuno Duursma zegt dat dit geen zaak meer is waar de or zich mee bezighoudt. 'Het is aan de individuele CGI'er zelf om te beslissen of die het oude contract houdt of overstapt naar het CGI-contract.'

Van den Born ontkent dat CGI mensen, die het contract niet hebben ondertekend, uitsluit van benoemingen en nieuwe salarisrondes. 'Wel hebben wij als werkgever het recht om verschillende sets van arbeidsvoorwaarden te managen.' Hij erkent dat de communicatie over het arbeidsvoorwaardenpakket in de aanloop niet altijd zorgvuldig is verlopen. 'Wij betreuren dit en hierover zijn dan ook nieuwe afspraken gemaakt om dit te verbeteren.'

Druk uitoefenen

Het nieuwe arbeidscontract kwam eind 2013 tot stand na overleg tussen de directie en de ondernemingsraad (or). Daar rolde een principe-akkoord uit dat werd voorgelegd aan de achterban. Een meerderheid was daar kritisch over en stelde suggesties en aanvullingen voor ter verbetering. Vervolgens overlegde de or opnieuw met de directie en kwam er een finaal akkoord. Aan de medewerkers werd daarna gevraagd om een keuze te maken tussen 'akkoord', 'denk nog even na' en 'niet akkoord'.

Volgens het beeld dat de ingewijde bronnen schetsen oefende het management vervolgens druk uit op de weigerachtige werknemers om wel te tekenen en zouden ze zijn uitgesloten bij salarisrondes. Uiteindelijk tekende 90 procent van de werknemers; 265 medewerkers deden dat niet.

Dialoog

Een aantal van hen vroeg vakbond De Unie om advies of een gang naar de rechter haalbaar zou zijn. De Unie schatte hun kansen redelijk in maar adviseerde toch, om de verhoudingen niet helemaal te verstoren, het conflict via een dialoog op te lossen. Gesprekken met de nieuwe hr-directeur Henk Zeilstra en toenmalig algemeen directeur Sake Algra mochten echter niet baten.

Woordvoerder Van den Born benadrukt dat de keuze voor het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket altijd een vrije keuze is geweest van de 'member' (zo heet een medewerker bij de ict-dienstverlener). 'Een beperkte groep members heeft voor zichzelf besloten niet in te gaan op de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Dit is een wederzijds gerespecteerde vrije keus en daarom vindt er op dit moment geen direct overleg meer plaats, alleen nog op individuele basis. Harmonisatie zal niet verder plaatsvinden omdat het nieuwe pakket een weloverwogen balans is geweest van arbeidsvoorwaarden passend bij de huidige tijd. Hierbij zou compensatie na keuze een oneerlijke situatie hebben gegeven ten opzichte van de ruime meerderheid van members die wel het CGI-pakket gekozen heeft'.

Achterdeur

CGI wil dit jaar honderden nieuwe medewerkers aannemen, waaronder jong personeel dat het bedrijf zelf wil opleiden. Computable publiceerde hierover eerder een artikel, maar daarop kwamen diverse reacties met de aanvulling dat er via de achterdeur talloze senior medewerkers zijn verdwenen. Een stille leegloop, noemt een van hen, die anoniem wil blijven, deze ontwikkeling. 'Veel ervaren krachten, die het gevoel hadden niet meer voor vol te worden aangezien, hebben het schip verlaten.'

Van den Born spreekt dit tegen. Hij noemt een getal van twintig, waarbij negen seniors met pensioen zouden zijn gegaan. Hij wijst er op dat er momenteel 2858 mensen bij CGI werken, niet zo heel veel minder dan de drieduizend man in 2012. 'Vanzelfsprekend zijn er onder de members die de organisatie verlaten mensen met zowel oude als ook nieuwe arbeidsvoorwaarden. De keus om echter te vertrekken is divers en zeker niet te herleiden tot de keus voor het CGI- arbeidsvoorwaardenpakket. Er is sprake van een marktconform verloop.', aldus de zegsman.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Bah! De ‘voorlieger’ van CGI bedient zich hier duidelijk van een aantal aantoonbare leugens. Het bevestigt het beeld van CGI als onbetrouwbare werkgever. Juist daarom hebben veel collega’s er voor gekozen het bedrijf te verlaten.

Ik heb mijn ontslag bij CGI ingediend in de week dat de aankondiging van de "harmonisatie" van de arbeidsvoorwaarden op de mat viel. Na 10 jaar trouwe dienst en evenzo vele jaren met tomeloze inzet en een billable percentage van bijna 100%, met daartegenover geen opleidingen, uitholling van de arbeidsvoorwaarden en vijf jaar salarisbevriezing, was die envelop de druppel die de emmer deed overlopen. In de toptijd van LogicaCMG, in 2004, werkten er rond de 6000 mensen. Dan kan de woordvoerder beweren dat er geen leegloop is, maar een personeelsafname van meer dan 50% in 11 jaar tijd is in mijn ogen absoluut leegloop, zelfs als ik die enkele honderden gedwongen ontslagen in 2011 er van af trek. Daarnaast is de populatie verschraald: veel minder seniors, minder mediors en vooral juniors, want daarop liggen de marges hoger. Overigens is deze trend al ingezet door Andy Green, toen het laatste greintje CMG-cultuur samen met de naam LogicaCMG door Andy met de hartelijke lacht in de prullenbak werd gemikt. Dezelfde lach die hij had toen hij vertrok bij Logica en de bijna-waardeloze Logica-aandelen van hem opeens zes keer zoveel waard waren geworden door de aankomende overname.

Het is duidelijk dat CGI inzet op uurtje-factuurtje en gezien de concurrentie in die markt kun je daar alleen meedraaien als je marges hoog zijn en je overhead dus laag. Ondanks, of dankzij, de vele "reorganisaties" is CGI nog steeds niet in staat om de overhead significant terug te brengen. In plaats van duurzaam te investeren in medewerkers zodat deze tegen betere tarieven op betere jobs ingezet kunnen worden, stelt CGI juist meer managers aan. Vice-president zus, district manager zo. De lokale kracht en binding wordt kapot gemaakt tegen de loze belofte dat centralisatie goedkoper is. De traditioneel cijfergeoriënteerde hoge manager gelooft helaas de utopische spreadsheets.

CGI moet het businessmodel uitbreiden: inzetten op projecten, outsourcing, goede proposities. Het huidige propositie-porfolio is helaas een aanfluiting en slechts een verzameling van marketing/hype-termen. Als CGI het businessmodel niet kan aanpassen, dan vrees ik dat de concurrentie met de prijsvechters en de efficiëntere/kleinere detacheerders uiteindelijk alleen het onvermijdbare einde van de ingeslagen doodlopende straat in zicht gaan brengen. Gezien de huidige exodus verwacht ik niet dat er nog veel medewerkers in de bijna lege CGI-bus zitten als ze tegen de betonnen muur knalt.

Vaarwel CMG/LogicaCMG. Ik zal altijd met plezier terugdenken aan de topjaren.

Lekker tendentieus artikel weer.

Ik ken meerdere optie 3 stemmers in mijn directe omgeving die het prima naar hun zin hebben bij CGI, blij zijn met hun keuze en niets te klagen hebben.
Nu lijkt het net dat alle optie 3 stemmers zielige medewerkers en collega's zijn die als tweede rangs 'member' worden behandeld en dat beeld klopt gewoon niet.
Ja, ze maken geen deel uit van de collectieve bonus die uitgekeerd wordt als NL goed presteert (geen onderdeel van het oude contract), daarentegen hebben ze meer vakantiedagen een uitstekend pensioen en heeft de meerderheid niets te klagen op primair vlak.
Ze kunnen gewoon trainingen volgen, worden in het zonnetje gezet als ze een goede prestatie hebben neergezet en kunnen ook gewoon boven verwachting scoren na een goed jaar.
Iedereen heeft in 2013 een keuze kunnen maken tussen 3 opties, respecteer dat en kom nu niet met zo'n neerslachtig, oudbakken artikel op Computable aanzetten.

@Putjepiek: Je bent al jaren weg bij de organisatie en dat blijkt wel uit je commentaar die nog het beeld schets van het oude Logica bolwerk.
De gemiddelde leeftijd binnen de organisatie is nog steeds te hoog (40+), de focus op verjonging van de organisatie lijkt mij derhalve een logische strategie.
Inzetten op uurtje/factuurtje is al lang niet meer onze driver, de businessmix veranderd al jaren in positieve zin naar de andere kant van het spectrum.
De overhead is significant afgenomen en sinds de laatste slag is ook het management team voor een deel betaald actief bij klanten (en zo hoort het ook!).
Het IP en portfolio is juist een enorm sterk punt van CGI. Hier zitten echt een aantal goede solutions bij, waarbij de klant direct voordeel kan behalen ten opzichte van zijn concurrenten met een zeer lage ROI.
Ik nodig je van harte uit er een aantal te komen bekijken in onze Spark Innovation Centre in Rotterdam.

Blijf niet in het verleden hangen, dat is geweest (goed of slecht). Leef in het heden en kijk naar mogelijkheden die de toekomst gaat brengen.

@Siedzjjieaai. Volledig met jou eens. Wat putjepiek aangeeft is al jaren achterhaald. Wij willen al jaren verjongen en zijn druk op zoek naar jongeren. Dit heeft vooral te maken met de gemiddelde leeftijd die nog steeds hoog is. Daarnaast willen we juist weg van het uurtje factuurtje en worden we daar ook op gestuurd, ITO, Projecten en IP dat zijn de speerpunten en daar wordt alles op gezet. Kijk maar naar de campagnes die de laatste twee jaar gevoerd worden.
Verder de medewerkers met oude arbeidsvoorwaarden hebben niets te klagen. Zijn vaak de medewerkers met veel dienstjaren die in de oude regeling veel ancieniteitsdagen hadden, 10-15 dagen boven op de standaard dagen (28). Resulteerde in gigantische stuwmeren wat je bij veel meer bedrijven ziet. Ook zij zaten vaak tegen het einde van hun "schaal". Het was voor hun niet lonend om over te stappen. Zeer begrijpelijke keuze. Alle respect voor de keuze.
Maar meer vrije dagen heeft wel als resultaat minder omzet. Dat er dan bij salarisrondes geld gaat naar de medewerkers met nieuwe arbeidsvoorwaarden (minder vakantie dagen, meer omzet) snap ik wel.Wel is het zaak om er voor te zorgen om naar 1 salarissysteem te gaan. Puntje van kritiek hierbij is, dat de medewerkers betaald worden naar hun functie. Dat gebeurd in veel gevallen niet!
Of Ron het gaat oplossen? Ik zou zeggen van wel. Immers hij is ook degene geweest die de nieuwe arbeidsvoorwaarden geintroduceerd heeft.En nu hij weer terug is kan hij verder gaan waar hij gebleven was.

Er is inmiddels wat tijd verstreken en binnen CGI hebben emoties plaats gemaakt voor relativering. Het stuk van Computable wordt binnen CGI over het algemeen als evenwichtig ervaren. Zelfs de hele leugens en halve waarheden van de woordvoerder van CGI worden intern door vriend en vijand her- en erkend. Deze bestuursstijl wordt binnen CGI niet gewaardeerd.

Bij de aankondiging van de laatste salarisronde stuurde CGI een mail naar NL_ALL_STAFF. Deze aan iedere medewerker gerichte mail bevatte een paragraaf waarin expliciet werd vermeld dat de zogenaamde non-signers geheel werden uitgesloten van de salarisronde.
Dit was opmerkelijk omdat het beloningsbeleid uit de oude voorwaarden is overgenomen in de nieuwe voorwaarden. Diegenen met de oude voorwaarden, die een flinke bijdrage hebben geleverd aan het resultaat van CGI en met een excellente beoordeling werden compleet buitenspel gezet en als outcast behandeld. Die groep was verontwaardigd en heeft in grote getallen het ongenoegen duidelijk gemaakt aan de directie. De HR-director maakte een sprong vooruit door de dialoog aan te gaan met deze groep. Die dialoog heeft helemaal niets opgeleverd en Sake Algra heeft zelfs zijn pijlen persoonlijk gericht op de woordvoerders van deze groep.
Het grote probleem was dat de keuze om niet te tekenen voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden door CGI juist niet gerespecteerd werd! Die keuze wordt tot op de dag van vandaag beantwoord met ongepaste druk en intimidatie. Naar aanleiding van het artikel in Computable zijn non-signers afgelopen dagen opnieuw gebeld!

De namen van de non-signers, en daarmee het aantal, is door CGI zelf (per ongeluk) openbaar gemaakt.

Sander van den Born klinkt als Comical Ali (Mohammed Saïd al-Sahaf).

Inmiddels zijn we in het nieuwe jaar beland. De medewerkers die niet voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden hebben gekozen zijn wederom buiten alle salarisrondes gehouden. Het betreft circa 250 medewerkers.
Er is nu wel duidelijk te kennen gegeven dat deze medewerkers ook in de toekomst enige verbetering in de vergoeding wel kunnen vergeten en dat de overgang naar de nieuwe arbeidsvoorwaarden een bezuinigingsactie was.
Op Tweakers is de discussie dan wederom hoog opgelaaid en het lijkt er sterk op dat CGI ook dit jaar zijn groeidoelstellingen niet gaat halen.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2015-11-11T10:55:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.