Eindgebruiker scoort goed als ICT-werkgever

ICT-bedrijf populair voor overstap

Winnaar

Eindgebruikerorganisaties krijgen goede rapportcijfers van hun eigen ict’ers als het aankomt op werkgeverschap, carrière- en scholingsmogelijkheden. Toch moeten deze eindgebruikers het afleggen tegen de ict-bedrijven als ict’ers de kans krijgen om een overstap te maken. Dit blijkt uit onderzoek van Computable, mede in samenwerking met Enigma Research.

Afgelopen tijd heeft Computable twee onderzoeken gedaan. Rond de zomermaanden van 2015 onderzocht het samen met Enigma Research hoe de eigen ict’ers van een eindgebruiker aankijken tegen hun eigen werkgever. Het uiteindelijke eindoordeel betreft een gemiddeld rapportcijfer en wij presenteren de top 25 ict-werkgevers onder niet-ict-organisaties. Aansluitend is via de website van Computable ict’ers gevraagd waarheen ze zouden willen overstappen als zij de kans krijgen. Hieruit blijkt dat de beoogde droombaan liever bij een ict-bedrijf wordt ingevuld dan bij een eindgebruiker.

Top 25 ICT-werkgevers onder niet-ICT-organisaties

1             9,11       SNS Bank

2             8,80       ABN Amro

3             8,71       ANWB

4             8,11       Rabobank

               8,11       Universiteit Utrecht

6             8,08       UMC Utrecht

7             8,07       Rijkswaterstaat

8             8,04       ING

9             7,94       NS

10           7,88       Achmea

11           7,71       Prorail

12           7,69       St. Antonius Ziekenhuis

13           7,61       Groene Hart Ziekenhuis

14           7,57       AMC Amsterdam

15           7,51       KLM

16           7,47       Ministerie van Defensie

17           7,36       Sligro Food Group

18           7,24       Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

19           7,21       UMCG

20           7,18       St. Elisabeth Ziekenhuis

               7,18       VGZ

22           7,11       GGZ

23           7,07       Radboudumc

24           7,00       Gemeente Haarlem

25           6,86       Gemeente Utrecht

SNS Bank, ABN Amro, Rabobank en ING

In Nederland zijn de grootste ict-werkgevers onder niet-ict-organisaties terug te vinden in de bancaire wereld en bij de Rijksoverheid. Daar waar ict bij de Rijksoverheid vooral wordt ingezet om efficiënter te kunnen werken, daar zetten banken vooral in op innovatie, optimale dienstverlening en klantervaring en fintech. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het vooral banken zijn die de boventoon voeren in de top 25 ict-werkgevers onder niet-ict-organisaties.

Met SNS Bank op 1, ABN Amro op 2, Rabobank op een gedeeld vierde plek en ING op positie 8 domineren de banken de top 10. Alle vier deze banken hebben wij naar hun werkgeverschap gevraagd en wat zij voor ict’ers (kunnen) betekenen. In Computable’s onderzoek, dat door Enigma Research werd uitgevoerd, vroegen wij de ict’ers die werkzaam zijn bij een eindgebruiker om hun werkgever te beoordelen op het gebied van de tevredenheid over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden, de waardering van de werkgever, de ruimte en kansen om optimaal te presteren, de scholingsmogelijkheden, de doorgroei- en carrièremogelijkheden, de betrokkenheid bij de werkgever en de tevredenheid over de werkgever. De banken worden vooral door hun ict’ers geroemd om hun scholingsmogelijkheden, behalve bij Rabobank dan. Daar zijn de ict’ers vooral het meest te spreken over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

ANWB en Universiteit Utrecht

Een opvallende eindgebruiker tussen de grote banken is de ANWB, op plek 3. De huidige ict’ers zijn vooral tevreden over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden en ze zijn betrokken bij hun werkgever. In een interview is te lezen dat de ANWB op dit moment vooral op zoek is naar jong ict-talent. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de organisatie ook goed scoort op de ruimte en kansen om optimaal te presteren.

Net als Rabobank eindigde ook de Universiteit Utrecht met een gemiddeld eindcijfer van een 8,11. Opvallend is dat de ict’ers bij het opleidingsinstituut ook intern zeer te spreken zijn over de scholingsmogelijkheden. Overigens scoorde de betrokkenheid bij de werkgever ook goed. Wat absoluut minder scoort bij de Universiteit Utrecht zijn de doorgroei- en carrièremogelijkheden.

UMC Utrecht en Rijkswaterstaat

Opvallend veel ict’ers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht deden aan het onderzoek van Computable en Enigma Research mee. De ict’ers zijn vooral betrokken bij het UMC Utrecht, maar ook zijn ze tevreden over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Het lijkt er wel op dat de ict’ers die bij het medisch centrum werken niet altijd erkenning krijgen voor hun werk, want UMC Utrecht scoort het slechts op de waardering van de werkgever.

Rijkswaterstaat scoort steady onder zijn eigen ict’ers. De tevredenheid over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden en de scholingsmogelijkheden steken iets aan de bovenkant uit, wel scoort de weg- en waterbouworganisatie beduidend slechter op de doorgroei- en carrièremogelijkheden. Eerder liet cio Perry van der Weyden in een interview in Computable Magazine al weten dat Rijkswaterstaat teveel leunt op de inzet van externe ict’ers. Een kwart van de ict-medewerkers was extern, maar om beter de kennis en de kunde te waarborgen in de eigen organisatie wordt er naar meer eigen ict-personeel gezocht.

NS, Achmea en Prorail

Net als bij Rijkswaterstaat zijn de ict’ers bij de NS het minst te spreken over de doorgroei- en carrièremogelijkheden bij hun werkgever. Toch zijn de ict’ers wel heel betrokken bij de NS. Op de overige vijf onderzochte gebieden scoort de Nederlandse Spoorwegen nagenoeg gelijk.

De ict’ers bij Achmea zijn beduidend minder eenzijdig over hun werkgever. Een 7,88 is een mooi gemiddeld eindcijfer voor de organisatie waar onder andere Centraal Beheer, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis deel van uit maken, maar dat dankt de verzekeraar niet aan de waardering die het heeft voor zijn ict’ers. Waar Achmea dan wel weer goed op scoort is op de tevredenheid over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden en daarna de betrokkenheid bij de werkgever.

Bij Prorail liggen de resultaten dan weer dicht bij elkaar. De spoorbeheerder scoort iets beter op het gebied van de tevredenheid over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden, de ruimte en kansen om optimaal te presteren en de scholingsmogelijkheden. Iets minder presteert het op het vlak van de waardering van de werkgever, de betrokkenheid bij de werkgever en de tevredenheid over de werkgever.

St. Antonius, Groene Hart en AMC

Op plek 12, 13 en 14 zijn drie medische instellingen terug te vinden. Het St. Antonius Ziekenhuis doet het met een gemiddelde van 7,69 net iets beter dan het Groene Hart Ziekenhuis (7,61) en het AMC (7,57). Ict’ers van het St. Antonius voelen zich vooral betrokken bij hun werkgever en ook zijn zij tevreden over hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Ze oordelen opvallend negatief over de carrière- en doorgroeimogelijkheden. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de scholingsmogelijkheden, want ook daar zijn de ict’ers minder enthousiast over.

De ict’ers bij het Groene Hart Ziekenhuis zijn over de hele linie redelijk gelijkgezind over hun werkgever. De tevredenheid over de werkgever en de scholingswerkzaamheden worden als iets minder betiteld, de ruimte en kansen om optimaal te presteren springen juist het meeste in het oog.

Ict’ers bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam zijn vooral betrokken en in iets mindere mate tevreden over hun werkgever. De resultaten bij het AMC schommelen wat meer dan bij bijvoorbeeld het Groene Hart Ziekenhuis. De ict’ers zijn het minst positief over de ruimte en kansen om optimaal te presteren.

KLM, ministerie van Defensie en Sligro

Bij KLM hebben redelijk veel ict’ers meegedaan aan het werkgeversonderzoek. Ook bij de luchtvaartmaatschappij springen de betrokkenheid bij en tevredenheid over de werkgever het meest in het oog. De carrière- een doorgroeimogelijkheden scoren opvallend slecht bij KLM en krijgen net aan een voldoende van de eigen ict’ers.

Defensie is het eerste ministerie dat is terug te vinden in de top 25 ict-werkgevers onder niet-ict-organisaties. Een goede prestatie, gezien de verschillende ict-problemen die Defensie de afgelopen jaren heeft gekend. Mooi voor Defensie is dat de ict’ers vooral betrokken zijn bij hun werkgever. De doorgroei- en carrièremogelijkheden scoren daarentegen beduidend minder.

De resultaten van de Sligro Food Group zijn vergelijkbaar met die van Defensie. Het zijn twee totaal verschillende organisaties, toch scoort Sligro ook op betrokkenheid van zijn ict’ers het beste en het minst op de doorgroei- en carrièremogelijkheden. Sligro scoort wel ook goed op de ruimte en kansen om optimaal te presteren.

BZK, UMCG, St. Elisabeth en VGZ

Het tweede en laatste ministerie in de top 25 is die van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ict’ers zijn het meest betrokken bij hun werkgever, maar ook zijn zij tevreden over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Wel zijn de doorgroei- en carrièremogelijkheden onder een zesje gezakt.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen scoort redelijk vlakke resultaten. De ict’ers zijn iets meer tevreden over de werkzaamheden, verantwoordelijkheden en scholingsmogelijkheden en juist weer iets minder over doorgroei- en carrièremogelijkheden. Ook zijn ze iets minder tevreden over hun werkgever op zich.

Het St. Elisabeth Ziekenhuis scoort gevarieerd, het meest in het oog springen de tevredenheid over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden en de betrokkenheid bij en tevredenheid over de werkgever. Minder scoort het ziekenhuis op de doorgroei- en carrièremogelijkheden.

VGZ is de eerste en enige verzekeraar in de top 25 favoriete ict-werkgevers onder niet-ict-organisaties. Het scoort het beste op tevredenheid over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden, de ruimte en kansen om optimaal te presteren en de betrokkenheid bij de werkgever. Iets minder scoort het op de doorgroei- en carrièremogelijkheden.

GGZ, Radboudumc, Haarlem en Utrecht

GGZ zorgt goed voor mensen en blijkbaar doen ze dat ook voor hun eigen ict’ers. Zij zijn namelijk het meest te spreken over de waardering die zij krijgen van hun werkgever. Ook zijn zij tevreden over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Minder scoort GGZ op scholings-, carrière- en doorgroeimogelijkheden.

Het Radboudumc is de laatste medische instelling in de top 25. Hier is echter wel een raar contrast terug te vinden. Zo scoort de tevredenheid over de werkgever het hoogst, maar ervaren de ict’ers wel het minst de waardering van het Radboudumc.

En dan sluiten we de top 25 af met twee gemeenten. Haarlem scoort gemiddeld 0,14 punt beter dan Utrecht, maar toch zijn de resultaten overeenkomstig. Bij beide gemeenten scoort de betrokkenheid bij de werkgever namelijk het hoogst en wordt bij beide de doorgroei- en carrièremogelijkheden als minste bestempeld.

Net buiten top 25

Overigens vielen APG (6,79), de Belastingdienst (6,70), het Martini Ziekenhuis (6,68), de gemeente Eindhoven (6,66), Ziggo (inclusief UPC, 6,57), Defensie (Landmacht, Luchtmacht en Marine, 6,29) en Tata Steel (6,18) net buiten de top 25.

Onderzoeksverantwoording Enigma Research

In het ict-werkgeversonderzoek onder niet-ict-bedrijven heeft Enigma Research in opdracht van Computable onderzocht hoe ict’ers aankijken tegen hun eigen werkgever. Het gaat hier om eindgebruikers en ict-bedrijven maakten geen onderdeel van dit onderzoek uit. Er is specifiek gevraagd naar de tevreden over werkzaamheden en verantwoordelijkheden, de waardering van de werkgever, de ruimte en kansen om optimaal te presteren, de scholingsmogelijkheden, de doorgroei- en carrièremogelijkheden, de betrokkenheid bij de werkgever en de tevredenheid over de werkgever. In totaal namen in juli 2015 452 ict’ers deel aan het onderzoek.

Droombaan bij Microsoft en Google

Ict’ers die nu van baan zouden mogen wisselen, stappen het liefste over naar softwareleverancier Microsoft. Daarna hebben ze de voorkeur voor die andere softwaregigant, Google. Ict-dienstverlener Incentro eindigde in de werkgeverslijst knap derde, beste eindgebruiker is Bol.com op positie 14. Dit blijkt uit aansluitend onderzoek van Computable.

Computable inventariseerde de afgelopen tijd via de website waarheen ict’ers eventueel een overstap zouden willen maken. Hiervoor mocht iedere organisatie worden aangedragen. Computable ontving in totaal 1178 aanbevelingen en haalde hier een top 25 uit. Microsoft werd met afstand het vaakst genoemd, gevolgd door Google.

De top 13 bestaat uit alleen maar bedrijven die zich in de ict ophouden. Pas op positie 14 is de eerste eindgebruiker terug te vinden: Bol.com. Sinds de overname door Ahold verandert er veel bij de webwinkel, zeker op ict-vlak. In 2013 werd er nog een contest voor developers uitgeschreven om meer met de data te gaan doen die Bol.com in zijn bezit heeft. Daarnaast gebruikt de webwinkel een open api om zo de buitenwereld te betrekken bij de verkopen. Dankzij deze api worden ontwikkelaars in de gelegenheid gesteld om het Bol.com-assortiment te integreren in hun eigen sites en apps om daarmee zelf commissie te verdienen. In het onderzoek worden vooral de goede dienstverlening van Bol.com benoemd en de webwinkel schijnt erg goed voor zijn personeel te zijn.

Top 25 populaire werkgevers

1.            Microsoft

2.            Google

3.            Incentro

4.            IBM

5.            CRM Partners

6.            Capgemini

               KPN

8.            ICT Spirit

9.            Accenture

               Conclusion

               Ctac

12.          Sogeti

13.          Apple

14.          Bol.com

15.          Atos

               Dimension Data

               HP

18.          CGI

               ING

               Rabobank

21.          Cisco

               Oracle

23.          Belastingdienst

24.          Ordina

               Schuberg Philis

ICT-werkgevers

Uit alle resultaten zijn ook drie deellijsten te destilleren. De lijst met ict-bedrijven lijkt erg op de algemene lijst. Na de eerder genoemde top 2 maken ook IBM, KPN en Apple onderdeel uit van de top 5. Naast KPN is er nog een van oorsprong Nederlandse organisatie terug te vinden in de top 10. ASML eindigde op positie 9 in het onderzoek van Computable.

ASML wordt vooral als innovatief bestempeld. Daarnaast claimt het bedrijf dat het ict’ers veel te bieden heeft. Doordat er met een regiemodel wordt gewerkt, zijn de rollen op de ict-afdeling meer sturend dan uitvoerend. Ict is er vooral bedoeld om de bedrijfsprocessen te optimaliseren, maar ook is de afdeling verantwoordelijk voor efficiënte support aan alle medewerkers.

Populairste ICT-bedrijven

1.            Microsoft

2.            Google

3.            IBM

4.            KPN

5.            Apple

6.            HP

7.            Cisco

               Oracle

9.            ASML

10.          SAP

ICT-dienstverleners

Ict-dienstverleners zijn ook erg populair onder ict’ers om eventueel de overstap naar te maken. Maar waar je vervolgens de grote namen in de markt verwacht, wordt de top 10 toch vooral gedomineerd door kleinere spelers. Incentro wordt by far het meest genoemd om naar over te stappen. Een echte reden hiervoor wordt overigens niet in het onderzoek benoemd.

Dat is wel anders voor de nummer 2, CRM Partners. Meerdere ict’ers lichten hun keuze voor dit bedrijf toe. ‘Een bedrijf waar er een balans is tussen mens en techniek’, ‘heel bijzonder in de ict-branche’, ‘heeft zijn medewerkers hoog in het vaandel staan’ en ‘veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, geweldige focus, mooie uitdagingen’ zijn slechts enkele punten die worden genoemd als het CRM Partners betreft.

Ook de nummer 4, ICT Spirit, kreeg een mooie toelichting: ‘Een open no-nonsense organisatie van doeners en denkers met een groeiende dienstverlening aan klanten door steeds verdergaande kennis van eigen medewerkers en kwaliteit van diensten.’

Populairste ICT-dienstverleners

1.            Incentro

2.            CRM Partners

3.            Capgemini

4.            ICT Spirit

5.            Accenture

               Conclusion

               Ctac

8.            Sogeti

9.            Atos

               Dimension Data

ICT-eindgebruikers

In het ict-werkgeversonderzoek onder niet-ict-organisaties krijgen we al een aardig kijkje in hoe ict’ers tegen hun eigen werkgever aankijken. In het deel waarin we ict’er vragen naar hun droombaan, komt een redelijk vergelijkbaar beeld naar voren. De twee webshops in de top 5 zijn opvallend, maar ook hier doen de banken ING en Rabobank het goed.

Waar de Belastingdienst in het andere onderzoek nog net buiten de top 25 viel, doen ze op deze lijst wel goed mee. Ook bij de fiscus gebeurt er erg veel op ict-vlak. Zo werd de belastingaangifte volledig gedigitaliseerd, voor dit project werd zelfs de Computable Award in de categorie ICT-project van het jaar bij de overheid gewonnen, en de volgende megaprojecten staan alweer op de planning. Zo wordt de bekende, of beruchte, ‘blauwe envelop’ volledig uitgefaseerd en krijgt iedereen een eigen mailbox om met de Belastingdienst te communiceren. Het maakt de organisatie in ieder geval geliefd om naar over te stappen.

Populairste ICT-eindgebruikers

1.            Bol.com

2.            ING

               Rabobank

4.            Belastingdienst

5.            CoolBlue

6.            Nationale Politie

7.            Shell

8.            KLM

9.            APG

               PostNL

Onderzoeksverantwoording Populaire ICT-werkgevers

Computable vroeg in de periode eind augustus tot begin november 2015 op zijn website aan ict’ers waarheen zij de overstap zouden willen maken als zij nu die kans zouden krijgen. Iedereen die meedeed kon maximaal vijf potentiële werkgevers invullen. Dit konden zowel ict-bedrijven, ict-dienstverleners als ict-eindgebruikers zijn. Het onderzoek was volledig anoniem en in totaal ontving Computable 1178 aanbevelingen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Misschien heb ik iets gemist, maar ik vind het opvallend dat er geen Indiase bedrijven in deze lijstjes staan.

Zwakke onderzoeksverantwoording als je mij vraagt, en daarmee twijfelachtige resultaten. 452 respondenten, delen door >25 bedrijven levert n=18 gemiddeld op.... tel daarbij op de ongetwijfeld scheve distributie van respondenten (artikel refereert hier al naar, veel deelname van UMC Utrecht o.a.). Had van Computable meer verwacht...

Een heel vreemde enquete idd, zo weinig respondenten. Het bedrijf waar ik werk had in eigen medewerkerstevredenheidsonderzoek een schrikbarend lage score en pronkt nu in de top 25. En verschil tussen zwaar onvoldoende en goed. - We hebben intern rondgevraagd en hebben die ene medewerker die blijkbaar aan deze telefonische bevraging meegedaan heeft niet kunnen vinden.

Toevallig bij één van deze top 25 bedrijven werkzaam geweest.
Persoonlijk denk ik dat je hetzelfde bedrijf ook in de top 25 slechtste ICT werkgever terecht had kunnen komen als je het onderzoek bij de juiste mensen (of juist verkeerde mensen) laat invullen!
Daardoor deel ik de mening ook erg met die van Harm.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2015-12-15T11:58:00.000Z Sander Hulsman


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.