Atos: Disruptieve aanpak opleidingen noodzaak

HR-directeur Hans Blom: Wij willen ontslagrondes vermijden

Hans Blom

Ict-dienstverlener Atos baarde opzien met het recente plan om medewerkers een vrijwillige bijdrage te vragen voor het volgen van een opleiding. Daarmee wil Atos beter inspelen op de snel veranderende ict-behoefte op de markt. Ook garandeert het bedrijf deelnemers werkgelegenheid voor twee jaar. Hans Blom, vice president hr van Atos in de Benelux en Scandinavië, geeft tekst en uitleg over deze in zijn ogen noodzakelijke disruptieve aanpak.

Wat is de aanleiding voor dit Fit For the Future-programma?
Hans Blom: De ontwikkelingen in de markt, waarbij nieuwe technologie wordt ingezet als cloud computing, mobiele apps, robotisering en kunstmatige intelligentie, gaan erg snel. Atos heeft daarom, om de klanten goed te kunnen blijven ondersteunen, veel meer medewerkers nodig die over dit soort kennis beschikken.

Onze huidige opleidingsbudgetten zijn onvoldoende om medewerkers op grote schaal te herscholen. Die budgetten zijn primair bedoeld voor het up to date houden en doorontwikkelen van de huidige kennis en expertise van medewerkers. Denk aan het behalen van certificaten of het volgen van een aanvullende cursus op iemands vakgebied. Dit budget willen we niet gebruiken voor nieuwe opleidingen. Dan ontwricht je de reguliere opleidingen.

Hoe ziet het Fit For the Future-programma er dan uit?
Om medewerkers in Nederland versneld bij of om te scholen wil Atos het opleidingsbudget fors verruimen. Daarvoor wordt een vrijwillige eigen bijdrage gevraagd in de vorm van 10 procent salaris of het inleveren van 10 tot 20 procent werktijd.

Naast betere carrièremogelijkheden krijgen deelnemers een baangarantie voor de looptijd van het tweejarige programma. Tevens bestaat voor hen de mogelijkheid om na afloop deel te nemen aan een bonusregeling, gekoppeld aan het succes van het bedrijf.

Investeren in toekomst

Waarom vraagt Atos nu ineens een vrijwillig loonoffer? Hebben werknemers zich in de afgelopen jaren dan te weinig laten scholen of heeft Atos te weinig budget vrijgemaakt voor opleidingen?
In een aantal gevallen is de kennis van medewerkers verouderd. Maar wat vooral speelt is dat er op de markt bij bepaalde functies een disbalans bestaat of gaat ontstaan tussen wat die waard zijn en wat medewerkers er voor krijgen. Kort en goed: ze zijn in die functies te duur geworden voor wat ze kunnen en dat probleem wordt nijpender doordat de pensioenleeftijd is verhoogd. De arbeidskosten worden te hoog en dat verzwakt onze concurrentiepositie.

In veel gevallen volgen er dan ontslagrondes of wordt er hard ingegrepen op arbeidsvoorwaarden. Maar dat is niet onze keuze. In ons plan krijgen de medewerkers de kans om een dusdanige opleiding te volgen waarbij ze hun marktwaarde verhogen en hun salarisniveau de komende jaren gehandhaafd kan blijven. Wij zien het als een investering in de toekomst: medewerkers blijven zo aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Ze houden hun eigen productiviteit op peil.

Over wat voor soort functies praten we dan en wat zijn de opleidingen die werknemers kunnen volgen? (zie ook kader onderaan)
Denk aan medewerkers die in een beheeromgeving werken, in datacenters of in projecten. En aan managers met een algemeen profiel. Of mensen die al lang in een vakgebied zitten maar weinig opleidingen hebben gedaan de laatste tijd. Vaak gaat het om ict’ers die al twintig tot vijfentwintig jaar aan het werk zijn; die ooit via de Commodore 64 hun passie in de automatisering hebben gevonden en waarvan we hopen dat ze hun passie weer aanspreken omdat er de komende tien tot vijftien jaar in de ict-sector weer een hoop interessants staat te gebeuren. Zij kunnen bijvoorbeeld opleidingen volgen op het gebied van architectuur, data scientist, cyberbeveiliging, automated testing, Devops, Scrummaster en Servicenow-engineers.

Buiten de ict-sector

Heeft Atos de snelle ontwikkelingen in de ict-markt onderschat?
Nee, dat denk ik niet. Wij zagen de veranderingen aankomen, maar net als andere grote dienstverleners hebben na de krimp op de ict-markt even de adem ingehouden. Nu willen we weer investeren in onze medewerkers. Daarbij speelt ook mee dat Atos de afgelopen jaren wereldwijd fors is gegroeid, met een brede portefeuille aan producten en diensten. Die willen we in Nederland ook kunnen aanbieden aan de markt en daarvoor moeten we meer expertise in huis opbouwen.

Bepalen medewerkers zelf welke opleiding zij kunnen volgen?
Een medewerker wel iets kiezen wat qua niveau haalbaar is. Dat gaat in dialoog met zijn of haar manager. Zij praten met elkaar over de vraag of de huidige inzetbaarheid van de medewerker een reden tot zorg is en of er een opleiding te volgen is om die zorg weg te nemen. Als een medewerker die keuze maakt, zal HR worden bijgeschakeld.

Overigens is het niet zo dat medewerkers alleen kunnen kiezen uit de tracks die Atos heeft opgesteld. Zij mogen ook hun eigen opleidingsprogramma samenstellen als hen dat verder helpt. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om een niet ict-opleiding te kiezen. Voor sommige werknemers biedt dit een kans om hun loopbaan buiten de ict-sector te vervolgen.

Deeltijdwerk

Naast het kiezen voor een vrijwillige eigen bijdrage van 10 procent salaris kunnen medewerkers ook 10 tot 20 procent werktijd vrijwillig inleveren. Is dit een vorm van arbeidstijdverkorting? Dat er op deze wijze werktijd wordt vrijgemaakt voor het aantrekken van jonge medewerkers?
Nee, dat is niet de opzet. Deze optie sluit aan bij de situatie dat het werk het toelaat om minder te werken. Een medewerker mag middels deze manier tijd vrijmaken om een opleiding te volgen. Maar het kan alleen als dit geen gevolgen heeft voor onze omzet.

Maar medewerkers van 62 jaar of ouder kunnen wel in deeltijd gaan werken?
Dat klopt. Voor deze groep bestaat de mogelijkheid permanent in deeltijd te gaan werken, waarbij Atos een aanvullende financiële bijdrage levert om de pensioenopbouw op peil te houden. Op deze manier krijgt Atos de ruimte om op de vrijgevallen arbeidsplaatsen nieuwe jonge talenten aan te nemen.

Townhall-sessies

Hoe is het Fit For the Future-programma ontvangen bij de vierduizend medewerkers?
Wij hebben inmiddels grote groepen medewerkers gesproken in meerdere town hall-sessies in diverse vestigingen. Daarin hebben we ons programma toegelicht. De eerste reacties zijn nieuwsgierig te noemen. Medewerkers vinden het een interessant plan. Ze voelen zich serieus aangesproken. Wij doen een appèl op hen, om in gezamenlijkheid na te denken over de toekomst.

Natuurlijk stellen ze ook vragen. Ze willen weten waarom Atos niet alles wil betalen, of het programma geen verkapte bezuiniging is om de winst op te krikken en of het niet ten koste gaat van het huidige opleidingsbudget. Daar gaan we dan op in en nemen we bijvoorbeeld een zorg weg door te wijzen op het aparte fonds dat is opgericht voor de nieuwe opleidingen. Ook is onze boodschap dat we niet besparen op de huidige budgetten; medewerkers zullen nieuwe certificeringen nodig hebben. We blijven ook investeren in mensen die niet deelnemen aan het Fit For the Future- programma. Niet iedereen kan of wil meedoen.

Hoe gaat het nu verder?
Tot eind augustus hebben mensen de tijd om er over na te denken. Daarvoor is de vakantieperiode bij uitstek geschikt. Het is nu nog te vroeg voor aanmeldingen, maar er zijn al mensen die laten uitrekenen wat de netto-inhouding is bij deelname.

Voortouw nemen

Hoe reageert de buitenwereld?
De vakbonden waren niet enthousiast. Maar collega-bedrijven noemden het een interessant plan en wilden er meer van weten. Ik krijg de indruk dat wij het voortouw hebben genomen in de discussie over nieuwe werkvormen en het stimuleren van samenwerkingen tussen werkgevers en werknemers, zonder de traditionele wegen van herstructurering en ontslagen te bewandelen.

In een tijdperk waarin technologie voor veel verandering zorgt, gekoppeld aan het verlengen van de pensioengerechtigde leeftijd, betekent dat we wezenlijk anders moeten kijken naar de manier waarop we werken. Het voorsorteren op een digitale toekomst vergt een disruptieve aanpak. Een aanpak die zowel van het bedrijf als van de medewerker een investering vraagt. In Nederland zijn we als het eerste met ons Fit For the Future-programma gestart. In een later stadium gaan we kijken of het ook voor andere landen relevant is.

Werkgebieden en rollen

Gekoppeld aan de diensten die Atos aan klanten wil bieden heeft het bedrijf een aantal expertisegebieden uitgewerkt met bijbehorende rollen waarvoor trainingsprogramma’s zijn ontwikkeld.

Denk bij expertisegebieden bijvoorbeeld aan ‘quality & productivity management’, ‘service delivery management’, ‘technical engineering’, ‘project management’, application & operations management’, ‘application development’ en ‘business & information analyses’.

Bijbehorende rollen zijn dan onder veel meer: ‘Service Now Technical Expert’, ‘Hybrid Cloud Domain Architect’, ‘Cloud Azure Engineer’, ‘Agile Project Manager’, ‘BI Powercenter Developer’, ‘Automated Tester’, ‘Security Consultant’, ‘Data Scientist’ of ‘JavaLead Developer’.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Atos, het V&D van de IT.

Beste Rik,
Helaas, zo eenvoudig is het niet.

Veel woorden, echter verkoop kun je niet kopen met veel letters.
Motivatie kun je ook niet kopen, maar wel hebben.

Over de expertisegebieden van bijvoorbeeld ‘quality & productivity management’, ‘service delivery management’, ‘technical engineering’, ‘project management’, application & operations management’, ‘application development’ en ‘business & information analyses’.
Service Now Technical Expert’, ‘Hybrid Cloud Domain Architect’, ‘Cloud Azure Engineer’, ‘Agile Project Manager’, ‘BI Powercenter Developer’, ‘Automated Tester’, ‘Security Consultant’, ‘Data Scientist’ of ‘JavaLead Developer’

Zoals je het benoemd, kunnen we het na het EK 2016 er wel eens over 'hebben'.
Ben helaas wel bang dat je dat niet 'durft/wilt'.
Maar dat is vaak met mensen die veel letters/woorden nodig hebben om zich duidelijk te maken.

"noodzakelijke disruptieve aanpak." = bestuurlijke "innovatie" = kleinere eigen doos voor de verplichte sigaar.

@jasper Rik Sanders stelt de vragen, Hans Blom van Atos geeft antwoord.

Atos geeft niet aan dat met een opleiding van 2 jaar (zelfbetaald) de transitievergoeding naar nul gesteld zal worden, en de WW-uitkering ook 10% minder zal bedragen...., als de werkgelegenheidsgarantie geen 36 maanden wordt kun je met de kennis opgedaan in 2 jaar nog geen (ATOS-)klant helpen.
Maar navranter is dat ATOS, net als allerlei andere IT bedrijven geen gebruik wil maken van de Sector-gelden die beschikbaar zijn voor opleiding.
Geen (grote) werkgever in de sector wil van dat fonds gebruik maken.
"Circa 180 miljoen Euro ESF subsidie is via CA-ICT verstrekt aan de sector. Daarnaast heeft CA-ICT uit eigen vermogen ruim 3 miljoen ".
Waarom moet dat geld wat de EU heeft klaargelegd daar blijven liggen en wordt het gehaald bij de medewerker?
Dàt wordt niet uitgelegd aan de werknemers...

@Barins,

De transitie vergoeding naar 0% bijgesteld worden is natuurlijk onzin. Jij hebt die opleiding betaald niet de werkgever. Kan je net zo goed stellen dat huidige hercertificeringen van het transitie budget afgehaald worden en dat is ook niet zo.

10% minder WW is ook onzin 1) omdat het budget wat je bereid bent in te leveren van je huidige bruto loon afgehaald wordt als een negatieve post. Je brutoloon blijft dus staan en 2) de meeste mensen waar dit nu juist om gaat verdienen al veel meer dan het dagloon van de WW. Als ik 4500 euro verdien en 10% inlever kom ik nog ver boven het WW dagloon uit.

De heropleiding doe je niet alleen voor AtoS of voor de klanten van Atos. In de eerste plaats doe je het voor jezelf en doe je het volgens mij alleen als je het gemakshalve gearrangeerd wil hebben door de werkgever. Een andere reden kan ik niet bedenken. Je kan ook net zoals ik zelf privé tijd in studies stoppen. Een cursus bij Global Knowledge kost gauw een paar duizend euro. Daar ga ik echt geen salaris voor inleveren als ik deze training voor een paar tientjes aan studie materiaal zelf kan arrangeren incl. examen. Daar heb ik atos of wat voor fit for the future programma helemaal niet voor nodig.

Alles wat ik leer doe ik voor mezelf en alles waar ik aan begin doe ik voor mijn eigen marktwaarde en niet om de zakken van AtoS te vullen. Ik heb iets in mijn hoofd en daar betaald een werkgever een prijs voor dat is al heel lang het handelsidee bij een arbeidscontract. Je bent beiden verantwoordelijk dat die 1 op 1 verhouding in stand blijft maar als je ouder wordt weet AtoS heel goed dat je kwetsbaarder wordt.

AtoS management kan beter eens nadenken hoe ze het vertrouwen, motivatie en de trots van de werknemers om voor AtoS te werken weer terugkrijgen. De eerste reactie spreekt boekdelen hoe men soms tegen Atos aankijkt. Gemotiveerde mensen scholen zich zelf wel bij of zijn bereid daar actie in te ondernemen en als bonus maken ze ook nog eens jouw klanten blij!

Ik was flabbergasted van de commodore 64 alinea. Als bij het HR management werkelijk het beeld bestaat dat er Commodore 64 hobbyisten bij AtoS zijn gaan werken omdat ze dat pieken en poken zo leuk vonden dan denk ik dat jullie eens wat meer op de werkvloer moeten rondlopen en wat minder tijd besteden aan plannetjes voor senior management. Het is best beschamend hoe jullie over het personeel denken en dat deze z.g. "getargette" doelgroep überhaupt bestaat. Het wordt door jullie zo gesteld om het FftF programma te verdedigen en is daardoor voor mij weer een extra reden om dit niet serieus te nemen.

De enige legitieme reden om aan het FftF programma deel te nemen zou mijn inziens zijn dat er ook business units opgezet gaan worden voor deze werkgebieden zodat je een nieuwe rol ook in de praktijk kunt gaan invullen. Als je studeert en je kunt het geleerde niet in praktijk brengen heb je er niks aan en ben je qua study FftF maar heb je 0 ervaring en dus nog niet inzetbaar.

Mijn motto: "belonen werkt beter dan straffen!"

"Bad management can destroy a good staff,
causing the best employees to flee
and the remainder to lose motivation."

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2016-07-06T11:27:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.