Consultancy Guide 2011

De wolk waait niet meer over

Trends op het gebied van cloud computing

De belangrijke ontwikkelingen op het gebied van cloud computing: ze zijn terug te vinden in deze bijdrage, die onderdeel uitmaakt van de Consultancy Guide 2011.

Wat is het?

Cloud computing is momenteel een van de meest gebruikte begrippen in de ict-sector. Hoewel puristen nog steggelen over de betekenis en critici stellen dat het begrip 'overhyped' is, maakt het via internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software of gegevens een onomkeerbare opmars. Cloud computing is daarmee het verzamelbegrip geworden voor de afname van software, rekenkracht, of opslagruimte via een netwerk, meestal internet. Analist Gartner hanteert de codewoorden, gebaseerd op diensten, schaalbaar en elastisch, gedeeld, betalen per gebruikerseenheid, gebruik van internettechnologie. De ict-markt verdeelt cloud computing op haar beurt vaak onder in SaaS (software as a service, PaaS (platform as a service) en IaaS (infrastructure as a service).

Trends

Van applicatie naar volledige kantoor-suite
Bij de afname van software als webdienst (SaaS) ging het aanvankelijk vooral om applicaties. Maar bedrijven nemen steeds vaker volledige pakketten af via een webdienst-model. Voorbeelden zijn erp- en crm-pakketten of volledige kantoor-suites.

Kroes gaat cloud computing reguleren
Eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) wil strengere regels voor bescherming van gegevens bij de inzet van cloud computing. Ze pleit namens de Europese Commissie voor strengere regels voor grensoverschrijdende dataopslag door bedrijven. De regels zijn specifiek gericht op de privacy van individuen en het recht op bescherming van persoonlijke data. Het gaat dan bijvoorbeeld over gegevens die buiten de landsgrenzen worden opgeslagen.

Nieuwe inzichten over kosten
Voor kleine en middelgrote bedrijven is het vaak financieel interessant om hun applicaties onder te brengen binnen de cloud, maar voor grote ondernemingen niet. Voor hen is het gemiddeld dubbel zo duur om applicaties in de cloud te laten draaien dan binnen hun eigen datacenter. Dat blijkt uit een rapport van organisatieadviesbureau McKinsey, met de titel 'Clearing the Air on Cloud Computing'. De bewering van veel cloudleveranciers dat de cloud veel werk uit handen neemt van bedrijven moet volgens McKinsey met een korreltje zout worden genomen. 'Het onderhouden van bedrijfssoftware blijft arbeidsintensief, ook binnen de cloud', aldus MCKinsey.

'Systeembeheerder sterft langzaam uit'
Volgens Mike Chung van KPMG is de systeembeheerder een uitstervend ras, 'zeg maar een kantklosser of mandenvlechter van de 21e eeuw', aldus Chung. Hij stelt dat behalve voor het onderhouden van koppelvlakken met de interne ict het werk zal worden uitgefaseerd. 'Aan de kant van de afnemer zal zijn werk worden vervangen door contractbeheerders en juristen.' Chung nuanceert: 'Cloud computing heeft vooralsnog een zeer bescheiden aandeel in de ict-markt, het gaat om minder dan vijf procent. Voorlopig zal er nog veel lokaal geïnstalleerde ict zijn waardoor ict-personeel nodig blijft.'

Nieuwe werken versnelt adoptie
De adoptie van cloud computing wordt versneld door trends als het nieuwe werken. Mensen willen altijd en overal toegang tot bedrijfssoftware en gegevens. Daarvoor biedt cloud computing een uitkomst.

Perceptie verandert
De bedenkingen die potentiële afnemers bij cloud computing hebben, zoals vragen over uptime, verbindingafhankelijkheid en beveiliging zullen op den duur minder worden. Net als bij online shopping en betalen via internet, dat de laatste jaren veel meer is geaccepteerd terwijl de onderliggende technologie niet is veranderd.

Hybride omgevingen ontstaan
Door de opkomst van cloud computing ontstaan hybride omgevingen. Bedrijven zullen sommige bedrijfssoftware en opslag van die gegevens binnenshuis houden. Andere software of opslag wordt afgenomen buiten de bedrijfsmuren. Dat maakt de ict-omgeving complex en biedt nieuwe uitdagingen op het gebied van beheer.

Wie geeft hierover advies?

Accenture
Atos Origin
Avaya
BT
Capgemini
Centric
Ciber
Corso
CSC
Ctac
Deloitte
Fujitsu
Getronics (KPN)
HP
Humiq
i3 groep
IBM
Imtech ICT
Inter Access
IT Staffing
KPMG
Logica
Microsoft
Nobel
Ordina
Pecoma Informatica
Qurius
Siemens
Simac Techniek
Telindus
Total Specific Solutions
Unisys
VCD IT Groep
VX Company

Selectie adviesbedrijven

Bovenstaande lijst kwam tot stand door aan de veertig grootste adviesbedrijven te vragen over welke ict-deelgebieden zij adviseren.

De selectie van de veertig grootste adviesbedrijven is uitgevoerd door Mazars Berenschot Corporate Finance. Dat gebeurde op basis van omzetgegevens van ict-bedrijven die ict-advisering als hoofdbedrijfsactiviteit hebben. Deze omzetgegevens zijn gehaald uit openbare bronnen.

Consultancy Guide 2011

De Consultancy Guide 2011 is verschenen op 17 december 2010. De gids geeft een overzicht van de belangrijkste deelgebieden in de ict waarover consultancy-bedrijven adviseren. Daarnaast presenteert de gids alle resultaten van het onderzoek dat Motivaction uitvoerde.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

De opmerkingen van Chung hab ik ook gelezen en dat is grote onzin. De beheerder zal misschien niet meer in het bedrijf zitten, maar dan toch bij de ISP, hoe je het ook keert of wendt, die machines die deze "cloud" vormen moeten beheerd worden.

@Jan: Alleen kan zo'n ISP het beheer in hoge mate automatiseren.
Bij Microsoft bijvoorbeeld wordt een datacentrum met 100.000 servers beheerd door slechts 10 man.

Was mijn opmerking maar grote onzin. Voor veel werknemers van de IT-afdelingen van met name Amerikaanse bedrijven is uitfasering van hun werkzaamheden door de opkomst van cloud computing reeds een voldongen feit. Steeds grotere brokken van IT gaan langzaam maar zeker naar gespecialiseerde cloud serviceproviders die het overtollig personeel van hun klanten niet overnemen.

Natuurlijk worden die servers in de cloud beheerd door systeembeheerders, maar slechts voor een fractie van het aantal dat nu de lokale IT-afdelingen bevolkt. De meesten zullen, net zoals kantklossers en mandenvlechters dat hebben ondervonden in de tweede helft van de Twintigste Eeuw, hun beroep de komende jaren overbodig zien worden.

Dat mensen hun ogen hiervoor sluiten is volkomen begrijpelijk. Het zit nu eenmaal in onze menselijke aard om pijnlijke berichten af te willen serveren als onzin.

Mike Chung
KPMG

Misschien komt het dat ik de internationale pers regelmatig lees en dat ik zowel webdiensten als beheer aanbiedt. Mijn ervaringen zijn dat de oostenrijker en ook de duitser gemiddeld genomen tamelijk konservatief zijn en "hun" ICT liever in eigen hand houden, met heel goede argumenten die overigens in de nederlandse pers ook genoemd worden en zelfs door mw. Kroes bij de EU doorgedrongen zijn.
Dat Amazon Wikileaks afgedraaid heeft, toont waar "cloudcomputing" een enorm zwak punt heeft. Wie geeft een ondernemer de garantie dat zijn content niet als "bedenkelijk" gekenmerkt wordt en vervolgens geblokkeerd?
Ik zie dat mensen content laten vertalen door Google en daar konklusies uit trekken. Als je dan ziet wat Google als vertaling van tsjechisch naar duits levert, dan vraag je je af wat er gebeurt als jou content door een amerikaans bedrijf (of de staat) zo beoordeelt wordt. Die vertalingen zijn miserabel.

Beste Bauke:
Dat MS met 10 man 100.000 Servers beheert wil ik graag zelf kunnen nalezen, uit welke bron komt die informatie?

Beste Mike,
Dat je je mening hier opnieuw geeft, begrijp ik maar met een aandeel van minder als 5% voor cloudcomputing is die mening niet erg gefundeerd. Ik zie best voordelen in gekoppelde internetservers (cloud) maar de nadelen liggen op juridisch gebied en op gebied van verantwoordelijkheden. Wie zijn ogen daarvoor sluit betaalt uiteindelijk zelf de rekening, of de klant . . . .

Het aandeel van cloud computing is inderdaad marginaal anno 2011, maar de (voorspelde) groei is significant (20% - 40% per jaar volgens Gartner, IDC en de recente cijfers van OECD) en de groei over 2010 was eveneens fors (circa 20%). De transitie van IT-diensten richting de cloud is mijns inziens evident.

Dat er risico's zijn op het juridisch terrein, zoals Jan van Leeuwen terecht aangeeft, deel ik volkomen. Sterker nog: er zijn nog tal van uitdagingen met betrekking tot de cloud op het gebied van compliance, technische integratie, en contractbeheer.

Dat laat onverlet dat een steeds grotere groep de voordelen van cloud computing zwaarder laat wegen. Een goede inschatting van baten en risico's is dan ook van groot belang.

@ Mike,

ik weet niet hoe lang je in dit vak zit maar Gartner heeft de afgelopen 25 jaren weinig zinvolle voorspellingen gedaan. Even rekenen, 20 % groei van 5 % maakt hele 6 %. Nog steeds erg weinig.

Nodig is een kosten/baten analyse en een risiko-analyse, het eerst is problematisch vanwege de ondoorzichtige kostenstruktuur (zie artikel computable) het tweede leidt onvermijdelijk tot de juridische aspecten die ik eerder noemde, daarom geef ik de duitsers en oostenrijkers gelijk.

Toch zie ik wel dat de legers van het "klik-klik" volk aardig zullen inkrimpen. Natuurlijk zullen er wel technische mensen nodig blijven, maar die moeten ook echt wat kunnen.

Maar de managers en de sturende bovenlaag heeft het meest te vrezen. Eerst zullen ze contract managers worden, voordat ze helemaal permanent verdwijnen.

Met een groei van 20% op jaarbasis zou het aandeel van cloud computing (5% aandeel in 2010) van de totale IT-uitgaven in 2015 uitkomen op circa 13%. Met een groei van 40% op jaarbasis zou het aandeel uitkomen op ruim 25%.

Niet iets om te onderschatten, lijkt me.

De kostenstructuur van lokaal-geïnstalleerde IT is pas echt ondoorzichtig met de talloze varianten van licenties, support/onderhoudskosten en certificeringen.

@Mike
Pak eens een PC tijdschrift van 5 jaar oud, dat geeft een idee over de voorspelbaarheid van trends, 20% groei is al een tamelijk rooskleurige schatting 40% beschouw ik als dagdromen.

Dat de kostenstruktuur van een lokale IT-oplossing ondoorzichtig is moet ik bestrijden, ik heb de leiding over een IT-afdeling gehad en bij het budgetteren weet je de kosten van licenties, salarissen, afschrijvingen en andere lopende kosten, daar is niets ondoorzichtigs bij. Natuurlijk moet je wel je zaken op orde hebben.

Ik volg Mike. Het is een kwestie van gezond verstand EN en een economische wetmatigheid dat cloud enorm zal groeien.
De schaalvoordelen zijn enorm, zie dat voorbeeld van Microsoft. Eens bedrijven gaan inzien welke voordelen men kan halen uit cloudcomputing, kan het niet rap genoeg meer gaan. De perceptie dat IT te duur is, leeft zeker, verhalen als die van Petercam in België ( http://www.koma.be/geen-ruimte-meer-voor-verspilling-petercam-schrijft-16-mio-e-af/) zullen daar nog aan bijdragen.
Dit zal gevolgen hebben voor lokale systeembeheerders, wat niet wegneemt dat er ook veel nieuwe jobs gecreëerd zullen worden ( business analisten )
Als IT'er kan je dan ook maar beter "cloud" omarmen, het is toch niet tegen te houden

Peter www.koma.be

Als directeur van een softwarebedrijf ben ik uiteraard erg geïnteresseerd in dit onderwerp: immers: to saas/Paas, Laas, or not to saas, etcetera. Wat mij opvalt in de hele discussie(ook in het algemeen)is het totale gebrek aan nuance en de eendimensionale benadering: voor- en tegenstanders, het breekt wel- en het breekt niet door.
Er zijn immers heel veel aspecten die van invloed zijn op het succes van cloudcomputing. Laat ik er een aantal noemen: onderscheid in sectoren: bedrijven die diensten bieden aan consumenten of B2b bedrijven. Veel sectoren zoals banken, verzekeraars en andere sectoren met gevoelige data zullen deze data niet of onder zeer grote restricties in de cloud zetten (al eens testdata zonder zware geheimhoudingsovereenkomst ontvangen?). Sterker nog, veel van dit soort bedrijven heeft al een eigen cloud ontwikkeld door de opzet van eigen datacenters, al dan niet geoutsourced. Wellicht dat onderzoeksbureaus ook deze ontwikkeling gemakshalve meeneemt in de groeicijfers. Een groot deel van de consumenten heeft geen moeite met persoonsgevoelige data in de cloud (zie Hyves, Facebook etc.), deze sector zal zich in mijn ogen derhalve sneller ontwikkelen. Dan het feit of de dienst van een bedrijf qua bedrijfsmodel zich leent voor een cloud of saas constructie. Dit bepaalt in hoge mate het vertrouwen van potentiële investeerders en financiers. Immer hoe dan ook: alles draait om een positieve cashflow. Belangrijk om als bedrijf en ict'er ontwikkelingen nuchter te volgen en je voordeel mee te doen. Er is weinig empirisch onderbouwde informatie op internet,daar ben ik wel volledig mee eens.Meestal duurt het daadwerkelijk doorzetten van een trend (zie de eerste internbubble) wat langer dan de voorspellingen, maar komen ze in ieder geval deels uit.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-01-19T08:47:00.000Z Pim van der Beek
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.