Security en data winnen aan belang

IT Trendsonderzoek 2021 van Supply Value

Na ruim een jaar zijn we weliswaar gewend geraakt zijn aan de aanwezigheid van Covid-19, we zien ons ook regelmatig geconfronteerd met de onzekerheid en veranderlijkheid van de omstandigheden waarin we werken. Dit komt ook naar voren in het IT Trendsonderzoek dat Supply Value jaarlijks uitvoert, mede in samenwerking met Computable.

Sinds 2019 voert Supply Value jaarlijks het IT Trendsonderzoek uit. Het onderzoekt wat de aankomende it-trends zijn volgens it-professionals, welke it-toepassingen zij in hun business zien, wat de ontwikkeling van en binnen deze trends is en wat de waarde van deze trends is voor de (business)doelstellingen van organisaties.

Branche en budget

Top 10 IT Trendsonderzoek 2021

1. Cyber- en datasecurity
2. Data
3. Cloud
4. Digitale transformatie
5. Vernieuwing van it-development
6. Artificial intelligence
7. Internet of things
8. Blockchain
9. Industry 4.0
10. Quantum computing

In de online-enquête is de respondenten gevraagd om voor tien it-trends aan te geven in hoeverre zij bekend zijn met elke trend en hoeveel prioriteit deze trend gedurende het aankomende jaar krijgt van hun organisaties. Vervolgens is de respondenten gevraagd om de trends te rangschikken van meest belangrijk tot minst belangrijk. Bij de meest belangrijke trend is gevraagd welke ontwikkeling hierbinnen als het relevantst wordt beschouwd, hoe deze trend wordt toegepast de komende twaalf maanden en wat de business driver is om met deze trend bezig te gaan. De enquête behandelt niet alleen de it-trends zelf, maar zoomt ook in op de branche en de relatieve omvang van het it-budget.

Het is in deze context begrijpelijk dat cyber- en datasecurity onveranderd de topprioriteit is en blijft bij organisaties. Sterker nog, de bekendheid en prioriteit van deze it-trend is verder gestegen en respondenten hechten in toenemende mate aan goede beveiliging van data en de gebruikte technologieën.

De top drie van het IT Trendsonderzoek wordt compleet gemaakt door twee andere trends die we vorig jaar daar ook al zagen, namelijk data en cloud. Ten opzichte van afgelopen jaar maken respondenten weer vaker topprioriteit van cyber- en datasecurity en data. Hierdoor heeft cloud moeten inleveren in het belang dat respondenten eraan hechten, terwijl data juist verder doorgroeit en daarmee cloud passeert.

Prioriteit

Hierna volgen de trends digitale transformatie en Vernieuwing van it-development, die onderling stuivertje gewisseld hebben, maar als ‘zachtere’ trends wel een stevige plek innemen in het IT Trendsonderzoek. Dit geeft ook aan dat organisaties niet alleen aandacht hebben voor de technologische ontwikkelingen, maar prioriteit geven aan de organisatie en processen rondom it en aan de mensen die er in en omheen werken.

De tweede helft van de ranglijst begint met de trends artificial intelligence en internet of things. Deze trends stijgen in bekendheid en prioriteit, maar krijgen nog geen extra belang van organisaties. Op eenzelfde wijze zien we de trends blockchain, industry 4.0 en quantum computing langzaam groeien in bekendheid en prioriteit, maar handhaven ze voorlopig nog op de achtste, negende en tiende plaats in het IT Trendsonderzoek. Met name bij blockchain en quantum computing blijft het nog wachten op de grote doorbraak, maar beginnen deze trends wel voorzichtig te groeien in bekendheid bij het grote publiek.

Nummer 1 en 2

"Er wordt in 2021 nog steeds prioriteit gegeven aan cyber- en datasecurity"

Afgelopen jaar bleek uit het IT Trendsonderzoek dat het groeiende belang en de inzet van data gepaard gaan met kwetsbaarheid. Respondenten gaven aan dat organisaties databeveiliging opnemen in de bedrijfsstrategie om deze kwetsbaarheid te mitigeren. Het belang van databeveiliging komt ook dit jaar weer sterk terug in het onderzoek. Zo zien we dat nog steeds in 2021 prioriteit wordt gegeven aan cyber- en datasecurity. Vorig jaar kwam de trend op de eerste plek te staan, ook in 2021 verkiest meer dan 86 procent van de respondenten cyber- en datasecurity tot de top drie van belangrijkste it-trends, waarbij meer dan de helft het op de eerste plek zet.

We zien in het IT Trendsonderzoek een groei in prioriteit die it-professionals aan data geven van een gemiddelde van 3,4 in 2019, 3,8 in 2020 en 4,38 dit jaar (op een schaal van 1 tot 5). In combinatie met de groeiende heterogeniteit en complexiteit van het datadomein vraagt dit van organisaties om de manier waarop ze met data omgaan hoog op de strategische agenda te zetten. Het aanstellen van een chief data officer is hierbij niet genoeg. Operationeel gezien zullen data engineers nodig zijn om de heterogene databronnen tot één geheel te brengen en de data governance in te richten. Een tweede stap is om de gehele organisatie de waarde van data te laten inzien, door medewerkers op te leiden en te trainen. Randvoorwaarde is een duidelijke visie en leiderschap. Alleen dan is een transformatie naar een datagedreven organisatie mogelijk.

Nummer 3 en 4

Afgelopen jaar gaf het overgrote deel van de respondenten redelijk bekend tot expert te zijn met cloud. Ook dit jaar is dat niet anders, want maar liefst 95 procent van de respondenten geeft dit aan. Ook geeft 82 procent van de respondenten veel tot heel veel prioriteit aan deze trend, wat een kleine daling is ten opzichte van afgelopen jaar. Hiermee moet de trend cloud dan ook de tweede plaats afstaan aan de trend data.

In het IT Trendsonderzoek laten de respondenten zien dat de digitale transformatie verder doorzet. Waar vorig jaar nog circa 45 procent van de respondenten zich beschouwde als zeer bekend tot expert met deze trend, is dat inmiddels meer dan 71 procent geworden. Ook geven respondenten steeds meer prioriteit aan digitale transformatie, met een stijging van zeventig procent naar bijna 83 procent van de respondenten die veel tot heel veel prioriteit geeft aan deze trend. Deze ontwikkeling zien we dan uiteindelijk ook terug in het feit dat de trend digitale transformatie dit jaar een plek stijgt in het IT Trendsonderzoek.

Nummers 5 en 6

"Digitale transformatie verdringt vernieuwing van het it-development van plek vier"

Ook dit jaar zien we een grote belangstelling voor vernieuwing van het it-development. Maar liefst 86 procent van de respondenten is in ieder geval redelijk bekend met de vernieuwing van het it-ontwikkelproces, waarbij elf procent zichzelf zelfs als expert beschouwt. Ook krijgt de trend veel tot heel veel prioriteit van 71 procent van de respondenten, wat vergelijkbaar is met vorig jaar. Desondanks zakt vernieuwing van het it-development een plek in de ranglijst van het IT Trendsonderzoek, wat toe te wijzen is aan de verdere opkomst van digitale transformatie.

In het IT Trendsonderzoek van vorig jaar zagen we een kleine dip in de prioriteit die door respondenten werd gegeven aan artificial intelligence (van plek drie in 2019 naar plek in zeven in 2020). Dit jaar zien we dat ai een lichte stijging in prioriteit krijgt van respondenten met een zesde plek. De belangrijkste business drivers die genoemd worden zijn het behalen van efficiëntie en schaalbaarheid, betere klantervaringen en de druk vanuit de markt om met deze trend aan de slag te gaan.

Nummer 7 en 8

In het begin van deze eeuw was iot nog maar een begrip, maar nu we het einde van 2021 naderen, blijkt uit het IT Trendsonderzoek dat deze technologie niet meer weg te denken is. De technologie is tegenwoordig zeer bekend onder it-professionals. Meer dan tachtig procent van de respondenten is, net als vorig jaar, op zijn minst behoorlijk bekend met of een expert op het gebied van iot. Op een schaal van 1 (lage prioriteit) tot 5 (hoge prioriteit) lijkt de prioriteit van de trend stabiel te zijn gebleven met, eenzelfde score als in 2020, van 2,7. Als gevolg hiervan moet iot genoegen nemen met een zevende plaats.

Uit het IT Trendonderzoek blijkt dat respondenten nog nauwelijks bezig zijn met de blockchaintechnologie. Slechts 25 procent van de respondenten geeft aan dat blockchain aankomend jaar veel tot heel veel prioriteit gaat krijgen en ruim 41 procent van de respondenten heeft nog weinig tot geen kennis van de technologie. Voor 44 procent heeft het weinig tot geen prioriteit krijgt. Tegelijkertijd zien we de technologie zich steeds verder ontwikkelen, zowel in use cases als onder de respondenten. Vorig jaar gaf nog geen 42 procent van de respondenten aan minstens redelijk bekend te zijn met technologie, inmiddels is dat al gestegen naar ruim 58 procent. Ook de prioriteit van blockchain bij respondenten stijgt, alhoewel nog steeds beperkt, van circa dertien procent naar dus 25 procent van de respondenten. Hiermee groeit het belang dat respondenten hechten aan de trend blockchain, maar nog onvoldoende om te stijgen ten opzichte van de andere trends.

Nummers 9 en 10

"Industry 4.0 en quantum computing verjrijgen steeds meer bekendheid"

Op dit moment zijn er in industry 4.0  nog veel stappen in te maken. Alhoewel bijna twee op de drie respondenten redelijk tot zeer bekend is met industry 4.0, geeft nog niet één op de drie respondenten prioriteit aan deze trend. De achterblijvende prioriteit resulteert dan ook in slechts de negende plek in het IT Trendsonderzoek. Tegelijkertijd zien we ten opzichte van een jaar geleden dat respondenten meer kennis van industry 4.0 beginnen te krijgen en er ook gestaag meer prioriteit aan geven. Op basis van deze ontwikkeling en het toepassingspotentieel verwacht Supply Value dat industry 4.0 de komende jaren zal stijgen in bekendheid en prioriteit.

De praktische toepassing van quantum computing krijgt nog steeds weinig prioriteit bij veel organisaties, zoals blijkt uit het IT Trendsonderzoek. Net als vorig jaar bezet quantum computing de tiende plaats in het onderzoek en geeft meer dan 51 procent van de respondenten weinig tot geen prioriteit aan deze trend. Tegelijkertijd zien we de kennis over quantum computing groeien bij de respondenten. Waar de afgelopen jaren vier op vijf respondenten weinig tot geen kennis over deze trend hadden, geeft inmiddels 38 procent van de respondenten aan redelijk tot zeer bekend te zijn met quantum computing.

Dit artikel verscheen eerder in uitgebreidere vorm in Computable #1/2022.

10 it-trends

Voorafgaand aan dit artikel publiceerde Computable over elke losse it-trend een eigen artikel. Lees de volledige top tien it-trends na via:

Trend 1:   Cyber- en datasecurity blijft eerste prioriteit

Trend 2:   It’er geeft data extreem hoge prioriteit

Trend 3:   Cloud overstijgt trend en gaat mainstream

Trend 4:   Digitale transformatie klimt op als trend

Trend 5:   It-ontwikkeling blijft zichzelf vernieuwen

Trend 6:   Positie ai wint aan stabiliteit

Trend 7:   Iot vervult cruciale rol in tal van sectoren

Trend 8:   Blockchain schept nog geen grote verwachtingen

Trend 9:   Industry 4.0 blijft achter qua prioriteit

Trend 10: Quantum computing wint aan bekendheid

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2021-12-16T15:58:00.000Z Sander Hulsman


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.