‘Zonder wrijving geen glans’

Ict-topvrouw Mimoent Haddouti klimt op bij Rabobank

Mimoent Haddouti

Mimoent Haddouti

Bij de Computable Awards 2017 won Mimoent Haddouti in de categorie Digital Leadship & Diversity Award, een competitie georganiseerd door RightBrains in samenwerking met Computable. Een mooie erkenning voor de toen nog global head IT Continuity & Security Services bij Rabobank. In een half jaar kan er veel veranderen, want Haddouti is binnen de bank inmiddels gepromoveerd tot global head of Risk, Reporting & Security. Tijd om eens bij te praten over haar carrière bij Rabobank.

Wanneer Haddouti haar reactie op haar winst bij de Computable Awards 2017 in de categorie Digital Leadship & Diversity Award wordt gevraagd antwoord ze spontaan en oprecht: ‘Uiteraard ben ik zeer trots op de prijs, maar ik zie het meer als erkenning voor wat ik samen met mijn teams heb gedaan. Het is niet mijn verdienste alleen, het is echt van mijn team. In je eentje bereik je niets, je doet het met elkaar.’ Een antwoord wat zeker past bij de persoonlijkheid van Haddouti en de wijze waarop ze opereert.

Aansturen van team

De jury prees haar vooral vanwege de manier waarop zij leiderschap toepast, diversiteit en innovatie stimuleert binnen haar afdelingen en de wijze waarop ze haar teams aanstuurt. Haddouti is sterk in het stimuleren en laten ontwikkelen van medewerkers. Ze zorgt ervoor dat mensen uit hun schulp kunnen kruipen en moedigt ze aan om op hun eigen manier het verschil te maken. Eigen initiatieven worden beloond door ideeën en ruimte te geven binnen de teams.
‘Aansturen van het team doe ik op mijn eigen manier’, laat Haddouti weten. ‘Ik vind dat je vanuit het team zelf moet aansturen, ik geloof niet in individueel leiderschap: je moet er samen voor gaan en elkaar de ruimte geven. Spreek elkaar aan, versterk elkaar en haal het beste uit elkaar. Ik zeg altijd maar ‘zonder wrijving geen glans’. Fouten worden gemaakt, gebruik die daarom om te leren.’

Hiërarchisch gevoel

Haddouti doet dit menselijk, maar met een zakelijk aspect. ‘Als je resultaat wilt boeken, moet je richting bepalen, duidelijk zijn in de verwachtingen en mensen aanspreken en waardering geven. Maar verlies nooit de mens uit het oog. Maak jezelf niet groter dan de rest, ook al ben je leidinggevende. Ik doe dit ook niet bij het team waar ik mee samenwerk. Ik geef indirect leiding via een managementlaag, maar wil wel onderdeel zijn van het team. Daarbij weet ik dat veel mensen gevoelig zijn voor hiërarchie. Het is mijn verantwoordelijkheid om samen met hen het hiërarchisch gevoel te laten verdwijnen door in gesprek te blijven en drempels weg te nemen.’
Als leidinggevende geef je richting door bepaalde normen, waarden en kaders mee te geven. Haddouti: ‘Je schetst kaders als budget of de manier van met elkaar omgaan, met binnen de kaders alle vrijheid. Komen mensen de afspraken niet na, dan maak je dat bespreekbaar. De belangrijkste vraag blijft altijd ‘wat hebben we geleerd en wat kunnen we volgende keer anders doen?’. Naast kaders hebben medewerkers ook waardering en erkenning nodig. Een compliment voor behaald succes, niet alleen door een mailtje, maar ook persoonlijk. Ik kijk niet alleen naar de resultaten, maar ook de weg die bewandeld is om het resultaat te bereiken. Persoonlijk aandacht geven is belangrijk, met name in tijden dat het moeilijk gaat. Ik geloof dat je mensen moet behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden.’

Feedback geven en krijgen

Deze reflectie zorgt ervoor dat Haddouti ook graag feedback van haar medewerkers ontvangt over haar eigen functioneren. Om oprechte feedback te krijgen, moet ze hiervoor wel de juiste omstandigheden creëren. ‘Ik wil graag feedback krijgen en dat ontvang ik ook. Wat voor feedback? Dat ik soms geduldiger moet zijn. Ik heb dit wel door de jaren heen geleerd, maar ik ben erg resultaatgericht en vind dat we altijd open moeten staan voor hoe zaken slimmer en sneller kunnen. Hoe ik feedback krijg? Met name door een open sfeer in het (management)team, waarin vertrouwen de basis is. Je kwetsbaar op durven te stellen. Mensen willen je gewoon af en toe bellen om te sparren en te reflecteren hoe zaken zijn gegaan. Ik ben altijd bereikbaar, ook ’s avonds. Uiteindelijk is het doel van feedback geven om een ander beter te maken. Als je dat daadwerkelijk wilt, moet je dat op de juiste manier doen.’

Start van carrière

Om op de plek bij Rabobank te komen waar ze nu zit, moest Haddouti wel verschillende wegen bewandelen. Zo koos ze als opleiding voor VHBO Informatica en Economie, om vervolgens een rechtenstudie te volgen en verschillende managementprogramma’s te doorlopen. ‘Ik heb bewust gekozen om mezelf te ontwikkelen op zowel inhoud als op competenties. Wat ik heb geleerd is het bij de feiten te houden en niet zaken te veronderstellen op basis van aannames.’
Na haar VHBO ging Haddouti aan de slag bij onder andere Scoot Nederland, via een uitzendbureau. Via tijdelijke detachering kwam ze bij Rabobank terecht, en is ze gebleven. De vervolgopleidingen volgde ze terwijl ze daar werkte. Wat heeft ze geleerd tijdens de start van haar carrière? ‘Dat je jezelf continu moet blijven uitdagen. Dat nieuwe dingen soms spannend kunnen zijn, maar hoe vaker je iets doet hoe makkelijker het wordt. Het is net als vroeger toen je moest leren fietsen, dat ging ook met vallen en opstaan.’

Carrière bij Rabobank

Haddouti heeft inmiddels een lange carrière bij Rabobank. De afgelopen jaren vervulde zij diverse managementrollen die haar gebracht hebben op de positie van global head of Risk, Reporting & Security, die zij vanaf april 2018 bekleed. ‘De wereld is steeds meer aan het digitaliseren en als Rabobank willen we met deze verandering dicht bij onze klanten blijven’, vervolgt Haddouti. ‘Uiteraard gaat het om bancaire processen, maar elk proces staat bol van de technologie. Zeker de laatste jaren waarbij mobiel zijn intrede heeft gedaan. Klanten gebruiken steeds meer online kanalen, omdat het kan. Omdat de techniek hen die mogelijkheid biedt het merendeel zelf te doen, thuis of waar je ook bent. Dat alles leunt op it.’
Toen Haddouti de Digital Leadership & Diversity Award won, was zij nog global head IT Continuity & Security Services bij Rabobank. In die rol richtte zij zich vooral de interne dienstverlening wereldwijd, in haar nieuwe rol kijkt ze meer bank-breed. ‘In mijn oude rol was ik verantwoordelijk voor een afdeling die gericht was op de operationele continuïteit en veiligheid van de bank, nu ben ik meer naar buiten gericht en ondersteun ik zelfs aan Rabobank gelieerde instellingen.’

Risico’s beheersen

In een wereld waarin wet- en regelgeving van groot belang zijn om zaken te blijven doen, sturen en ondersteunen de teams van Haddouti de organisatie om op de juiste manier controle te krijgen en te houden over de risico’s. ‘Als bank bevinden we ons midden in een snel veranderende wereld, met aanhoudende en steeds vernieuwende cyberdreigingen, maar ook fintech-spelers die de markt beïnvloeden en andere technologische ontwikkelingen, zoals cloudservices’, aldus Haddouti. ‘Wij zijn hierin de samenwerkingspartner met integraal overzicht, kennis en expertise op het gebied van identity en acces management en risk en it-security. Wij sturen aan op correcte implementatie en uitvoering en uiteindelijk op de wijze waarop onze risico’s worden beheerst. Dit alles om de bank veilig te houden.’
Rabobank kent volgens Haddouti alle facetten van it. ‘De omvang van Rabobank als it-bedrijf is groot en ook de technieken die worden gebruikt zijn divers. Rabobank is een zeer interessante werkgever als het gaat om it en de kans om je creatieve geest de vrije loop te laten en in te zetten. Als it-bedrijf biedt Rabobank volop kansen om jezelf te ontwikkelen en jouw eigen bijdrage te leveren op it-gebied. De invloed van digitalisering is enorm. It is steeds meer het fundament onder de maatschappij en het bedrijfsleven, zeker voor een bank. Zonder it en digitalisering geen bedrijfsvoering meer.’

Talentmanagement

Maar wat doet Haddouti zelf bij Rabobank om talenten zich te laten ontwikkelen? ‘Dat is dan toch wel het één-op-één coachen van medewerkers.’ Ook zijn er diverse persoonlijke ontwikkelprogramma’s. Dit zijn trajecten om ervaring op te doen, te groeien als professional en als persoon, maar ook om de zichtbaarheid te vergroten. Het enthousiasmeren van nieuw talent is volgens Haddouti ook wel nodig, want Rabobank blijft nieuw talent nodig hebben.
En de bank zelf, wat doet Rabobank voor talenten? Haddouti: ‘We doen veel op dit gebied. Om een voorbeeld te noemen: het Young professional-programma voor it’ers. Dit is een cyclus waarbij we jonge it-professionals binnenhalen voor een ontwikkelprogramma. Ze gaan daadwerkelijk aan de slag in een functie om ervaring op te doen en in te stromen op een it-baan. Ze worden anderhalf jaar begeleid en gecoacht om zich te ontwikkelen tot een it-professional. Dit doen we om de it-stroom voor jonge mensen ‘gaande’ te houden. Het zijn over het algemeen twintigers, zijn zeer gemotiveerd, hoogopgeleid en open-minded.’ Gemiddeld twee keer per jaar betreft het een groep van ongeveer tien talenten, waarvan een groot deel uiteindelijk instroom

Diversiteit in teams

Om tot goed functionerende teams te komen zet Haddouti hoog in op diversiteit. Diversiteit dan wel in de breedte. ‘Het draait dan niet alleen om multicultureel of vrouwen, maar ook bijvoorbeeld om jong en oud. Alleen met een homogene groep medewerkers red je het niet. Een gezonde mix is belangrijk, om samen tot betere resultaten te komen. Verschillende inzichten maken je beter als team, het zelfde type mensen ziet dezelfde oplossingen. Nieuwe perspectieven, het vraagt iets van je team en van jou als leidinggevende. Je moet dan wel je team op een andere manier managen, waarbij je rekening moet houden met verschillen tussen mannen en vrouwen, culturele afkomst, verschillende wensen en behoeftes in verschillende leeftijdscategorieën, et cetera.’
Zo is Haddouti trots op het feit dat een divers team binnen Rabobank een escape room heeft gecreëerd. De escape room was bedoeld voor Rabobank-medewerkers om hen de organisatie te laten leren kennen. Haddouti: ‘Als Rabobank keken we welke rol onze medewerkers binnen het team pakten en hoe ze presteerden onder tijdsdruk. Een dergelijke escape room is tegen relatief lage kosten te realiseren en de impact ervan is hoog. Doordat een team met diverse deelnemers de escape room had ontwikkeld, werd er met allerlei verschillende zaken als inhoud, marketing en visualisatie rekening gehouden.’

Trots

Mimoent Haddouti pronkt dus graag met haar team , toch is dat zeker niet het enige waar zij trots op is. ‘Ik wil toegevoegde waarde leveren, ik wil met onze oplossingen impact hebben op de bank en de maatschappij. Er zijn zoveel mensen die het minder hebben; als je geeft, krijg je ook terug, in elk geval voldoening. Ik ben supertrots op de Rabobank; als bank zijnde en de rol die we pakken in de samenleving en de maatschappij. Wij brengen passie bij de mensen zelf. Ik werk graag voor een werkgever waar ik trots op kan zijn, dan kan ik er alles uit halen wat er in zit.’
Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar heeft Haddouti ook een pakkend voorbeeld van opgeleverd werk dat haar trots heeft gemaakt? Jazeker! Haddouti: ‘In de afgelopen jaren hebben we als Rabobank een grote beweging ingezet, waarbij we verschillende diensten die wereldwijd geleverd worden in Nederland te concentreren. Dit zijn trajecten waarin we als bank wereldwijd samenwerken, processen, manier van werken en technologie hebben geïntegreerd en door culturele verschillen te overbruggen mooie resultaten hebben bereikt. Mensen moeten soms meewerken aan bewegingen die ook veranderingen voor zichzelf opleveren. Dit is natuurlijk vaak moeilijk. Het maakt me juist trots dat mensen in een lastige situatie zich volledig inzetten voor de bank.’
Daarnaast is Haddouti trots op de teams die cybercriminaliteit bestreden hebben, een aandachtsgebied dat Rabobank dwingt continu te blijven innoveren. ‘We kunnen niet alle impact voorkomen, maar als je ziet wat we kunnen aan signalering en impactbeperking en hoe we daar de afgelopen jaren in hebben ontwikkeld, dan maakt me dat trots. We zijn hier nooit mee klaar, reden te meer om de mensen die dagelijks midden in de strijd zitten af en toe te tonen hoe belangrijk dit is en hoe zeer het gewaardeerd wordt.’

Glunderen

Als we tot slot Haddouti nog vragen naar wat haar binnen teamverband nog trots maakt, begint ze te glunderen. ‘Ik ben zo ongelooflijk trots op de mensen uit mijn team, die vol passie een mooie afdeling hebben neergezet die solide staat en aantoonbare resultaten heeft geboekt. Een afdeling die echt heeft bijgedragen aan de richting en doelen van de Rabobank. En dat we dit hebben gedaan met een team dat ook echt als een team heeft geopereerd. Open, vol in de samenwerking, met respect, maar ook kritisch naar elkaar als het nodig was, en dat resultaten heeft geboekt als collectief. Resultaten die zichtbaar zijn. Dat maakt mij alom trots.'

Dit artikel verscheen eerder in Computable magazine nummer 4 van 2018.

Biografie

Mimoent Haddouti begon haar carrière bij onder andere Scoot Nederland. Al snel maakte ze de overstap naar Rabobank waar zij verschillende managementfuncties vervulde. Sinds april 2018 is zij gepromoveerd tot global head of Risk, Reporting & Security en is zij verantwoordelijk voor onder andere identity en acces management, business continuity management, information security en it risk management binnen Rabobank.

Tips van Mimoent Haddouti

Zo kan je meer verdienen
Werk hard en slim, boek resultaat, bouw een netwerk op en blijf dicht bij jezelf. Ben je goed en drijf je boven, dan komen de kansen vanzelf.

Dit is de ideale start van je carrière
Maak goede keuzes met betrekking tot wat je wilt. Leef je daarin goed in, leid jezelf op en zoek connecties met mensen die je daarin kunnen helpen. Trainee-programma’s zijn ook altijd een goede start. Je leert er enorm veel en het vergroot je kans op een leerzame loopbaan.

Zo word je manager
Bepaal als professional eerst of je echt een managementrol wilt vervullen. Als professional zit je vaak op de inhoud, als manager ben je meer aan het zorgen dat anderen maximaal presteren. Zorg dat je met de dingen die je doet, dicht bij jezelf blijft. Zorg dat je passie voor je werkt hebt, zorg dat je je continu blijft ontwikkelen op het gebied van je competenties. Manager zijn vraagt namelijk heel andere competenties dan een professional. Experimenteer ook door klussen te doen die andere kwaliteiten vragen dan in je inhoudelijke functie maar meer managementkwaliteiten zijn. Dan bouw je de kwaliteiten ook steeds meer op en groei in je rol.

Zo stuur je een team aan
Blijf bij jezelf, bij je eigen normen en waarden en de kaders die zijn afgesproken. Creëer een veilige omgeving waar fouten maken geen taboe is maar een manier om te leren. Afspraak is afspraak. Duidelijk zijn in wat er te doen is, waar we naar toe gaan en hoe we er gaan komen. Mensen meenemen op deze reis en transparant zijn in de verwachtingen. Blijf dicht bij de mensen, maak connectie en zoek verbinding met een duidelijk doel en kaders.

Creëer diversiteit in je team
Diversiteit geeft meerder perspectieven en nieuw elan, wat leidt tot nieuwe inzichten en creativiteit die echt helpen om verder te komen.

Voordragen Computable Awards 2018

Ook dit jaar is het weer mogelijk kandidaten te nomineren voor de Computable Awards 2018 voor projecten die bijzonder geslaagd, innovatief of omvangrijk zijn geweest. Zo ook voor onder meer de categorie Digital Leadship & Diversity Award, die Mimoent Haddouti afgelopen jaar nog won.
Nieuw dit jaar is de Digital Talent Award.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Digital Leadership kan ik me nog wel wat bij voorstellen maar een Diversity award? Sorry hoor maar dat klinkt net zoiets als het krijgen van een prijs als je ergens in de middenmoot bent gefinisht. Diversiteit is niet iets speciaals. Door het ook zo te behandelen verlaag je juist de drempel voor de algemene acceptatie. (Vooral in nuchter Nederland)

Dat de werkvloer een afspiegeling van de samenleving hoort te zijn ben ik het roerend mee eens. Maar wel zonder concessies aan competenties. Wat hier het geval blijkt te zijn.

Dat iemand hier goed op haar plek zit en in volle tevredenheid aan het werk is lijkt mij een positieve zaak.
Jammer dat het de Rabobank is. Voor mij de minst sympathieke bank van Nederland.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2018-06-28T12:49:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.