Kernenergie als redding

Zonder kernenergie kunnen we een toekomst met redelijke temperaturen wel op onze buik schrijven en dat peperde Arjen Lubach ons afgelopen zondag in zijn tv-programma goed in. Een onevenredig grote angst voor het woord straling is hier de grote gemene deler. Hoe denkt u dat dit debat vorm gaat krijgen?

Om het klimaat niet helemaal naar z'n grootje te laten gaan, moeten er minder broeikasgassen uitgestoten worden. Praktisch iedereen is het daar inmiddels wel over eens. Niet eens zijn verschillende groepen het over de oplossingen en kernenergie zit al lange tijd in het verdomhoekje. Lubach liet in zijn tv-programma Lubach op Zondag in vogelvlucht zien waar het eigenlijk om gaat: een onevenredig grote angst voor straling.

Lubach lardeerde zijn verhaal met interessante versprekingen van een Greenpeace-medewerker en deelde en passant de ene naar de andere sneer uit naar verschillende debatten die ook vastgeroest zijn. Een ding bleef overeind: alle andere oplossingen, zoals zon en windenergie, hebben het niet in hun mars om aan onze enorme energievraag te voldoen binnen afzienbare tijd. Ook kernfusie komt als mosterd na de maaltijd: hopelijk verschijnt de eerste testreactor waar elektriciteit uitkomt in 2050.

Hoe denkt u dat dit debat de komende tijd vorm gaat krijgen?

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het grootste probleem van kernenergie is het afval. Het bouwen van een kerncentrale is niet het probleem. Het is ook best veilig maar op het moment dat er eentje afgebroken moet worden blijken de kosten de pan uit te rijzen. De energieleverancier vind dat daar de overheid maar voor moet opdraaien. zie https://www.vpro.nl/argos/speel~POMS_VPRO_1914318~wie-betaalt-de-kosten-van-de-afbraak-van-kerncentrale-dodewaard-argos~.html
Voor datzelfde geld kan je alternatieve energiebronnen neerzetten.
Duitsland voorziet bij zonnige dagen al volledig in zijn behoefte aan stroom. Nederland is veel te laat begonnen maar het is geen probleem om een inhaalslag te maken.
Verder loop je bij een kernreactor altijd het risico dat de eigenaren en werknemers het niet zo nauw nemen met de veiligheidsvoorschriften. Dat is al regelmatig gebleken in onder andere België, Engeland, Nederland, Amerika en Rusland.

Politiek is vaak gebaseerd op emotie.
Een voorbeeld hiervan is, het recente verbod van de Europese Commissie op de pulsvisserij. Een besluit dat geheel gebaseerd is op argumenten als, geëlektrocuteerde vissen, grote schade aan het milieu, en dergelijke. Deze argumenten voeden de emotie van onze parlementariërs en daarmee hun besluitvorming.
Zo gaat dit ook met de veel te negatief afgeschilderde kernenergie en de veel te rooskleurig gepresenteerde alternatieve energiebronnen. Allemaal emotie! Op alle aspecten als veiligheid, energiekosten, CO2-reductie of leverzekerheid scoort kernenergie beter dan de ‘gehandicapte’ alternatieve energiebronnen. Voorbeeldland Duitsland kondigt nu al aan dat gaat zijn CO2-doelstelling niet gaat halen!
Laat ons klimaat niet afhankelijk zijn van uw emotie, maar heb oog voor de feiten.

Politiek is vaak gebaseerd op emotie.
Een voorbeeld hiervan is, het recente verbod van de Europese Commissie op de pulsvisserij. Een besluit dat geheel gebaseerd is op argumenten als, geëlektrocuteerde vissen, grote schade aan het milieu, en dergelijke. Deze argumenten voeden de emotie van onze parlementariërs en daarmee hun besluitvorming.
Zo gaat dit ook met de veel te negatief afgeschilderde kernenergie en de veel te rooskleurig gepresenteerde alternatieve energiebronnen. Allemaal emotie! Op alle aspecten als veiligheid, energiekosten, CO2-reductie of leverzekerheid scoort kernenergie beter dan de ‘gehandicapte’ alternatieve energiebronnen. Voorbeeldland Duitsland kondigt nu al aan dat gaat zijn CO2-doelstelling niet gaat halen!
Laat ons klimaat niet afhankelijk zijn van uw emotie, maar heb oog voor de feiten.

Het debat over kernenergie word telkens weer vanuit dezelfde hoek opgestart. Met name degenen die hier het meeste aan willen gaan verdienen vinden dat het allemaal wel meevalt.

Je kan het eenvoudig weg aan opeenvolgende generaties niet uitleggen dat jij ze opscheept met radioactief materiaal dat nog 240.000 jaar lang gevaarlijk blijft. Dat is langer dan dan de homo sapiens bestaat. Het noordelijk halfrond is nu al qua achtergrondstraling verdubbeld door alle atoomproeven, lekkende kerncentrales en dumpen van afval in zee. Dat op zich is niet gevaarlijk maar het gebied rondom Tsjernobyl en Fukushima zijn voor duizenden jaren niet bruikbaar voor mensen.

Dan is het nog beter om alles op wind en zonne energie in te zetten als intermedium tussen of kern fusie of alternatieve vormen van kernenergie die niet dat afval probleem hebben.

We moeten kiezen tussen verschillende kwaden.

Of voldoende grijze stroom met opwarming van de aarde en alle daaraan gekoppelde gevolgen als resultaat.
Of te weinig groene stroom met het ontwrichten van de samenleving zoals we deze nu kennen als resultaat.
Of voldoende op korte termijn schone stroom uit kerncentrales met afval dat 100.000 jaar radioactief blijft als resultaat.

Elke keuze heeft een z'n voors en tegens, waar optie 1, de "er is niks aan de hand, er bestaat geen global warming want afgelopen weekend hadden we nog nachtvorst, ik wil niet veranderen" optie volgens mij de slechtste optie is. Maar wie ben ik om daarover te oordelen, ik ben informaticus, geen geoloog of klimatoloog of energiewetenschapper.

@Peter: Pulsvisserij beslissing is geen emotie maar politiek. Door de nederlandse minister onhandig uitgevoerd. De nederlandse vissers hebben onder het mom van een test dit zodanig uitgebreid zonder eerst het resultaat van de test af te wachten dat de andere landen niets meer te vissen hebben. Dus onder andere de franse vissers hebben lege netten. Daarom zijn een aantal landen tegen om hun eigen visserij te beschermen.

On topic: De CO2 doelstelling gaat niet alleen over het opwekken van energie door energie centrales. Maar ook over C02 productie door industrie, landbouw en transport. Dat Duitsland de doelstelling niet haalt kan ook komen doordat er bijvoorbeeld een paar miljoen auto's op fossiele brandstof rijden. Dit staat dus volkomen los van hoe elektriciteit wordt opgewekt.
Ik denk dat het bouwen van kerncentrales net zo lang duurt als het veel uitgebreider inzetten van alternatieve energie bronnen.
De overheid kan dit eenvoudig doen door de consument zekerheid te bieden voor de teruggeef regeling voor een langere termijn en bv de btw op zonnepanelen of het arbeidsloon aan te passen zodat er geen kromme financiële constructies opgezet hoeven te worden om de btw terug te vragen.
Hierdoor zal zonder inspanning van de overheid het opwekken van alternatieve enerigie al een grotere vlucht nemen.
Voor de energiemaatschappijen is dat natuurlijk vervelend omdat die dan geen inkomsten meer hebben. Dus de lobby daarvan zal proberen dit te voorkomen.

Voor wie de Duitse taal machtig is bestaat er een aflevering van "Quarks und Co" van WDR. Daarin wordt duidelijk gemaakt hoezeer kernenergie gesubsidieerd wordt en dat het absoluut geen voordelige manier is om energie op te wekken. Voorts maakte Ranga Yogeshwar (presentator) duidelijk in welke mate hier een zakelijke lobby zijn verdienmodel met alle macht verdedigt.

Zolang alles goed gaat is kernenergie geen probleem maar verdomd duur. Gaat het fout dan moet je rekenen met een groot gebied dat duizenden jaren niet meer geschikt is voor menselijk/dierlijk leven.

Nog afgezien van het probleem dat er geen oplossing is voor kernafval, niemand kan voor duizende jaren garanderen dat vaten niet lekken en het grondwater vervuilen met giftige en stralende stoffen zoals plutonium en cesium.

Momenteel wordt het meeste klimaschadelijke gas methaan door de intensieve veehouderij geproduceerd, dus vegetarisme brengt al een grote verbetering. Autos bouwen die 2 ton wegen om een mannetje van 70 kg te vervoeren is niet bepaald verstandig in de zin van een resourcen-schonende levenwijze. Net als kontinu heen en weer vliegen voor toeristen, reusachtige kruisvaartschepen en dan nog gigawatts verdampen vanwege een cryptovaluta.

Wie kernenergie als redmiddel ziet moet maar eens een bezoekje brengen aan de kinderen met kanker in de buurt van Chernobyl.

Mensen die de feiten verdraaien en het leed zo onder het kleed vegen gun ik hetzelfde lot.

Wat ik jammer vind is het negeren van Thorium als optie voor splijtstof: https://nl.wikipedia.org/wiki/Thoriumreactor
Deze geeft veel minder afval en dat afval is maar 300 jaar gevaarlijk ipv 100.000 jaar...

In de basis zijn alle huidige nucleaire reactoren geënt op Uranium omdat hiermee Plutonium gemaakt kan worden voor de bommen... Hierom is in het begin zelfs het grote publiek voor de gek gehouden, kijk naar https://en.wikipedia.org/wiki/Windscale_fire (het tegenwoordige Sellafield, ook geen onbekende van Greenpeace...) waar in de jaren 50 vol enthousiasme koningin Elisabeth de opening van deed en de "megawatt"meter bij het publiek prachtig uitsloeg naar een mooie opbrengst, terwijl de hele installatie stroom KOSTTE omdat het alleen maar functioneerde als Plutoniumfabriek.

Vanwege de run op Plutonium loopt nu het onderzoek naar Thorium achter, terwijl dat dus juist een prachtig alternatief zou zijn.

Ik ben voorstander van kernenergie op basis van wat ik gelezen heb. Heb ook overigens Lubach gezien, jammer dat hij niet inging op nog een ding. Namelijk misbruik voor kernwapens is ook een nadeel van kernenergie en zoals Arjan hierboven zegt er zijn wel alternatieven zoals Thorium (met eigen nadelen) of minder verrijkt Uranium.

Uiteraard ben ik ook voor energie van zonlicht en wind, maar het lijkt geen totaal vervanging voor wat we nu doen.

@Henri,
als je de staatsondersteuning bij de prijsberekening van kernenergie incalculeert dan is dat nauwelijks te verantwoorden.
In Duitsland zou een kilowatt 2,5 tot 3 keer zo duur moeten zijn. De regering heeft de bouw van kerncentrales gigantisch bevoordeeld en na Fukushima stoppen ze met kernenergie. De zoektocht naar een geschikte plaats om het afval te dumpen is tot op vandaag niet gevonden (het risiko is niet verzekerbaar).

Ik ben bang dat je nog niet genoeg gelezen hebt.

Zoals zo vaak is het verstandiger het verbruik terug te dringen maar dat is strijdig met onze "moderne konsumtie maatschappij".

Eenvoudig, geld is het belangrijkste, gezondheid of sterven een bijzaak.

Jan, staatsondersteuning... dat wordt toch betaalt door belastingbetalers? In NL willen ze van het gas af. Een huis stoken op stroom zal ook duurder zijn. Dus hogere kosten vind ik niet per se een argument. Je krijgt wel minder luchtvervuiling en minder CO2. Toen ik nog een klein Henri-tje was liep ik mee met de demonstratie tegen kernwapens en volgens mijn kern energie. Dit heeft diepe indruk op me gemaakt en ben dus altijd tegen kernenergie geweest... zonder de nuance te leren kennen.

Het restproduct is volgens mij prima beheersbaar en geen onoverkomelijke erfenis voor toekomstige generaties. Vervuiling, uitsterven, grote opwarming is in dat opzicht wellicht impactvoller dan lokale opslag van kernafval.

Laten we vooral feiten onderzoeken en afwegingen maken. Ik weet het ook niet precies, maar als we open staan voor de mogelijkheden en daar democratisch over beslissen....

Hallo Henri, je zegt

"Het restproduct is volgens mij prima beheersbaar en geen onoverkomelijke erfenis voor toekomstige generaties."

daar ben je niet goed op de hoogte. Het programma waar ik naar verwees wordt gepresenteerd van een wetenschapper die nuchter de feiten op een rijtje zet. De "atoomlobby" strooit gericht verkeerde informatie. Een halfwaardetijd van bijv. 10.000 jaar kunnen we niet overzien, dat is onoverkomelijk.

Ik weet niet wat voor opleiding jij genoten hebt, bij mij is het een atheneum beta en een studie medicijnen voor ik in de ICT geland ben.

Het gaat toch om de vraag wat het produceren van een Kw kost. Door de subsidies van staatswege (D) wordt de kw-prijs uit atoomenergie kunstmatig laag gehouden. Je moet je beseffen dat de zakenwereld in D heel veel sterker "verweven" is met de politiek.
Gegeven is dat uit zakelijk oogpunt kernenergie onvoordelig is.
Hoe wil een risiko afdekken op een tijd van 10.000 jaar of meer, dat gaat niet.

De alternatieven bestaan niet alleen uit kolen/gas/wind/water. In Oostenrijk bouwt men huizen waar op alle fronten energie-efficient gewerkt wordt en dat werkt, betere isolatie, plaatsing om zonlicht te gebruiken, warmtepompen etc. etc.

Kernenergie is de verkeerde weg, drastisch vergroten van de energie-efficientie brengt veel meer.
Minder luchtvervuiling en CO2 krijg je sneller als je het konsumeergedrag verandert.
Er is een boekje in nederland gepubliceerd in de 70er jaren "We stinken er in" die voorspellingen zie je nu gebeuren en dat is triest.

Arjen Lubach simplificeert extreem en wordt daar vermoedelijk goed voor betaald.

De opwarming van de aarde is een feit (zelfs diepere waterlagen in de zeeën worden warmer). De productie van broeikasgassen speelt daarbij een belangrijke rol, net als ontwatering van veen. Zelfs de belangrijkste klimaatontkenners gaan twijfelen of dit door de zonnewindcyclus kan komen. Nu heeft ICT stroom, ja heel erg veel stroom nodig. In de jaren zestig, vertelde de kernenergielobby op scholen dat het aardgas maar snel verkocht moest worden. Binnen enkele decennia zouden in elk dorp, in elke stadswijk en in elk groter schip een goedkope en schone kerncentrale komen te staan. Aardgas zou dan alleen nog maar geschikt zijn voor kunstmestproductie. In de jaren zeventig probeerde de lobby het nog een keer met Schnelle Brüter (dat werd Wunderland Kalkar) en te bouwen fusiereaktoren (en die zijn er nog steeds niet).
Door illegaal omgaan met reactoren, zijn er ongelukken gebeurd. De politiek reageert daarop als een windvaan en heeft in paniek besloten tot sluiting van kerncentrales. De oosterburen zijn noodgedwongen meer kolen en bruinkool gaan verbranden. Het gevolg is niet alleen veel meer CO2 uitstoot, maar ook fijnstof uitstoot. Door het geitenwollensokkenbeleid van de Grünen zullen meer mensen vervroegd sterven, ook in Zuid-Oost Nederland. Maar wat is het alternatief? Door een gebrek aan transport- en opslagcapaciteit is windenergie (al dan niet in combinatie met H2 productie) een druppel op de gloeiende plaat. Elk alternatief is technisch, economisch en geopolitiek, een complexe zaak.

Dan toch maar kernenergie? Kernenergie heeft duidelijke voordelen, zeker als Thorium als brandstof gebruikt kan worden en als er ook direct waterstof kan worden geproduceerd. Maar kerncentrales leveren inherent specifiek gevaren op. Centrales moeten foolproof zijn, maar echte passieve en inherent veilige centrales bouwen, is niet gemakkelijk gebleken. Een uitgefaseerde centrale opruimen kost ook heel veel meer (denk ook aan de vele centrales voor scheepsvoortstuwing). Daardoor zijn nucleaire centrales voorlopig nog steeds veel duurder dan conventionele centrales. De markt wil met al onze maatschappelijke eisen niet zomaar instappen. Veel financiële (pensioen)fondsen en banken willen niet eens meer in kerneergie investeren. Het lijkt erop dat alleen de Chinese staatsbedrijven kerncentrales willen voorfinancieren. Maar ik moet er niet aan denken, gas van de Russische Federatie en elektriciteit van de Volksrepubliek China. De VVD heeft de zoveelste nucleaire luchtballon opgelaten en hoopt dat de markt er wel instapt met behulp van een subsidie die nog veel groter kan worden dan die voor de windboeren. Ja geef mij voldoende subsidie en ik geef u wat u wilt.

Op de korte termijn blijft over energie besparen. Dat vereist ook enorme investeringen, maar het heeft de kortste terugverdientijd. Zo kunnen we intussen langer nadenken over oplossingen in hun samenhang en deze in gezamenlijk verband testen. Generatie IV thorium reactoren ontwikkelen kan ook samen met de Chinezen, Russen, et cetera. Er kan heel veel, maar het ontwikkelen gaat bijna altijd langzamer dan de groei van de behoefte. Dus nogmaals, energie besparen.

Op dit moment krijgen de kolencentrales subsidies en blijken kerncentrales ook veel meer te kosten. Lijkt mij nog steeds dat we veel groter moeten inzetten op zon en wind energie en andere alternatieven zoals biogas.
Daarnaast kunnen huizen veel duurzamer worden gemaakt.
Als woon-werkverkeer niet vergoed maar belast wordt zoekt men eerder werk om de hoek.

Ik vraag mij echter nog steeds af wat het te verminderen percentage is als we alle stroom met kernenergie opwekken dus 0% uitstoot hebben. Misschien komt 90% van de CO2 wel van andere dingen dan elektriciteit opwekken.
Schiphol mag bijvoorbeeld nog steeds onbeperkt groeien en is misschien wel voor een veel groter deel verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2 dan alle huishoudens samen. Schiphol zit door manipulatie straks toch op 1 miljoen vliegbewegingen. En zou zo maar eens voor 50% verantwoordelijk voor alle uitstoot kunnen zijn. De luchtvaart wordt momenteel echter buiten de cijfers gehouden.
Nu al door de fijnstof van schiphol sterven er in bepaalde wijken van Amsterdam een hoop mensen significant vroeger.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2018-11-05T12:36:00.000Z Krijn Soeteman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.