Wat moeten we aan met de Russische it?

Een groot aantal internationale ondernemingen trekt zich uit Rusland terug. Dat heeft pijnlijke consequenties voor de it-ers aldaar. Anderzijds kunnen Russische it-bedrijven als gevolg van de sancties hun verdere internationalisatie wel vergeten. Geholpen door het ruime aanbod van software-ontwikkelaars en wiskundigen leken veel van die hightech-ondernemingen vrij kansrijk.

Ook is er nog een categorie bedrijven die hun hoofdkantoor buiten Rusland hebben maar met grote groepen Russische ontwikkelaars werken. Voorbeelden zijn Odin (cloudapplicaties), Parallels (cross platform solutions), Plesk (hosting control panels), Veeam (backupsoftware), Luxoft (maatwerk) en Virtuozzo (virtualisatie). Ook Deutsche Telekom en Deutsche Bank hebben enorme ontwikkelteams in Rusland. Voor Booking.com met hoofdkantoor in Amsterdam, Here Technologies en TomTom geldt dat in meer of mindere mate. 

Deze ondernemingen staan voor de prangende vraag wat ze met hun Russische ontwikkelaars moeten doen. Uiteraard dienen ze zich aan het sanctiebeleid te houden. Sommige bedrijven zoals Veeam hebben de verkoop in Rusland stilgelegd, Luxoft gaat een stap verder en sluit zelfs zijn activiteiten.

Verder staan ze voor de opgave het vertrouwen van hun klanten te behouden. Software die de veiligheid van een bedrijf moet waarborgen, koopt men niet graag van schurkenstaten, ook als de ontwikkelaars daar het beste met hun klanten voor hebben. Aan massale ontslagen van Russische ontwikkelaars zit wel een gevaarlijk kantje. Het kan hen in handen drijven van cybercriminelen. Ook China kan in de verleiding komen de krenten eruit te pikken. 

Hoe lossen we dit probleem op? Moet de it-branche een ijzeren gordijn optrekken met daarachter Russische it-ers die in een volledig isolement van het Westen komen te werken? Of zijn er creatieve oplossingen mogelijk zonder dat het Poetins positie versterkt? Wat vindt u?

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Heeft Japie Hilterman nog niet gereageerd?

Wel grappig dat nu gesproken wordt over schurkenstaten terwijl ondertussen duidelijk is geworden dat niet alle Russen achter Poetin staan maar dat kenbaar maken is niet zonder consequenties. En wat betreft de koopman, de dominee en de kluizenaar heb ik mijn twijfels over de asymmetrische oorlogsvoering van Carl Philipp Gottfried von Clausewitz. In onze energieafhankelijkheid van de schurkenstaten zijn we terug in de jaren 70 want Rusland zal geen kluizenaar worden doordat ze de strategische goederen hebben waar de niet zo milieu- en mensvriendelijke Chinese industrie om vraagt. En de kraan in het westen dichtdraaien zal betekenen dat de prijs in het oosten omlaag gaat wat in de asymmetrische oorlogsvoering van Carl Philipp Gottfried von Clausewitz niet nadelig is.

Voor Nederlandse bedrijven is Rusland altijd minder in trek geweest dan andere IT-outsourcing bestemmingen in Midden- of Oost-Europa. Er worden in Polen, Oekraïne of Servië grotere aantallen IT-ers ingeschakeld dan in Rusland. De brancheorganisatie voor Russische software ontwikkelaars RUSSOFT (Russian Software Developers Association) heeft in 2013 daarom een eigen kantoor geopend in Den Haag, maar daar lijkt nooit veel te zijn uitgekomen.

Rusland zelf was wel een grote afzetmarkt voor westerse IT-producten en IT-diensten, en dat is vanwege het forse aantal sancties nu inderdaad een stuk minder aantrekkelijk geworden.

Toch lijkt het me dat de Russische IT-ers beduidend kritischer zijn ten opzichte van Putin dan de gemiddelde Rus. Ik vraag me daarom af of het wel verstandig is om de zakelijke (en ook persoonlijke) contacten geheel te verbreken met deze specifieke beroepsgroep, zeker als het om outsourcing gaat. Zo'n eventueel besluit kan beter op een later tijdstip genomen worden.

Mijn pleidooi zou zijn voorlopig het werk in Rusland te laten:
1) bij de mensen die geen van allen achter Poetin staan en niet voor de oorlog gekozen hebben
2) juist omdat ze ook snappen hoe het in het westen werkelijk aan toe gaat en toch ook het nieuws vanuit het westen horen. Hopelijk delen ze die inzichten met familie en vrienden die alleen de propaganda van Poetin horen

Er is theoretisch het risico dat de Russische veiligheidsdienst infiltreert bij off-shore bedrijven om hun klanten schade te berokkenen, maar dat zou hen decennia schade berokkenen, ook als de oorlog (hopelijk snel) voorbij is

Elk bedrijf met enige belangen in de Russische Federatie zal moeten bekijken wat ze daar nog nodig hebben en wat ze blijvend kunnen krijgen. Het wordt lastig voor bedrijven zoals Deutsche Bank, die zich bij sancties hebben aangesloten, maar Russische ontwikkelaars gebruiken.
Overigens zijn we in het Westen te veel bezig om met een spervuur van sancties op basis van de emoties; zoals hadden we Oekraïne maar eerder geholpen met een associatieverdrag. We moeten nu bekijken hoe de gigantische zwarte Russische economie in elkaar zit en hoe we met die kennis Poetin kunnen beïnvloeden. Aan provocaties heeft niemand wat. We hebben verder zelf heel meer hardware nodig en dan bedoel ik geen pc’s. “Speak softly and carry a big stick.”

Het is jammer voor de Russische ontwikkelaars die slachtoffer worden van de oorlog, want de Chinezen zullen weinig trek in hun diensten hebben. Immers, zoals de waard is, zo vertrouwt hij zijn gasten. Zoals eerder gemeld, is China meer geïnteresseerd in Russische grondstoffen. Misschien willen ze ook wel wat koloniaal grondgebied overnemen dat eerder van de Mongolen was. Ook India houdt het ook liever bij eigen ontwikkelaars. Dus arme Russen, hun toekomst is ongewis.

Las een stuk in Follow the Money over de Amsterdamse Zuid-as en Russisch geld, wat betreft mooie woorden en duistere daden blijkt de koopman het altijd weer te winnen van de dominee. Strategische grondstoffen zoals uranium komen namelijk uit een gebied waar enkele maanden geleden nog onrust gestookt werd door naar verluidt westerse provocateurs, een mogelijke betrokkenheid van Hunter Biden hierin zou explosief zijn.

Meneer van Belkum kunt u uw kommentare niet uiten bij geenstijl, daar passen ze beter. Meneer Tjia reageert meer menselijk.

Wie-o-wie zou die mysterieuze gast zijn als we kijken naar het 'Duitse accent' in reactie?

Beste Gast, ik lees van alles, maar sla Geen Stijl over. Dat komt niet omdat deze meestal een heel andere mening heeft dan de mijne en je trakteert op vele tracking cookies, maar omdat Geen Stijl vooral vanuit onderbuikgevoelens blogt, weinig inhoudelijk is, net als de blogs van Russia Today, maar dan in het Nederlands. Kortom gast, ik wil niet aan uw geloof komen, maar ik denk dat u veel beter bij Geen Stijl past, want u heeft immers geen naam, geen open vizier, geen argumenten, geen tegenargumenten, geen analyses, geen conclusies, geen voorstellen, geen visie, alleen onderbuikgevoelens.

Ik betreur dat u zich zo oppervlakkig en geen menselijke mededogen toont bij de discussie gestart door Alfred Monterie. We praten over Oekraïne, een land waar in de jaren 1932-1933 ruwweg 5 miljoen mensen door de Russische heersers zijn doodgehongerd (de Holodomor) vanwege de "dekoelakisatie". Een land dat in de tweede wereldoorlog een zesde deel van de bevolking verloor omdat men gedwongen werd tussen twee dictators te kiezen. Een land waar men zeer onvrij was tot vele jaren na de vorige koude oorlog. En nu is er de “denazificatie”onder leiding van een Noors-slavische leider, die enkele dagen aangaf nog de Lord of the Flies te zijn.
Aannemend dat u begrijpend kunt lezen, weet u dat ik, net als de meerderheid, pleit voor de rechten van de gewone Rus of Oekraïner (ongeacht hun moedertaal) en niet kies voor linksfascisten of rechtsfascisten, racisten die een blank en blond Noors-slavisch volk willen, fundamentalistische orthodoxen, extreem chauvinistische nationalisten, oorlogshitsers, kleptocraten en olicharchen, fsb-ers en gru-ers en anderen die bezig zijn om ontzettend veel leed te veroorzaken in Oekraïne en zelfs een derde wereldoorlog riskeren.

Waarom windt meneer van Belkum zich zo op? De politiek interessert zich niet in betweterige tobbende hollanders.
Kom eens naar Antwerpen, dan drinken we een paar pintjes en eten wat lekkers om te ontspannen.
Misschien proosten we samen met een paar vriendelijke russen.

"Yvette", de Russen die ik ken zijn en gezellig (net als Antwerpenaren) en zijn tegen Poetin. Die Russen zouden het erg vinden als Antwerpen een tweede Marioepol zou worden omdat het VB veel aanhang kent. Toen de nazi's daar geen wafels meer mochten kopen, hebben ze in 1944/1945 vele ballistische raketten en vliegende bommen op de havenstad laten vallen. Gelukkig voor de Antwerpenaren is Filip Dewinter een goede vriend van Poetin.

De geschiedenisles van Japie Polarisatie is nogal suggestief want de term dekoelakisatie gaat om de liquidatie van een sociale klasse en historici zijn het er dan ook nog niet over eens of het desastreuze landbouwbeleid van Stalin genocide was. En ja, de repressie om de opstandige boerenstand in de Oekraine te dwingen tot het collectivisme was enorm maar niet uniek voor de Oekraine want het beleid gold voor de gehele Sovjet-Unie en verering van Stalin ligt dan ook gevoelig maar in het benadrukken van de politieke tegenstellingen is het natuurlijk altijd handig. Niet veel anders als in Nederland waar je elke discussie doodslaat met dezelfde verwijten en Japie Polarisatie slaat er dan ook nogal wild op los.

Wat betreft de verschillende sociale klassen moet ik ook zeggen dat de les van Japie Polarisatie een iets minder repressieve parallel kent maar uiteindelijk dezelfde uitkomst als we kijken naar de honger voor goedkope arbeid. In de beleveningswereld van Japie dragen de slechterikken zwarte hoeden en de goede witte maar in de schaduw economie van het globalisme is het niet zo zwart-wit als Japie Polarisatie denkt. Een probleem is bijvoorbeeld corruptie en daarom is het vaak heel moeilijk om te zeggen wie er nu eigenlijk profiteert van de tegenstellingen, kunstmatige schaarste door je concurrentie uit te schakelen is namelijk uitzonderlijk goed voor de winst.

Ewout, eerst naar de feiten kijken voordat je de redenering van Jan overneemt. In Oekraïne waren er ca 5 miljoen hongerdoden, in de rest van de Sovjet-Unie ca 1,5 tot 2 miljoen door de confiscatie van met name graan vanuit Moskou. En dan te bedenken dat Oekraïne toen een stuk kleiner was. Het gaat dus om geheel andere verhoudingen, net zo goed als dat de meeste hongerwinterslachtoffers bij ons in de grote steden vielen en de deportaties relatief veel vaker plaatsvonden bij Joden, Roma en Sinti.

Ewout, doordat je deze hongerdoden nihilistisch voorstelt als een relatief schaarsteprobleem, zorg je wel de spoiler voor de volgende episode van Wie is de mol.

Wat betreft de mol en de struisvogel verschillen de inschattingen Japie maar dat is niet de essentie want de hongerwinter in Nederland leidde tot een zwarte handel waarin sommigen zich verrijkten aan de ellende van anderen hoewel er in werkelijkheid al langer een zwarte markt was en niet alleen in Nederland. Het betrof hier niet opgegeven landbouwproductie, smokkel of diefstal en buiten de boeken gehouden industriële productie. Ik wees dus op corruptie want de geschiedenis wordt geschreven terwijl je erbij bent aangezien Zelensky wordt genoemd in Pandora Papers.

Misschien gaat het, net als met onze eigen Wopke Hoekstra, alleen maar om een ontwijking van de belasting maar wie belooft iets aan de corruptie in zijn land te doen verliest al snel zijn geloofwaardigheid als hij onderdeel blijkt te zijn van een corrupt systeem.

Oudlid, wil je omgangsvormen aanpassen, of moeten we je voortaan Woutertje Dekkinga of Woutertje Dek gaan noemen? Vergeet niet dat ook je kinderen en de vriendjes en vriendinnetjes van je kinderen kunnen lezen hoe jij je op dit forum gedraagt, net als vele anderen in jouw privé en zakelijke omgeving.

En nu inhoudelijk. Beide genoemde gevallen van hongersnood zijn veroorzaakt doordat voedsel massaal is weggehaald door de onderdrukker, zodat de distributie te krap was. De "dekoelakisatie" van Stalin en het “Hunger Plan” van de nazi top, hadden uiteindelijk dezelfde uitwerking. Zie verder pagina 532 - 560 van het door jou aangehaalde artikel van Hein A. M. Klemann, die jou geheel tegenspreekt over de omvang van de zwarthandel in Nederland. Over de Holodomor is “De Holodomor Genocide of Politiek Instrument?” Van Judith van Veldhuizen toegankelijk en lezenswaardig.

De extreme gevolgen van uithongeringspolitiek bepaalt soms generatieslang de houding van het nageslacht; vgl. Ierland versus Engeland. Daarom vecht Oekraïne zo fel en willen ze allerlei sancties. Wij voeren sancties uit en de RF komt met tegensancties. Wij moeten nadenken hoe daarmee om te gaan, wat is effectief, in wiens belang en wat is daarvan redelijk en efficiënt.

hoog japie, kijk omhoog japie.
want daar is de blauwe lucht.

@redactie: beetje jammer dat een groot deel van de reacties vandaag de dag niet meer over de artikelen gaat, maar meer lijkt op een partij moddergooien en koeieneren tussen een kleine groep mensen

Voor mij is de lol van het lezen, laat staan reageren, er hierdoor wel een beetje vanaf gegaan afgelopen tijd

Er komen berichten binnen dat steeds meer jonge goed opgeleide Russen het land verlaten. Ze zijn bijvoorbeeld bang om opgeroepen te worden voor militaire dienst. Zie: https://www.ewmagazine.nl/buitenland/achtergrond/2022/03/brain-drain-honderdduizenden-russen-ontvluchten-het-land-875892/
Er is wellicht een win-win mogelijk door IT-werk door deze groep van vluchtelingen in West-Europa te laten uitvoeren.

PaVaKe - +1

De aanspreekvorm is een echo op een omgangsvorm. Kortom, je krijgt wat je geeft Japie en wat betreft het nageslacht is het oordeel aan de lezer maar ik denk niet dat ze alle bladzijden zullen lezen van de analyse van Hein A. M. Klemann.

Het volk vervloekt wie hun koren onthoudt, maar zegening rust er op het hoofd van wie het verkoopt. Spreuken 11:26

De academische discussie aan de eettafel richt zich met de bovenstaande spreuk - nadat we voor de bruine bonen gebeden hebben - meer om de vraag of Stalin niet gewoon het vrije ondernemerschap vermoordde met zijn planeconomie want bedrijven zijn in theorie niet (meer) aan de staat gebonden maar de staat is gebonden aan bedrijven doordat ze via belastingen een graantje meepikken.

Ik kan niet precies naar de bladzijde verwijzen in Das Kapital maar Japie Indoctrinatie moet nog even in zijn archiefkast kijken. Mogelijk rolt Jan uit de kast nu hij verder wil als Yvette maar het gaat me om de verhaaltjes die hij als 'vrije' ondernemer schreef want de zegeningen van een (neo)liberalisering van de vrije markt blijken niet zo eerlijk verdeeld zijn. En de dictatuur van het proletariaat van Hein A. M. Klemann uit de jaren 50 met een nog verdeeld Europa is stilletjes vervangen door de plutocratie van Brussel.

Het zelfbeklag van onze ouwe krattenschuiver maakt duidelijk dat hij niet weet wat de inhoud is van het systeem. Zijn laatste verhaaltje is meer dan 5 jaar oud en wie strikt op persoonlijke titel wil reageren kan zich op dit platform gast noemen of oudlid. Scheelt tekort aan zonnebloemolie want de veer van Yvette laat zien dat een 'Pascalletje doen' een geheel nieuwe uitleg aan de term oligarch geeft als we het over omgangsvormen in de discussie hebben.

Even huishoudelijk: Woutertje Dekkinga, "wie strikt op persoonlijke titel wil reageren kan zich op dit platform gast noemen of oudlid"? Je vergeet de lezers mee te delen dat je ook onder mijn naam hebt gereageerd en nog meer van dit soort trollengedrag hebt getoond.
Met een dergelijk gedrag ben je de laatste die Jan iets kan verwijten.
.
En nu inhoudelijk. Ik las dat een deel van de Belarussische IT-bedrijven vorig jaar naar Oekraïne zijn verhuist. Die kunnen nu dus naar onze kant opgaan. Lijkt me een goede zaak. Kunnen ze Russische en Oekraïense IT-ers opvangen voor nog meer win-win.

Japie, je hebt gelijk en ik moet de lezers maar eens vertellen dat je bijna 69 bent en dus eigenlijk een trol. Want zoals je kunt lezen staat er niks over waar je mij van verwijt, ik ontken niks maar het is net als met LinkedIN vooral een tekort in de voorwaarden:

"Computable biedt mensen in de markt de mogelijkheid om hun kennis te delen met vakgenoten. Dit gebeurt met gesloten beurzen. Computable vraagt van experts een actieve houding. Dit kan door opiniebijdragen, blogs, expertverslagen of reviews te schrijven, door te discussiëren onder artikelen en door als vraagbaak te dienen voor de redactie."

Japie, laat de werkelijke wereld nu maar weer aan de mensen over die erin werken want de krant schrijft niet over Global Delivery Centers of het 'follow the sun' van een Global Delivery Model voor IT-enabled services. En ook lees je niks over de nadelen van off- en nearshoring als het om het geheime broederschap van: 'we're all indians' gaat.

Het UWV meldt "dat de krapte op de IT-arbeidsmarkt in het laatste kwartaal van 2021 hoger was dan in voorgaande jaren." Dus laat de Russen maar komen, zolang ze maar niet per legereenheid komen. Vooral ontwikkelaars en ondersteuners dreigen in Rusland hun baan te verliezen door de verder opgevlamde oorlog in Oekraïne.

Overigens stoute Dekkinga, mooi van je dat je erkent identiteitsfraude te hebben gepleegd. Maar binnen de club gelden een aantal huisregels i.v.m. sociale hygiëne. “Dit zijn de regels waarvan wij verwachten dat leden zich aan houden. Iedereen houdt zich aan de algemeen aanvaarde fatsoensnormen. Dat betekent o.a. dat je niet: slaat, discrimineert, beledigd, pest, etc. Je houdt rekening met, en toont respect voor je medeleden.”

Gelukkig dat Japie zo duidelijk het lidmaatschap van zijn politieke partij op LinkedIN kenbaar maakt. Als Russische IT-ers dat ook doen dan wordt het selecteren een stuk makkelijker. Ik ontken namelijk niks doordat misleiding vele gezichten kent en het hartverwarmende pragmatische idealisme van de koopman en de dominee laat weer eens zien waarom ik niet lid ben van de club van Japie. Het zijn altijd weer de neoliberalen die een gedaantewisseling van vluchteling naar arbeidsmigrant weten te maken. En de sociale hygiëne van gratis bier binnen bepaalde clubs gaat om een cultuur van macht en angst hoewel de nieuwe bestuurscultuur een afrekencultuur lijkt te worden want goedkope arbeid is niet de brandstof die we nodig hebben in een kenniseconomie.

Oja, ik wees op IT-enabled services die een global delivery model mogelijk maken door off- en nearshoring van allerlei back-office activiteiten als het om multinationals gaat. Denk hierbij niet alleen het verplaatsen van call center maar ook aan de salaris- en financiële administratie, activteiten in de logistiek of op het personeelsgebied waarbij rode innovatie natuurlijk niet om de WIE gaat maar om WAT kost het. En de sociale hygiëne in deze afrekencultuur gaat dan ook niet om loyaliteit terwijl upply chains er niet transparanter op zijn geworden. Want de wereld van fiscalisten en juristen is er missxchien één van orde maar de realiteit gaat om misleiding want je kunt niet aan de pomp kruiken waar de benzine vandaan komt.

Volgens cijfers van de RAEC (Russian Association for Electronic Communications) hebben eind maart al zo’n 50,000-70,000 IT-ers het land verlaten. Dit is de eerste golf van een exodus van veelal jonge, creatieve en ondernemende Russen, als gevolg van de inval in Oekraïne en de groeiende internationale isolatie van Rusland. Deze mensen zijn vooral terecht gekomen in voormalige Sovjet landen zoals Georgië, Armenië en Kyrgyzstan, en Turkije en Dubai.

Een tweede golf wordt belemmerd doordat het nu lastiger is om Rusland te verlaten: vliegtickets en accommodatie zijn duur geworden, en internationale betalingen doen is moeilijk geworden. Desondanks is de verwachting dat er op korte termijn nog 70.000 tot 100.000 IT-specialisten het land zullen verlaten.

Cijfers zijn leuk voor de statistiek want kijkend naar de al jaren durende exodus van m.n. een jonge bevolking is de realiteit weerbarstiger door allerlei maatschappelijke factoren. E-book Bertje noemt het culturele verschillen in de soft skills maar ik heb het liever over het egoïsme want de uitstroom van een generatie heeft tenslotte nogal wat impact op de demografische pyramide. En onze honger betreft dan ook vooral de goedkope arbeidskrachten want eerdere outsourcing ging vooral om een verplaatsing van arbeid ging. Het de andere kant op doen levert namelijk niet alleen huisvestigingsproblemen op maar ook allerlei maatschappelijke problemen.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2022-03-16T18:59:00.000Z Alfred Monterie


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.