Ict-beleid meewegen bij kredieten

Dashboard om effect investeringen in kaart te brengen

Banken zouden positiever moeten staan tegenover een kredietaanvraag van een bedrijf dat een ict-dashboard heeft dan van ondernemingen die dat niet hebben. Dit vindt Fred von Dewall, voorzitter van de stichting TechnologieRating die momenteel druk bezig is zo'n dashboard in te richten.

  
Von Dewall:"Dashboard moet positieve consequenties hebben voor de kredietacceptatie".
Zou het niet mooi zijn als van tevoren vaststaat wat het rendement is van een investering in ict binnen een organisatie? Von Dewall vindt van wel. Daarom is zijn stichting druk doende een ict-dashboard in te richten. Het begrip kennen we de laatste jaren uit de bpm-hoek (business process management). Maar dan gaat het erom de bestuurder van een bedrijf een inzichtelijk overzicht te geven van de prestaties van de bedrijfsprocessen.
Risico's afgewogen
De Stichting TechnologieRating heeft een aantal methoden ontwikkeld waarmee al dan niet zwaar technische innovatieprojecten op een objectieve, gestandaardiseerde wijze worden beoordeeld op de aspecten technologie, management en commercieel perspectief. Een TechnologieRating is een diepgaande analyse van het risico-rendementsprofiel van een innovatieproject.
De stichting is in 1995, op initiatief van Fred von Dewall, opgericht nadat een studie, onder zijn supervisie uitgevoerd, uitwees dat zeer veel innovaties van middelgrote en kleine ondernemingen mislukken (80 procent). De organisatie (opererend onder de naam TechnologyRating International) streeft ernaar een technologierating-instituut te zijn voor financiers, ondernemers en overheden. Hiertoe ontwikkelt en exploiteert TRI, op kostendekkende basis, beoordelingsmethodes die een inzicht geven in het risico/rendementsprofiel van innovatieprojecten, teneinde een bijdrage te leveren aan het oplossen van financieringsknelpunten.
In 2003 zijn een paar nieuwe activiteiten ondernomen. Een daarvan heeft geleid tot ontwikkeling van het ict-dashboard. Uit het jaarverslag 2003: "Een van de activiteiten richt zich op een verbetering van de performance van it-investeringen in de maakindustrie. Daardoor kan de (internationale) concurrentiepositie een belangrijke positieve impuls krijgen en aldus aan het behoud van werkgelegenheid in de maakindustrie bijdragen."
Een dergelijk dashboard zegt niks over de rentabiliteit van een investering in ict-projecten binnen een organisatie.
Dat moet het dashboard van TechnologieRating International (TRI) wel gaan leveren: een methode om aan te tonen dat een voorgenomen investering in informatie- en/of communicatietechnologie al dan niet een positieve bijdrage zal leveren aan het bedrijfsresultaat.

Te veel mis

Dat er behoefte is aan een dergelijk dashboard moge duidelijk zijn. Volgens Von Dewall is twintig procent van de investeringen in ict-projecten weggegooid geld. Bovendien levert een derde van alle ict-investeringen geen toegevoegde waarde op voor het bedrijf.
"Juist bij de kleinere ondernemingen (van 50 tot 500 werknemers) komt deze negatieve score hard aan. Slechts dertien procent van deze ondernemingen maakt vooraf een rendementsberekening."
Tevens merkt Von Dewall op dat het minst wordt geïnvesteerd in technologie-oplossingen die innoverend zijn. "Innovatie is plat gezegd een ander woord voor groei. Je moet dus ict-inspanningen verrichten die groei van een bedrijf opleveren. Dan denk ik aan internettoepassingen waarmee je de aanvoerketen kunt beheersen en nieuwe afzetmarkten creëert. Een ander voorbeeld is toepassing van rfid. Ook daarmee kun je de keten optimaliseren. Dit gebeurt nog te weinig. Er moet meer over worden nagedacht in de directies van ook de kleinere bedrijven. Nog veel te vaak zijn de ict-leveranciers richtinggevend bij hun beslissingen."
Er wordt veel geklaagd over de concurrentiedruk van lage-lonenlanden, maar niet door Von Dewall. "Voorwaarde is wel dat de industrie dan gerichte en weloverwogen ict-investeringen doet en ophoudt met geld over de balk te smijten. Als we er bijvoorbeeld in slagen het mislukkingspercentage van ict-projecten (nu twintig procent) te halveren, hebben we al een grote rendementsverbetering bereikt."

Enquête

Voor de 'bouw' van het ict-dashboard heeft TRI een partner gevonden in de ING Bank. Die samenwerking is niet geheel toevallig; Von Dewall is directielid en hoofdeconoom van de ING-Groep. "Wij hebben van de ING een klantenlijst gekregen om onze enquêteformulieren naar toe te sturen. Overigens blijven de ingevulde formulieren nadrukkelijk eigendom van onze stichting. De ING krijgt daar geen inzage in. Dat de bank niettemin meedoet, komt omdat deze ook belang heeft bij een gezond bedrijfsleven", licht Von Dewall toe.
De uitvoerige vragenlijst gaat over ict-beleid, de financiële verslaglegging van ict-projecten en de daaraan gekoppelde doelstellingen. De antwoorden helpen het nieuwe managementinstrument in te richten waarmee directies een helder inzicht krijgen in de effecten van hun investeringen in ict-projecten op de ondernemingsdoelstellingen.
"Je ziet deze tendens al bij heel grote ondernemingen, waar je praat over miljarden euro's investeringen in ict-projecten. Zij hebben methodes ontwikkeld om de vinger aan de pols te houden. Van tevoren bepalen wat het doel van een investering is en het zo regelen dat je in staat bent een project tussentijds stop te zetten, mocht het niet aan die verwachtingen voldoen. Wij willen dat dergelijke technieken versneld doorsijpelen naar de kleinere bedrijven. We hebben de enquête verstuurd naar ondernemingen met vijftig tot vijfhonderd werknemers. We hebben vijfhonderd vragenlijsten de deur uit gedaan. En we houden ook nog eens interviews met directeuren om een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken."
Volgens Von Dewall druppelen de antwoorden binnen. Overigens is het vragenformulier ook aan te vragen op http://www.technologyrating.com.

Kredietverstrekking

Von Dewall verwacht de uitkomsten in de eerste helft van 2005 te kunnen opleveren. Uit de interviews blijkt al dat er interesse bestaat voor zo'n instrument. Het idee is positief ontvangen.
Ook een andere suggestie van de voorzitter van TechnologieRating valt in goede aarde. "Als er zo'n dashboard is, vind ik dat een bank bij de beoordeling van een kredietaanvraag er rekening mee moet houden of een ondernemer hiermee werkt. Want dat zegt namelijk iets over de manier waarop bedrijven bezig zijn met hun ict-investeringen. Ik verwacht dat kredietverstrekkers deze rating gaan verdisconteren in hun risicoanalyse van het bedrijf. Het lijkt mij positieve consequenties te moeten hebben voor de kredietacceptatie", meent Von Dewall.< BR>

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2004-12-03T00:00:00.000Z Teus Molenaar
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.