CNV: kritiek OR serieus nemen

Via allerlei kanalen ontving Wim Burggraaf van de IT Dienstenbond CNV het mailbericht van de heer Van Voorst getiteld 'vermeende onrust'. Dat betekent in elk geval dat dit bericht veel heeft losgemaakt. 

Wang Global maakt sinds kort onderdeel uit van het Getronics-concern en dat is even wennen. Blijkbaar heeft een deel van de Wang-medewerkers en een deel van de Ondernemingsraad van Wang nog steeds moeite met de gang van zaken. Dat komt vaker voor en is zeker te verklaren. De Ondernemingsraad heeft gedurende de cao-onderhandelingen en het direct daaropvolgende traject haar visie kenbaar gemaakt. Veel door de OR gemaakte opmerkingen zijn terug te voeren op cultuurverschillen. Verder leeft onder de Wang-medewerkers het gevoel dat zij op termijn een deel van hun arbeidsvoorwaarden moeten inleveren. Het is een gegeven dat een deel van de Wang-medewerkers zo denkt en ik vind dat Getronics daar maar één reactie op kan geven, namelijk zich als goed werkgever opstellen.
Dat betekent dat kritiek die geuit wordt door medewerkers ofwel de OR, serieus moet worden genomen. Goed luisteren en waar mogelijk angsten weg proberen te nemen. Laat zien dat Getronics inderdaad een bedrijf is dat goed zorgt voor de medewerkers. Niet alleen qua arbeidsvoorwaarden, maart zeker ook qua sociaal beleid. Ik moet helaas constateren dat de mail naar alle medewerkers van Getronics Nederland niet het beoogde effect heeft gehad. Dat is jammer en wat mij betreft is het een gemiste kans. Deze reactie bevestigt alleen maar het beeld dat over Getronics bestaat, namelijk dat redelijk geforceerd wordt omgegaan met kritiek en sceptische medewerkers. Jammer!

Slecht voor het bedrijf

Uiteraard is het niet leuk om als concern op een negatieve wijze genoemd te worden in de pers. Dat is niet goed voor het bedrijf, de 8.000 Nederlandse werknemers, de beurskoers enzovoorts. Ik denk dat het effectiever is om als Getronics door te gaan op de onlangs ingeslagen nieuwe koers, namelijk dat medewerkers serieus worden genomen (of zij nu kritisch zijn of niet). Dat is de enige manier om uit deze impasse te komen. De wijze waarop nu gereageerd is, zorgt er alleen maar voor - hoe goed bedoeld misschien ook - dat (een deel van) de Wang-populatie apart wordt gezet. En dat is nou net wat niet moet gebeuren. Kritische OR-leden geven juist aan dat er wordt meegedacht en zorgen ervoor dat medezeggenschap op een hoger peil wordt gebracht.
Natuurlijk moet er wel op een constructieve wijze gewerkt worden, maar dat ligt niet alleen aan de OR maar ook aan de directie. Deze reactie komt neer op het isoleren van een deel van de OR-leden als een groepje wantrouwige, niet constructieve en negatieve lieden. Dat is jammer en werkt naar mijn mening juist averechts. Verder zijn OR-leden gekozen door medewerkers van Wang. Hun taak is het dan ook om de stemming onder het personeel te verwoorden en uit te dragen ook richting de directie. Wat mij betreft hebben de OR-leden dat gedaan en dat is hun volste recht. Als later blijkt dat het onjuist is gebeurd, worden OR-leden vanzelf niet herkozen.
Het getuigt juist van volwassen arbeidsverhoudingen (en is tegelijkertijd voor alle partijen een uitdaging) om zowel kritisch als constructief samen te werken en de medezeggenschap te vergroten. Dat is de handschoen die wordt opgeworpen. Wie pakt 'm op?

Gezamenlijke uitweg

Nodig is dat de directie van Getronics open en eerlijk het gesprek met de OR van Wang aangaat om de ontstane situatie te bespreken en gezamenlijk een uitweg te zoeken. Probeer met argumenten aan te geven waar de knelpunten liggen en toon als werkgever dat je te vertrouwen bent. De directie heeft al veel gedaan om het ontstane wantrouwen weg te nemen, bijvoorbeeld door het personeel te informeren, door garanties af te geven enzovoort. Blijkbaar is dat toch nog onvoldoende geweest. Verder hebben we als vakorganisaties onze leden in het hele cao-traject te laat en te weinig geïnformeerd. Ook dat speelt een rol in deze situatie.
Vertrouwen is een kernwoord. Bij een deel van de Wang-medewerkers heerst een gevoel van wantrouwen. Dat neem je niet weg door in een mailtje te zetten dat medewerkers de keus hebben om te vertrekken. Dat heet symptoombestrijding en heeft juist een averechts effect.
Genoeg geschreven. Het wordt tijd om samen aan de slag te gaan om te laten zien dat we gezamenlijk: OR van Wang, directie van Getronics en vakorganisaties willen werken aan oplossing van de problemen en aan het uitbouwen van Getronics. Dan kan het niet anders dan dat Getronics alleen nog maar positief in de publiciteit komt!
 
Wim Burggraaf,
bestuurder IT Dienstenbond CNV

 
Getronics: 'Kleine groep medewerkers vertraagt integratie'
CNV: kritiek OR serieus nemen
FNV: mail van Van Voorst is een gemiste kans
De Unie houdt even gas in

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2000-04-14T00:00:00.000Z Wim Burggraaf