Online backup vult aan maar vervangt niet

Acht diensten gericht op mkb-markt onder de loep

Dit artikel delen:

Bedrijven hebben vaak een halfslachtige verhouding met backups. Backuptoestellen en -media zijn te duur en te moeilijk in het gebruik, en hebben te weinig capaciteit. Misschien is backuppen naar een server op internet de oplossing. Acht online backupdiensten die zich vooral richten op de mkb-markt zijn onderzocht.

Moderne pc's hebben vaak harde schijven van minstens 80 of 120 GB, en dan zwijgen we nog over de servers. Als een midden- of kleinbedrijf enkele tientallen pc's moet backuppen, praten we al vlug over een opslagvolume van honderden GB's. Cd-r en dvd�r vallen dan af wegens te weinig capaciteit, net zoals de meeste verwisselbare cassettesystemen. Er bestaan tapestreamers die honderden GB's per tape ondersteunen, maar de kosten daarvan zijn hoog. Externe harde schijven bieden ook interessante hoeveelheden ruimte, maar die zijn niet noodzakelijk bundelbaar of bruikbaar in een netwerk.

Niet geschikt

Een van de jongste rages is het online backuppen: het maken van een backup naar een server op internet. Dat kan zowel een traditionele backup zijn, met een 'backup window', als een realtime backup, waarbij de opslagserver via internet bereikbaar is. Voor de traditionele backup zijn online backupdiensten eigenlijk niet geschikt. Het maken van de backup verloopt traag doordat dat volledig afhankelijk is van de snelheid van de internetverbinding.
Bij 'vaulting' (deltablock- ofwel verschilbackups) speelt dat niet mee, want dan backup je alleen gewijzigde bytes. Er moet dan wel een permanente internetverbinding zijn, anders kan 'vaulting' niet. De beveiliging is overigens geen groot probleem, omdat de meeste online backupoplossingen standaardvoorzieningen hebben voor encryptie.
Het grote nadeel van online backups en 'vaulting' komt naar voren bij een herstelprocedure. Eén bestand terugzetten is niet zo'n probleem, maar wat als je een hele schijf moet herstellen? Weer gigabytes over internet transporteren? Het kan dus veel tijd kosten voor het systeem langs deze weg hersteld en opnieuw in gebruik is. Daarnaast kan de betrouwbaarheid van de online backupoplossing een probleem zijn. Wat als een internetrouter uitgevallen is en de online backupsite niet meer bereikbaar is, of als de sitebeheerder plotseling besluit het bijltje erbij neer te gooien? Een online backup kan dus interessant zijn als aanvulling op een lokale backup, maar deze niet vervangen.

Totaaldienst

Bij een online backupdienst koop je geen backupsoftware maar een totaaldienst. Die dienst bestaat uit eventuele software en ruimte op de servers van de dienstenleverancier. Die leverancier draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het toegankelijk houden van de data. Een volledige backup of een volledig herstel van tientallen gigabytes via internet is niet mogelijk; dat zou te lang duren. Reken maar uit: als je 100 GB wilt doorsluizen via een verbinding met een bandbreedte van 512 kbps, kost dat ruim 455 uur (bijna negentien dagen). Zelfs met een bandbreedte van 2 Mbps duurt het nog bijna 114 uur (net geen vijf dagen).
Verschilbackups zijn wel mogelijk, want die nemen veel minder plaats in beslag. Dat neemt niet weg dat er dan een startprobleem is: hoe krijg je de begindata gebackupt? Het terugzetten van een backup kan om dezelfde reden problematisch zijn. Sommige leveranciers bieden daarvoor oplossingen in de vorm van harde schijven met de gegevens van de klant die ze uitwisselen met hun klanten.

Testprocedure

De gebruikte testverzameling van 3884 bestanden in 422 directories neemt in totaal 525 MB in beslag. De software moest deze testverzameling backuppen, tijdens of onmiddellijk na die backup een vergelijking met het origineel uitvoeren, en de backup terugzetten op de harde schijf. Telkens is gemeten hoeveel tijd dat kost. Daaruit is de gemiddelde doorvoersnelheid berekend. Daarnaast is één bestand gekozen om terug te zetten op de harde schijf vanaf het backupmedium. Deze operatie toont de zoek- en ophaalsnelheid (qfa) voor één bestand op dat medium. Een volledige test via de sdsl-lijn in het testlab kostte ruim 1,5 tot twee uur.

Backup24

Het Belgische Backup24 biedt geen enkele optie om een eerste backup of een volledige terugzetting onsite uit te voeren. Als je een nauwkeurige selectie maakt van (een beperkte hoeveelheid) data die je offsite gebackupt wilt hebben, kan deze dienst wel nuttig zijn.
Backup24 gebruikt een backupclient die uitsluitend onder Windows werkt. Het abonnement geldt voor één pc. Het is dus bedoeld voor thuiswerkers of zelfstandigen. Er is een webinterface voor noodherstel van een pc zonder dat je eerst de Backup24-client moet installeren. Dit werkt ook als de gebruiker een bepaald bestand op een andere, niet van die client voorziene, pc wil teruglezen. Backup24 gebruikt twee gescheiden datacenters met toegang via verschillende aanbieders om een permanente beschikbaarheid te verzekeren.
Tijdens onze test haalden we een gemiddelde backup- en herstelsnelheid van 4 tot 5 MBpm en een qfa van 12 secondes. Dat is een hogere snelheid dan mogelijk is met de huurlijn van het testlab (maximaal 3,75 MBpm) doordat Backup24 de data comprimeert.

BackupAgent

Het Nederlandse BackupAgent is het resultaat van een samenwerking tussen breedbanddienstenleverancier DDInfo, de Technische Universiteit Delft, LunaResearch en internetaanbieder SURFnet. De backupsoftware is door DDInfo zelf ontwikkeld. Het is de bedoeling dat je je op deze dienst abonneert via een wederverkoper. Die kan een optie bieden voor volledige onsite backup of volledig onsite herstel. BackupAgent zelf biedt deze optie niet. De wederverkopers mogen overigens hun eigen prijzen bepalen. De prijzen die BackupAgent geeft zijn dus een indicatie.
BackupAgent biedt twee manieren om toegang te krijgen tot het systeem: via BackupAgent-clientsoftware die de gebruiker downloadt en installeert, en via BackAgent WebAccess. Er is geen beperking op het aantal pc's waarvan je een backup maakt. De enige beperking is de gebruikte opslagruimte. De client is gebruikersvriendelijk. Je kunt meerdere backupschema's definiëren. Als dat eenmaal ingesteld is, kan alles in de achtergrond lopen. Om de integriteit van de gegevens en hun toegang te garanderen, maakt BackupAgent gebruik van verschillende fysieke locaties om kopieën van de data te bewaren.
Bij de test bleek zowel de backup als het herstel onwerkbaar traag te zijn: gemiddeld nauwelijks 0,8 MBpm. Toen de testers BackupAgent daarop wezen, vroeg het bedrijf hen een week later opnieuw te testen omdat het de prestaties zou verbeteren. Dat werd een teleurstelling met nog slechtere resultaten: gemiddeld 0,5 MBpm. Daarmee presteert BackupAgent het slechtst in deze test. Het terugzetten van één bestand (qfa) is met 5 secondes wel snel.

Backup-Connect

Het Nederlandse Backup-Connect gebruikt software van het Hongkongse bedrijf Lebshama. De backupsoftware heet AhSay, Cantonees voor 'een meid voor alle werk'. Het bedrijf heeft geen eigen datacenter voor de online backupdienst, maar gebruikt een faciliteit van KPN. Er is geen beperking op het aantal pc's of gebruikers dat de backupdienst gebruikt.
De beheerconsole heeft een optie 'software installeren' om software onder Windows, Linux, MacOS X en Sun Solaris te installeren. Deze backupclient biedt veel meer mogelijkheden dan de backupoptie van de webbeheerconsole.
Een eerste backup kan desgewenst onsite plaatsvinden. Dat bezoek is gratis als het totaal van de gebackupte data na compressie groter is dan 100 GB. Voor een compleet noodherstel stuurt Backup-Connect de klant voor een vast bedrag van 195 euro een harde schijf met al zijn data.
Over functionaliteit hebben de testers weinig of niets te klagen. Het is een van de uitgebreidste backupdiensten in deze test. De backup- en herstelsnelheid zijn hoger dan de bandbreedte van de sdsl-lijn van het testlab. Dat voldoet aan de verwachtingen. Eén bestand terugzetten kan binnen 5 secondes. Dat is snel genoeg.

BlueBackUp

BlueBackUp houdt zich alleen bezig met het aanbieden van backupdiensten. Er komt iemand langs om de software op de systemen te installeren en te testen. Bovendien bespreekt BlueBackUp met zijn klanten welke data ze wel en niet willen of zouden moeten backuppen om hun verbruikte volume zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast komt BlueBackUp desgewenst met een draagbare backupserver langs om een volledige backup of compleet noodherstel zo snel mogelijk onsite uit te voeren.
BlueBackUp heeft de eigenlijke backupmethode niet zelf gecreëerd maar gebruikt de bewezen en beproefde technologie van het Amerikaanse EVault (http://www.evault.com). De hoeveelheid data die via internet verstuurd moet worden, wordt zo compact mogelijk gehouden door met deltablokken te werken. BlueBackUp gebruikt 'agents' om de eigenlijke backups en herstelprocedures uit te voeren op de systemen die de klant wil backuppen of herstellen. Er bestaan agenten voor Windows NT, 2000 en XP, Exchange, SQL Sever, Oracle, diverse Linux-versies, NetWare, AIX en HP-UX. De centrale beheersoftware draait alleen onder Windows.
BlueBackUp heeft de opslagcapaciteit niet uitbesteed, maar beschikt over eigen servers. De internettoegang verloopt via twee verschillende aanbieders, die beide moeten uitvallen voordat je niet meer bij je data kunt. Tijdens de test is een gemiddelde backup- en herstelsnelheid gehaald van 4 tot 5 MBpm en een matige qfa van 31 secondes.

Dommel.com Online Backup Services

De backupdienst van Dommel.com vereist een registratie per pc die je wilt backuppen. In de tabel staat per gebruiker maar één pc opgegeven omdat je moet bijbetalen per pc. Veel is dat overigens niet: vijf euro per maand. Met vier euro per maand voor 5 GB extra is meer backupruimte ook betaalbaar. Voor elke pc definieert de klant een apart wachtwoord en hoeveel opslagruimte die nodig gaat hebben.
De backupruimte is te beheren via een webinterface. Van daaruit kan je de bij het abonnement horende backupclient Dommel Online Backup Manager downloaden. Er is er een voor meerdere platformen, waaronder Windows. Deze Online Backup Manager is identiek aan die van de eveneens geteste oplossing van Backup-Connect: de AhSay software van het Hongkongse bedrijf Lebshama. Dommel biedt overigens geen voorziening voor het uitvoeren van een eerste backup of noodherstel onsite.
De gemeten werksnelheid ligt bijna een volle 1 MBpm lager dan die van Backup-Connect. De oplossing van Dommel is daarmee een van de slechtst presterende uit deze test. Eén bestand terughalen lukt binnen 5 secondes; dat is wel snel.

flexBACKUP

Het jonge it-bedrijf Kavezet in de Delftse TU-wijk levert flexBACKUP. Omdat de applicatie in Java geschreven is, kan je er gebruik van maken met iedere computer en elk besturingssysteem, zolang er maar een Sun-compatibele Java versie 1.4 of hoger voor beschikbaar is. Verbazingwekkend is dat de ingestelde versleuteling standaard op 'geen' staat. De gebruiker wordt er ook niet aan herinnerd dat hij dat moet nakijken na de installatie van het product.
Je kunt meteen van gemaakte backups instellen hoe lang ze bijgehouden moeten worden en een virtueel 'mountpunt' aanmaken. Dat laatste is vooral nuttig om een desktop-pc een backup te laten maken van gedeelde netwerkdata, en toch de directorystructuur van de server te behouden, zodat de backup ook vanaf de server uit te voeren is. Er zijn geen beperkingen aan het aantal gebruikers of pc's dat je met één account kunt backuppen, maar wel aan de verbruikte opslagruimte. Verder staat flexBACKUP omwille van veiligheidsregels maar één verbinding per gebruiker toe.
Dit product biedt geen voorziening om een eerste backup of een volledig noodherstel niet via internet uit te voeren. Dat is een zwaarwegend nadeel. De testverzameling werd met een gemiddelde snelheid van 4,2 MBpm gebackupt en teruggezet. De qfa-test duurde 3 secondes; een aangename snelheid.

I-Commotion Online Backup

Novastor is een bekend producent van traditionele backupsoftware. Wie zelf een backupserver in zijn eigen bedrijf of op internet wil opzetten, kan dat met de NovaNet-Web Server. Het Belgische I-Commotion heeft dat gedaan en biedt daarmee een online backupdienst aan. Gebruikers moeten de bijbehorende client, NovaNet-Web Client, downloaden en gebruiken.
NNWC biedt een prettige interface in de eigen taal met boven aan grote menupictogrammen voor vaak terugkerende functies. Tijdens de installatie van het programma stelt de installatiewizard alle vragen die nodig zijn om de te gebruiken server te configureren. Bij de eerste start van de geïnstalleerde client krijg je een nieuwe wizard om de eerste backupsessie te configureren. Er zijn veel opties, waaronder het type encryptie en of verschilbackups met de FastBit-technologie gebruikt moeten worden. FastBit is een leverancierspecifiek algoritme van Novastor om snel op binair niveau het verschil tussen twee bestanden te bepalen en die verschillen gecomprimeerd door te sturen. Novastor beweert dat die technologie een gemiddelde dagelijkse backup met 99 procent kan inkrimpen. De backup- en herstelsnelheid was met 3,5 MBpm niet geweldig. De qfa is met 3 secondes wel razendsnel.

Villa Hosting Online Disk / Online Backup

De Nederlandse it-dienstenleverancier Villa Hosting biedt naast de gebruikelijke hostingdiensten online opslag. In feite biedt het bedrijf twee diensten: Online Disk en Online Backup. Online Disk biedt onder Windows een nieuw netwerkgebied dat naar een opslagruimte van Villa Hosting op internet wijst. Het bedrijf levert een stuurbestand voor Windows waarmee de gebruiker een driveletter kan toewijzen aan deze opslagruimte. Daarmee is die ruimte al bruikbaar voor backups. Als je al een backupprogramma hebt, kan je dat gebruiken voor het maken van backups. Er is een mogelijkheid om gebruik te maken van OpenVPN voor een beveiligde verbinding met het internetopslaggebied.
Daarnaast is er Online Backup. Dat draait een dienst onder Windows die backups kan automatiseren en een clientprogramma waarmee de gebruiker zijn backups beheert. Dat clientprogramma is NovaNet-Web, dat we ook al tegenkwamen bij I-Commotion. Villa Hosting maakt voor de opslag gebruik van twee datacenters. Een eerste volledige backup bij de gebruiker op locatie is in de prijs inbegrepen. Wie een volledig noodherstel wil laten uitvoeren, betaalt per minuut met een minimum van vijftien euro. De qfa is met 8 secondes snel genoeg, maar de backup- en herstelsnelheden zouden beter kunnen: 3,1 MBpm is een slechte prestatie in deze test.

Conclusie

De diverse online backupoplossingen ontlopen elkaar weinig wat betreft werksnelheid. Meestal is de snelheid ongeveer het dubbele van de internetbandbreedte van de gebruiker. Vooral de geboden functionaliteit moet dus de keuze bepalen. De testers vinden het belangrijk dat een product een oplossing biedt voor een eerste volledige backup en voor een totaal noodherstel. Volgens deze criteria scoort Backup-Connect het best.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2005-09-09T00:00:00.000Z Johan Zwiekhorst
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.