Andrew Grove over elektronische handel en mobiel Internet

De kloksnelheid van de toekomst

Tien jaar geleden zou je nog gelachen hebben om het idee dat het product van een chipproducent zich zou ontwikkelen tot een statussymbool dat kon wedijveren met internationale namen als Coca Cola en Nike. En toch is de geniale reclamespot van Intel dagelijks te zien op televisie, op het computerscherm en zelfs in glossy magazines. De campagne zit bovendien duivels slim in elkaar. Een interview met Intels machtige topman, dr. Andrew Grove, en een blik achter de reclamecoulissen met Sean Maloney, directeur Verkoop en Marketing.

Hoewel Sean Maloney Intels nieuwe lievelingetje is, en hij, als hoofd van de enorme Sales en Marketing Divisie van het bedrijf, over aanzienlijk veel macht beschikt in de computerwereld, is Intels manager die het best is toegerust om het bedrijf zicht te geven op het explosieve potentieel van Internet en alle andere digitale zaken, de op handen gedragen voorzitter en de onomstreden goeroe: Dr. Andrew Grove.
Andy Grove is dan ook echt een legende in de IT-wereld. In de jaren vijftig (van de vorige eeuw) vluchtte hij op vermetele wijze uit het communistische Hongarije, kocht zich in in de Amerikaanse droom, ging naar school, haalde zijn bul en maakte tenslotte zijn fortuin in de meedogenloze wereld van de halfgeleiders.
Als medeoprichter van Intel aan het begin van de jaren zeventig, zijn Andy en zijn bedrijf zo'n beetje als enige verantwoordelijk voor de evolutie van de computer van een nuttige, gegevens en cijfers verslindend apparaat voor de technische elite, tot een onmisbaar stuk gereedschap in het leven van elke man, vrouw en kind op deze planeet.
Samen met een paar andere toonaangevende computerjournalisten had ik het geluk Dr. Grove te mogen interviewen toen hij onlangs in Londen was om te spreken voor afgevaardigden van het Britse bedrijfsleven. Het decor voor ons gesprek was een elegante salon in het Four Seasons Hotel vlakbij Park Lane. Grove is in levenden lijve een innemende man met een doordringende blik aan wie niets ontgaat, en die iedere vraag met grote scherpzinnigheid beantwoordt.
Grove reist op dit moment de hele wereld af om het bedrijfsleven en staatshoofden te doordringen van de zeer reële voordelen van Internet. Wat hij te zeggen had over cyberspace, e-handel en een aantal andere aspecten van de digitale revolutie...

Evenwichtig standpunt

Dr. Grove, heeft u wel eens gedacht aan het gevaar van overregulering van Internet door de Europese Unie?
Andy Grove: "Ik ben niet genoeg op de hoogte om commentaar te kunnen leveren op de Europese kant van de zaak, maar het gegeven van overregulering is helaas alom te merken. Ik ben bang dat de vingers van overheid en morele waakhonden overal ter wereld jeuken, ook in Europa en de Verenigde Staten; en het punt is dat te veel mensen denken dat wetgeving het eenvoudige antwoord is op ieder aan Internet gerelateerd probleem, of dat nou groot of klein is.
Iemand als ik verdient een niet onaanzienlijk salaris om vanuit iedere mogelijke invalshoek na te denken over onderwerpen als wetgeving, teneinde een evenwichtig commercieel standpunt te bereiken. En eerlijk gezegd bestaan er inderdaad een heleboel problemen op het gebied van Internet. Er �s bijvoorbeeld werkelijk sprake van fraude; er �s pornografie; de privacy wórdt inderdaad geschonden. En al deze problemen vormen, begrijpelijkerwijs, een aansporing voor regelgevende instincten.
Tijdens mijn wereldreizen probeer ik regeringen ervan te doordringen dat we het fenomeen Internet nog niet genoeg doorgronden. Tegelijkertijd kunnen we de omvang van de problemen ook nog niet helemaal overzien. Dit brengt mij bij de kern van het probleem: als we te snel met een wetgeving komen, lopen we het risico het fenomeen Internet om zeep te helpen en als gevolg daarvan, ook elektronisch zakendoen, nog voordat het goed en wel van de grond is gekomen."
 
Dus wat heeft u regeringsafgevaardigden en het internationale bedrijfsleven geadviseerd - en in het bijzonder de leidinggevenden van de grote Internetbedrijven?
"Ik heb regeringen geadviseerd ged�ldig te zijn: er komt een tijd dat de problemen die wij, verantwoordelijke mensen, proberen op te lossen, een stuk duidelijker zijn - dan pas moeten we met regelgeving komen, willen we de kip met de elektronische gouden eieren niet de nek omdraaien. Ondertussen adviseer ik alle bedrijven die te maken hebben met Internet om een bepaalde ethische standaard te hanteren; de eerste gouden regel is: 'berokken niemand schade'!"
 
Op dit moment is de PC de feitelijke technologie. Hoe lang is dat nog het geval?
"Als ik het begrip PC ruim mag opvatten, dan denk ik nog een hele tijd. De personal computer zoals we die kennen, zien we ieder jaar veranderen - en veel van deze veranderingen zijn het resultaat van de inspanningen van fabrikanten die het gemak om Internet op te komen, willen bevorderen. Maar zelfs de nieuwste miniatuur-PC's zoals laptops, persoonlijke digitale assistenten en dergelijke behouden nog altijd de basiskarakteristieken van een conventionele PC met geheugen, conventionele buses, enzovoorts - zelfs nu de fabrikanten van dergelijke apparaten het gebruik van grote schermen en toetsenborden overboord hebben gegooid.
Dus ik denk dat deze essentiële eigenschappen van de computer zoals wij die kennen, de toon zullen aangeven, zelfs nu de computers van de zeer nabije toekomst radicaal van vorm, kleur, omvang en prijs veranderen."

Kernactiviteiten

Ik zou het graag willen hebben over het feit dat Intel zijn zwaartepunt verlegt van de microprocessormarkt naar een zeer gevarieerd terrein van verschillende digitale ondernemingen. Als de geruchten omtrent de cijfers waar zijn, dan beschikt uw bedrijf over de duizelingwekkende berg geld van ongeveer 4,5 miljard dollar die geïnvesteerd kan worden in een hele reeks computergerelateerde ondernemingen. Blijft Intel de microprocessorproducent bij uitstek, of gaat de aard van Intels core business radicaal veranderen?
"Hoewel ik vandaag geen glashelder antwoord kan geven op die vraag, zou ik niet eerlijk zijn als ik niet vertelde dat onze core business wel eens radicaal en bovendien heel snel zou kunnen veranderen. Kort geleden nog heb ik geen geheim gemaakt van het doel van ons bedrijf om 'leverancier te zijn van bouwstenen' voor de op komst zijnde wereldwijde Internet-economie. Een van de manieren waarop we dit zullen doen, is via ons Internet Dealer Services netwerk. Wat ons marktonderzoek en reeds gevestigde verkoopnetwerk ons heeft geleerd, is dat niet iedereen in de gelegenheid is om een volledig computercentrum te bouwen voor zijn groeiende bezigheden op het gebied van elektronisch zakendoen. Het is onze bedoeling dit te kunnen doen voor ieder bedrijf dat dit wenst."
 
Terwijl u met dat slimme antwoord de visie op de strategie van uw bedrijf in het elektronische tijdperk verhult, kunt u mij misschien iets vertellen over de enorme geldberg voor investeringen in alle mogelijke andere digitale bedrijven waaraan ik refereerde in mijn vorige vraag. Kunt u ons een paar voorbeelden geven van het soort bedrijf waarin Intel heeft geïnvesteerd?
"Nogmaals, het is geen geheim dat Intel een aantal kleine investeringen heeft gedaan in zo'n 250 bedrijven, waaronder een nationaal netwerk van (Amerikaanse) computerservicecentra, een Internetbank, maar ook een uitgebreide online gezondheidsfaciliteit. Er is niets geheimzinnigs aan deze investeringen. Ze zijn niets anders dan een aanzet om bepaalde activiteiten te stimuleren, die op hun beurt de Internet-economie zullen voeden en de vraag naar onze producten en diensten doen toenemen als leverancier van de 'inventaris' voor iedereen die een elektronisch winkeltje wil openen."
 
Bij vrijwel iedere gelegenheid hebben topmanagers van Intel, die Europa in de laatste paar jaar bezochten, waarschuwingen laten horen en iedereen proberen wakker te schudden met telkens dezelfde onderliggende boodschap: haal alles uit Internet wat erin zit of je gaat er onderdoor! Ik vraag me af of u aanwijzingen heeft dat Europa eindelijk wakker wordt en zich bewust wordt van het enorme potentieel van de Internet-economie?
"Nou, ik hoop dat u niet denkt dat ik hier vandaag ben om mensen wakker te schudden. Ik hoef dat niet meer te doen want dat is al gebeurd door de regeringen in Europa en door de directies van ondernemingen. Zodra leidende Europese politici zoals uw Eerste Minister, Tony Blair, de banier van Internet uitsteken - wat hij afgelopen september heeft gedaan - hoef ik de alarmklok niet meer te luiden.
Nu ik dat zeg, realiseer ik me dat mijn Intel-collega's en ik het afgelopen jaar inderdaad mensen hebben proberen wakker te schudden, maar op deze reis door verschillende steden in Europa verkeer ik in de gelukkige omstandigheid dat ik de echte vooruitgang mag illustreren die Europese ondernemers hebben geboekt. Twee van de door mij persoonlijk gekozen sprekers van vandaag - Gregor Wolf, chief executive officer van het Wolf Garten bedrijf (een van Europa's voornaamste producenten van tuinproducten), en John Stewart, ceo van Woolwich Bank in Groot-Brittannië - hebben laten zien hoe wij hen hebben geholpen met het bouwen van e-handelsystemen die een enorme invloed hebben gehad op hun bedrijf. Het fenomeen Internet is eindelijk tot Europa doorgedrongen, en hoewel men in hier nog altijd een paar jaar achterloopt bij de Verenigde Staten, gaat het allemaal heel snel."

Mobiel en stemherkenning

Je hoort heel veel over het mobiele Internet. Hoe ziet u de ontwikkeling van de mobiele Internetmarkt, en zal Intel volgens u betrokken worden bij kleinere mobiele telefoonapparatuur?
"Ik denk dat de mobiele Internetmarkt, zoals u die noemt, zeer belangrijk gaat worden. Ik denk ook dat het een belangrijke elementaire toevoeging is aan het gebruik van e-commerce. Toch denk ik niet dat bedrijven al hun e-handel zullen voeren via hun basisstations of aanverwante apparatuur, zelfs als ze de mogelijkheid hebben. Desktop-PC's en laptops blijven een belangrijk hulpmiddel voor hun onderneming.
Vanuit Intels oogpunt bezien ben ik heel optimistisch over de groei van digitale telefoons - een gebied waarop Europa ver voor ligt op de Verenigde Staten. Wij zijn de grootste leverancier van flash-geheugen voor gsm's, en het grootste gedeelte van onze activiteiten op dit gebied ontplooien we in Europa met Europese fabrikanten. We hopen dat we die markt kunnen uitbreiden, vooral wat betreft de digitale pijpleidingen voor een aansluiting op Internet."
 
Komen er in de nabije toekomst specifieke producten uit?
"Dat ga ik jou vertellen."
 
Zullen er, gezien de enorme vooruitgang die geboekt is op het gebied van stemherkenning, in de nabije toekomst nog toetsenborden en muizen van dit formaat nodig zijn voor de computer?
"Stemtechnologie wordt hoe langer hoe meer geaccepteerd sinds Intel de 486-chip introduceerde en we hebben laten zien hoe geweldig het principe van stemherkenning is, met een vermogen van 95 procent. Ik vond dat behoorlijk goed (lacht) tot ik het probeerde te gebruiken. We hebben nu een norm van 98 procent die goed is, denk ik, behalve dat ik het nog steeds niet gebruik voor het invoeren van gegevens omdat het nog niet goed genoeg is naar mijn eigen maatstaven die, eerlijk gezegd, behoorlijk hoog liggen.
Ik moet er bij zeggen dat ik optimistisch ben dat stemherkenning op de lange termijn één van de drijvende krachten zal worden achter de capaciteit van microprocessoren, maar ik zie het niet als iets wat de behoefte aan desktop-computers zal wegnemen. Ik beschouw stemherkenning daarentegen als een meerwaarde voor de toekomstige generaties desktop computers, en als een zeer nuttige toevoeging voor de computergebruiker."

Monopoliepositie

Uw bedrijf wordt op dit moment kritisch bekeken door het Amerikaanse Ministerie van Handel en Industrie, omdat het monopolistisch zou zijn. Men maakt zich zorgen in uw bedrijfstak dat als uw concurrenten op de microprocessormarkt, zoals AMD, uitgeschakeld worden, uw bedrijf een te sterke monopoliepositie gaat krijgen. Hoe behoudt een maatschappij als Intel zijn leidende positie en kan het de concurrentie toch blijven prikkelen?
"Ik zie het niet als een deel van mijn taak tegenover de aandeelhouders om concurrentie aan te moedigen. Ik vind het wel een taak van mijn bedrijf om te concurreren met andere bedrijven en de concurrentie te verbeteren, waarbij we de regels en regelgeving van het Ministerie van Handel en Industrie in acht nemen, maar dan wel zo agressief en legaal als nodig is. En volgens mij hebben we dat ook gedaan.
Ik ben er trots op dat wij de ontwikkeling van de chiptechnologie voor het grootste gedeelte op onze naam hebben staan, al sinds we begonnen, zo'n 27 jaar geleden; we hebben namelijk altijd concurrenten gehad in de microprocessorindustrie. We hebben grote en kleine concurrenten gehad, van Sun tot AMD en het zijn nog altijd onze concurrenten, zonder dat we ze daarmee helpen."
 
Hoewel u gezegd hebt dat u hier niet bent om mensen wakker te schudden, heeft u tijdens uw presentatie toch gesteld dat als Europese bedrijven niet snel op Internet gaan, ze ten dode opgeschreven zijn. Denkt u werkelijk dat - als zij dit advies negeren - ieder Brits en Europees bedrijf dat nu bestaat, niet in staat zal zijn concurrerend te werken, en daardoor een langzame dood zal sterven?
"Ik hoop het niet. Ik hoop dat ze zich zullen aanpassen en de kansen die Internet en e-handel hun bieden, uiteindelijk met beide handen zullen aangrijpen. Vooral als ze bedenken dat ze een zeer aanzienlijk deel van hun klantenbestand zullen verliezen aan concurrerende bedrijven die wel op het Net zijn aangesloten.
Succes hebben in de steeds groter wordende online wereld is geen zwarte magie. Je moet gewoon de juiste ideeën voor producten hebben, gekoppeld aan de juiste planning en uitvoering van die ideeën. Maar, zoals altijd gebeurt in tijden van technologische verandering, zal je een compleet nieuwe ordening krijgen van de zakenwereld. En het bedrijf dat die de technologische veranderingen met beide handen aangrijpt, zal een commerciële voorsprong krijgen op de onderneming die dat nalaat. En op de lange termijn voorspel ik dat er een verschuiving op grote schaal zal plaatsvinden van traditioneel gerunde bedrijven (die ik 'brick'-bedrijven heb genoemd) naar 'click- and mortar'-ondernemingen."
 
U gaf aan dat het fenomeen van het elektronisch zakendoen onstuitbaar is. Wat is de drijvende kracht achter dit fenomeen?
"De basis voor e-business is in principe heel simpel. Het is aantrekkelijk voor kopers en het is aantrekkelijk voor verkopers. Het is aantrekkelijk voor kopers omdat via elektronische netwerken de transactie van alle goederen net zo efficiënt wordt als de meest efficiënte markt die er bestaat: de aandelenmarkt."
 
Het is duidelijk dat Intel de mogelijkheden van Internet volledig heeft benut; kunt u ons vertellen welk effect uw e-handelstrategie heeft gehad op uw eigen bedrijf?
"Toen we in 1997 begonnen met onze inspanningen op dit gebied, deden wij niets van ons eigen handelsverkeer via Internet. Voor 1998 als geheel, verliep 21 procent van onze transacties via Internet. Ik schat dat het gemiddelde over het hele jaar 1999 meer dan 40 procent zal bedragen; en aangezien onze omzet in de 20 miljard dollar loopt, betekent dat dat we jaarlijks 12 of 13 miljard dollar omzetten via Internet.
Dus we zien dat elektronisch zakendoen buitengewoon belangrijk voor ons is, omdat het de toekomstige kasstroom binnen de bedrijfstak doet toenemen."

'Click 'n mortar'-bedrijven

U had het zojuist over 'click' en 'mortar'-bedrijven, wat bedoelt u daar mee?
"De term 'click' en 'mortar' werd het eerst gebruikt door Schwab & Co (het machtige makelaarskantoor in San Francisco dat eenderde van de hele online aandelenmarkt in de Verenigde Staten in handen heeft). Om het eenvoudig te zeggen, 'click 'n mortars' zijn bedrijven die de voordelen van de traditionele 'tastbare' bedrijven combineren met het recentere fenomeen van wat ik de click-bedrijven noem (verwijzend naar de klik van een muis - met andere woorden die ondernemingen die louter en alleen opereren op Internet)."
Tot dusver zijn klikbedrijven zeer effectief geweest in het bereiken van nieuwe klanten met een minimale investering. Met het bestaan van hun Internetinfrastructuur zijn ze in staat klanten te bedienen die ver buiten het geografische bereik van hun bedrijf vallen.
Maar als deze klikbedrijven volwassen worden, moeten ze zich steeds meer gaan bezighouden met hun interne organisatie. Ze vinden het noodzakelijk hun operationele interne cashflow te verbeteren door magazijnfuncties in te voeren. Een voorbeeld van een zeer succesvol klikbedrijf dat genoodzaakt is om dat te doen, is Amazon.com.
Een interessante bijkomstigheid is dat dit een zeer gunstige uitwerking heeft op de bouwwereld in de Verenigde Staten. Uit recente statistieken is gebleken dat er meer dan 20 tot 35 miljoen vierkante meter magazijn in aanbouw is. En zelfs Europa zal daar een graantje van meepikken. Amazon.com is bezig met de bouw van ruim 300.000 vierkante meter magazijnruimte net buiten Londen.
 
Wat is precies de betekenis van 'e-commerce' voor de handel?
"De waarde van alle handel is de totale som van de toekomstige cashflow die door die handel wordt gegenereerd vanaf nu tot het komende jaar en het jaar daarna, enzovoort.
E-handel is van fundamenteel belang, omdat het gebruikt kan worden om de toekomstige kasstroom van een bedrijf te vergroten door de interne en operationele efficiëntie te verbeteren, de kosten flink naar beneden te brengen, en/of door het marktbereik van dat bedrijf te verbeteren - waarbij nieuwe klanten worden geworven.
Voor bedrijven die zowel een 'click'- als een 'mortar'-benadering gebruiken om hun marktbereik te laten groeien, zijn zo enorm dat ze een gigantische voorsprong krijgen op bedrijven die geen van beide gebruiken, of maar één van de twee."

Drie fases

U heeft ons verteld over de voornaamste voordelen die e-handel de zakenwereld kan brengen, maar hoe moeten bedrijven zo'n e-handelstrategie implementeren?
"Over het algemeen is de implementatie van e-handel in te delen in drie fases. In de eerste plaats moet de infrastructuur in orde worden gemaakt. Dit betekent dat er een back-upsysteem moet zijn dat redelijk up-to-date is in termen van op Internet aangesloten computers.
De tweede fase houdt in dat een bedrijf zijn klanten benadert en overtuigt om mee te gaan in de Internetinfrastructuur en om hun eigen manier van zakendoen aan te passen, zodat ze hun bestellingen via Internet kunnen plaatsen. Bovendien zullen een bedrijf en zijn klanten informatie kunnen uitwisselen.
Wat ik zojuist heb gezegd, geldt voor de relatie tussen bedrijf en klant. Maar er is nog een ander belangrijk voordeel voor een bedrijf dat deze tweede fase van e-handel volledig implementeert. En dat is de radicale verbetering van interne processen - zoals voorraadcontrole en opslag van gegevens - en hoe deze groeiende efficiëntie bovendien een aanzienlijke daling van de bedrijfskosten met zich meebrengt.
Toen Intel de tweede fase invoerde was het directe voordeel dat de tijd om orders te verwerken werd teruggebracht van vijftien naar drie minuten per order. Maar net zo belangrijk is het terugdringen van het aantal manuren geweest. Door onze documenten met technische specificaties bijvoorbeeld op het net te zetten, konden de juiste klanten de juiste documenten downloaden, waarmee ze onze verkoopmensen in buitendienst bijna vijftig dagen papierwerk uit handen namen."
 
Wat ons, neem ik aan, bij fase drie brengt. Waar bestaat deze laatste fase uit?
Andy Grove: "Als je de infrastructuur voor e-handel eenmaal op orde hebt, kan je de voortdurend veranderende gegevens binnen je klantendatabase verzamelen om nieuwe producten voor hen te maken. Dus in feite stelt fase drie je bedrijf in staat om creatief te werken! En wat wil je nog meer!"
 
Jonathan Webster, freelance medewerker

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2000-02-18T00:00:00.000Z Jonathan Webster
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.