Vakbonden steunen Cap-personeel in loonstrijd

Informatiebijeenkomst trekt volle en strijdbare zaal

De pers wacht bezoekers op die voor de informatiebijeenkomst komen in het Business Centre Nederland aan de Daltonlaan in Utrecht.

Een comité, met vertegenwoordigers van de vakbonden en het personeel van Capgemini, gaat op zeer korte termijn een actieplan opstellen om de loonoffer-oekaze van de directie tegen te houden. Als de directie niet naar de bonden wil luisteren worden harde acties niet uitgesloten. Dat is afgesproken op de informatiebijeenkomst die in Utrecht is gehouden. In een bomvolle zaal klonk er felle kritiek op het gebrek aan onderbouwing van het gevraagde loonoffer van 20 procent.

Een bijzondere, massaal bezochte bijeenkomst met ruim 150 aanwezigen, vertelt Bob Bolte, bestuurder bij FNV Bondgenoten. 'Er was ook veel nationale media-aandacht. Aan alles merk je dat er vanuit allerlei kanten wordt gekeken naar wat er bij Capgemini gebeurt rond deze problematiek van loonsverlaging bij door de directie als te duur bestempelde werknemers. Sterker nog, ik kreeg zelfs telefoontjes uit België en Zwitserland van mensen die wilden weten wat Capgemini ging doen.'  

Naar schatting ruim 150 Capgemini-medewerkers woonden vanavond, 20 februari, in het BCN-vergadercentrum in Utrecht een informatiebijeenkomst bij van de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie over de voorgestelde salarisreducties. Van ruim driehonderd man van de circa 4500 werknemers wil de directie het salaris verlagen omdat ze te duur zouden zijn voor het werk dat ze doen. Eerst zou het gaan om maximaal 30 procent loonsverlaging, maar na de grote ophef die hierover ontstond, is dit bijgesteld naar 20 procent.

Voor de groep getroffen werknemers is dit loonoffer nog steeds onacceptabel. Het betreft vooral personeel dat via de overname van de business applicatie-divisie BAS van KPN is binnengekomen. Maar ook veel medewerkers die ooit via outsourcingscontracten bij de automatiseerder zijn beland, zijn de pineut.

Gespleten tong

Volgens FNV-bestuurder Bolte zijn de medewerkers boos op het ondoorzichtige proces dat de directie van Capgemini in gang heeft gezet. 'Het ene moment roept directeur Jeroen Versteeg weer dit, het andere moment weer dat. Hij zegt bijvoorbeeld geschrokken te zijn van de salariskorting van 30 procent die in eerste instantie werd opgelegd. Eerder was dat nog tien procent. Dat was ook weer niet de bedoeling, reageerde hij. Dit, terwijl diverse medewerkers brieven hebben ontvangen waarin staat dat ze 33 procent salaris moeten inleveren. Dan praat je met gespleten tong.'

Het zit de werknemers ook hoog dat Versteeg roept dat hun marktwaarde te laag is voor het salaris dat ze krijgen, zegt Bolte. 'Maar nergens wordt aangegeven hoe die waarde wordt gemeten. De onderbouwing ontbreekt. Tijdens de bijeenkomst hoorde ik van medewerkers dat Versteeg had toegegeven dat het loonoffer eigenlijk bedoeld was om de winstmarge bij Capgemini in Nederland te vergroten van 7 naar 15 procent.' 

Voor het blok gezet

Ook zit het de getroffen medewerkers dwars dat het zogeheten kalibratie- (harmonisering) traject ondoorzichtig is. Wanneer ze het loonoffer na dertig dagen bedenktijd weigeren dan volgt verplichte bijscholing via het zogeheten Diamant-verbeterproject. Maar wat dat precies inhoudt, is onduidelijk. Een werknemer van Cap, die verandermanager is en loon moet inleveren, stelt dat hij zich best wil laten omscholen maar dat de directie totaal nog geen beeld heeft geschetst van wat het Capgemini zou opleveren. 'Twee jaar geleden mochten we als oudere werknemers niet eens een opleiding volgen en nu worden we voor het blok gezet.' Ook vragen medewerkers zich af wanneer en waar ze een cursus moeten volgen als ze nu al 40 uur voor een klant aan de slag zijn.

Verder is het niet duidelijk wat de gevolgen zijn als een medewerker ook weigert daaraan mee te doen. Overigens moet de ondernemingsraad wel instemmen met de voorgestelde maatregelen voor loonoffers en verbetertrajecten. Voor aanvang van de bijeenkomst lieten sommige medewerkers weten meer vertrouwen te hebben in de vakbonden dan in hun or. Volgens Bolte zit de or in een lastig parket omdat directeur Versteeg doet alsof hij alleen met de ondernemingsraad over de plannen kan praten. 'Maar er zijn weldegelijk Cap-medewerkers lid van een vakbond. Die vertegenwoordigt hen. Daar kan Versteeg natuurlijk ook mee praten.'

Solidariteit

Hij was blij verrast dat ook vertegenwoordigers van de andere vier or's binnen Cap de bijeenkomst bezochten, net als Cap-medewerkers aan wie nog geen loonoffer is gevraagd. 'Ook bij de andere ondernemingsraden binnen Cap is het loonoffer een gespreksonderwerp. Het is belangrijk dat werknemers in een bedrijf solidair met elkaar zijn. De rechtsongelijkheid steekt, ook onder collega's die niet direct getroffen zijn. Maar het kan hen morgen ook overkomen.'

Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst voor leden en niet-leden van de vakbonden organiseerde Capgemini zelf nog snel een bijeenkomst voor het getroffen personeel. Daar gaf algemeen directeur Jeroen Versteeg een toelichting op zijn bijgestelde loonofferplan. Nadat Versteeg aangaf er echt geen bezwaar tegen te hebben dat medewerkers naar de vakbondsavond zouden gaan, liep de zaal in rap tempo leeg. Bij Capgemini, dat geen cao heeft, zijn de vakbonden niet de eerste officiële gesprekspartner over arbeidsvoorwaarden; dat zijn de vijf ondernemingsraden.

Cap-campus op Daltonlaan

De drukbezochte informatiebijeenkomst is tevens bijzonder omdat de actiebereidheid onder ict'ers niet zo groot is, en zeker niet bij cao-loze automatiseringshuizen als Capgemini. Ook is de organisatiegraad in de ict-sector niet hoog. 'Ict'ers zijn doorgaans nogal op zichzelf gericht. Ze hebben niet zoals havenarbeiders het actievoeren in hun genen zitten. Maar bij Cap pikken ze het niet langer. De boosheid is groot. Ze willen van ons weten wat ze kunnen doen om het loonofferplan van tafel te krijgen', aldus Bolte.'

In eerste instantie zou de bijeenkomst worden gehouden op het FNV-hoofdkantoor in Utrecht. Maar door de massale aanmeldingen moest de vergadering verplaatst worden naar een grotere locatie in Utrecht: in het BCN-gebouw aan de Daltonlaan 100 in Utrecht. Saillant detail: laat dat nu net in de campusomgeving zijn waar Capgemini zijn oude hoofdkantoor hield... In de goede, oude tijd.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het zoveelste nieuwsbericht over de ophef rond de salarisaanpassing bij dit bedrijf.

Nog maar enkele maanden terug werden zeker 400 mensen ontslagen. Daar is toen nauwelijks aandacht voor geweest, niet vanuit de bonden en niet vanuit de pers.

"Het is belangrijk dat werknemers in een bedrijf solidair met elkaar zijn."

Waar was deze solidariteit in september? Kennelijk is loon belangrijker dan werkgelegenheid.

Het is bijzonder schadelijk voor Capgemini zelf als naam maar ook voor de verbonden IT professionals dit soort zaken breed uitgemeten op straat te zien liggen.

In een eerdere reflectie gaf ik al aan dat het een zaak is van de interim IT professional zelf, want dat ben je uiteindelijk toch, ook al ben je in (vaste) dienst van, zichzelf te blijven ontwikkelen en van toegevoegde waarde te zijn van zichzelf en de organisatie.

Deze professionals weten, of zouden dat tenminste moeten weten, dat baangarantie en baanzekerheid net twee termen zijn die geen enkele waarde hebben. Dat in tijde van 'CRISIS', tikje caps neergezet voor die professional die nog niet helemaal wakker was, doen organisaties er alles aan de verliezen zoveel mogelijk in te perken.

Dat je, wanneer je aan 'de beurt' bent, dit niet leuk vind, evident. Maar aan de andere kant ben je het wel aan jezelf verplicht, als professional, te kijken waar jouw toegevoegde waarde ligt. Voor jezelf, voor de organisatie waaraan jij je hebt verbonden.

Tenslotte;
Er is niets mee gediend de zaken dusdanig op de spits te drijven, zelfs niet onder druk van de publiciteit, zoals we weten dat vakbonden die raag gebruiken als 'wapen'. De reden? Eenvoudig. Stel dat je naarstig op zoek bent naar, dan heeft een potentiële werkgever of opdrachtgever eerder de neiging jou als kandidaat opzij te leggen. Juist omdat hier blijk word gegeven niet altijd even helder en reëel te zijn.

Dit heeft natuurlijk ook zo de weerslag op diegenen met Cap op hun CV, die niets met dit alles te maken hebben. Klaarblijkelijk is daar nog niet helemaal door de partijen over nagedacht? In een discussie als deze gaat het niet om goed/fout, recht/onrecht.

Het gaat om zuiver zakelijke motieven in een tijd van tegenvallende economische perspectieven. Als professional zou je je dit moeten realiseren dat jouw positie dan ondergeschikt is aan die van de organisatie. Niets nieuws. Dat is nu eenmaal 'fact of life'. Alle ophef en publicaties rondom zaken die gewoon binnenskamers zouden moeten worden afgehandeld, laat je door publicaties alleen maar escaleren.

Wellicht een eyeopener jezelf even af te vragen waar je als betrokkene zelf staat momenteel, en welke kant je met en voor jezelf op wil. Dan daar eens rustig over praten. Daarmee kom je stukken verder. Uiteindelijk is een exit door dit soort perikelen alleen maar dichterbij.

Voor de goede orde, ondergetekende heeft geen enkele band/binding met Capgemini.

@ Lex Scholten
Je hebt het over solidariteit, maar hoe is dat mogelijk op het moment dat (bijna) niemand van de werknemers bij Cap lid is van een vakbond?
Bedenk wel dat hier geen cao van toepassing is, en vakbonden dus in beginsel ook niets te zeggen hebben in dit bedrijf.

@Frank

Hoe kom je daar nu weer bij? Een vakbond vertegenwoordigd gewoon haar leden, daar staat de CAO gewoon buiten. De bond kan gewoon overgaan tot acties, zelfs tot stakingen indien de werkgever niet bereid is te luisteren en toe te geven aan de eisen. Daarnaast heeft een bond goede connecties met de media, politiek et cetera dus kunnen ze veel druk op de werkgever uitoefenen.

Ik mag aannemen dat de meeste CAP-ers inmiddels wel door hebben dat ze snel lid moeten worden van een bond. Dan sta je er niet alleen voor als je bij het management wordt geroepen voor je 'vrijwillige' loonsverlaging of nog erger, voor je afvloeingsregeling.

@NumoQuest

Wellicht moet u mijn reactie bij het artikel 'Capgemini komt dure medewerker tegemoet' eens lezen. Natuurlijk is het zo dat je jezelf moet blijven ontwikkelen, en je moet sturen op je eigen toekomst, echter is er een fundamenteel probleem dat nooit iedereen dit kan doen.

Liegen, bedriegen, bedreigen en chanteren. Dat zijn zomaar wat woorden die bij mij opkomen als ik dit CAP feest van personeelsbeleid zo van een afstandje bekijk.

Ik begrijp heel goed dat het op dit moment lastig is om een toko als CAP enigszins winstgevend gezond te houden. Ik begrijp ook heel goed dat een dergelijke uitdaging offers kan vragen. Zowel via loonoffers als d.m.v. ontslagen.

Bovenstaande is echter geen reden om op deze manier met je personeel om te gaan. Niet begrijpen dat de deskundigheid en motivatie van je personeel de kern is van een detacheringsbedrijf is doodzonde nummer één in elke kennisintensieve organisatie. Met dit gedrag diskwalificeer je jezelf dus volledig als geschikt leider van zo'n organisatie. Dreigen dat degenen die niet mee willen doen aan vrijwillige inlevering van salaris 'gestraft' gaan worden met verplichte opleidingen is nog zo'n wonderlijke uitlating die echt helemaal nergens op slaat in een kennisintensief bedrijf. Opleiden hoort in het bloed van de organisatie te zitten! Waarom zou ik klant willen zijn van een organisatie die blijkbaar in normale tijden de kennis van haar medewerkers volstrekt onbelangrijk vind. Nog zo'n doodzonde dus.

Kortom, wanneer het topmanagement van CAP nog enigszins serieus genomen wil worden door werknemer en klant dan zorgt ze ervoor dat zij als eerste de eigen broekriem aanhaalt en doet zij vrijwillig afstand van een behoorlijk deel van haar salaris en alle bonussen. Deze situatie is tenslotte ontstaan door eigen gebrek aan strategisch inzicht! Daarna kan nog gekeken worden wat het personeel moet bijpassen in deze situatie.

Excuus aan het personeel en het ter beschikking stellen van de eigen functie door de volledige directie past tenslotte ook nog in het plaatje. Niet functioneren is zelden pijnlijker aangetoond dan in dit geval.

@NumoQuest
Nuanceren is op zich niet verkeerd maar in dit geval kan je je afvragen of het wenselijk is. Want met al deze perikelen krijgt niet alleen Cap een slechte naam maar heel ICT an sich. Want als aanstaande mogelijke young professional kan je nog wel eens bezinnen of deze keuze voor een ICT carriere dusdanig interessant is als je toch als een nummer in spreadsheet behandeld wordt.
Het aantal ICT studenten is met de jaren al bijna gehalveerd en met de verdere versobering van het Nederlandse onderwijs zal het er niet beter op worden. Dus de gevolgen op lange termijn zijn verre van rooskleurig. Nu zal de crisis nog wel even duren en een vierde dip licht mogelijk nog in het verschiet maar als het weer beter gaat zal de kracht om te groeien dan zwaar bemoeilijkt worden door het ontbreken van potentieel tenzij we een volgende golf van gastarbeiders willen aantrekken.

En wat zakelijke motieven betreft kan je je afvragen of het een zakelijke beslissing is om eerst je zogenaamde te dure medewerkers terughoudt om aan scholing te doen terwijl je een paar jaar later ze min of meer wilt verplichten dit alsnog te doen en tegelijkertijd ze zwaar in hun carrierepad terug te zetten zonder enige zekerheid voor de toekomst.

Diezelfde medewerkers hadden er goed aan gedaan om op eigen gelegenheid hun CV actueel te houden. Dan was de stap om een andere weide op te zoeken ook makkelijker geweest ware het niet het feit dat het nu bespreekbaar is om oudere werknemers achter te stellen zonder een rationele argumentatie. Dat werd maar wat makkelijker door iedereen klakkeloos overgenomen en lijkt nu sociaal geaccepteerd te zijn.

De RvC en aandeelhouders van Cap mogen zich wel eens afvragen of de huidige leiding dusdanig kundig is dat ze het bedrijf op lange termijn gezond kunnen houden. Want als ze op deze manier hun oude gemaakte fouten willen wegpoetsen om maar betere cijfers tevoorschijn te kunnen toveren belooft nog veel voor de toekomst. Het lijkt weinig met zakelijk inzicht te maken te hebben.

Met stijgende verbazing heb ik alle commentaren bij de verschillende artikelen over dit onderwerp gelezen. Vaak zijn het ellenlange reacties van dezelfde mensen, die soms deels onleesbaar zijn terwijl ze zichzelf blijkbaar geweldig vinden (zelf bijscholing nodig?), soms slaan ze nergens op en soms bevatten ze hele goede argumenten. Vaak mis ik echter elk gevoel van solidariteit en speelt de 'ikke, ikke, ikke' mentaliteit heel sterk op. Dat vind ik eigenlijk het meest triest van alles. Daarnaast lijken de volgende punten me ook erg relevant:

Dat men zichzelf in deze tijd van snelle veranderingen moet blijven ontwikkelen is een open deur en niet iets wat zich tot IT beperkt.

De vakbond reageert pas op het moment dat bij haar aangeklopt wordt. Daarmee is te verklaren dat bij de genoemde massa ontslagen niets is gebeurd, want inderdaad wreekt zich daarbij dat men tegenwoordig op eilandjes leeft en dus in bepaalde sectoren niet of nauwelijks meer georganiseerd is. blijkbaar is die gebeurtenis voor een aantal mensen de trigger geweest om zich wel bij een bond aan te sluiten, waardoor die nu wel bij het proces betrokken zijn geraaakt. Ook iets om over na te denken.

Nog niet zo lang geleden rolden grote IT organisaties vechtend over straat om groentjes binnen te halen die gelokt werden met reisjes naar de cote d'azur, dure auto's en grote salarissen, voor ze zichzelf uberhaubt ook maar enigszins bewezen hadden. Het kon niet op. Dat nu de oudere werknemers op diezelfde onderdelen te slachtofferen en allerlei eisen te stellen, zonder dat er blijkbaar een goed onderbouwd plan ligt om invulling aan die eisen te kunnen geven is wel erg wrang.

Ik zou zo nog wel op een aantal zaken in kunnen gaan, maar daar wordt waarschijnlijk de redactie niet vrolijk van :-)!

@Frank, @Willem,

Wat heeft het lidmaatschap van een bond met solidariteit te maken? Uit het artikel blijkt dat medewerkers zich begaan voelen met hun getroffen collega's, ook als ze zelf niet getroffen worden. Ik neem toch aan dat dat ook doorgaat na de bijeenkomst.

Ik heb mijn bondslidmaatschap juist opgezegd. Het stoort me mateloos dat ze zo enorm veel herrie maken van deze kwestie, die toch "slechts" over salaris gaat, hoe vervelend ook voor de betrokken mensen. Die herrie staat in schril contrast met de oorverdovende stilte, toen eind vorig jaar ruim 400 mensen hun baan bij ditzelfde bedrijf kwijtraakten.

De woede van de Capgemini-medewerkers gaat eigenlijk niet eens zozeer over de drastische salarisverlaging, het is met name de wijze hoe de directie van Capgemini dit wil uitvoeren, blijkt uit de bijeenkomst met vakbonden. Enkele voorbeelden. De directie kondigt in januari aan dat een groep mensen salaris moet inleveren, maar liefst 10%, maar een maand later is dat meer als 30% in sommige gevallen. Een dag later is dat weer maximaal 20%. Er ontstaat een beeld dat de directie maar wat doet met zijn mensen.
Op de vraag uit het publiek aan Meneer Versteeg of de datum van 1 april nog steeds geldt, waarop de salarisaanpassingen worden uitgevoerd, kon daar geen antwoord op worden gegeven. Opnieuw ontstaat er een beeld dat de directie van Capgemini maar iets doet met zijn mensen. Een aantal elementen uit Diamant is helemaal niet zo slecht, maar de wijze waarop het aan de medewerkers wordt opgedrongen en de randvoorwaarden zijn erg onduidelijk. Weer onstaat er een beeld van een directie die maar wat doet met zijn mensen. Het getuigt van weinig respect voor zijn medewerkers. Hoe is deze werkgever naar zijn klanten vragen de medewerkers zich af.

Ondanks dat de medewerkers de afgelopen jaren er geen cent bij gekregen hebben, heb ik hier nog nooit iemand van de vakbond gezien. Een teken dat de Capgemini-medewerkers niet zo snel in verweer komen. Wanneer ze dat toch doen, dan mag je als directie van Capgemini rustig concluderen dat je je mensen behoorlijk hebt geraakt. De weg van minste weerstand is je lidmaatschap opzeggen van de bond. Het kost je geen contributie, en Meneer Versteeg vind je ook niet lastig. Heel veel jaren geleden, tijdens mijn eerste confrontatie met een directeur van een groot verzekeringsmaatschappij, zal ik nooit de inhoud van het verhaal vergeten over een jubilerende medewerkster. De medewerkster was een kritsche medewerkster en daar was hij heel blj mee. Met kritische personeel zijn beslissingen goed overwogen en doordacht. En zoals JC ooit zei. Een goede prestatie lever je met een team, nooit alleen.

ps. Ook voor de mensen die deze keer niet zijn getroffen tijdens de calibratie, die hoeven nu ook niet in het verweer te komen of lid te worden van een bond. De directie van Capgemini waakt wel over u.

Wellicht dat mijn onderbuikgevoel me bedriegt, maar gebruiken de vakbonden dit hele "gedoe" bij Cap niet gewoon om zieltjes te winnen?

Als ik me niet vergis was onder andere de ICT sector één van die sectoren die het minst aangesloten was bij de vakbonden....

1e gedachte: Geen personeel overnemen als die niet betaalbaar zijn. Oftewel niet zeuren als er na een outsourcing kosten ontstaan die voorzien zijn.
2e gedachte: Niet meewerken aan bezuinigingen via outsourcing onder valse voorwendselen.
3e gedachte: Ophouden met personeel op valse gronden te moven.

@NumoQuest:
Het is schadelijker om de rotte appel in de mand te laten liggen, dan rot de hele mand appels weg. Capgemini is in dit geval de rotte appel in de markt. Door slecht personeelsbeleid (deelnemen aan de maatschappij, opleiding en beloning) geeft men de ICT-sector een slechte naam. Het is goed als men dit wanbeleid eindelijk uit de verborgenheid haalt. Ik hoop dat Capgemini dan eindelijk stopt met de smerige spelletjes zodat de ICT-sector weer positief in het nieuws komt.

Beste Capgemini-medewerkers, ik hoop dat jullie net zoveel waardering van jullie werkgever mogen gaan ontvangen als jullie zelf uitstralen naar klant en markt; misschien dat men dan ziet wat jullie echt waard zijn!

k heb vorig jaar denk ik mazel gehad dat ik een aanbod heb gekregen om te vertrekken. (En dit was niet vrijblijvend) (Een aanbod kreeg op een van 2 gronden: 1.als je in de week van 7 augustus + 7 weken ervoor, 50 % of meer beschikbaar was (ik had een beschikbaarheid van precies 50%), 2. je functie werd opgeheven.

Capgemini is mij een onbetrouwbare werkgever gebleken. De voorgaande jaren ben ik constant ingezet geweest. De afspraak was, dat ik een opleidingstraject zou krijgen, op het moment dat ik op de bank zou komen (met aan het einde het doen van examens). (al 3 jaar beloofd) Dat is van hoger hand tegen gehouden. In plaats daarvan komen ze met een vaag diamant project. Een zwaarte punt hierin is het verkopen van jezelf.

En dat met die hoge lonen valt best mee. (Ik verdiende 3590 bruto p.m.)
Ik vermoed dat ze mij een aanbod zouden hebben gedaan met een verlaging naar 3000 bruto, omdat ik weet dat ze dit aanbod hebben gedaan aan een zeer ervaren kennis van mij, die bij ING werkt.

Veel sterkte aan alle medewerkers die nu onderworpen worden aan gedwongen demotie.

Ik heb al vele reacties mogen lezen over dit specifieke onderwerp. Wat is er aan de hand: Capgemini kan niet meer aan de gevraagde winstgevendheid voldoen in NL.
Daarom wil het bedrijf kosten verlagen door het verlagen van de loonsom. Dit gebeurt door het strikt hanteren van een functiegebouw met daarin verwerkt boven- en ondergrenzen van salarissen.
Als je aan de bovenkant buiten de grens valt moet je in inleveren ongeacht of je nou wel of niet op de bank zit. De hoogte van het bedrag hangt af van hoeveel je boven het vastgestelde maximum zit.
Bovendien maakt het niet uit of je dat jaar goed of slecht hebt gefunctioneerd, als je boven het maximum zit moet je gewoon inleveren.
Het gaat dan niet eens om enorme salarissen het gros zit op ongeveer 1,5 a 2 keer modaal. Vooral bij een detacheerder als Capgemini zit het gemiddelde salaris aan de onderkant van wat gebruikelijk is in de markt. Je verdient algauw meer bij een ministerie of een gemeente in dezelfde rol. Er zijn ondertussen mensen die al jaren op de nullijn zitten. Als je excellent scoort op je beoordeling krijg je er slechts iets van 20 euro in de maand erbij.
Of je kunt door middel van een opleiding promotie maken waardoor je weer voldoet. Door achterstallig onderhoud zijn er nu in een keer heel veel mensen
die moeten inleveren. Let wel dit principe wordt nu elk jaar strikt gehanteerd dus elk jaar zullen er mensen zijn die moeten inleveren. (en mensen die erbij krijgen)
Dus de medewerkers worden behandeld als melkkoeien, of te wel dit is het summum van de intensieve menshouderij!
In het verleden werden er ook al mensen gewoon 1 voor 1 via de achterdeur - zonder daaraan ruchtbaarheid - te geven ontslagen middels een afkoopsom. Dit betrof meestal bankzitters.
Door de crisis heeft Capgemini dat in september middels een collectief ontslag versneld moeten doen, dit betrof ondertussen ook mensen die gewoon een facturable inzet hadden.

Verder wordt er melding gemaakt dat het mensen betreft die geen opleiding hebben gevolgd en daardoor niet inzetbaar zijn. Echter de mensen die moeten inleveren zijn vooral mensen die via sourcingdeals zijn overgenomen en 100% facturabel zijn geweest in de afgelopen jaren. Helaas is het bedrijf te laks geweest om deze mensen een inpassingsvoorstel te geven
waardoor ze uiteindelijk wel binnen het loongebouw zouden vallen of de tijd hadden om hun carriere buiten Capgemini voort te zetten. Nu worden ze met een bedenktijd van eerst 10 werkdagen (is inmiddels
wel opgehoogt naar 30 werkdagen) voor het blok gezet.
Dus al met al is het een gewone ordinaire bezuinigingsmaatregel.

@ Lex Scholten Voor wat betreft de betrokkenheid van de bonden, die is door de medewerkers zelf geinitieerd middels een mailbombardement richting de bonden en het mobiliseren van medewerkers.
Verder scheelt het dat volgens er volgens mij binnen Capgemini nauwelijks vakbondsleden zijn. En de CEO het kan maken om niet met ze te willen praten

Ik heb de vraag in een ander verhaal over Cap al eens gesteld: wat is modaal in deze context. Is dat landelijk modaal, of "Cap-modaal" ?

Als het gaat over modaal zoals we in Nederland komen dan worden de Cap-pers wel heel erg gen***t.

Waarom kiest Cap niet voor een andere eerlijke oplossing? Bied de medewerkers een andere salarisopbouw aan. Een basissalaris en daarbovenop een percentage van de inkomsten die de medewerker binnenbrengt. Dit is in de verkoop al jaren gebruikelijk.
Op deze manier krijgt de werknemer ook een duidelijk inzicht in wat zijn marktwaarde is en motiveert het om in zichzelf te investeren.

@PaVaKe

Ik begreep dat het gewone modale salaris wat bedoeld wordt: dus ergens rond de 33k bruto op jaarbasis. Moet zeggen dat ik ook wel schrik van deze situatie, ik had verwacht dat het hier om mensen met 2-3x modaal zou gaan.

Stel iemand die 50k krijgt, dan maak je daar toch zelfs bij een uurtarief van 75 euro nog wel een leuke winst op als Cap zijnde? 75,- x 1200u declarabel (70% declarabel) = 90k. Waar zit nu het echte probleem?

Als ZZP'er hoor je mij niet klagen hoor als ik 90k zou vangen voor 3,5 dag in de week...

@Peter H

Als dat inderdaad het geval is, dan schrik ik ook, maar dan van de lage salarissen waar we het hier over hebben.
Deze 33k€ bruto is inclusief vakantiegeld als ik de definitie van modaal inkomen lees op internet.

Laat ik het zo zeggen: ik ben een ervaren (>15 jaar) IT-er van 40+, maar er moet nog heel wat bier door de tapkraan stromen wil ik voor 33k€ per jaar m'n bed uitkomen.

Zo'n salaris is een belediging van het vakgebied. Als CAP dit veel noemt, snap ik ook wel dat er een tekort is aan ICT-ers. Dit is mijns inziens absoluut geen representatief salaris voor de sector!Peter H,

70% declarabel is lastig te halen tegenwoordig.

En met 75 euro per uur worden de kosten van de mensen die op de bank zitten niet gedekt. Vaak wordt dit meegenomen/verekend in het uurtarief.

@Ruud Mulder

Door met 70% declarabel te rekenen ga ik ervan uit dat hier ook de bankzitters door gedekt worden. De meeste mensen zullen toch gewoon 90%+ declarabel zijn terwijl anderen dit lang niet halen. Als je als bedrijf gemiddeld minder dan 70% van je declarabele uren maakt dan heb je sowieso een mega probleem wat je niet gaat oplossen met -20% salaris.

Hoeveel zou men bij Cap moeten binnenhalen om een salaris van 50k (incl. 13e maand, auto, vakantiegeld etc.) te kunnen uitkeren? Hoeveel overhead heeft men nog bovenop die 50k (zeg: 60k werkgeverslasten all-in) nodig?

50% overhead lijkt me heel fors, dan kom ik toch weer op die 90k uit. Is het veel meer dan denk ik dat ze eerst daar maar eens fors moeten gaan snijden (zowel in uren als in salaris)...

Peter H,

Op zich goede gedachtegang maar mijn ervaring is dat er bij dat soort clubs vaak meer mensen op de bank zitten.

Maar ik kan het natuurlijk mis hebben.

nog een paar gedachten:
1. moet er niet gekeken worden waarom het management in deze faalt?
De winstgevendheid is wat minder door de salarissen. Geef dan als manager het voorbeeld door in te leveren en vecht voor een betere toekomst zodat er weer meer winst komt.(laat die manager niet gaan met een afkoop bonus!!!!!)
2. de hele economie draait wat minder, accepteer dan dat er eens wat minder winst is.
3. Stel een garantie tegenover het in te leveren loon. Indien daarna een ontslag volgt met bijgevolg een nog lagere uitkering verplicht het bedrijf dan daar tegenover een afkoopsom te betalen, zodat het bedrijf gemotiveerd is om de werkgelegenheid te waarborgen.

Misschien goed om te weten, is dat een flink deel van de personen die ontslagen zijn in september, ondanks de klap die ze gekregen hebben toch blij waren. Ze mochten vertrekken met een mooie ontslagvergoeding en konden daarna met goede ondersteuning op zoek naar een werkgever waar ze zich wel welkom voelen. Een werkgever als Capgemini is geen hele fijne werkgever. Strategisch onduidelijk, weinig visie, veel overhead, het is nooit goed of het deugd niet wat je doet en je ervaring wordt niet erkend of gewaardeerd, maar kost alleen maar geld. Geen echte professionele organisatie waar je veel kunt leren, maar heel veel bla bla en weinig toegevoegde waarde .
Een redelijk aantal van de toen ontslagen medewerkers vond weer de rust en enthousiasme om te werken terug na hun ontslag. De klant en het resultaat is weer belangrijk en dat geeft energie.

De achtergebleven medewerkers hebben het nu zwaar. Ze zijn hun professionele en goede collega's kwijt, worden respectloos behandeld en moeten hun tijd steken in werkzaamheden die weinig tot geen toegevoegde waarde bieden aan hun klanten. Daar word je niet blij van en vreet energie.

De norm bij Cap is dat je 90%-95% facturabel moet zijn tegen 2,2 maal je bruto uurloon (uurloon inclusief alles: maandloon, auto, vakantiegeld, variabele beloning). Rekensommetje: bij een salaris van ca 4000 euro/mnd moet je ca 11 maanden per jaar ingezet zijn tegen ca 100 euro / uur. En niet teveel ziek zijn natuurlijk. Bij een lager uurtarief verdien je teveel, bij minder dan 90% ben je onvoldoende inzetbaar.

Nu de tarieven zakken (100 euro/uur betaalt geen enkele klant meer), en de markt krimpt, worden de medewerkers dus "vanzelf" te duur of onvoldoende inzetbaar. De voorgestelde salarisverlagingen zijn in lijn met deze redenatie van Cap.

Een salaris van 4000 euro is net iets meer dan gemiddeld bij Cap (ten minste van diegenen die "weggezet" worden). Daar krijg je dan wel een mooie auto bij. Die moet je vervolgens gebruiken om in je vrije tijd naar de klant op en neer te rijden (1 uur enkele reis is peanuts), en in de avonduren naar verplichte opleidingen, vakgroep- en salesbijeenkomsten.
Dus voor diegenen die denken dat het hier om grootverdieners gaat: dat klopt niet. Het “werkvolk” haalt zelden tweemaal modaal, maar is daarvoor wel lange dagen van huis en in de avonduren geregeld verplicht voor de baas aan het werk.

Tammetoon helemaal mee eens.

Maar ben bang dat de bobo's daar anders over denken.

@Tammetoon

M.b.t. jouw puntje 2: moet je minder winst afschuiven op je personeel?

Het probleem met al die beursgenoteerde ondernemeningen is dat de aandeelhouders belangrijker zijn dan de werknemers.

De aandeelhouders eens wat minder geven is doorgaans geen optie, maar je personeel minder geven blijkbaar wel!

Minder winst is nog steeds winst, maar investeringsmaatschappij "rupsjenooitgenoeg" wil alleen maar meer meer meer, desnoods ten koste van het personeel.

@ex-insider

Je analyse ligt me treffend, de tarieven staan inderdaad fors onder druk. De verplichte marge van 2,2x lijkt me echter het echte probleem. Wat een bizar hoog getal! De meeste kleine (gespecialiseerde bedrijven kunnen makkelijk met 1,5 toe (zoals hierboven al eens voorgerekend). De directeur maakt daar vaak ook nog declarabele uren, gewoon iedereen de eigen broek ophouden.

Waarom gaat men bij Cap niet eerst eens de organisatie stroomlijnen? Zodat men ook met 1,5 kan rekenen ipv een ongeloofwaardige 2,2? Bij 90% declarabel en 2,2 zou dus bij Cap iemand die 1,5x modaal krijgt (voor HBO/academicus met 5+ jaar ervaring niet heel veel) dus minimaal 135k omzet moeten genereren? (60k all-in x 2,2). Lijkt me nog steeds een hele mooie omzet, als ZZP'er hoor je me niet klagen met een stuk minder...


Of 100 p/u nu echt teveel is voor een specialist vraag ik me wel af. Echt goede ZZP'ers komen daar ook nu nog makkelijk bij in de buurt dus een bedrijf als Cap moet dat toch ook kunnen? Of heeft men ondertussen alleen nog maar juniors en mediors?

Ze hebben wat goed te praten ...

Gezocht:
PR Adviseur Capgemini Nederland - NationaleVacaturebank.nl

BV Nederland nieuwste speeltje 'baby boomer bashing' - hoogste return on resource wint

Hmm, opeens schiet me een andere club te binnen: CMG.

Die naam was snel verdwenen, kort nadat ze hun personeel als uitzendkrachten bestempelden.

Benieuwd hoe lang de naam CAP nog bestaat.

Het lijkt er op dat dit de trend gaat worden, zodra deze regeling er door is zullen er meer het voorbeeld van Cap gaan volgen en dat geeft zeer te denken. Dit kan nog wel eens de volgende crisis gaan veroorzaken in Nederland, veel beleid is immers gebaseerd op het feit dat het inkomen van mensen stijgt naarmate de arbeidsjaren zijn toegenomen. Kijk naar het nieuwe hypotheekbeleid, bij de start weinig aflossen maar over 20-30 jaar met dubbele lasten komen te zitten. Wanneer dan ook nog eens het inkomen door de werkgever omlaag wordt gebracht hebben we de poppen aan het dansen.

Eerste keer dat in deze discussie feitelijke bedragen worden genoemd.

Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat Cap specialisten kan leveren voor 75.- uur... waarin zijn deze mensen dan eigenlijk gespecialiseerd ?

Ik moet PaVaka ook gelijk geven. even vlug rekenen 33k/13 = 2538.- /mnd
Voor gewoon Windows beheer prima salaris maar jeetje geen salaris voor een specialist.
Als dit bij Cap al tot de duurdere werknemers behoord wil totaal niet weten wat de 'goedkopere' werknemer daar verdiend.
Nu ja... dat weet ik al, de goedkopere werknemer zit met een emmertje met een sopje en een kopje koffie op het toilet...

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in
Vacatures bij FNV

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-02-20T23:55:00.000Z
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.