Slimme ICT kan de wereld redden

Energiebesparing staat hoog op agenda

Ict is een van de grootste vervuilers ter wereld, maar toch kan ook ict bijdragen aan een beter milieu. Door de inzet van slimme ict-oplossingen wordt er minder verbruikt, maar ook kan met ict CO2-uitstoot beperkt worden. Onze experts van het topic Maatschappij menen echter bijna allemaal dat besparen op verschillende vormen van energie 'key' is.

Steven Kop, strategy consultant het nieuwe werken, Productivity Partners

Ik vind dat het grote doel van ict het besparen van energie is. Oorspronkelijk ging het vooral om de besparing van tijd voor de mens, tegenwoordig geldt het ook voor het bereiken van vele andere doelen. Naast het feit dat ict zelf natuurkundige energiebesparing realiseert, zorgt ict er ook voor dat mensen minder energie verspillen. Dit kun je verdelen in twee facetten.

Het eerste facet is dat mensen informatie- en communicatietechnologie (ict) gebruiken om efficiënter, effectiever en dus productiever met hun tijd om te gaan. Dit bespaart hen energie en overbodige spanning. De bespaarde energie resulteert bij mensen in een hogere kwaliteit van dienstverlening.

Het tweede facet is de besparing van energie door reizen te beperken tot het minimaal noodzakelijke. Nog steeds staan dagelijks duizenden mensen tijd en brandstof te verspillen in een file. Hierbij wordt dus niet optimaal gebruik gemaakt van twee verschillende soorten energie. Hiernaast reizen nog veel meer mensen onnodig voor korte vergaderingen. Veel energie kan bespaard worden door gebruik te maken van virtuele communicatie en het beschikbaar stellen van mobiel werken. Medewerkers hebben zelf de keuze om te bepalen waar, wanneer en op welke manier ze werken.

Jos Struik, directeur, Dataccent

Dat bedrijven nog niet schouder aan schouder werken aan groene ict is niet zo gek. Zo lang deze markt niet voldoende omvang heeft en daarentegen wel hoge investeringen vraagt, zal de ontwikkeling van energiebesparende ict het niveau voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) niet ontstijgen.

Gelukkig heeft de huidige economische crisis twee voordelen als het gaat om dit onderwerp. Ten eerste wordt scherper op de uitgaven en op mogelijke besparingen gelet en ten tweede lijkt het besef nu echt doorgedrongen dat werken aan minder en/of ander energieverbruik noodzaak is. Aan de eerste ontwikkeling zal de markt zelf moeten werken en hoe goed het doel ook is, alleen met een bedrijfseconomisch beduidend beter voorstel dan huidige leveranciers zullen opdrachtgevers echt open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Tot nu zijn die proposities beperkt.

Het tweede effect van de economische crisis kan worden opgevangen door de overheid met stimulerende maatregelen. Daarbij moet wel gekozen worden voor een stevig aanpak en bij voorkeur voor het zelf toepassen van de te stimuleren technologieën (voorbeeldwerking). Dat kan bijvoorbeeld al door aantoonbare energiebesparing in de eigen datacenters. Als echter wordt gekozen voor de rol van de evangelist, dan blijft het roepen in de woestijn.

Michel Flens, financieel directeur, VX Company

Publieke organisaties hebben zeker een belangrijke rol om milieuvriendelijke oplossingen en invulling van dienstverlening in de ict- markt te stimuleren. De overheid is voor de meeste ict-dienstverleners immers een van de belangrijkste klanten. Goede, op de ict-dienstverlening toegesneden normen bij aanbestedingen bijvoorbeeld, zullen leveranciers milieubewuster en creatiever maken. De overheid kan zo het ict-bedrijfsleven extra aanzetten haar verantwoordelijkheid te nemen. Al is dat niet altijd gemakkelijk in te vullen. Neem het vervoerbeleid. Lastig, maar ict-dienstverleners zullen bij deze vraagstukken (samen met de klant, denk aan de mogelijkheid van thuiswerken) even initiatiefrijk en creatief moeten worden als in de geboden ict-oplossingen voor hun klanten.

Fred Rabouw, routing en switching specialist, Cisco

Het is begrijpelijk dat ict nog weinig gebruikt wordt om het energiegebruik terug te dringen. Ict gaan inzetten voor een forse verandering van de processen is feitelijk een ingrijpend project en grote projecten kosten tijd en inspanning. Het groen-denken is pas enkele jaren actueel; projecten die een echte verandering in de bedrijfsvoering geven, vragen nu eenmaal tijd. Hetzelfde geldt voor de klacht dat door de leveranciers teveel apart en te weinig volgens standaarden aan 'groen' gewerkt wordt. Een standaard zal vele jaren gebruikt gaan worden en moet dus goed zijn. Het ontwikkelen daarvan kost hoe dan ook tijd.

Paul-Peter Feld, director HR & Organisation, Xerox Nederland

De komst van revolutionaire technologieën, die leiden tot hogere productiviteit, minder afval en minder energieverbruik, spelen een belangrijke rol in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Maar ook het slimmer omgaan met ict, zoals hardware met bijbehorende software, moet niet worden onderschat. Door het nieuwe werken te stimuleren en de ict daarop in te richten, kan al een grote stap worden gemaakt. Ook videoconferencing is hierin een goed middel om vooral de reistijden en -kilometers terug te dringen. Hr en ict dienen hun handen in één te slaan door gezamenlijk te werken aan een milieuvriendelijkere werkwijze, zowel thuis als in de kantooromgeving.

Ook door het energieverbruik van kantoorapparatuur in kaart te (laten) brengen is het eenvoudig en snel te zien waar energiebesparingen te realiseren zijn. Veel apparaten staan, vaak onnodig, dag en nacht aan of op slaapstand. Met diverse ict-tools en nieuwe technologieën is het mogelijk om op intelligente wijze met deze 'slaapstanden' om te gaan. Ook het dubbelzijdig printen, printing-on-demand en het gebruik van kringlooppapier zijn kleine, maar zeer belangrijke stappen naar een duurzaam kantoor. Ook hier spelen het gedrag van de medewerkers en de bedrijfspolicy een belangrijke rol. Als alle neuzen dezelfde kant op staan, dan pas redt slimme ict de wereld.

Stephan Derksen, sales director Americas, Network Hardware Resale

Terecht wordt betoogd dat het inzetten van technologie de wereldwijde energieconsumptie sterk kan verminderen. De vraag is wel op welke manier we maatschappelijk verantwoord ondernemen uit eigen beweging kunnen bespoedigen. In veel gevallen zal financieel voordeel de logische katalysator zijn voor het actief formuleren van een groen ict-beleid. Als men nu kan besparen met minimale wijziging van het bestaande organisatieproces, dan is er in een later stadium wellicht meer draagvlak voor vernieuwende oplossingen.

Feit is dat er direct voordeel te behalen is door groene ict onderdeel uit te laten maken van het inkoopbeleid. Te vaak wordt bij inkoop van hardware alleen gekeken naar de aanschafprijs en functionaliteit. Als inkopers zich genoeg inspannen om zich te informeren over de beschikbaarheid van energie-efficiënte producten, dan zullen op termijn ook de energiekosten in de keuze kunnen worden meegewogen.

Daarnaast kunnen veel bedrijven zichzelf nu al een 'groen imago' aanmeten en aanzienlijke besparingen realiseren door een bewuste keuze te maken voor inkoop of inruil van refurbished apparatuur. Inmiddels is de markt voor tweedehands netwerkapparatuur zeer professioneel, waardoor kopers geen concessies meer hoeven te doen aan de kwaliteit van de apparatuur. Door deze besparingen kan men bij een volgende aankoop wellicht nieuwere, energie-efficiënte producten aanschaffen.

Experts gezocht

Computable is bezig om al zijn 25 topics te voorzien van een expertpanel. Voor de komende tijd zijn wij op zoek naar experts op de volgende vakgebieden:

Besturingssystemen: besturingssystemen@computable.nl
Beleid: beleid@computable.nl
Maatschappij: maatschappij@computable.nl
eHRM: ehrm@computable.nl
Internet: internet@computable.nl

Ben jij expert op een van bovengenoemde vakgebieden, stuur dan een e-mail met je gegevens (naam, functie, bedrijf, werkzaamheden) naar het bijbehorende e-mailadres.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

ICT en energiebesparing:
Als de ICT binnen uw bedrijf beter op de mensen en uw organisatie zou aansluiten en er echt op ONTWORPEN was om de MENS in het bedrijf te ondersteunen, zou u nog veel meer energie kunnen besparen.
Dan heb ik het niet over "electrische en thermische energievormen? maar over de hoeveelheid ?menselijke arbeid (ook energie)? die nodig is om een bepaalde taak te verrichten binnen uw bedrijf.

Doe de menselijke energie scan:
1. Analyseer de dagelijkse werkzaamheden eens van de mensen in uw bedrijf.
Ga na hoe vaak ze dingen dubbel doen of onnodig lang met zaken bezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn:
? Ict systemen die (steeds) meer menselijke inspanning vereisen om te kunnen blijven functioneren.
- Gegevens - die reeds elders zijn opgeslagen (intern of bij uw klanten) ? nog! een keer in moeten voeren.
- Teveel handelingen te verrichten dan eigenlijk noodzakelijk is, omdat applicaties slecht ontworpen zijn.
? Software die gewoon ?mens-onvriendelijk? is.

2. Laat voor de aardigheid eens uitrekenen wat de (twee,driedubbele) opslag, (overbodige, handmatige) bewerking en synchronisatie van alle gegevens-eilanden in uw bedrijf kost.
Hoeveel menselijke energie en productiviteit gaat er verloren, omdat dingen 2,3,4, dubbel gedaan worden, los van elkaar?. Ik vermoed dat het oplossen van alle dubbelzinnigheid en ineffici?ntie in uw bedrijf u blijvend, vele malen meer zal opleveren dan een CO2 vrije implementatie van een serverruimte.

Slimme ICT
is - in mijn ogen - een compleet verlengstuk van de mens in de organisatie haar werk probeert uit te voeren, en geen bezigheidtherapie of werkverschaffings-circus op de werkvloer. Verregaande integratie en automatisering, das pas echt slim ;-) Hierbij word elk gegeven, object, dataelement slecht 1 malig (handmatig, via automatische importfunctie) in uw eigen systemen opgeslagen en vastgelegd. Zo worden data-vijvers (databases of directories) gecre?erd in uw bedrijf, waaruit de rest van de bedrijfsapplicaties "hun dorst naar data" kunnen lessen. Benodigde bedrijfsgegevens worden automatisch uitgewisseld met uw afnemers en klanten zonder al te veel menselijke handelingen.

Want als ik ? anno 2009 ? om me heen kijk, worden mensen(lijke arbeid) binnen veel bedrijven nog veel te vaak gebruikt als LIJM of ELASTIEK tussen verschillende automatiserings-eilanden of niet compatible systemen. Dat gaat even goed, maar als de rek uit deze mensen raakt ? door bijv. overbelasting of verveling ? komt ook de koppeling tussen de systemen in gevaar en uw bedrijfsvoering.

Bezin voordat u begint:
Vaak worden nieuwe bedrijfs-ict-vraagstukken opgelost door "blinde implementaties" van een bepaald pakket, service of dienst zonder dat vooraf er bekeken word of dit (zoveelste) pakket, naadloos integreert met uw bestaande ict-infrastructuur. Het is raadzaam om ervoor te zorgen dat alle ict systemen zoveel mogelijk automatisch met elkaar communiceren, en niet het volgende ict-eiland te cre?ren.

Groen personeelsbeleid:
Wanneer er iemand binnen uw bedrijf (bijv. op uw ict afdeling) dagelijks bezig om zelf verschillende van uw ict-systemen handmatig aan elkaar te koppelen, import/export functies te verzorgen.... dan weet u nu waar u menselijke energie kunt besparen door verregaande automatisering van die dagelijkse terugkerende activiteit.
Hierdoor kan deze mens weer toe komen aan werkzaamheden waar echt menselijk vernuft en slimmigheid voor nodig is.
Menselijke energie is duur, gebruik haar wijs en verspil haar niet!

Slimme ICT.. is anno 2009 (nog) net zo intelligent als haar bedenkers. Dus wilt u de wereld redden, schuif het niet als op "de computer" maar begin bij uzelf.

"Ict is een van de grootste vervuilers ter wereld". Kijk naar de cijfers en je ziet dat dat niet klopt: 2,3% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik komt voor rekening van ICT, 310 kWh per jaar voor een huishouden op 3500 kWh totaal (gemiddeld). Cijfers zijn van ECN. En dat in een land met een extreem hoog computer en internet aandeel. In de meeste landen op de wereld is het aandeel ICT marginaal. Uiteraard is energiebesparing ook binnen ICT haalbaar en verstandig. Maar het begint bij de mens: zet die computer uit in plaats van op stand-by, net als de TV. Er wordt al onderzocht hoeveel inzet van Thin Clients kan besparen. Da's mooi, maar wie wil er een Thin Client thuis? En ook het bedrijfsleven kiest er tot nu toe niet voor. Waarom niet?

Pas op met dit soort statements "Slimme ICT gaat de wereld redden". Nee, mensen gaan de wereld redden door slim met energie om te gaan, ook als het gaat om ICT. Straks gaat iedereen weer 100 Watt peertjes indraaien: "ICT redt de wereld toch wel...".

"Straks gaat iedereen weer 100 Watt peertjes indraaien...:
Vandaar dat de produkctie van gloeilampen is verboden :-P

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-09-24T10:29:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.