'God geeft rust in de jachtige ICT-maatschappij'

Christelijke ict'ers willen hulp bieden in derde wereld

Donderdagavond. Het personeel van Stabiplan in Bodegraven is al een paar uur naar huis, maar er brandt in een vertrek nog licht. Een innovatieadviseur die een presentatie moet geven, schuifelt zachtjes het pand binnen met een geurig ruikende pizzadoos. Rustig steekt hij kabeltjes van zijn laptop in een televisie, voordat hij zich verontschuldigend aan zijn pizza begint. Als de andere leden van ict-netwerk Impict binnendruppelen, begint hij niet haastiger te eten. Hij weet dat er eerst nog iets anders komt voordat zijn presentatie begint: het gebed.

Wat kun je in derde wereldlanden als ict'er betekenen? Daar proberen de leden van Impict antwoord op te geven in een sessie over 'ict voor een betere wereld'. Impict is een van de netwerken van Stichting Impact Netwerk, dat als doel heeft christelijke young professionals met elkaar te verbinden. Hiermee hopen ze christelijke ict'ers te kunnen stimuleren in het werk, hun relaties en het leven als navolger van Jezus Christus. Organisator Hans Admiraal voegt daaraan toe: 'En hen te helpen in afhankelijkheid van en overgave aan Jezus te leven en een aan Jezus gelijkvormige levensstijl te ontwikkelen, waardoor iemands omgeving verandert.'

Hans Admiraal is coördinator van Impict en in het dagelijks leven zelfstandig analist bij KLM. Hij staat op van tafel om zijn broer te bedanken. Admiraal: 'Gert, dank je wel voor het regelen van deze accommodatie. Het is nu de tweede keer dat we op deze locatie bijeenkomen en we zijn dankbaar dat Stabiplan ons wil sponsoren.' Gert Admiraal werkt als Stabicad-ontwerper bij Stabiplan. Hij neemt het bedankje met een knikje in ontvangst.

Hemelse Vader

Hans Admiraal vindt het moeilijk om het verschil tussen christen-ict'ers en niet-christelijke ict'ers aan te geven. Admiraal: 'Het enige wat ik kan zeggen, is dat Christenen zich geborgen voelen bij hun hemelse Vader, omdat God je altijd zal opvangen, hoe diep je misschien ook valt. Dat geeft een zekere rust in deze jachtige maatschappij. Jezus droeg ons op om God lief te hebben met ons hele hart en onze medemensen even lief te hebben als onszelf. Ik denk dat dat ook in het werk tot uitdrukking komt in een betere sfeer en een beter functioneren, hoewel je als mens soms ook verschrikkelijk de fout in kunt gaan.'

Admiraal vouwt zijn handen in elkaar voor het gebed. Het is een gebruikelijk ritueel voorafgaand aan een Impict-samenkomst. Admiraal vraagt God hen bij te staan in de meeting en na een gemeenschappelijk 'amen', wordt Arjen Joosse van hulporganisatie World Vision naar voren geroepen voor zijn presentatie over ict in de derde wereld. Hij heeft zijn pizza inmiddels verorberd en vertelt open over hoe zijn carrière tot nu toe verlopen is.

God stuurt mensen aan

Zo werkte Joosse onder andere bij Medair. Niet in een veilig kantoor in Nederland, maar in het veld in conflictgebieden als Uganda en Darfur. Hij is heel duidelijk in zijn redenatie om van het ene naar het andere land te gaan. 'Het is mijn geloofsovertuiging dat als er een god is, deze mensen aanstuurt.'

Er zijn ongeveer tien Impict-leden bijeen gekomen en ze luisteren aandachtig naar Joosse's verhaal. Ze zijn tussen de twintig en zestig jaar oud. Sommigen zijn systeembeheerder, anderen zijn ontwikkelaars of werkloos. De leden werken bij bekende bedrijven als de Provincie Groningen, Sogeti, ABN Amro, maar ook op universiteiten en in de energiebranche. Vier keer per jaar komen de kerkelijke ict'ers samen om te discussiëren over onderwerpen die zowel met ict als godsdienst te maken hebben. In totaal zijn er 36 leden, waaronder een vrouw.

Push-alerts

Joosse legt uit hoe een ict'er zijn bijdrage kan leveren in een derde wereldland. Hij doet dat aan de hand van een voorbeeld van World Vision. Joosse: 'In Darfur reden we met een team van World Vision over een weg. Een van de twee auto's werd beschoten en datzelfde bleek 72 uur eerder ook te zijn gebeurt. Als we die informatie hadden geweten, dan konden we een andere route nemen. Daarom hebben we in samenwerking met andere hulporganisaties een systeem gemaakt waarin met push-alerts op de telefoon wordt aangegeven welke wegen wel en niet veilig zijn. We hebben dat zelfs op een Google Maps-achtige manier in kaart kunnen brengen, zodat er op een veilige manier gereisd kan worden.'

Ook het uitdelen van voedsel in arme gebieden kan door ict een stuk efficiënter en daardoor levensreddend gebeuren. 'Vroeger stonden mensen in de rij en werd er op papieren opgezocht wie ze waren en op hoeveel goederen ze recht hadden. Dat nam uren in beslag. Nu doen ze dat met handhelds die gekoppeld zijn aan erp-systemen. In Nederland worden zulke apparaten gebruikt door pakketbezorgers om te registreren dat een pakket is afgeleverd.'

Tijd gewonnen

Ict is in de derde wereld misschien niet zo vergevorderd als in het Westen, het is een vakgebied dat levensreddend kan zijn. Joosse: 'In Afrika zijn mensen met voedsel uitdelen, aanzienlijk sneller klaar. En de registratie van mensen, die vroeger vijftig uur duurde, is in een half uur klaar. En denk eens aan medische toepassingen, waarbij even bloed wordt geprikt en uit het apparaat meteen een uitslag komt. Vroeger gebeurde dat in een ziekenhuis en dan moesten mensen weken op uitslagen wachten. Die tijd hadden mensen vaak niet meer.'  

De Impict-leden zijn ingetogen. Ze praten niet door de presentatie heen, maar ze hebben wel hun bedenkingen. Zo worstelen ze bijvoorbeeld met het geven aan goede doelen. Ze praten daarover na bij een kopje koffie en delen hun gevoelens over de derde wereld. Sommigen geven zelfs aan dat ze het jammer vinden dat er niet meer op de innovatie van ict werd ingezoomd tijdens de presentatie, omdat ze graag willen weten wat ict nog meer kan doen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Voor informatie over de volgende bijeenkomsten, zie www.impactnetwerk.nl/impict

Zie ook:
http:/www.bedrijfsgebed.nl

Mooi initiatief om christenen relevant te maken in de maatschappij en Gods grootheid te tonen.

Dat mensen heilig geloven in bepaalde technieken en methoden om het ICT vak te verbeteren, daar kan ik nog enigszins mee leven.

Maar om nu god te gaan betrekken in artikelen in een ICT blad gaat wel erg ver vind ik.

Of krijgen we binnenkort artikelen als:
- Allah is machtig, Allah is groot, Agile is de toekomst, en het watervalmodel is dood
- Beter Testen met Boeddha
- C# voor Christenen
- Jezus helpt met Java


(p.s. het is niet mijn intentie enig geloof of gelovigen te beledigen, maar als atheïstische ICT-er kan ik niet zo goed tegen dit soort artikelen)

(

Ik ben het helemaal eens met PaVaKe. Het artikel suggereert dat een atheïstische ICT'er niet de rust zou kunnen vinden om een probleem op te lossen! En Hans, christenen relevant maken in een maatschappij die alle christelijke uitingen gesubsidieerd krijgen via algemene middelen is niet zo moeilijk. Geloof kan nooit relevant zijn. Geloof is een sluier over waarlijk mens zijn.

@PaVaKe
Ach dat heb ik ook wel eens met atheistische artikelen en daar moet ik als Christen dan maar tegen kunnen ivm vrijheid van meningsuiting.
@nwsbrf_0002390
Ik denk dat minstens 80% van de initiatieven van Christelijke uitingen niet worden gesubsidieerd. In ieder geval niet de organisaties waar ik aan doneer en niet aan kerkelijke instellingen. Als het al gebeurt dan zijn de atheisten er als de kippen bij om het een halt toe te roepen omdat anders mensen met hun geld worden niet worden geindoctrineerd met atheistisch gedachtengoed maar met theistisch. Dat de theisten dan meebetalen aan het gedachtengoed van atheisten daar hoor ik ze nooit over.

Dit ook:

"Ik denk dat dat ook in het werk tot uitdrukking komt in een betere sfeer en een beter functioneren..."

Impliceer je daarmee dat een gebrek aan geloof ten koste gaat van de sfeer en het functioneren?

Beste mensen, als iemand van Computable een verslag maakt, dan staat hem/haar vrij weer te geven wat hem opvalt. Dat bepaalt de redactie toch? Is er gezegd dat niet christenen slechter functioneren? Neen. Als je een nulmeting doet bij iemand die net christen is en gemotiveerd wordt om zich anders te gedragen, dan zal je bij die persoon vermoedelijk een verbetering kunnen meten. En soms zal dat een positieve invloed hebben op zijn omgeving. Soms niet. In ieder geval niet bij degene die nu negatief reageren. Sommige dingen snap je pas als je ze zelf doormaakt. Christenen worden soms terecht het veroordelen verweten. Je ziet ze hier ook bij de reacties van niet christenen. Laten we elkaar met respect behandelen. En proberen te begrijpen wat de ander zegt. Geld dus ook voor mij :)

Computable,

Laten we het geloof en politieke voorkeur uit Computable houden a.u.b., les 1 neutrale journalistiek. Dit stuk gaat nergens over en had nooit gepubliceerd mogen worden.

Lezers dienen verbonden te zijn als ict-ers, niet opgedeeld in overtuiging, kleur of politiek.

Graag dit stuk verwijderen of herschrijven zonder het evangelie te verkondigen. De reeds geplaatste reacties geven al duidelijk aan waarom.

Nouja, de reacties zijn mild en dat is in ieder geval al positief. Ik trok ook mijn wenkbrauw op toen ik dit las.

Maar ik ben het wel eens dat dit artikel gefilterd had moeten worden.

Ik geloof in de cloud :-)


Bij elk geloof zit wel een component waarbij verspreiding van het woord belangrijk wordt gevonden. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat deze mensen niet oprecht goed willen doen. Dus wat dat betreft is het in deze belangrijker dat deze mensen willen helpen dan de blijde boodschap.

Wat in deze context kwalijker is het feit dat de hulp die geboden wordt ter discussie staat. Niet dat er iets mis is met mensen voeden hebben die honger hebben en het verzorgen van zieken. Maar om die mensen nou afhankelijk te maken van westerse techniek en hulp zonder dat ze zichzelf kunnen bedruipen kan je bij afvragen of dit wel echt helpen is op de lange termijn.
Er zijn al langer stemmen van mensen die decennia lang ontwikkelingshulp hebben geboden en moeten toegeven dat ze generaties hebben geleerd hun hand op te houden en ze zichzelf niet meer kunnen redden als de liefdadigheidsindustrie ophoudt.
In sommige delen van Afrika is de bevolking de laatste 20 jaar verdubbeld maar de uitgaven van de regeringen zijn daar niet op aangepast. Die hebben juist nog meer wapentuig gekocht mede gefinancierd door westerse organisaties. Wat dat betreft heeft het de weg om naar China voor hulp te bieden alleen maar makkelijker gemaakt. Die besteden wat dat betreft veel beter aandacht aan wat voor hulp ze bieden en werken ook veel beter samen zonder de westerse arrogantie.

yea, keep pushing the imaginary friend. Geloof heeft niks te zoeken bij ICT.

En je weet maar nooit waar zaken toe leiden binnen ICT bedrijven. Mij is het volgende overkomen. In 2005 heb ik 2 voedselbanken in Amsterdam gestart. Het zwaarste is het proces om uit intakes te halen wie recht heeft op een voedselpakket. Mijn eigen database opgezet. Maar niemand anders kon daarbij. Bij een werkgever( een grote jeugdzorgorganisatie in Amsterdam) kwam Asolutions vaak voor opdrachten over de vloer. Op een dag mijn database laten zien. Asolutions zocht al langere tijd een maatschappelijk project om te ondersteunen. Uiteindelijk boden zij aan voor Amsterdam www.voedselbank.nu te bouwen. Een webbased intakeprogramma. Anno 2011 maken in Nederland veel voedselbanken hier gebruik van. En het gaat het officiele intakeprogramma voor de voedselbanken Nederlanden worden. En dat allemaal gratis! Wat Asolutions doet is de logistiek van deze vrijwilligers organisaties op een gebruikersvriendelijke manier ondersteunen. Misschien leuk als we binnen onze eigen omgeving kijken wat we voor onze omgeving met kennis van ICT kunnen betekenen. Christen of niet christen :)

Ik was ook bij deze meeting (maar spreek nu op eigen titel) en natuurlijk preekte de heer Joosse voor eigen parochie en niet voor de lezers van Computable op deze avond. Zelf ben ik eerlijk gezegd niet zo van die zalvende woorden en vind ik dat je daden meer zeggen dan je woorden. En natuurlijk kan je vanuit verschillende motivatie je omgeving ten positieve willen veranderen met behulp van IT, daar hebben christenen geen alleen-recht op. En christenen zijn net mensen: sommige zijn misschien wat star, maar dat kan ook van IT-ers in zijn algemeenheid gezegd worden (om maar eens wat te noemen). Maar ik denk dat bijv. 'Muhatma' Gandi het bij het juiste eind had, toen hij zei: "You must be the change, you wish to see in this world". En daar gaat het om, dat je ook als (Christelijke) IT-techneut of manager hier een bijdrage aan kan leveren.

Ook ik ben sceptisch over ontwikkelingshulp, maar niets doen is ook geen optie (kijk maar naar Congo, er draait nu hierover een documentaire op Discovery waar je echt van huivert). En natuurlijk is ontwikkelingshulp een zeer complexe materie, waar je *soms* ook meer schade berokkend dan je goed doet, maar dat geldt voor al het pionierswerk. We leven niet in utopische wereld, maar we kunnen het wel voor elkaar allemaal wat dragelijker en menselijker proberen te maken.
@Arie: super dat initiatief van Asolutions! Er is best veel verborgen armoede in Nederland en dus niet alleen in ontwikkelingslanden!

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-11-10T15:45:00.000Z Laura Kempenaar


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.